Извадки от “Протоколите на Ционистките Мъдреци”, отнасящи се за масонските организации

МАСОНСТВОТО СЛУЖИ ЗА НЕПРОНИЦАЕМО ПРИКРИТИЕ НА ЮДЕЙСКИТЕ СИЛИ.

Извадки от “Протоколите на Ционистките Мъдреци”, отнасящи се за масонските организации.

Masonska pyramida

Кой и как може да събори една невидима управляваща сила, която е скрита зад официалната власт? А нашата сила е именно такава.
Външното масонство служи за непроницаемо прикритие на властта и на нейните цели. Планът за действие на тази сила, даже и нейното местопребиваване, ще останат за винаги неизвестни на народите.

ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ ЧРЕЗ НАЙ-ВЕРНИТЕ СИ ОРЪДИЯ – МАСОНИТЕ.

За да не може слепият народ да се освободи от нашето ръководство, ние трябва винаги да се намираме в тясно общуване с него, ако не лично, то чрез най-верните си оръдия – братята масони.
Когато станем призната власт, тогава с народа ще беседваме лично на площадите и ще го обучаваме по политическите въпроси в онази насока, каквато нам е потребно.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИТЕ И МАСОНИТЕ СА СЛЕПИ ОРЪДИЯ НА ЮДЕИТЕ.

Ние измислихме и внушихме на гоите (нееврейскито простолюдие) идеите на интернационалната миротворна политика, без да им дадем възможност да видят нейната основа! Защото, трябваше по околен път да постигнем онова, което по прав път е непостижимо за нашето разсеяно племе.
За това ние създадохме и нашата организация на тайното масонство.

Скотовете гои, които ние привлякохме да служат във външните масонски ложи, за да ги откъснем от техните съвременници, нито знаят какво нещо е масонството, нито дори подозират какви са неговите цели.

Бог нареди ние, неговият избран “народ” да бъде разпилян по света. В тази разпръснатост всички виждат нашата слабост, но се оказа, че в нея е и всичката ни сила, която ни доведе до прага на световното владичество.

Още малко ни остава да доизградим постройката върху положените вече основи.

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО МАСОНИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗГОНЕНИ.

Участниците във всяко новообразувано, каквото и да е тайно общество, ще наказваме със смърт, като тези, които сега членуват в съществуващите, създадени по наше внушение, тайни организации, които ни служат и са ни служили, ще разтурим и изпратим в далечните от Европа континенти. Така ние ще постъпим с ония масони, които искат да знаят повече от онова, което ние сме им определили, а ония, които по някаква причина ще помилваме, ще се намират под постоянния страх от заточение.
Ние ще издадем закон, според който всички, които са участвали в тайни общества, ще подлежат на изгонване от Европа, която ще бъде център на нашето управление.

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ МАСОНСКИТЕ ЛОЖИ.

Засега, докато се възцарим, ние ще създаваме и размножаваме франкмасонските ложи във всички страни на света, като привличаме в тях всички, които биха могли да бъдат и които сега са проявени като забележителни деятели, защото тези ложи ще представляват главното справочно място за обществените прояви и инструмент за изпълнение на нашите решения.

Hramut

МАСОНСКИТЕ ЛОЖИ СА ПОДЧИНЕНИ НА ТАЙНОТО ЮДЕЙСКО ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ.

Ние ще централизираме управлението на всичките масонски ложи под едно управление, което ще бъде известно само на нас, като за всички други ще остане напълно невидимо. Това управление ще се състои само от наши мъдреци. В ложите то ще има свой “таен” представител, който ще служи за прикритие на управлението, което чрез него ще издава паролата и ще диктува програмата. Тези ложи ще бъдат котилото на всички революционни и либерални начинания. Техния състав ще се подбира от всички слоеве на обществото. Най-тайните политически замисли ще ни бъдат известни и ще попадат под нашето ръководство в самия ден на тяхното възникване. В числото на членовете на тези ложи ще приберем почти всички агенти на международната и национална полиция, понеже полицейската служба е незаменима за нас с възможността си да се справя по своему с непокорните, да прикрива нашите деяния, да създава поводи за недоволства и пр.

На снимката Главният храм на Великата ложа на Куба, който е на 11-ия етаж в сградата на бул. „Алиенде“№508. Там е и кабинетът на Великия майстор Еваристо Торес.

КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МАСОНИТЕ.

Обикновено в тайните общества постъпват най-охотно аферистите, кариеристите и въобще хора, които преди всичко са лекомислени, с които не е трудно да се ръководи делото и навива механизма на проектираната от нас машина.
Ако светът се развълнува от недоволства, то това ще рече, че нам е било нужно да го разбунтуваме, за да разстроим твърде голямата му солидарност.
Ако всред него възникне заговор, то начело на него няма да застане друг, освен някой от нашите най-верни слуги. Естествено е, че никой друг, а само ние можем да направляваме масонските действия, защото само ние знаем къде ги водим и ние знаем крайната цел на всяко действие. Гоите нищо не знаят. Те не могат да знаят дори най-близкия непосредствен резултат на каквото и да било, проведено от нас действие. Те и не подозират, че всичко, което днес вършат по своя инициатива, го вършат по наше внушение. Обикновено гоите вършат всичко от дребни увлечения, да удовлетворяват своето самолюбие.

Гоите отиват в ложите или от любопитство, или с надежда чрез ложите да се доберат до обществената трапеза. Някои отиват там, за да имат възможност да изказват пред публиката своите неосъществени, празни мечтания. Те жадуват само за успехи и за ръкопляскания – неща, на които ние сме твърде щедри. Ние им даваме тези успехи, за да ги направим самонадеяни, а със своята самонадеяност те незабелязано възприемат нашите внушения. Напълно уверени, че във всичко следват собствените си мисли, те и не допущат, че могат да се подадат на чуждо влияние.

ПСИХОЛОГИЯТА НА МАСОНА.

masoni v Kuba

Вие не можете да си представите, как самоувереността може да доведе и най-умните гои до безсъзнателната наивност, при която твърде лесно, при най-малкия неуспех, дори с прекратяване само на аплодисментите, гоят-масон се обезкуражава и изпада в робска послушност, стига да му се обещае, че ще му се възобнови успеха.

Колкото при прокарване плановете си, ние, юдеите пренебрегваме популярността, толкова гоите са готови за нея да пожертват своите планове, стига да печелят евтини успехи.

Тази тяхна психология значително облекчава нашата задача да ги направляваме, както желаем.

Те имат външност на тигри, но душите им са овнешки и в главите им духат противоположни ветрове.

Символът на масоните качен върху земното кълбо на купола на главния им храм в Хавана

ЮДЕИТЕ ПО МИСТЕРИОЗЕН НАЧИН УБИВАТ ВИНОВНИТЕ МАСОНИ.

Смъртта е неизбежния край за всекиго. По-добре този край да се приближи към ония, които пречат на нашето дело, отколкото към нас, които създаваме това дело.
Ние наказваме масоните по такъв начин, че никой освен братята, дори самите жертви, не подозират откъде идва наказанието. Когато е нужно да умрат, те умират винаги като че ли от нормално заболяване и когато братята масони узнаят за това, не смеят да протестират.
С такива мерки ние сме пресушили в средата на масонството всяка възможност за протест против нашите разпореждания. Ние проповядваме на гоите либерализъм, но своя народ и нашите агенти държим в абсолютно послушание.

Извадките от “Протоколите на Ционистките Мъдреци”, отнасящи се за масонските организации, прочетени, обсъждани и приети на ционисткия конгрес в Базел, Швейцария през 1897 година, отново показват бруталната жестокост, цинизма и надменната увереност на юдеите в преследването на върховната власт, без да подбират средствата.

Всеки нормален човек когато чете това не може да не бъде шокиран и ужасен!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *