Ян ван Хелсинг Властта на тайните общества през XX век – 666 (шестстотин шестдесет и шест)

Част от Новия световен ред е „безкасовото общество“. С въвеждането на електронните дебитни и кредитни карти, телефонни карти, карти за медицински осигуровки, талони за бензин на отделни петролни концерни и т.н. хората всъщност са подготвяни за това. С аргумента, че безкасовите плащания били по-сигурни, по-удобни и по-практични, Илюминатите ще убедят масите в предимствата на системата. Малко не достига на този модел, за да бъде завършен. Тъй като човек ще трябва да носи със себе си много и най-различни електронно-разчитаеми карти, ще се обясни, че би било много по-лесно и практично да има само една карта за всичко.

Това ще е т.нар. „дебиторна карта“, т.е. ЕДНА КРЕДИТНА КАРТА ЗА ВСИЧКО, която вече е въведена в Нова Зеландия, Австралия и Канада. Там съществуват и други кредитни карти, но дебиторната карта вече е в обращение.

Бъдещето обаче е в лазерните татуировки. Невидимият за окото бар — код (пръчков код) ще бъде татуиран на дясната ръка или върху челото. Това означава, че кодът върху ръката ви ще служи като дебитна карта и същевременно като идентификация. Достатъчно ще е само той да се сканира и всяка желана информация ще е налице.

Подобни неща не са само проекти, а горчивата истина. Лазерното татуиране е тествано в продължение на 15 години в Дисниленд. На хората, които прекарват по няколко дена там, им се дава възможност да избират между дългосрочна карта и лазерна татуировка на лявата ръка. Така можело да се провери реакцията им и дали ще привикнат в бъдеще с лазерния знак.

Вече има готови формуляри с въпроса на кое място бихте желали да носите маркировката си: F = Forehead (на челото) или H = Hand (на ръката). Това са тестове за привикване преди тя да е станала задължителна. В Холандия от седем години се правят татуировки на бездомници. Твърдението е че те са с цел намаляване на престъпността, специално за Амстердам. Междувременно тази лазерна татуировка отчасти е въведена официално.

С аргумента за по-бързо обслужване на хората в служебна командировка, американските летища са снабдени с уреди за разчитане на невидимата маркировка, татуирана върху дясната ръка. Броят на тези, които приемат този тип обслужване, постоянно нараства: времето е пари.

Няма непременно да ви принудят да приемете маркировката, но няма да имате други варианти, освен ако не сте самоосигуряващо се лице. От даден момент в магазините повече няма да се приемат пари в брой. На хората ще се демонстрира колко по-сигурен е новият метод. Кражбите няма да са възможни, защото там, където няма пари, няма какво да се краде. Всеки престъпник ще може да бъде открит чрез сателит заради лазерната татуировка и нелегалното преминаване на границите няма да бъде възможно.

На практика обаче това означава абсолютен контрол върху хората. Край с личния ви живот — всяка ваша стъпка ще се следи, всичко, което правите, притежавате, вашите капитали, къде прекарвате времето си, какво купувате и продавате — цялата информация ще бъде изпратена на „Големия брат“. Направете си труда и прочетете книгата на Джордж Оруел „1984“ — тя добре описва тази робска система на Новото време.

В Откровението на Йоан 13:16–18 се казва:

„… и принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.“

В Кабала, както и в картите Таро (шеста карта — „влюбените“) числото 6 символизира изкушението, пътят на духа към материята, а 9, числото на знанието — пътят на материята обратно в духа. Индианците Хопи в Северна Аризона имат пророчество:

„Никой няма да може да купува или продава, ако няма знака на мечката. Когато този знак бъде видян, тогава идва Третата голяма война.“

За яснота ще дам пример. „Звярът“ на английски език е the beast. Знакът на мечката изглежда така:

znak_na_mechka.png

А бар-кодът така:

bar_kod.png

Представете си как преди стотици години индианецът е описал видението си за бар — кода. Естествено това понятие му е било неизвестно и го е описал като белези от ноктите на мечка. Пръчковият код на всеки продукт е съставен от различни линии, които според дебелината и разстоянието помежду си означават определено число, с което чрез бинарната числова система се разпознава съответната стока.

Виждате дванайсетте по-къси двойни линии, подобни на следи от мечешки нокти, шест — отляво и тест — отдясно. Към тях се прибавят ТРИ по-дълги — лявата външна, дясната външна и една по средата. Сега, ако потърсите между късите линии числото „6“ (две гънки чертички) и ако ги сравните с дългите двойни линии, ще видите, че те също изразяват числото 6, но под тях няма цифра. Трите дълги двойни линии ги има и остават еднакви във всеки бар — код по света, само късите се променят. Следователно компютърът винаги прочита 666.

Аз лично обещавам, че ако нещо тотално не се промени, скоро няма да можете да купите нищо без бар — код. И все някога ще ви го поставят на челото или на ръката.

Това се допълва от факта, че най-големият световен компютър, към който са свързани всички останали, се намира в Брюксел и е наричан La Bete (The Beast).

Отговорът на въпроса как хората ще бъдат принудени да приемат бар-кода, е почти ясен. Вместо отделни икономически кризи този път международните банкери ще предизвикат световна икономическа криза, която ще е най-лошата от всички виждани досега. Събитието ще бъде използвано за създаване на световна валута и на световна банка за тотален контрол — с което окончателно ще въведе безкасовата парична система. След като всички банкови системи вкупом се сринат и няма друга алтернатива, хората ще трябва да приемат дебиторната карта. Повече няма да може да се плаща с пари в брой. Единственият начин да избегнете картата и татуировката, е да се самоосигурявате, да притежавате известно количество злато или сребро и да произвеждате нещо (чрез селско стопанство или занаят), което да разменяте срещу други стоки. Неминуемо ще трябва да живеете на село, тъй като независимото и самоосигуряващото се съществуване в града е колкото хубаво, толкова и невъзможно.

Числото 666 има и други значения. Те са свързани с номерология, т.е. с пресмятане на имена. Както показа цитираният текст от Библията, става въпрос за числото на неговото име (на звяра). Според Кабалата всяка буква отговаря на едно число. Съответно всяко число и всяка буква имат определено значение или характер. Ако аз знам значението на числата, от пресметнатото число мога да предвидя съдбата и характера на човека. Например:

abcdefghiKARL VON ABSBURG
jklmnopqr2193 456 81212397
stuvwxyz15 15 33
1234567896 6 6

666 = 6 + 6 + 6 = 18

В Кабалата числото 18 означава емоция, тайна, несправедливост, лъжа, егоизъм, престъпност, деструктивност, склонност към злополуки, трудност като цяло, болест, опасност…

18-тата Таро — карта е „Луната“:

В общи линии тя също означава емоция, скръб, самота, болест, склонност към злополуки, сънища, трудни периоди… Номерологичното отключване на името Karl von Habsburg взех от книга, издадена в Австралия. Името и е The Unites States of Europe („Съединените щати на Европа“). Авторът, убеден християнин, описва цялата династия Хабсбург и делата й. Той се опитва да докаже, че свещеният Граал не е съд — както хората вярват — съхранявал кръвта на Исус, а е родословното дърво на Исус, по-нататък се казва — подобно на авторите на „Светата кръв и свещеният Граал“ Линкълн, Бейджънт и Лий — че Исус не само трябва да е бил женен, но че е имал и деца. Родословното дърво на Исус е една от най-големите мистификации в Библията. За еврейството това е твърде необичайно. От евангелията се знае, пише той, че голяма част от апостолите (също и Петър) са били женени, и че Исус е проповядвал всичко друго, но не и безбрачие. В Евангелие на Матей 19:4–5 се казва:

„Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал: Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?“

Бракът в еврейския обичай е задължителен. Безбрачието дори се наказва. Следователно, ако Исус не е бил женен, евреите със сигурност е нямало да го приемат по съответния начин, а нарушаването на еврейската традиция най-малкото щеше да е упоменато от евангелистите. Това се допълва от факта, че неговите апостоли са го смятали за равин. Еврейският закон на Мишна[1] категорично твърди, че неженен мъж не може да стане равин.

Бейджънт, Лий и Линкълн пишат:

„Християнската теология се основава на идеята, че Христос е инкарнация на Бога. С други думи: Бог състрадава на хората и изпраща на Земята своя син в човешки образ. По този начин, така да се каже от първа ръка, той опознава conditio humana[2]. Той чувства със собственото си тяло непостоянството на човешкото битие. Учи да разбира какво означава да си човек, да се дистанцираш от самотата и душевните страдания, от безпомощността и от трагедията на смъртта, които битието носи със себе си. Чрез пребиваването си като човек Бог познава Творението си в собствената му същност, което е недопустимо от Стария завет. В случай че той напусне олимпийския си трон, би могъл да сподели съдбата на човечеството — и същевременно да я разреши.

Символното значение на Исус е в това, че той представлява Бога в целия спектър на човешкия опит. Но би ли могъл въплътеният в Исус Бог да твърди, че е станал човек и че е приел в себе си човешкия опит, без да познава два основни аспекта на conditio humana, без да обясни два толкова съществени момента на това битие, а именно сексуалността и бащинството?“

По-нататък авторите описват как след бягството си от Светите земи съпругата на Исус и семейството й намират убежище в Южна Галия, където потомството е отгледано в една еврейска общност. През 5. век то изглежда се е сродило с линията на Франките и така възниква династията на Меровингите. Потомството на Исус оцелява от всички опити за унищожение. По-късно кралската кръв е защитава от Prieure de Sion. Priere de Sion е тайно общество, чиято задача по мнението на тримата автори е да пазят тайната за семейството на Исус. (Между другото негови Велики майстори са: Леонардо да Винчи (1510–1519), Робърт Флъд (1595–1637), Исак Нютон (1691–1727), Карл. Е. Емануел фон Лотринген (1746–1780), Максимилиан Франц фон Харбсбург Лотринген (1780–1801).

Според Бейджънт, Лий и Линкълн фамилията Хабсбург — Лотринген произлиза директно от Меровингите и следователно от потомството на Исус. (Но има още много фамилии, които биха могли да твърдят същото.)

Те заявяват:

„През 19. век Prieure de Sion прави опит да създаде нова Велика Римска империя чрез масоните и Hieron du Val d’Or, т.е. нещо като теократски Съединени европейски щати, които трябвало да бъдат управлявани от Хабсбургите и радикално реформираната църква. Първата световна война и събарянето на повечето европейски монархии осуетяват плановете им. Въпреки това може да се приеме, че по същество Сион днес преследва същите цели.“

Дори сериозно може да се допусне, че тази цел се преследва и днес. Ако се съди по речта от 9 май 1993 г. на Ого фон Хабсбург (Почетен рицар на Германския орден) в Бад Маргентайм пред Германския рицарски орден, той е заинтересован от създаването на „Отечество Европа“. Едва ли е случайност, че Карл фон Хабсбург, син на ерцхерцога Ого фон Хабсбург (член на „Комитет на 300-те“), неотдавна се ожени за дъщерята на барон Ханс Хайнрих фон Тисен — Бор — немисца (също член на „Комитет на 300-те“). В цялата история за Хабсбургите авторът вижда връзка между разгадаване на 666 с името Карл фон Хабсбург и Откровението на Йоан.

Между другото, Хабсбургите притежавали копието, с което римският центурион Гай Казий пробожда Исус в лявата гръд. За мита около въпросното копие са изписани хиляди страници (в това число и „Копието на съдбата“ от Тревър Рейвънскрофт).

Дали действително се е разиграл този сценарий около семейството на Исус, остава неясно. При всички случаи обаче католическата църква е особено чувствителна по темата и крие нещо — вероятно пази в тайна някои документи.

Въпросът дали Исус е бил баща, или не, сам по себе си не е толкова важен, тъй като това не би променило нищо: освен, може би, за онези мними потомци или за шепа фанатизирани личности, които подменят личността със значението на Христовото учение, съответно не прилагат „вярата“ си на практика.

Аз в никакъв случай не бих искал да твърдя, че заради номерологичното съответствие на името си Карл фон Хабсбург трябва да бъде разобличен като т.нар. „антихрист“. Това просто е пример за още едно от значенията на 666; имената на много хора са със стойност 666. Не си създавайте грешна представа. Все пак не е изключено той да играе важна роля. Просто бъдете внимателни какво става около вас, докато еволюирате вътрешно.

В по-следващата глава ще стане дума, че т.нар. „антихрист“ не може да бъде открит вън от човека.

Друг пример намираме в Стария завет — Трета книга на царете 10:14:

„А теглото на златото, което дохождаше на Соломона всяка година, беше шестстотин и шестдесет и шест златни таланта…“

ОБЩЕСТВОТО ТУЛЕ интерпретира това по следния начин; тъй като 666 заедно с 333 и 999 са израз на Бога, а в Откровението на Йоан 13:16 се казва, че заради звяра, чието име е 666; всички ще носят знака на дясната си ръка или на челото — следователно звярът е ЕВРЕЙСКАТА ПАРИЧНА СИЛА. Че числото 666 има отношение към бар — кода, кредитната система, банките и парите, ясно си личи и от факта, че кодът на номера на Световната банка е 666. Или от дебитните карти на Австралийската национална банка, които съдържат числото 666. Чековият изчислителен център за индийските банките в Бомбай е с номер 666. Новите американски кредитни карти имат предварителен шифър 666. Olivetti-Computer-System Р6060 използват номера, които започват с 666. В САЩ компютърните квитанции имат група сиви точки, които означават 666. На всеки израелски лотариен билет е напечатано числото 666. Презокеанският телефонен номер на Израел е 666 и т.н.

(И EXXON на Рокфелер не е само:

E X X O N
5 6 6 6 5)

Бележки

[1] Мишна — еврейски документ, съставен около 200 г. пр.Хр. от раби Йегуда, за запазване на еврейското самосъзнание. Съдържа 63 трактата за еврейската етика, бит, обичаи, жертвоприношения и т.н. — Бел.прев. 

[2] От лат. — човешкото положение. — Бел.прев. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *