МНОГО СА ЦИОНИСТКИТЕ И МАСОНСКИ СИМВОЛИ В АМЕРИКА

Ционистката и масонска символика присъства в много държавни документи на САЩ и най-вече върху парите – върху даларът.

През 1931 г. Федералният резерв на САЩ поставя на гърба на еднодоларовата банкнота пирамидата и всевиждащото око на Луцифер.
Разгледайте една банкнота от един долар. В лявата й част е изобразена пресечена пирамида, над която господства триъгълното око на „Великия архитект на Вселената“, както е прието да се изобразява върху документите на масонските ложи. За свободните зидари „Великият Архитект на Вселената“ е окултен обект на поклонение, затова редом с пирамидата надписът „Ние вярваме в Бог“ изглежда доста кощунствено, тъй като истинният Бог се подменя с обекта на масонското поклонение.

Пирамидата се състои от 13 етажа, всеки камък в нея символизира мястото на всеки народ и човек по отношение на върха. Символът на властващия връх – триъгълното око на „Великия Архитект на Вселената“ е увенчан с латински надпис от 13 букви – „Annuit Coeptist“, който потвърждава правото на „избрания“ народ на световно господство. Символиката на числото 13, което в окултните ритуали е един от знаците на сатаната, присъства нееднократно в много от рисунките на еднодоларовата банкнота. Официално се смята, че означава броят на първоначално обединените щати. Но всъщност освен обикновения окултен смисъл, 13 е и числото на юдейския народ, състоящ се от 12-те израилеви племена и тринадесетото – племето на хазарите, приело юдаизма – „духовните“ юдеи – масоните.

simvolika

Под символичната пирамида на световното господство на „избрания“ народ са написани думите, които отразяват главната цел на юдейско-масонската цивилизация – „Novus Ordo Seclorum“ – „Новият порядък на века“. Надписът е от 17 букви, а римското число MDCCLXXVI (1776) се състои от 9 букви. Общият брой на буквите в девиза и датата е 26, т.е. 2х13. Между другото в този девиз е допусната грешка (вероятно съзнателна), защото последната дума би трябвало да се напише Saeclorum (или Saeculurum), но написано без грешка, сумата не би била равна на 26.
В дясната част на банкнотата е изобразен орел, носещ щит с 13 ивици и държащ в дясната си лапа клонче от акация с 13 листа и 13 пъпки. В масонската символика акацията е свещеното дърво на мъдростта и знанието. Тук акациевото клонче символизира масонското „просвещение“ на света. За онези, които няма да поискат това просвещение, орелът носи в лявата си лапа 13 стрели, заплашващи всеки от 13-те етажа на поробеното човечество. И за да няма никакво съмнение в какво се състои главният смисъл на „Новия порядък на века“, орелът държи в клюна си лента с латински надпис-девиз от 13 букви – „E Pluribum Unum“, означаващи „От множеството – едно“, т.е. от множеството народи да се създаде единна космополитична общност, управлявана от „избрания“ народ, към който масоните се причисляват. Като добре познат символ на „избрания“ народ над орела виси звездата на Давид – печатът на Соломон – знак на юдеите и Израил.
Цялата тази символика присъства и в държавния печат на САЩ, утвърден през 1789 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *