Инструкции на КГБ , от 1947 г., до поделението им в Полша (и до всички други окупирани страни)

Да се ускори ликвидацията на местното население, свързано с организации, които са възникнали не по наша инициатива. Всички политически противници да бъдат задържани, и които имат авторитет сред местното население… да бъдат ликвидирани…

Указания на централата на КГБ, писани през 1947г.  Публикувани са на 2.9.1989 г. в САЩ , и в 1990 г.  в България. Тези “указания” са дело на създателите и господарите на комунизма.  Тези указания важат с пълна сила и днес, но са още по-всеобхватни и унищожителни!   
И резултатите са на лице!

Инструкциите са всеобхватни и цинични:

– Да се ускори ликвидацията на местното население, свързано с … организации, които са възникнали не по наша инициатива. За тази цел да се използва въоръжената опозиция.

– Всички политически противници да бъдат задържани…, и които имат авторитет сред местното население, – при т.нар. случайни инциденти да бъдат ликвидирани…

– Да се ускори обединяването на всички партии в една организация, като всички ключови позиции бъдат заемани от хора, утвърдени от нашите специални служби.

– Да се обединят всички младежки организации в една и ръководните постове ….да бъдат заемани от хора, утвърдени от нашите специални служби. Преди обединяването да бъдат ликвидирани известните ръководители на скаутското движение.

– Да се осигури на държавните служители (освен ДС и миннодобивната промишленост) малка заплата. Това се отнася преди всичко за здравеопазването, правосъдието, образованието…

– Във всички държавни органи и в повечето заводи да се поставят хора сътрудници на нашите специални служби (без знанието на местните власти).

– Да се упражнява натиск върху местните органи, при раздаването на земя, парцели или терени, да не се дават документ за притежание, а само за тяхното ползване.

 – …мерки за „осигуряване“ на нерентабилност на частното земеделие, .. и лошо качество на стоките на частните предприятия и занаятчии…

– …да не се допуска задоволяване на вътрешния пазар…

– Всички укази и наредби, било те правни, икономически или организационни, да не бъдат формулирани точно.

– Да се подменят преките ръководители с необучени и неквалифицирани работници.

– Местните хора с партийни, държавнически или стопански функции да са в условия за работа, които ги компрометират в очите на подчинените им, и да направят невъзможно връщането им в средата, от която са произлезли.

– … строг контрол на мунициите..


– Обществените прояви на местното ръководство (не) могат да съдържат народностни и исторически акценти…

– Да се следи внимателно във въстановените или новопостроени градове и жилищни комплекси, водопроводната мрежа да бъде свързана с централния водопровод. Старите водоизточници и улични кладенци систематически да бъдат ликвидирани.

– При реконструкция и строеж на промишлени обекти да се следи промишлените отпадъци да бъдат отвеждани в реките, които биха могли да служат като резервоари за питейна вода.

– Апартаментите в реконструираните градове и новите жилищни комплекси не бива да имат пространства, в които да се отглеждат домашни животни или да се складират хранителни запаси за по-дълго време, или в по-големи количества.

– Да се създадат нарушения в точността на транспорта…

– Да се създаде максимално разширена канцеларска администрация…

– …да се отстранят учителите, които имат авторитет и популярност… да бъде прекъсната връзката между отделните предмети…в средните училища да отпадне изучаването на гръцки, латински, обща философия, логика и генетика…. По история…да се набляга на тиранията на кралете и на борбата на подтиснатия народ…

– Във висшите учебни заведения да се осигури превес на лица от най-нисшите социални слоеве, които нямат интерес да повишават квалификацията си, а само да имат диплома.

– Да се полагат грижи за строеж на мостове, улици, пътни съоръжения, за да може в случай на неотложна военна интервенция да се осигури бърз и ефективен достъп…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *