Ян ван Хелсинг Властта на тайните общества през XX век – Сесил Роудс и Рицарите на Кръглата маса (The round table)

Гари Ален пише в книгата си „Инсайдерите“:

„Организацията THE ROUND TABLE се ражда от мечтата на златния и диамантения магнат СЕСИЯ РОУДС, който се стреми към «нов световен ред». Неговата биографка Сара Милин го определя като «обикновено желание за управление на света» Проф. Квигли допълва: «В средата на 1890 г. Роудс има личен доход най-малко от един милион лири стерлинги на година, които изразходва толкова щедро, че обикновено превишава банковите си сметки.»“

„Връзката на Роудс със заговора за налагане на световно правителство се потвърждава от редица завети, които Франк Ейдилът описва в книгата си American Rhodes Scholarship. В нея се казва: «В своя Първи завет Роудс обяснява ясно своята цел: разширяване на британското влияние върху целия континент (английският като световен език — бел.авт.); създаването на толкова силна власт, че всяка война да е невъзможна, и поощряване интересите на човечеството». «Вероизповеданието» (част от завещанието — бел.авт.) ще се разпространява съобразно тези идеи. Моделът на неговото тайно общество е йезуитското общество, въпреки че споменава и масоните…“

И продължава:

„Трябва да се отбележи, че бащата на този вид тайно общество е Адам Вайсхаупт — онзи философ с лоша слава, който на 1 май 1776 г. създава ордена на Баварските илюминати с цел заговор за управлението на света. Безспорна е ролята на Баварските илюминати в представянето на тезите за стряскащото световно господство и дълго време техниките им служат като модел в методиката на комунистите. Вайсхаупт, от своя страна взема за образец структурата на йезуитското общество и превежда техния кодекс в масонски понятия.“

Ейдилът пише:

„През 1888 г. Роудс създава Третия си завет…, и оставя всичко на ЛОРД РОТШИЛД (неговия финансист по начинанията му в минното дело) с едно придружително писмо, което съдържа «писмената субстанция на това, което взаимно си обещахме» Това, както се предполага, произлиза от Първия му завет и от «вероизповеданието» защото в един послеслов Роудс казва: «Предвид набелязаните въпроси, вземете конституцията на езуитите, ако е на разположение.» Вероятно по стратегически причини лорд Ротшилд по-късно е отстранен от челните редици на системата. Проф. Квигли открива, че лорд Роузбъри «е приет в тайната група на Роудс вместо своя тъст лорд Ротшилд и е споменат като попечител в следващия (последен) завет на Роудс.» Тайното общество е изградено според конспиративния модел отвън навътре. Проф. Квигли ни информира, че основното ядро е създадено с парите на Роудс през март 1891 г. Организацията е «за Ротшилд» и неин водач е

Алфред Милнър…

КРЪГЛАТА МАСА работи зад паравана на британското правителство. Тя повлиява външната политика на Англия през Първата световна война.“

За групата на „Кръглата маса“ Уилям Брамли пише:

„Без съмнение Роудс е на прав път. Ако беше постигнал целта си, вероятно много от отрицателните последствия… на мрежите на «Братството на змията» щяха да липсват. Световният език би поставил останалите последствия на заден план — тези, които започват още с построяването на Вавилонската кула и се базират на факта, че хората говорят на различни езици. Ако човек имаше чувството, че е гражданин на света, това би преодоляло формите на националсоциализма, които водят до разпалване на войни. Все пак нещо не е както трябва. Роудс вярва, че ще осъществи целите си през мрежите на корумпираното «Братство на змията». В края на краищата той създава институции, които веднага попадат в ръцете на онези, които щели да ги използват с успех, за да потискат човечеството.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *