ДЪРЖАВАТА ,,ВСЕЮДЕЯ“

Юдаизмът е най-добре организираната сила на земята. Той формира структура, подобна на държава, чиито граждани са безусловно лоялни към нея, независимо къде се намират и независимо богати ли са или бедни.

Тази държава можем да я наречем Всеюдея.

Средствата за въздействие на държавата Всеюдея са капиталът и журналистиката, т.е. парите и пропагандата.

Това е единствената държава, която притежава световното правителство; всички други могат да имат само национални правителства.

Основната форма на култура във Всеюдея е журналистиката; и техническите, и научните, и литературните, и всякакви други изяви на съвременния евреин са изцяло журналистически изяви. Те се дължат на прекрасно развития талант на евреите да възприемат чужди идеи. Капиталът и журналистиката се сливат в едно цяло и образуват пресата, която става политически и духовен проводник на еврейската вляст.

Правителството на държавата Всеюдея е организирано великолепно. Първото му седалище беше Париж. Допреди 1914 г. Лондон беше втората му столица, а днес е Ню Йорк.

Сега Ню Йорк измести Лондон. Потокът от еврейски преселници през 19 век се превърна в мощен порой след Първата световна война и Съединените щати станаха седалище на еврейската сила и влияние. Америка, с нейните армия, флота и население, зае мястото на Великобритания като „господар на света“. Това на прост език значи, че еврейството се е преместило от Британската империя към Американския континент.

Всеюдея охотно предоставя управлението на различните части от света на националните правителства; трябва само да може да контролира тези правителства. Юдаизмът е винаги в услуга на постоянните националистични разделения между гоите по света. Самите евреи, обаче, никога не са позволили да бъдат асимилирани от коя да е нация. Те са отделен народ, били са и ще си останат такива.

Спор между Всеюдея и някоя нация настъпва, когато тази нация се превърне в неконтролируема или просто се опитва да осуети контрола на Всеюдея над националните индустриални и финансови ресурси. Тя може да предизвиква войни, но може и да насажда мир. В трудни моменти тя насажда анархия, сетне възстановява реда. Всеюдея държи здраво нервните центрове на световните сили и ги разпределя между нациите по такъв начин, че най-добре да прилягат на всеюдейския план.

Контролирайки световните източници на новини, Всеюдея може винаги да подготви умовете на хората за своя следващ ход. Най-голямото разкритие, което тепърва предстои да бъде направено, е начинът на производство на новини и пътят, по който умовете на цели нации биват обработвани за някаква цел.

Когато могъщият евреин най-сетне бъде проследен и хванат „в крачка“, предварително подготвеният вой за „преследване“ проехтява в световната преса. Истинската причина за „преследването“ (което всъщност предствлява потисничество върху хората чрез финансовите дейности на евреите) никога не получава публично разгласяване.

Всеюдея има свои вицеправителства във всяка столица. Стоварила вече отмъщението си върху Германия, ще се отправи да завоюва други нации. С Англия вече се е справила. Франция и Русия отдавна е завладяла. Сега Съединените щати, с тяхната добродушност и толерантност към всички раси, предлагат обещаващо поле за изява. И Всеюдея вече е тук! Мястото на действието се сменя, но евреинът си остава един и същ през вековете.

-Хенри Форд – ,,Интернационалните евреи“, 1920 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *