Дегенерати – интервю с Григорий Климов. Част първа

Въпрос – Григорий Петрович, от 50 години вие изследвате особен тип хора, хора с комплекс за власт. Какво представляват те? Какво представлява комплекса за власт, комплекса на вожда? В какво е същността на проблема?

Отговор – Когато близки родственици се бракосъчетават и кръвосмешават помежду си, то техните деца ще бъдат дегенерати. Това е стар, добре известен факт. Църквата забранява бракове между близки родственици. До шесто коляно. Ако обаче група от религиозни лидери поощрява такива бракове и точно обратното – забранява браковете извън сектата, към която принадлежат, то след 4-5 поколения тази секта ще бъде пълна с дегенерати.

Известна ли ви е такава секта, която забранява смесените бракове и го прави вече в продължение на 5000 г.?

Да, разбира се, всички ние знаем тази секта. Много дегенерати притежават необичайни качества, като например неутолимо желание да доминират, това е патологично желание да бъдат винаги на върха, ненаситна жажда за власт. Те (дегенератите) се чувстват “избрани”, “елит” (мания за величие), но едновременно с това се чувстват и “гонени” и “преследвани” (мания за преследване). Всичко това са азбучни истини от детската градина.

Untitled-1

Сега дайте да поговорим на едно по-високо ниво – на нивото на вишсата социология (дегенерология), в която област аз работя вече 50 години.

Всички световни вождове обикновено имат комплекса на властта. Той обикновено е резултат на потиснат садизъм, който от своя страна е свързан с латентна хомосексуалност. Комплексът на латентната хомосексуалност (комплекса на вожда) е изучаван много внимателно от ЦРУ в края на 40-те и началото на 50-те години (на ХХ. В. – бел. прев.). Кодовото наименование на тези строго засекретени научни изследвания е “Харвардския проект”. Именно там, работейки с една група изследователи по проекта, се запознах и с тази тема. Всеки, който познава този забранен и засекретен въпрос, може да намери и да придвижи до властта бъдещи лидери, точно като пешки в световна шахматна игра.

От само себе си се разбира, че вождовете на тази секта, пълна с дегенерати, знаят отдавна това от свой собствен опит, защото я практикуват вече от 5000 г. и затова имат голямо предимство пред тези, които не са подготвени по темата и играят на сляпо. Всички сме гледали по телевизията как 5-6 здрави санитари не могат да се справят с един луд. Енергията, която произвеждат тези безумци е най-добрата илюстрация за това, което може да направи полуненормалния хомосексуално ориентиран садист, обхванат от жажда за власт. Тези хора са като оръжие за масово поразяване.

Днес много от нас вече знаят в общи линии устройството на атомната бомба, но само един много тесен кръг от посветени имaт знанията и уменията, необходими за производството на ядрено оръжие и което е не по-малко важно – да го насочат в съответна цел. Същото се отнася и за знанието в областта на вишсата социология (дегенерология), само дето дегенератите са по-ефикасни като разрушители от ядрено оръжие. Те са почти толкова ефективни (и същевременно и толкова опасни), колкото и биологическото оръжие. Дегенератите обикновено ненавиждат нормалните хора. На тях им доставя истинско удоволствие да наблюдават как един полулуд извратен лидер садист, поставен от тях на власт, води война с друг подобен лидер, също издигнат от тях на власт, но начело на някоя друга държава. Милиони и милиони хора умират за забава и удоволствие на водачите на сектата от дегенерати. Искате да ме попитате как става това. Чрез масонството. Масони, Илюминати, Ротари и т.н. (“…името ни е легион” – отвърнали му бесовете…) – това са все клубове, където дегенератите внимателно наблюдават поведението на възможни кандидати и при наличие на изявени хомосексуални наклонности на някой от тях, започват активно да го придвижват нагоре по властовата стълбица. 

Въпрос – Как да откриваме дегенератите? 

Отговор – Нека първо да разберем какво е това дегенерация. Преди всичко трябва да кажа, че този термин се използва от нас винаги като медицинско понятие, а не като ругателен израз. Тези от вас, които не могат да приемат употребата и даже споменаването на тази дума (а такива аз съм срещал много, особено в литературните кръгове), могат да я заменят с думата “изроден”. Повтарям – около нас има много дегенерати, даже може да се окаже, че и тихият, добре възпитан професор по етика в университета е един от тях.

И така дегенерацията е естествен процес, който се проявява на земята вече хиляди години. Дегенерацията е неотменима част от жизнения цикъл. Раждане, детство, зрялост, старост, смърт. На нивото на индивида всички знаем този процес и затова тук няма нужда от обяснения. Ние тук ще говорим за дегенерацията на ниво клан (семейство).

Много историци отдавна са обърнали внимание на факта, че жизнения цикъл на клановете много прилича на жизнения цикъл на индивида. Като че ли Господ Бог (ако искате майката природа) дава на всеки клан например еднакъв отрязък от време за живот на нашата грешна земя. Когато дадения клан вече премине стадия на зрелостта и настъпи в златния стадий на старческия залез, Господ Бог го предупреждава с първия звънец. Този звънец показва на членовете на клана, че времето на клана на земята вече изтича. (Нормално би трябвало да се отключи желание към продължение на рода чрез естествени полови взаимоотношения, но тук има проблем.) Ако кланът чуе гласа на Бога и остане бездетен или вземе за отглеждане дете, него го очаква златна старост. По това време вече кланът е достигнал обикновено финансово благополучие и може да участва в различни благотворителни дейности като нормално изкуство, нормална наука, нормална литература. Членовете на такъв клан тихо се наслаждават на златното време на старческия залез и накрая си отиват във вътрешен мир, оставяйки благотворителни фондове като паметник на своите добри дела. Но ако това се окаже непослушен клан, клан, въставащ срещу Бога, то неговите членове ще пренебрегнат гласа Божий и ще се опитат да излъжат самият господ Бог по различни начини. Те ще се опитат да излъжат Бога като опитат изкуствено оплождане, или чрез фалш в брака – ще спят например с жена, а в същото време ще си представят, че са с мъж или куче или с родната си майка. Или пък ще го излъжат така – жената с разрешение на мъжа или без него отива в местния клуб и забърсва за една нощ нищо неподозиращ здрав, нормален мъж, за да има от него дете (“на чужд х… влиза в рая” – руска поговорка). Както виждате руският народ отдавна е знаел за тези хора и изразил своето мнение за тях в много, но малко разбираеми на пръв поглед, поговорки.

Членовете на този непослушен, богоборчески клан започват да поддържат и финансират дегенеративна благотворителност – дегенеративно изкуство, дегенеративна наука, дегенеративна литература. Чрез средствата за масова информация те ще убеждават всички, че това, което правят е нормално, че в това няма нищо лошо и че този, който не го приема е човек с остарели възгледи и враг на световния прогрес. За такива хитреци Господ Бог (майката природа) дава втори звънец. Към ненормалното полово влечение се добавят и психически заболявания. Ако и след това кланът упорства в борбата си с Бога, раздава се и третият – последен звънец във вид на вродени дефекти, като изсъхнала ръка, конско стъпало, заешка устна, вълча паст, кривогледство и т.н. В нормални, примитивни условия това ще гарантира изчезването на клана от историческата сцена след 1-2 поколения. Ами че кой нормален човек ще се омъжи/ожени за кривоглед, полово извратен садист? И така дегенерацията има 3 стадия –

  1. Полови извращения.
  2. Психически заболявания.
  3. Вродени дефекти.

Сега, когато сме се запознали с тези стадии, можем да се върнем на нашия въпрос за това как да откриваме дегенератите. Да, много е просто да ги откриете. Погледнете семейното дърво на дадения клан. Ако то е здраво, ако на него има много клонки и много нови, здрави деца – пред вас стои нормален и здрав клан. Ако дървото на клана изсъхва (има много бездетни двойки), ако има много самоотмиращи клонки (самоубийци, психически заболявания, ненормални деца) – вие наблюдавате клан, който е в златния стадий на залеза. Всичко останало, което трябва да направите е да определите дали този дегенеративен клан се вслушва в гласа на Бога или е богоборчески. Това може да стане много лесно. Внимателно вижте какво поддържа този клан в обкръжаващата действителност. Разпространява ли той упадък в изкуството, науката и литературата или с всички сили се бори срещу тях и поддържа нормалното изкуство, наука и литература. 

Въпрос – Как мислите – има ли много дегенерати?

Отговор – Статистиката за третия стадий (вродените дефекти) и за втория – (психическите заболявания), може да се открие в масовия печат. Можете и сами да ги откриете. Статистиката за първия стадий на дегенерацията (половите извращения) не е така лесно да бъде открита. Нека да вземе данните, публикувани в САЩ от лекарите Уитълс и Кинси. Д-р Уитълс в труда си “Сексуалния живот на американските жени” дава следната статистика –

Неомъжени жени: 20% са имали многократни хомосексуални контакти с други жени, 51 % са мечтали за хомосексуална връзка с други жени до достигане на оргазъм.
Омъжени жени: 15% са имали многократни сексуални контакти с други жени, а 32% са мечтали за хомосексуални връзки с други жени до достигане на оргазъм

А как стоят нещата при мъжете? Д-р Кинси ни дава следната статистика –

4% са имали многократни хомосексуални връзки с други мъже, 33% са мечтали за хомосексуална връзка до достигане на оргазъм.

Други научни трудове ни дават малко по-различни данни, но повечето от тях са в диапазона 33-50%.

И така какво излиза – всеки трети (втори) човек попада в първия стадий на дегенерация. Когато тези данни са били анализирани как се отнасят по професионален признак се получила много интересна картина – 

5% – селяни (фермери) 
10% – работници 
50% – интелектуалци
75% – хора, изявяващи се в областта на литературата и изкуството
90% – хора, работещи в средствата за масова информация

Това ни дава нов поглед върху старата идея за борбата между класите. Борбата между класите не е борба на богати с богати, а на дегенерати с нормални хора! Вестник “Ню Йорк таймс” публикува резултати от изследване, проведено от група американски учени. Те проанализирали 78 велики личности в историята на човечеството. Оказало се, че –

37% страдали от психически болести през живота си
83% били явни психопати
10% били психопати, но в по-лека форма
7% били нормални

Когато изследвали 35 велики гении в историята на човечеството се оказало, че –

40% страдали от психически болести
90% били психопати

Ето защо в дегенерологията съществуват три 90 процентови закона на проф. Игор Борисович Калмиков –

90% от всички сериозни престъпления са свързани с дегенерация (израждане)
90% от всички болести (с изключение на инфекциозните) са свързани с дегенерация
90% от всички гении в историята на човечеството са били дегенерати

Аз изучавам този предмет вече 50 години и след всичкото това време, изразходено в изследователска работа достигнах до следния извод – необходимо е да се изучава дегенерология от службите за държавна безопасност на всички страни без изключение. Това е нужно, за да не бъдем никога повече въвличани във война, една нация срещу друга, за забава и садистично наслаждение на водачите на дегенератската секта. Аз дори бих препоръчал да се въведат за изучаване основите на дегенерологията в горните класове на училищата и първите курсове на вузовете, за да могат нормалните хора да разберат за съществуването на дегенератите и да могат да направят правилен избор за създаването на здраво семейство.

Въпрос – А защо да не предположим, че всички ние сме дегенерати?

Отговор – Въпросът Ви ми напомня за една история за една стара жена, която преди да умре изрази жизнената си философия в една фраза “Целият свят е един бардак, а всички хора – проститутки.” Мисля, че по този начин биха могли да се изразят и всички крадци, алкохолици и наркомани. Те с цялото си сърце вярват в това. Те си мислят, че целият свят е като тях самите. Разбира се, че съществуват крадци, алкохолици и наркомани. Съществуват обаче и много нормални хора. Те строят домове, пътища, мостове, тунели. Те превозват хиляди хора в самолетите, влаковете и автобусите, летят в космоса. Те постоянно създават. Нормалните хора са толкова много, че всичката разрушителна енергия на дегенератите така и не е успяла да ги унищожи, въпреки че от хилядолетия се водят непрекъснато войни.
Всички здрави членове на моя клан са моите свидетели.

Въпрос – Какво мислите по повод на Международния валутен фонд (МВФ)?

Отговор – Структурата на властта на дегенератските общества на Запад е практически същата както е била и структурата на комунистическите партии на Изток. Всяка съветска организация, включително и “Движението за мир и икономическо сътрудничество” имаше много технически сътрудници. Те обикновено се намираха в нисшия ешелон на структурата. Но в нея имаше и малко на брой висококачествени комунисти на ръководни постове. Можете ли да си представите на ръководните постове на която и да е сериозна съветска организация да не стоят членове на партията? Това се отнася и до западния аналог на съветския КОМИНТЕРТ – ХОМИНТЕРН – съюза на международното братство на хомосексуалистите дегенерати. Затова, отговаряйки на Вашия въпрос, аз мисля, че 90% от лидерите на МВФ са патентовани дегенерати. Останалите членове на тази организация – обичайния технически персонал – мисля, че са достатъчно добре дресирани, за да не задават неудобни въпроси по повод на престъпните решения и препоръки на своите вождове. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *