ТАЛМУДЪТ – АМА, ЧЕ ПРЕКРАСНА КНИГА


Преди да прочетете този постинг нека съвсем открито ви кажа, че нямам никакво намерение да се изправям срещу, която и да е раса, народ или групировка. Целта ми е просто да изложа вярванията на определен кръг хора, нищо повече. Текстът по-долу ще ви разстрои, както разстрои и мен самия. 
Откъсите са взети директно от Талмуда:

— „Само евреите са хора, неевреите не са хора (а гои).“ (Kerithuth 6b S. 78, Jebammoth 61a)

— „Неевреите са създадени, за да служат на евреите.“ (Midrasch Talpioth 225)

— „Неевреите трябва да бъдат отбягвани дори повече от болни прасета.“ (Orach Chaiim 57, 6a)

— „Сношението с неевреи е като сношение с животни.“ (Kethuboth 3b)

— „Раждаемостта на неевреите трябва силно да се ограничава.“ (Zohar II, 4b)

— „Както заменяш изгубени крави и магарета, така трябва да заменяш и умрелите неевреи.“ (Iore Dea 337, 1)

— „Да удариш евреин по челюстта, е все едно да нападнеш Бог.“ (Sanhedrin 58b)

— „Бог (Яхве) никога не е сърдит на евреи, той се сърди на неевреи.“ (Talmud V/2/43b — 44a)

— „Където и да отидат (евреите), те ще бъдат принцове и лордове.“ (Sanhedrin 104а)

— „Вие сте родоначалник на всички народи, вие сте избраният между народите, вие сте владетелят между народите. Вие сте обичаният между народите, вие сте най-добрият между народите, вие сте най-довереният между народите.“ (Shabbat 105а)

— „Гоите не притежават жени — техните жени не им принадлежат.“ (Talmud IV/4/81 + 82 ah)

— „Вие (евреите) направихте мен (Яхве) единствения Бог в света. Аз ще ви направя единствения владетел в света. Умният се занимава с парични въпроси, тъй като нищо в Тората не е по-важно от това — те са като бликащ извор.“

— „Евреите винаги трябва да се опитват да заблуждават неевреите.“ (Zoharl, 168а)

— „Върши търговия с неевреи, ако те ти плащат пари за това.“ (Abhodah Zarah 2а Т)

— „Нееврейска собственост е като пуста земя и принадлежи на онзи евреин, който пръв я завземе.“ (Babha Bathra 54b)

— „Ако двама евреи измамят неевреин, трябва да си поделят печалбата.“ (Choschen Ham 183, 7)

— „На всеки евреин е позволено да използва лъжи и лъжесвидетелства, за да разори неевреин.“ (Babha Kama 113а)

— „На евреина е позволено да се възползва от грешката на неевреин и да го заблуди.“ (Talmud IV/2/2/70b)

Ако искате да разберете защо преживяваме войни, запланувани със столетия, и защо Илюминатите не се вълнуват от милионите жертви — независимо от каква раса — трябва да знаете, че в очите на вярващия в Талмуда хазаро — еврейски банкер измират не хора, а животни. За уповаващия се в Мозаичните закони (тези, които току-що прочетохте) само юдеите са хора, а всички останали не са и трябва да се третират като такива. Те не заслужават по-добро отношение. Не искам да кажа, че всеки евреин вярва в Талмуда и в Мозаичните закони. Но ционистите определено се ръководят от подобни на горните „афоризми“. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *