Ян ван Хелсинг Властта на тайните общества през XX век – Въведение

Съществуват две плоскости на Едната е общото, т.нар. публично становище, което се разпространява от масмедиите и по — късно хората, които са го документирали, го превръщат в история. От другата страна са събитията, които не стават публично достояние. Това е светът на тайните ложи и общества, в които се смесват капитали, политика, икономика и религия. На тази плоскост се създават нации, подклаждат се войни, издигат се президенти или — в случай че не действат, както се очаква от тях — биват елиминирани.

Хората, изградили мнението си въз основа на медиите (вестници, телевизия, радио), както и на училищните занятия и популярната литература, познават само незначителна част от това, което ще ви разкрия на следващите страници. Изказвания като: „Никога не съм го чувал“ са разбираеми, защото тайните, съответно влиянието на една тайна ложа постигат целта си само когато останат тайна. Самото й съществуване показва, че има нещо, което е достатъчно важно за братството, за да го крие от другите.

Какво би могло да е то?

Както ще видим, мнозина братя от какви ли не тайни кръгове заемат постове, за които човек само може да си мечтае Това показва, че каквото и да укриват, го пазят за себе си и дължат позицията си на него.

Позволете ми още тук да подхвърля един малък пример, за да изясня какво имам предвид.

Една от големите организации, която дърпа конците в САЩ, е CFR (Council of Foreign Relations = Съвет за външна политика). Това полутайно формирование се доминира от синдиката на Рокфелер и от едно европейско тайно общество, наречено КОМИТЕТ НА 300-ТЕ. (Следва продължение)

В членската листа на „Комитета на 300-те“, която открих в книгата на Джон Колеман „Йерархия на конспираторите“ забелязах и името на

СЪР ДЖОН ДЖ. ЛОУДЪН.

Той е представител на N. M. Rothschild Bank в Лондон. Останалите му постове са, както следва: председател на Международния консултантски комитет на Chase Manhattan Bank (Рокфелер), председател на Royal Dutch Petroleum, директор на Shell Petroleum Company Ltd. и управител на фондация „Форд“.

Всичко това показва ненормално много власт и влияние в ръцете на един — единствен човек. Но как е заел тези постове?

Точно тук е мястото на тайните общества и ордени, на които е член. В случая — на „Комитета на 300-те“, където има 300 души от неговия калибър (и той определено не е най-властният). Представете си, че решенията и заключенията, които се одобряват на техните срещи, оказват огромно влияние върху случващото се в нашия свят.

Тези хора пазят тайните си от обществото. Те знаят нещо, което ние не знаем, и затова се наричат Илюминати (просветените, знаещите) и имат неописуема власт. Не бихте ли искали да узнаете какво е то, какво крият от вас?

Почти без изключение всички тайни се отнасят до миналото на нашата планета, историята за възникването на човека (къде и как), причината за неговата поява, т.нар. НЛО и последствията от всичко това. (НЛО е популярното название на повечето дискови или с формата на пура летящи тела, които се задвижват с две противоположно въртящи се магнитни полета и са от извънземен или земен произход.)

Предполагам, че тук мнозина прочитат думата „НЛО“ с известно неудоволствие. Точно затова обаче е толкова важно да бъдем отворени за новото — въпреки че темата съвсем не е нова, а точно обратното! Всъщност, когато става дума за НЛО, европейците са не по — малко дезинформирани, отколкото повечето жители на Земята. Отговорни за това са Илюминатите, защото те контролират медиите!

И най-вече в Германия. Със следващия пример бих искал да ви покажа, че темата НЛО има съвсем реална и земна предистория:

Освен ОБЩЕСТВОТО ТУЛЕ, на което подробно ще се спра по — късно, в Третия райх действа още един таен орден, наречен ОБЩЕСТВОТО ВРИЛ. „Врил“ се занимава почти изцяло с разработки на т.нар. НЛО. За него работят Виктор Шаубергер, д-р В. О. Шуман, както и Шривер, Хабермол, Мите, Еп, Белузо, чиито модели живите английски пилоти от Втората световна война помнят като Foo Fighters. Разработките бележат невероятен напредък, когато според твърденията им през 1936 г. в Шварцвалд е свалена една „не — земна“ летяща чиния, която въпреки падането си, остава почти непокътната.

След като двигателят основно е проучен и анализиран, благодарение на задълбочените знания на „Врил“ за имплозията и антигравитацията, се започва производство на собствени прототипи. Моделите „Врил-7“ (V7) — свръхзвуков хеликоптер с дискова форма (да не се бърка с летящите машини VI и V2) — се оказват толкова сполучливи, че днешните бомбардировачи „Стелт“ на американските военновъздушни сили изглеждат едва ли не като играчка. При тестов полет от 14 февруари 1944 г. в Пеенемюнде[1] разработеният от Рихард Мийте „Врил-7“, снабден с 12 турбоагрегата BMW 028, достига височина от 24 000 м при вертикален старт и 2200 км/ч при полет. Още в края на 1942 г. са произведени няколко екземпляра на самолетите с дискова форма RFZ-6 (Rundflugzeug) под името „Хаунебу II“ Те са с радиус от около 32 м и с височина на средната ос 11 м. Летят близко над земната повърхност със скорост над 6000 км/ч. Пределната дължина на полета е 55 часа, самолетът излита вертикално, лети хоризонтално и вертикално и може да прави завои под прав ъгъл (типичния начин на движение на наблюдаваните по цял свят НЛО). По — късните разработки на „Врил“ са още по — успешни: в началото на 1945 г. те вече обикалят земното кълбо за няколко часа. Една по — късна версия на „Хаунебу II“ кораб с голяма вместимост, е с радиус 120 м и е обзаведен със спални помещения. Помислете: за какво са били нужни спални помещения, когато само за няколко часа той е можел да обиколи Земята? (Повече за обществото „Врил“ и неговото развитие в съответната глава.)

Мнозина веднага ще попитат:

„Защо тогава Хитлер е загубил войната, след като е разполагал с такива технологии?“

От една страна, причината е, че голяма част от дисковете — въпреки изключителните им авиационни успехи — се оказват негодни за военни цели. Възникналото от левитационния двигател магнитно поле създава нещо като щит, който прави стрелбата срещу тях почти безпредметна, но в същото време монтираните на кораба конвенционални оръжия също не могат да бъдат използвани. Проектите са на обществото „Врил“ и на SS Е IV (секретен отдел за алтернативна енергия на SS), т.е. не са подвластни директно на Хитлер и NSDAP[2] и не са предвидени за военни цели. Едва по — късно, когато военното положение на Германия се влошава, се обмислят варианти за използване на летящите дискове.

На второ място повечето от хората нямат и най-малка представа за истинските цели на Хитлер, за това къде е обучаван, на кои ложи е член, чия идеология изповядва, кой го издига на поста му, кой го финансира и какви са скритите цели на Втората световна война. Хитлеровата идеология няма нищо общо с това, което днес учебниците наричат „историческа истина“. Хитлер е бил окултист и мистик до мозъка на костите си и за да разберем процесите в Третия райх, трябва да разсъждаваме и от тази гледна точка. За повечето изследователи — „материалисти“ Нюрнбергските военни процеси са нещо средно между приказките на братя Грим и разкази на душевно болни, защото те нито могат да се поставят на мястото на подсъдимите, нито разполагат с нужните пред — знания, за да разберат казаното от тях. Дитер Рюгерберг сполучливо обобщава това с думите:

„Само един окултист може да разбере друг окултист!“

В предстоящите глави за „Туле“ и „Врил“ ще се запознаем по — отблизо с идеологията на техните членове. Хитлер и тайните общества, на които е бил член, са знаели много повече за възникването на човечеството за строежа на Земята, антигравитацията и „свободната енергия“, отколкото днес се твърди. Всички книги и документи, които биха могли да разкрият това, по най-бързия начин са унищожени или забранени от Съюзниците, за да е сигурно, че, бъдеше хората ще могат да бъдат манипулирани. Основният интерес е свързан с технологиите на обществото „Врил“ Те са най-добре пазената тайна на Третия райх. Инженерните планове попадат първо в ръцете на руснаците, а учени като Виктор Шаубергер и Вернер фон Браун са отведени в Америка при операцията PAPERCLIP. Най-високата степен на сигурност на САЩ днес се базира върху разработките на летателни апарати, които между другото са една от причините за убийството на Кенеди (виж Атентатът Кенеди).

По времето на Третия райх са провеждани и съвсем друг тип експерименти, които тотално биха сринали представите на повечето читатели. По — нататък ще се спрем на тях поотделно. Защо повечето от нас не са чували нищо за тези неща? Например за създадената германска държава в Антарктида по време на Втората световна война НОЙШВАБЕНЛАНД? И за какво са му били на адмирал Ричард Е. Бърд 4000 въоръжени американски бойци, самолетоносач и пълно бойно оборудване, когато изследва Антарктика през 1947 г.? Защо само стотици от тях оцеляват? Много открити въпроси.

Защо само малцина са чували за разработките на НИКОЛА ТЕСЛА, към които спадат „машините на свободна енергия“, „безкабелният пренос на енергия“, „антигравитацията“ и „промяната на климата чрез насочено пласиране на стоящи вълни“? Какви щяха да са последствията от овладяването на свободните енергийни форми и използването на летящи чинии, които се нуждаят само от електромагнитно поле? И то, ако са на разположение на всички? По отношение на автомобилите това би означавало, че никога повече няма да ни се налага да купуваме бензин. Няма да се отделят вредни вещества и няма да замърсяваме околната среда. Няма да се нуждаем от ядрени електроцентрали, хората нямаше да са заключени в граници и най-вече щяхме да имаме повече време, защото нямаше да се налага да работим толкова много, за да плащаме сметките за отопление, електричество и бензин (бихме могли да използваме времето за размисъл над смисъла на живота). Тези енергийни форми са налице. Те съществуват най-малко от деветдесет години насам и се пазят в тайна от нас (виж Използвана литература).

Защо?

Защото хората на Земята се контролират чрез енергията, храната и криенето на знания. Ако информацията за подобни неща и тяхната употреба бе достъпна за всекиго, Илюминатите и останалите егоисти не биха могли повече да си играят на власт. Църквите, сектите и наркотиците също щяха да загубят значението си. За тях е изключително важно да ги пазят в тайна от останалия свят, за да могат чрез властта в бъдеще да подхранват Егото и алчността си.

Малко попрескочих страниците, за да привлека вниманието ви към темата НЛО, която е по — интересна и по — реална, отколкото мнозина си мислят. „Майтапчийската стратегия“ на англо-американския истаблишмънт до момента коства милиарди, но все пак успешно успя да натика НЛО в областта на забавното.

Освен това: първата забрана на всяка тайна ложа е никога да не бъде споменавана в публичното пространство; само произнасянето на името й от неин член се наказва със смърт (например в „99-та ложа“).

Изричането на последната теорема на Питагор в питагорейската тайна школа — „Октагона“ — също се е наказвало със смъртно наказание. Октагонът е важен ключ за разбирането на „меркаба“ (обозначение за магнитното поле на хората) и е „илюминиращ“, т.е. е решение на проблемите, които имаме. (Мер-ка-ба = две противоположно ротиращи светлинни полета, които заедно транспортират духа и тялото = дематериализация и телепортация на физическото тяло).

Пазенето на тайна е специална сила. Тя позволява провеждането на операции без легална намеса или потенциален противник и при всички случаи прави така, че между посветените възниква връзка на по — високо ниво.

Нека си припомним заключителната сцена от „Името на розата“ на Умберто Еко: когато слепият абат пита разследващия фон Баскервил:

— Какво искате всъщност?

— Баскервил отговаря:

— Искам гръцката книга, за която настоявате, че никога не е била писана. Книга посветена на комедията, която вие мразите толкова, колкото и смеха. Вероятно става дума за единствения оцелял екземпляр на втората част на Аристотел за поетиката. Има толкова творби, посветени на комедията „защо точно тази да е толкова опасна?“

Абатът:

— Защото е от Аристотел!

Баскервил:

— Какво толкова обезпокояващо има в това, че хората се смеят?

Абатът:

— Смехът убива страха, а без страх не може да има вяра. Който не се бои от дявола, не се нуждае от никакъв Бог.[3]

Това ни приближава повече до решението на редица проблеми, които имаме на тази планета, отколкото мислим. Някои от вас вече знаят това или може би тепърва ще го открият. (най-добре прочетете тези редове още веднъж.) Следователно, когато една тайна ложа мами обществото чрез лъжи и манипулации, за да постигне политическа и икономическа мощ за сметката на друг, пазенето на тайна може да се превърне — както в горния пример — в смъртоносно оръжие. Това не означава, че всички тайни общества са деструктивни и зли. Едно от многото разклонения на СВОБОДНИТЕ ЗИДАРИ например възниква след 1307 г. от РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ, които са преследвани от Ватикана под натиска на френския крал Филип IV Тези, които успяват да се измъкнат от арестите и мъченията на Инквизицията, заминават предимно за Португалия, Англия и Шотландия, където столетия наред работят тайно за справедливостта в света и човешките права. В същото време (както се вижда от 33-а степен на „Шотландския ритуал“) историята показва, че тайните общества могат да представляват застрашителна сила със способността си да издигат и свалят правителства и да използват невидимите си връзки, за да предизвикат глобални промени.

За Илюминатите вече има достатъчно книги — за съжаление, по — голямата част от тях на английски. Това, което мен лично ме смути, бе фактът, че повечето от авторите са какви ли не фанатици — фанатични християни, фанатични мормони, фанатични свидетели на Йехова, фанатични десни или леви и т.н. — които въпреки че разбират какво става около нас, се аргументират от своя гледна точка и отново прехвърлят вината върху някоя групировка или върху сатаната. Това ме накара да се опитам накратко да обобщя най-важните според мен факти от политиката, финансите и религията, за да бъдат приемливи и за невярващите, и изобщо за свободните и самостоятелно мислещите хора, независимо дали са бели, черни или жълти. Ще стане ясно защо Илюминатите имат интерес отделният човек да не знае всичко.

Едва ли някой автор би могъл да разтълкува напълно заплетената картина на тази планета; в книгата ще се опитам да ви покажа от какво се вълнуват субектите с власт и пари и какви са представите им.

Както казах, дейността на Илюминатите ни отвежда най-малкото до Шумерската империя: но това би ни върнало твърде назад и ще ни отдалечи от целта. Затова нека започнем с масоните. Достатъчно е да погледнем към последните три века, тъй като въпреки че в хода на историята имената и институциите се променят, властта и намерението зад тях не са се променили.

Като обобщение още тук мога да кажа, че има много повече тайни ложи и ордени — и ги има много по — отдавна отколкото описвам в книгата. Моят текст свидетелства за допълнителните взаимовръзки и ще ви убеди, че повече от всякога днес има властници с „малко по-различна“ представа за света.

Настоящата книга ще хвърли поглед върху негативните глобални мрежи. Но тъй като нашият материален свят може да съществува само в полярности, трябва да изходим от факта, че като цяло балансът се поддържа от приблизително еднаквия по сила потенциал на позитивните конструктивните сили. За жалост повечето хора не ги осъзнават и не познават ефекта от целенасочената им употреба, което е една от причините да се оставят да ги манипулират.

Целта ми е към тази относително негативна тематика да посоча и позитивните пътища, с помощта, на които бихме могли да се освободим и да „развием“ ново разбиране за космическите сили (от гръцки — космос = ред), глобалните връзки, междучовешките отношения и индивидуалното разширяване на съзнанието съгласно настъпващата нова епоха.

И моля, не се обезкуражавайте, в случай че не успеете веднага да вникнете в цялото количество информация. Дори ако имате трудности с разбирането на някои места или се почувствате объркани в мрежата от взаимовръзки — моля, не прескачайте абзаци, защото всичко образува една цялостна картина. Намерете време да прочетете тези места втори път.

Приложената литература улеснява самообразоването в бъдеще и приканва към още по — дълбоко откривателско пътешествие в джунглата от информация. Моят исторически преглед е само върхът на айсберга или, за да не се отклонявам от темата, върхът на „пирамидата“.Бележки

[1] Пеенемюнде — градче в равнинната местност на остров Узедом в Балтийско море, на границата между Германия и Полша — Бел.прев. 

[2] Национал — социалистическа германска работническа партия — Бел.прев.

[3] Преводът мой. — Бел.прев. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *