Ян ван Хелсинг Властта на тайните общества през XX век – Талмудът — ама че прекрасна книга!

Преди да прочетете тази глава, нека съвсем открито ви кажа, че нямам никакво намерение да се изправям срещу, която и да е раса, народ или групировка. Целта ми е просто да изложа вярванията на определен кръг хора, нищо повече. Текстът по-долу ще ви разстрои, както разстрои и мен самия. Не ми беше лесно да напиша тази глава и темата никак не ми допада, но от друга страна, вярвам, че е изключително важно да се знае какво се случва на нашата планета Земя.

Ако искате да разберете защо Хитлер, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, Мартин Лутер и много други са искали да прогонят евреите, трябва да чуете това, което следва, тъй като то е едно от нещата, които мотивират техните действия. Затова, моля ви, не ми се сърдете, че написах тази глава.

ВСИЧКИ ИЗТОЧНИЦИ СА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД.

Връщайки се към „Протоколите“, предусещам, че някои читатели продължават да се съмняват в тяхната достоверност. Нека обаче хвърлим поглед към някои откъси от Талмуда (преводът е направен от немското издание), за да разберем защо варварите хазари внезапно са поискали да станат поклонници на Талмуда и защо евреите са били гонени, където и да са се намирали. Какво се крие зад всичко това?

Откъсите са взети директно от Талмуда:

— „Само евреите са хора, неевреите не са хора (а гои).“ (Kerithuth 6b S. 78, Jebammoth 61a)

— „Неевреите са създадени, за да служат на евреите.“ (Midrasch Talpioth 225)

— „Неевреите трябва да бъдат отбягвани дори повече от болни прасета.“ (Orach Chaiim 57, 6a)

— „Сношението с неевреи е като сношение с животни.“ (Kethuboth 3b)

— „Раждаемостта на неевреите трябва силно да се ограничава.“ (Zohar II, 4b)

— „Както заменяш изгубени крави и магарета, така трябва да заменяш и умрелите неевреи.“ (Iore Dea 337, 1)

— „Да удариш евреин по челюстта, е все едно да нападнеш Бог.“ (Sanhedrin 58b)

— „Бог (Яхве) никога не е сърдит на евреи, той се сърди на неевреи.“ (Talmud V/2/43b — 44a)

— „Където и да отидат (евреите), те ще бъдат принцове и лордове.“ (Sanhedrin 104а)

— „Вие сте родоначалник на всички народи, вие сте избраният между народите, вие сте владетелят между народите. Вие сте обичаният между народите, вие сте най-добрият между народите, вие сте най-довереният между народите.“ (Shabbat 105а)

— „Гоите не притежават жени — техните жени не им принадлежат.“ (Talmud IV/4/81 + 82 ah)

— „Вие (евреите) направихте мен (Яхве) единствения Бог в света. Аз ще ви направя единствения владетел в света. Умният се занимава с парични въпроси, тъй като нищо в Тората не е по-важно от това — те са като бликащ извор.“

— „Евреите винаги трябва да се опитват да заблуждават неевреите.“ (Zoharl, 168а)

— „Върши търговия с неевреи, ако те ти плащат пари за това.“ (Abhodah Zarah 2а Т)

— „Нееврейска собственост е като пуста земя и принадлежи на онзи евреин, който пръв я завземе.“ (Babha Bathra 54b)

— „Ако двама евреи измамят неевреин, трябва да си поделят печалбата.“ (Choschen Ham 183, 7)

— „На всеки евреин е позволено да използва лъжи и лъжесвидетелства, за да разори неевреин.“ (Babha Kama 113а)

— „На евреина е позволено да се възползва от грешката на неевреин и да го заблуди.“ (Talmud IV/2/2/70b)

Прекрасно, нали? Съмнявате ли се още, че „Протоколите“ са от юдейски произход? Разбирате ли царете, които са прогонвали евреите от държавите си?

В случая не говоря за обикновените израилтяни както има и обикновени християни или мюсюлмани — а за евреите (и изобщо хората) с власт. Те вярват в абсурдите, които току-що прочетохте.

Ако искате да разберете защо преживяваме войни, запланувани със столетия, и защо Илюминатите не се вълнуват от милионите жертви — независимо от каква раса — трябва да знаете, че в очите на вярващия в Талмуда хазаро — еврейски банкер измират не хора, а животни. За уповаващия се в Мозаичните закони (тези, които току-що прочетохте) само юдеите са хора, а всички останали не са и трябва да се третират като такива. Те не заслужават по-добро отношение.

Не ми вярвате? Ами тогава попитайте някой равин. Аз веднъж попитах един и получих следния отговор:

„Разбира се! Ние сме избраният народ! Вие сте гои.“

Не искам да кажа, че всеки евреин вярва в Талмуда и в Мозаичните закони, както и не всяко дете, израснало в християнско семейство, вярва в Христос. Настоящата книга засяга някои от хората, които се ръководят от подобни на горните „афоризми“, и описва действията, продиктувани от техните убеждения.

Мислите ли, че цитираните откъси са умотворения на някакви германски нацисти, „лошите“ на тази планета? Много се заблуждавате! Талмудът, последната инстанция на ортодоксалния юдаизъм, е най-ниската точка на моралната и духовната поквара. Където и да са пребивавали, изповядващите философията на Мозаичните закони стават легендарни със своята изкривеност и низко умение да се възползват от всички, с които влизат в контакт. Хората едновременно ги презирали и се страхували от тях. Заради измамите си те са били гонени от всички.

Евреите са били гонени от Англия през 1290 и 1655 г. от Франция — през 1306 и 1682 г., от Унгария — през 1360–1582 г., от Белгия — през 1370–1700 г., от Словакия — през 1380–1744 г., както и от Холандия, Австрия, Испания, Португалия, Италия, Бавария и други европейски страни.

Точно за тях се отнасят думите на Христос. „Ваш баща е дяволът“ (Йоан 8:44).

Това е наистина единствената причина, поради която той е убит от същите тези евреи: фарисеите!

Мартин Лутер заявява следното:

„Бях решил да не пиша повече нищо относно евреите, нито да ги критикувам. Но тъй като тези жалки, зли хора не престават да се опитват да спечелят нас, християните, на тяхна страна, реших да разпространя тази брошура, за да засвидетелствам, че съм от онези, които се противопоставят на порочните им посегателства. Никога не бих допуснал, че един християнин ще позволи да бъде прилъган от тях, за да сподели изгнанието и мизерията им. Но дяволът ръководи този свят и където Бог не е, дяволът лесно поема кормилото не само сред слабите, но и сред силните. Бог да ни е на помощ. Амин. Те подсилват вярата и злъчната си омраза срещу нас, казвайки“:

„Дръжте се. Вижте как Бог, който не напуска своя народ в изгнание, е сред нас. Ние не работим, ние се наслаждаваме на хубави и мързеливи дни, а прокълнатите гоими работят за нас. Ние получаваме парите им, затова сме техни господари, а те наши слуги. Дръжте се, скъпи деца на Израил. Най-хубавото тепърва ни предстои! Нашият Месия ще дойде и ще ни донесе лихвите и хемдата (евр.: владения, желания) на небесата. Та нима техният Талмуд и техните равини не заявяват, че за евреина не е грях да убие езичник, но е грях, ако убие брат евреин! И също не е грях, ако евреин не устои на клетвата си пред езичник. Да крадат и ограбват (както и правят, бивайки лихвари), за тях е божествена служба, т.е. смята, че не могат да ни причинят зло дори да искат, защото са благородници и обрязани светци; ние пък сме гоими. Те са господарите на този свят, а ние сме техни слуги, та дори и техен добитък. Ако някой мисли, че преувеличавам, се лъже — аз дори не казвам достатъчно. Виждам как пишат срещу нас и ни желаят зло в техните училища и молитви. Те ни ограбват чрез лихварство и ни мамят с всевъзможни трикове…“

Последното нещо, което Мартин Лутер е написал относно евреите, е:

„Нека ви кажа, че евреите хулят и сквернят името на нашия Спасител ден след ден. Поради това, милорди и дами, вие трябва не да ги търпите, а да ги прогоните. Те са наши обществени врагове, които непрестанно хулят нашия Господ Исус Христос. Те наричат… Мария блудница и нейния син незаконороден… Ако можеха да ни убият, биха го сторили; между другото много от тях убиват християни, особено онези, правещи се на хирурзи и доктори. Те знаят как да боравят с медикаментите, подобно на италианците — Борджиите и Медичите — които давали отрови, убиващи след час или след един месец.“

Трябва ли Мартин Лутер да бъде винен за това, че е бил яростен противник на евреите? Естествено не! Повече от ясно е, че той се възпротивява срещу фундаменталната Талмудична философия, която мотивира мнозина като Ротшилдови. Читателите вероятно биха се изненадали, че някои от прославените американски водачи също са се изказвали далеч по-директно, отколкото Адолф Хитлер.

Бенджамин Франклин (1706–1790) например казва:

„Трябва да предпазим тази млада нация от всякакви коварни влияния… от заплахата, която представляват евреите. В която и държава да са се установявали, ако са били повече, са я принизявали морално и икономически, и вместо да се асимилират, се сегрегират. Те се подиграват и се опитват да подкопаят християнските основи на държавата ни като не се подчиняват на законите; те изграждат държава в държавата и, ако бъдат критикувани за това, се опитват финансово да ни задушат…“

„Те са вампири, а вампирите не могат да живеят с вампири.“

Те не могат да живеят заедно. Те трябва да живеят на гърба на християнските и другите раси.

„Ако не ги отхвърлим от Съединените щати чрез конституцията, след по-малко от 200 години ще се намножат в такива количества, че биха погълнали цялата страна и променили нашата форма на управление. Ако не ги отхвърлим, след по-малко от 200 години нашите внуци ще работят на полето, докато те ще правят каквото си искат с придобитото, потривайки ръце. Господа, аз ви предупреждавам — ако не отхвърлим евреите завинаги, вашите деца ще ви прокълнат в гробовете ви.“

Той явно е знаел какво говори, защото американските президенти Фр. Делано Рузвелт, Хари Соломон Труман и Джеймс Ърл Картър са прикрити евреи. (Прикрити са евреите, които променят името, а понякога и религията си, за да крият своя произход, но продължават да преследват същите цели защото в противен случай неусетно биха свършили в ръцете на своите равини. Не ми вярвате? Тогава прочетете Die Schlimmsten Feinde unsercr Volker („най-опасните врагове на народите ни“) от Жан Бойе, Edicion Actualizada, Bogota, Colombia, 1979. Направо ще паднете.

Ето и мнението на Джордж Вашингтон(1732–1799), първия американски президент (взето от Maxims of George Washington, A.A. Appleton and Co. S. 125–126):

„Евреите работят по-ефикасно срещу нас, отколкото армиите на враговете ни. Те са стотици пъти по-опасни за нашите свободи и за нашата велика кауза. За съжаление, нито един щат не ги е прогонил още отдавна… те са като чума за обществото и са най-големите врагове на американското щастие.“

Учудени ли сте?

Някои от вас вероятно си мислят, че аз съм един от онези германци — нацисти, които имат разбирания от Втората световна война. Но това просто не е вярно!

В случая на става дума за евреите като цяло. Някои от моите най-добри приятелки са евреи. Има огромна разлика между хазарин, ционист, талмудист, Еврейския кръвен съюз (от една страна) и обикновените хора на улицата (от друга). Мен ме интересува най-вече какво е написано в Талмуда и фактът, че написаното днес се прилага.

Както по-късно ще опиша в подробности, важно е да разберем кой „обучи“ тези субекти и кой е техният Бог — Яхве, Ел Шадай, този който слезе от небесата (и не беше сам) с огън и дим на летящ облак.

Всяко общество пише историята по свой начин и я променя, за да задоволи интересите си. Това важи в пълна сила за т.нар. „евреи“, които всъщност не са истински евреи. Тези мошеници заблуждават и унищожават не само другите, но и себе си. През столетията какви ли не велики „историци“ са описвали събитията и са разрушавали онова, което не им е било угодно. Последствията днес показват какво е било скрито от мислещото човечество.

Евреинът е най-културният човек и това, драги читателю, е факт, макар наследството му да е било откраднато. Наистина, тази планета често е наричана „ад“ поради ширещото се невежеството на хората. Ако искате това да се промени и нещата да тръгнат в друга посока, е необходимо вашето лично участие, защото господарите днес не биха ви третирали по друг начин освен като техни слуги.

Истината е, че някои от най-великите „евреи“ идват от черна Африка, среден Манхатън, Манила, или някой султанат. Тук не става дума за раса и цвят на кожата, а за верую, така че условието (да бъдеш евреин) е лишено от смисъл. То е начин да се отклони вниманието от истинската игра и истинските управляващи да останат незабелязани!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *