Ян ван Хелсинг Властта на тайните общества през XX век – Адолф Шикългрубер и обществото „Туле“

За да внеса малко светлина в обгърнатия със загадки Трети райх и ролята на Адолф Хитлер, бих искал да започна малко по-отдалеч. Като германци, и особено след последните атаки над общежитията за чужденци, навсякъде по света продължават да ни свързват отново и отново с Третия райх. Повечето от нас обаче не познават подтиците зад събитията от онова време. Нещо повече — навсякъде се говори за „учението за арийската господарска раса“ и за „евреите в газовите камери“, но дори и един процент от хората нямат представа как са възникнали те. Германските деца учат за злия Адолф Хитлер, който с помощта на съзнателна пропаганда и масова хипноза, както изглежда, е единственият виновник за събитията по онова време. Никой обаче не споменава откъде фюрерът заимства идеологията си, кой го издига на поста му и най — вече кой го финансира. Книгите, които биха могли да разкрият всичко това, съвсем целенасочено са унищожени или забранени от Съюзниците и между другото това е причината, поради която над миналото ни и до днес лежи тъмен, мистичен воал. Намерението ми да внеса малко светлина в този мрак е повече от необходимо — дори за някои възгледите на тези хора да изглеждат възмутителни. Тук ще откриете „верния материал“, който по-късно да дискутирате.

Между 1880 и 1890 г. много личности, между които са най — забележителните умове на Англия, се обединяват и създават ХЕРМЕТИЧНИЯ ОРДЕН НА ЗЛАТНАТА ЗОРА (The Hermetic Order of the Golden Down). Членове на „Златната зора“ най — вече са МАСОНИ от Великата английска ложа (Майчината ложа) и РОЗЕНКРОЙЦЕРИ. „Златната зора“ е, така да се каже, върхът на тогавашното (относително позитивно) езотерично масонство в Англия и същевременно неговият най — вътрешен таен кръг.

Между членовете са:

• ФЛОРАНС ФАР;

• У. Б. ЙЕЙТС (носител на Нобелова награда за литература); БРАМ СТОКЪР (авторът на „Дракула“);

• ГУСТАВ МАЙРИНК (авторът на „Голъм“ и „Зеленото лице“);

• АЛИСГЬР КРОУЛИ (най — известният магьосник през последните сто години, който по-късно залита към черната магия, основател на църква Thelema и на 33-та степен на Шотландския ритуал);

• РУДОЛФ ЩАЙНЕР (създател на антропософското учение, Шотландския ритуал, водач на теософското общество в Германия, Велик майстор на илюминирания орден ORDO TEMPLI OR1ENTIS (ОТО) и Велик майстор на разклонението AWSTERA MYSTICA AETERNA; по-късно напуска „Златната зора“ поради различия във възгледите).

Щайнер отказва приемането на окултиста Требиш — Линкълн в „Златната зора“, за което по-късно е наказан.

През 1917 г. във Виена се срещат окултистът БАРОН РУ — ДОЛФ ФОН ЗЕБОТЕНДОРФ, ученикът на Гурджиев КАРЛ ХАУСХОФЪР, военният летец ЛОТАР ВАЙЦ, ПРЕЛАТ ГЕРНОТ от тайното „Наследствено общество на Тамплиерите“ (Societas Templi Marcioni) и МАРИЯ ОЗРИЧ (Орзик), медиум от Загреб. Те разговарят за „Златната зора“, нейните учения, ритуали и азиатските тайни ложи. Зеботендорф и Хаусхофър са изследователи с опит в Индия и Тибет и са завладени от източните митове и учения. По време на Първата световна война Карл Хаусхофър завързва контакти с едно от най — влиятелните тайни общества на Азия ЖЪЛТИТЕ ШАПКИ (dGe-lugs-pa). То е основано през 1409 г. от будисткия реформатор Цонгкхапа (Tsong-kha-pa). Хаусхофър е посветен в него и се заклева, че ако „мисията“ му не успее, ще се самоубие. Връзката между него и „Жълтите шапки“ довеждат до създаване на тибетски общности в Германия през 20-те години.

На срещата във Виена тези млади хора се надявали да научат нещо повече за тайните откровения на ТАМПЛИЕРИТЕ, както и за тайното братство на ГОСПОДАРИТЕ НА ЧЕРНИЯ КАМЪК. Прелат Гернот е свързан с НАСЛЕДСТВЕНОТО ОБЩЕСТВО НА ТАМПЛИЕРИТЕ, което, доколкото знам, е единственото ИСТИНСКО тамплиерско общество. Говорим за потомците на Тамплиерите от 1307 г., които предават тайните си от баща на син — до ден — днешен. Гернот вероятно е разказал за идването на новото време и прехода от епохата на Рибата към епохата на Водолея. Коментира се, че 12-те ЛУННИ обиколки разделят нашата Слънчева година на 12 месеца и аналогично кръженето на Слънцето около Великото централно слънце („Черното слънце“ от старите митове) също се подразделя на 12 периода. Така световната епоха се определя чрез прецесията на конусовидното самодвижение на Земята, базирано на наклонената земна ос. Един такъв „космически месец“ продължава 2155 години, а „космическата година“ — около 25 860 години. Според твърденията на Тамплиерите обаче на нас ни предстои не само обикновена смяна на епохите, но и краят на една и началото на друга, нова космическа година. С изтичането на 25 860 години Земята променя слабото си излъчване (епохата на Рибата) към силно излъчване (епохата на Водолея). Според индо-арийската дефиниция идва краят на „Кали — Юга“, епохата на греха. Всички преходи са белязани от политически, религиозни, обществени, както и геоложки промени от голяма величина. Трансформиращата фаза от стара към нова епоха е наричана от ученията на Месопотамия „трите двойни стъпки на Мардук“ — период от 168 години, като основното в тази фаза е първото попадане на ИЛЮ-вълните — божествените лъчи — върху Земята.

След внимателни изчисления Тамплиерите приемат, че тези вълни ще достигнат планетата на 4 февруари 1962 г. Така е фиксиран центърът на 168-годишната трансформираща фаза и се предвижда, че 1934 и 1990 вероятно ще са години за важни събития.

Една от основните теми в разговора е пасажът в Новия завет, Матей 21:43, в които Исус към ЕВРЕИТЕ:

„Затова ви казвам, че Божието царството ще се вас и ще се даде на ДРУГ (авторът) народ, който принася плодовете му“.

В оригиналния първичен текст, пазен в архива на Soaetas Templi Marcioni, нещата са много по-ясни най — вече, що се отнася до това, кой е „другият народ“ който Христос има предвид. Той всъщност говори за германците, които изпълнявали службата си в един римски легион, и посочва, че е избрал ТЕХНИЯ народ. Зеботендорф и неговите приятели искат да се уверят в това: че германците са натоварени със задачата да създадат на Земята царство на светлината. Като място за попадане на лъчите се посочва Унтерсберг край Залцбург. В края на септември 1917 г. Зеботендорф се среща с членове на ГОСПОДАРИТЕ НА ЧЕРНИЯ КАМЪК в Унтерсберг, за да получи силата на черно — виолетовия камък, на който е кръстено обществото.

„Господарите на черния камък“ които произлизат от Тамплиерското общество на марсионитите през 1221 г. и са водени от Хубертус Кох, имат за цел да изкоренят злото и да изградят Христовото царство на светлината. Тъмната сила, с която се борят, се открива пред Мойсей и другите пророци в т.нар. „Стар завет“ като „Бог“ (Яхве) и се обръща към Авраам с думите (на еврейски): „Ани ха Ел Шадай“, преведено: „Аз съм Ел Шадай“ — „отхвърленият главен ангел“ (Шадай Ел) — сатаната[1] (Виж Библията на Хардер, първи оригинален превод, Мойсей 17:1.).

С това за Зеботендорф фронтовете се изяснили: Шадай, старозаветният Бог, е сатаната — антагонист на Бога. Неговите привърженици работят за унищожаването на Земята, на природата и на хората. Това са юдеите — еврейският народ.

В Евангелие от Йоан Христос го заявява без заобикалки:

Те (юдеите) в отговор Му казаха: Наш баща е Авраам. Исус им каза. Ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да въртите. А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил. Вие вършите делата на БАЩА СИ (авторът). Те му рекоха: Ние не сме родени в блудство; един Отец имаме: Бога. Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе си, но Той ме прати. Защо не разбирате Моето говорене? Защо не можете да слушате Моето учение? Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. А понеже Аз говоря истината, вие не Ми вярвате. (Йоан 8:39–45)

Днес много хора продължават наивно да питат: защо Хитлер е бил против евреите? Надявам се, че последните редове в и дадоха отговор. Според възгледите на ОБЩЕСТВОТО ТУЛЕ, от което по-късно възникват DAP[2], NSDAP[3], SS и др., еврейският народ е този, на който старозаветният Бог ЯХВЕ възлага „да създаде ад на Земята“ и това е причината, поради която светът отново и отново се заплита във войни и раздори.

Членовете на Туле добре познават еврейската банкова система, осведомени са за Ротшилд и компания, както и за „Протоколите на Сионските мъдреци“ и се чувстват призвани — съгласно откровението „Саяха“ — да се преборят с тях, по-специално с банковата система и ложите, и да създадат царство на светлината.

Бележка на автора

Както виждате, тези хора също се оказват неспособни да постъпят така, както господарят им Христос е учил, а именно да променят света чрез любов към Творението, към себе си и своите ближни (а ближният би могъл да принадлежи на друга раса и религия.) Те се отказват от собствената си отговорност и я прехвърлят върху един — единствен — САТАНАТА. Заслепени от омразата си, не осъзнават, че използват същите средства както лъжливия сатанински Бог ЯХВЕ, срещу когото се борели. Вероятно са знаели, че мирът не може да се постигне с война.

Около БАРОН РУДОЛФ ФОН ЗЕБОТЕНДОРФ се образува кръг, който от „Германски орден“ се превръща в ОБЩЕСТВОТО ТУЛЕ през 1918 г. в Бад Айблинг. Освен практиките на „Златната зора“ като Тантра, йога и източни медитации, техен приоритет са научната магия, астрологията, окултизмът и тамплиерските знания, които искат да свържат с политиката. Обществото „Туле“ вярва в описания от Исаия идващ месия, Третия Саргон, който щял да донесе на Германия слава и нова арийска култура. Дитрих Брондер („Преди да дойде Хитлер“) и Е. Р Кармин („Гуруто Хитлер“) изброяват най — важните членове:

• Барон Рудолф фон Зеботендорф, Велик майстор на ордена;

• Гуидо фон Лист, майстор на ордена;

• Йорг Ланц фон Либенфелс, майстор на ордена;

• Адолф Хитлер, фюрер, райхсканцлер и главнокомандващ SS;

• Рудолф Хес, заместник на фюрера и SS — обергрупенфюрер;

• Херман Гьоринг, райхемаршал и SS — обергрупенфюрер;

• Хайнрих Химлер, SS — райхсфюрер и райхминиегьр;

• Алфред Розенберг, райхсминистьр и лидер на национал-социалистите;

• Ханс Франк, проф. д-р хонорис кауза, лидер на национал — социалистите и генерален губернатор в Полша,

• Юлус Щрайхер, SA — обергрупенфюрер и областен водач на национал — социалистите на франките;

• Карл Хаухофър, проф. д-р, генералмайор на Германия;

• Готфрид Федер, проф. д-р, държавен секретар на Германия;

• Дитрих Екхард, главен редактор на Volkischer Beobachter,

• Бернхард Щемпфе, изповедник на Хитлер и негов интимен приятел;

• Тео Морел, лекар на Хитлер;

• Франц Гюнтер, шеф на полицията в Мюнхен;

• Рудолф Щайнер, основател на антропософското учение;

• В. О. Шуман, д-р и проф. в Техническия университет в Мюнхен;

• Требиш — Линкълн, окултист и хималайски турист;

• Графиня Вестрап и др.

По-късно обществото „Туле“ се разпада на две групи езотерици (от гр. — „вътрешно“), към която се числи Рудолф Щайнер, и екзотерици (от гр. — „външно“), чийто ръководител впоследствие става Адолф Хитлер. Според някои автори екзотериците провеждали тайни съдебни заседания и издавали смъртни присъди, по-късно Хитлер заповядва да бъдат преследвани и избивани последователите на Щайнер.

Едни от най — важните учения, които оказват силно влияние върху обществото „Туле“, са арийско — германските религиозни текстове „Вихинай“ на философа Гуидо фон Лист, учението за „Замръзналата земя“ на Ханс Хъорбигер (ледниковата космология) и обръщането към антстарозаветното първично християнство (на марсионитите). Без съмнение, най — вътрешният кръг заговорничи срещу световното еврейство и масонство и техните ложи.

Някои автори са на мнение, че обществото „Туле“ е изповядвало съвсем различна идеология. Не бих искал да ви лишавам от нея, въпреки че тя не може да се определи като „сигурен факт“ Нека читателят сам прецени.

Историята на ТУЛЕ накратко:

УЛТИМА ТУЛЕ трябва да е била столицата на първия заселен от арийците континент. Той се наричал ХИПЕРБОРЕА и е по-стар от Лемурия и Атлантида (потънали континенти, населявани от развити цивилизации). (Сред скандинавците живее легендата за „Ултима Туле“ — пълната с чудеса страна в далечния север, където Слънцето никога не залязвало и където са живеели предците на арийската раса.)

По онова време Хипербореа трябва да се е намирала в Северно море и по-късно потъва по време на ледниковия период. Приема се, че хиперборейците някога са дошли от системата Алдебаран на съзвездието Телец; те били високи около 4 метра, светли, руси и със сини очи. Не познават войната и са вегетарианци. (Хитлер също е вегетарианец.) Според текстовете на „Туле“ хипоерборейците са били технически силно развита цивилизация и са пилотирали „врил-я“ — летящи тела, които днес наричаме НЛО. Благодарение на две противоположни ротиращи магнитни полета тези летящи дискове са можели да левитират и да правят маневри с необикновено висока скорост: същите феномени, които днес се наблюдават при т.нар. НЛО. Използвали енергията „врил“ като енергиен потенциал (движеща сила, vril = етер, од прана, ци, космическа енергия, оргон… но и от акадски viril = „като висшето божество“, богоподобен), т.е. извличали (безплатна) енергия от магнитното поле на Земята, както например тахионните конвертори на капитан Ханс Колер или разработения от Оливър Крейн „пространствено — квантов — мотор“.

Когато ХИПЕРБОРЕА започнала да потъва, хиперборейците трябва да са прокопали големи тунели с мощните си машини и да са се заселили някъде под района на Хималаите. Подземното царство носи името АГАРТА или АГАРТИ, а неговата столица се нарича ШАМБАЛА. Персите го наричат АРИАНА или АРИАНЕ, древната държава на арийците. (Нека кажа, че според Хаусхофър Туле е Атлантида; той освен това настоява — за разлика от всички останали изследователи на Индия и Тибет — че оцелелите Туле — атланти се разделят на две групи: добронамерени и злонамерени. Добронамерените, кръстили се на оракула си Агарта, се установили под Хималаиския регион; злонамерените се наричали Шамбала, те искали да превърна, хората в роби и се разселили на запад. Хаусхофър твърди, че между Агарта и Шамбала е в ход хилядолетна война, която по-късно е продължена от обществото „Туле“ и Третия райх като представители на Агарта срещу представителите на Шамбала — масоните и ционистите вероятно това е била и мисията му.) Владетел на подземното царство бил Ригден Йепо (Rigden lvepo), кралят на света, със своя представител на повърхността на Земята — Далай Лама. Хаусхофър е убеден, че арийската раса произлиза от подземното царство под Хималаите, в което уж лично се убедил по време на експедициите си в Индия и Тибет.

Знакът на „Туле“ вероятно е бил въртящата се наляво свастика. По думите на тибетските лами и лично на Далай Лама, хората от Агарта са живи и днес. С течение на хилядолетия подземното царство, залегнало във всички източни учения, се разраства под цялата земна повърхност и изгражда центрове под Сахара, планината Мато Гросо в Бразилия, Юкатан в Мексико, Шаста в Калифорния, Англия, Египет, Чехословакия… Огромното желание на Хитлер е да се намерят входовете към тази Агарта и да се влезе в контакт с потомците на арийските „богочовеци“ от Алдебаран — Хипербореа. Между другото, легендите за подземното царство разказват, че на повърхността на Земята ще има още една лоша война (Трета световна война), която ще завърши със земетресения, природни катаклизми и изместване на полюсите, вследствие на което ще загине две трети от човечеството. След „последната война“ различните раси от земните недра щели отново да се обединят с оцелелите от повърхността хора и да обявят хилядогодишната ЗЛАТНА ЕПОХА (епохата на Водолея). Хитлер, от своя страна, желае да създаде „външна“ Агарта или Ариана с арийска господарска раса с център Германия. Това обяснява защо по времето на Третия райх са предприети две големи експедиции на SS в Хималаите. Други германски екипи изследват Андите, планината Мато Гросо в Северна Бразилия, Санта Катерина в Южна Бразилия, както и Чехословакия и части от Англия.

Някои автори заявяват, че (независимо от подземната тунелна и градска система) според членовете на „Туле“ Земята по принцип е КУХА и има два изхода: на Северния и Южния полюс. Те се позовават на природните закономерности „в микрокосмоса и макрокосмоса“. Тъй като всяка кръвна, телесна и семенна клетка, всяка комета и всеки атом съдържат ядро, т.е. център и кухо пространство, оградено от corona radiate (обвивка), реално животът също би трябвало да протича във вътрешността, което означава, че за Земята е валиден същият принцип. Това се доказва от каменните друзи, защото отново става въпрос за кухо пространство, и същинският живот — конкретно за минералите и кристалите — също протича във вътрешността.

По тази логика и Земята би следвало да е куха — което впрочем съответства на казаното от тибетските лами и Далай Лама — и да има ядро, т.е. Централно слънце, което да осигурява на земните дълбини подходящ климат и постоянна слънчева светлина.

Според тези твърдения истинският живот на планетата се развива вътре в Земята, господарската раса живее във вътрешността и, а мутантите — върху повърхността. Това била причината, поради която не откриваме живот на другите планети от Слънчевата система: защото и там жителите им са под повърхността. Главните входове към подземното царство би трябвало да се намират на Северния и Южния полюс, през които свети Централното слънце и създава aurora borealis — т.нар. полярни сияния. Във вътрешността на Земята твърдата маса би трябвало да е повече, отколкото водната. Според твърденията на Олаф Янсен и на други изследователи те са попаднали на сладководни басейни, което би могло да обясни защо ледниците на Арктика и Антарктика са образувани не от солена, а от сладка вода.

Интересно е да се отбележи, че това схващане за строежа на Земята продължава да се поддържа от полярните изследователи Кук, Пиъри, Амундсен, Нансен, Кейн и да не забравяме адмирал Е. Бърд. Всъщност всички те има идентични, необикновени и несъгласувани с наличните „научни“ теории преживявания:

Те твърдят, че след 76-ия градус географска ширина вятърът ставал по-топъл, птиците и животните (например лисиците) се движели в северна посока, намирали пъстър и сив сняг — който, като се стопял, оставял цветен прашец или вулканична пепел. И в двата случая възниква въпросът откъде са се взели цветният прашец и вулканичната пепел, тъй като на картите за Северния полюс няма обозначени вулкани. Част от изследователите се озовават в сладководно езеро и всички съобщават, че по някое време на пътуването си виждали две слънца. Намерени са мамути, чието месо било още прясно, а в стомасите им имало остатъци от свежа трева. (Ако теорията за кухата Земя и преживяваният на различни полярни изследователи ви интересува, в библиографията има посочени няколко книги по темата.)

Бележка на автора:

Хипотезите, че Земята е куха, до момента остават само предположения, въпреки твърденията на полярните изследователи и някои автори, че са видели това с очите си и — подобно на адмирал Бърд — са направили множество снимки. Няма защо да отричаме, че всички те са имали странни и необяснени засега преживявания, което навежда на мисълта, че там наистина има нещо необичайно. Теорията, че Земята има течно ядро, обаче също е само теория. Контрааргумент срещу нея е фактът, че съществуват подземни системи от проходи и тунели, прокопани от хора. Те могат да бъдат открити в почти всяка част на Земята и заедно до голяма степен с все още наличните светлинни източници (зеленикава мъждукаща светлина, която става по-ясна с по-дълбокото навлизане в тунела), гладко шлифованите стени и непознатите машини (както в случая с намерените в каньона Бойнтън, Седона, Аризона) свидетелстват за технически високо развита и древна култура на милиони години. По темата има специализирана литература, която също бихте могли да откриете в края на книгата.

За членовете на „Туле“ обаче митовете за „кухата Земя“ очевидно са достатъчно основание, за да се отдадат сериозно на делото. По времето на Втората световна война е проведена поне една експедиция до Антарктида. (Следва продължение)

За да покажа, че историята на арийските хиперборейци не е изсмукана от пръстите, искам да приведа два примера: Когато водените от Франсиско Писаро испански завоеватели пристигат в Южна Америка през 1532 г. местните жители се обръщат към тях с „Вилкакора“ (бял господар). Според местните легенди става въпрос за господарска раса от едри бели хора, които векове по-рано идват с „летящи дискове“ от небето. Те управлявали голяма част от тогавашните градове и с обещанието, че ще се завърнат отново, изчезнали. Когато по-късно пристигат светлокожите испанци, местните призовават завърналите се Вилкакора и като начало им предоставили златото си.

Нещо подобно се случва в Тибет и останалите райони на

Хималаите, когато се появяват първите бели туристи.

Тибетците озадачено ги гледали и питали защо идват отдолу (т.е. от подножието на планината), а не отгоре.

Като германци чували ли сте някога нещо подобно? Не?

Жалко наистина, защото идеологията на германското управление на Третия райх се базира върху темата за Ел Шадай и произхождащото от него преследване на евреите, върху откровението на Исайя, знанията на Тамплиерите, а вероятно и върху казаното току-що. В основата на всички действия до началото на Втората световна война лежи тази тематика.

Подходите към казаното дотук са два:

1) Заявявате, че целият елит на Третия райх е психично болен и наркоманизиран и просто игнорирате всичко;

или

2) Опитвате се да разберете дали в това все пак има нещо вярно.

За да откриете литература по темата обаче, трябва да положите сериозни усилия и да напуснете т.нар. „свободна Германия“, защото Съюзниците са заличили всичко.

Бележка на автора:

С оглед на десните екстремистки прояви във ФРГ, от една страна, наистина е уместно да се забранят всички текстове, които открито и донякъде примитивно призовават към брутален расизъм. Но за да се възпроизведат истинно миналите, както и настоящите политически и религиозни събития, информацията не трябва да се потулва.

Това обаче не е краят на разказаните мистерии. Както ще видите, германския елит прави едва ли не невъзможното, уповавайки се на тези митове.

През октомври 1918 г. Зеботендорф възлага на ложните братя КАРЛ ХАРЕР и АНТОН ДРЕКСЛЕР да създадат работен кръг. Той по-късно се превръща в DAP (Германска работническа партия). Вестникът на обществото „Туле“ Volkischev Bcobachtcr директно преминава в ръцете на NSDAP, която произлиза от DAP.

През октомври 1918 г. младият окултист АДОЛФ ХИТЛЕР (първоначално Адолф Шикългрубер, Хитлер е моминското име на майка му) посещава Туле — DAP и прави впечатление на добър оратор. В „Копието на съдбата“ Тревър Рейвън — скрофт споделя казаното от приятеля на Хитлер от младежките години ВАЛТЕР ЙОХАНЕС ЩАЙН, по-късно съветник на масона УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ:

„Хитлер, който на 20 години вече е горещ поклонник на мистицизма, се опитва да постигне по-високи степени на съзнание с наркотици. Чрез виенския продавач на книги ПРЕЦШЕ, почитател на германския мистицизъм и на произтичащите от него учения за арийската господарска раса, той поставя основния камък на своята бъдеща философия за света и чрез Прецше експериментира с пейот като средство за мистично просветление. По същото време Хитлер попада на ПРОТОКОЛИТЕ НА СИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ, които подсилват ненавистта му към евреите.“

Тъй като Хитлер още като младеж вече е наркозависим, не е странно, че през целия си живот продължава да взема наркотици. Според дневниците на неговия лекар Д — Р ТЕОДОР МОРЕЛ през всичките шест години на Втората световна война на него са му били инжектирани различни болкоуспокояващи, успокоителни, стрихнин, кокаин, морфинови деривати и други.

Хитлер е ангажиран от Туле — DAP като оратор по време на изборите и по-късно антиболшевистът и брат на „Туле“ ДИТРИХ ЕКАРД го учи да пише и говори правилно. Екард го превръща в онази неповторима емблема, с която се налага по-късно. Той го извежда на Мюнхенската и Берлинската сцена и Хитлер почти изцяло възприема възгледите на „Туле“.

През 1924 когато след неуспешния Мюнхенски пуч

Хитлер лежи в затвора в Ландсберг, Хаусхофър ежедневно го посещава и му излага теориите и плановете си. Една от книгите, които Хитлер получава от него е романът на Бълуър — Литън THE COMING RACE („Идващата раса“), която разказва за живееща под Земята арийска раса, много подобна на спомената по-горе. В книгата летящите дискови кораби играят съществена роля. Към това се прибавя и творбата на Фердинанд Островски ЗВЕРОВЕ ХОРА И БОГОВЕ (Beats, Man and Goods), посветена на легендите за Агарта и Шамбала. Хитлер е напълно обсебен от идеята за подземния райх и арийското расово учение на Туле.

ХАУСХОФЪР и РУДОЛФ ХЕС се заемат с политическото образование на Хитлер. Той използва теории на Хаусхофър, мисли на Розенберг, политическа пропаганда и ги смесва в едно цяло. Рудолф Хес се грижи за стила и се заема с напечатването им на машина. Така в Ландсберг възниква книгата MEIN KAMPF.

Ролята на мистицизма и окултизма в Третия райх се вижда от влиянието на КАРЛ ХАУСХОФЪР, наричан „най — големия магьосник на Германския райх“ На Хаусхофър е приписвана „пророческа дарба“ която обяснява светкавичния му възход в окултните кръгове в предвоенна Германия.

В книгата си „Седмината от Шпандау“ (The Seven Man of Spandau) Джак Фишерман пише, че РУДОЛФ ХЕС „също е напълно обсебен от идеите и теориите на Хаусхофър“. Това става ясно и от странния полет на Хес до Англия. Причината за него всъщност е един сън на Хаусхофър, в който „видял Рудолф Хес да върви през залите на английските дворци и да носи мир на двата най — големи народа на Севера“Хес е убеден в точността на пророчеството и следва съня безпрекословно.

От следващите редове става ясно количеството на магическата „екипировка“, използвана от обществото „Туле“:

Хитлер заимства поздрав на Туле Heil und Sieg и го превръща в Sieg Heil. Той, изпълняван с повдигане на ръка, е магически ритуал за създаване на магически волтове. Магическите волтове и тяхната употреба са обяснени от Франц Бардон.

Франц Бардон, наричан Фрабато, е най-известният ми германски магьосник (1901–1985). Хитлер му предлага високи постове в случай, че с магьосническите си умения му помогне да спечели войната. Бардон трябвало да му предаде и адресите на оставащите 98 ложи на разпръснатата по цял свят „99-а ложа“ След като отказва помощта си, той е подложен на ужасни мъчения. (Frabato, Franz Bardon, S. 173)

Магически ритуали за политически цели са използвани не само от германска страна. Знакът Victory на англичаните — двата разтворени пръста — до 1940 г. е познат само на дълбоко посветените върховни масони. Когато през 1940 г. масонът от върховните степени УИНСГЬН ЧЪРЧИЛ се опасява, че Англия може да стане жертва на успешната магия на Хитлер (германския поздрав), неговият наставник сатанистът Алистър Кроули го съветва да противопостави магията на двата разперени пръста.

SS, наречен още ЧЕРНИЯТ ОРДЕН, е всичко друго, но не и полицейска организация. Той е стандартен религиозен орден с йерархическа структура. Бруталната нацистка партия като свещен орден? Външно погледнато, тази представа би изглеждала смешна, ако не припомним, че не за първи път в историята свещени ордени са били отговорни за чудовищни зверства. Йезуитите, както и доминиканците, на които е подчинена Инквизицията, са най-добрите примери за това. ЧЕРНИЯТ ОРДЕН е практическата реализация на езотеричната и окултната вяра на обществото „Туле“ Вътре в SS има и друго тайно общество — елита и вътрешния кръг на SS — наречено SCHWARZE SONNE (ЧЕРНОТО СЛЪНЦЕ) на SS „Черното слънце“ е Великото централно слънце, ДРЕВНОТО слънце, около което се върти нашето и което се изобразява от равностранния кръст (Балкенкройц). Той е рисуван върху самолетите и танковете на Третия райх. С този подтекст е използван от Тамплиерите, Розенкройцерите и много други ложи.

Освен с тибетската колония в Берлин обществото „Туле“, а после и „Черното слънце“, работи тясно с един тибетски черномагьоснически орден. Хитлер има постоянен контакт с тибетски монах със зелени ръкавици, наричан „Пазача на ключа“. Той вероятно е знаел входа към Агарта (Ариана). На 25 април 1945 г., когато в една берлинска изба руснаците намират подредени в кръг шестима мъртви тибетци, в средата на кръга лежи монаха със зелените ръкавици. Изглежда колективно убийство.

На 2 май 1945 г. когато съветските войски навлизат в Берлин, са открити телата на повече от 1000 души, воювали на страната на германците, които без съмнение произхождат от Хималайския регион. Какво са правили хиляди тибетци с германски униформи на километри от родината си?

По време на Третия райх огромно количество млади мъже са обучавани от „Черното слънце“, посвещавани са във Вевелсбург и са изпращани в Тибет, за да оцелеят и се подготвят за окончателната битка в края на хилядолетието. По думите на Франц Бардон Адолф Хитлер е бил член и на дрезденската ложа F.O.G.C. = Fremaurerischer Order der Goldenen Centurie (Масонски орден на Златния век), известен като „99-а ложа“. Тя има 99 клона на различни места по света. Тя има 99 клона на различни места по света всеки, от които се състои винаги от 99 члена. Всяка отделна ложа е подвластна на един демон и всеки член има свой личен демон. „Далаверата“ е, че демонът помагал на човека да постигне пари и власт, а след смъртта си душата му се задължавала да му служи. В допълнение всяка година е жертван по един член за демона на ложата и след това е приеман един нов. Членовете на „99-а ложа“ са финансови и икономически босове от едър калибър и днес са по-актуални от когато и да било. Доколкото знам, ложите F. О. G. С., респективно „99-а ложа“ са от най-опасния вид, сравнение с които сатанизмът на Антон Ла Вей, представен от медиите, е направо детска игра.

Франц Бардон твърди, че Хитлер и орденът „Туле“ са външният инструмент на група тибетски черни магьосници.

Само хората, които знаят това, биха разбрали речта на Хитлер от 30 януари 1945 г.:

„В тази борба отново няма да победи «дълбоката Азия». Европа и онази нация на върха, която от хилядолетие и половина олицетворява надмощието и срещу Изтока и винаги го олицетворява в бъдеще: нашият велик Германски райх, нашата германска нация!“

(Цитатът е от „Хитлер — речи и прокламации 1932–1945“ от Маркс Домарус.)

За местонахождението на Хитлер също има немалко митове. Според Франц Бардон и Мигел Сарантос (бившия чилийски посланик в Австрия) с помощта на „99-а ложа“ той е избягал в Южна Америка. Намереният труп, чиито зъби според зъболекаря му не съответстват на тези на Хитлер, вероятно е бил подхвърлен от „99-а ложа“ На 5 март 1979 г. едно голямо германско списания писа, че личният самолет на фюрера е намерен в южноамериканската джунгла. Според твърдението на Йозеф Грайнер („Краят на мита Хитлер“) на 30 април 1945 г. Хитлер излита със самолета си от Берлин — Темпелхоф.

По-вероятно е обаче, в случай че действително е останал жив, да е използвал разработките на ОБЩЕСТВОТО ВРИЛ (които ще опиша след малко), за да напусне Германия. Дали Хитлер е умрял, или не по онова време — днес със сигурност не е между живите!

След като не успява да изпълни мисията си, на 14 март 1946 г. Карл Хаусхофър убива първо жена си, а после си прави харакири, както се заклева пред ЖЪЛТИТЕ ШАПКИ.

Цялото теоретично и практическо устройство на Третия райх от германска страна се инициира и управлява от ТУЛЕ. Паричните средства идват от международните банкери. Ямата, от която изпълзява всичко, все още е пълна с живот, защото обществото „Туле“, съответно неговите издънки, съществуват и днес.

Един друг кръг, който разгласява идването на арийския месия и към който принадлежи Херман Гьоринг, финансовият шеф на нацистите, е ОБЩЕСТВОТО ЕДЕЛВАЙС. За нас обаче то не е от значение.Бележки

[1] В българския превод: „Аз съм Бог Всемогъщий“. — Бел.прев. 

[2] Германска работническа партия. — Бел.прев. 

[3] Национал — социалистическа германска работническа партия. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *