Агентурното минало на Доган

КОЙ  БЕШЕ  АХМЕД  ИСМАИЛОВ  АХМЕДОВ?

           Днес това име, изписано така, никому за нищо не говори. Но  това е рожденото име на мастития политик, бизнесмен и още, Аллах знае какъв, АХМЕД  ДЕМИР  ДОГАН
          Име, което той е притежавал и с което е живял до преименуването си на МЕДИ  ДОГАНОВ  ДОГАНОВ  през 1985 година.  След  като етническите турци в Българя възвръщат първоначалните си турско-арабски имена,  МЕДИ  ДОГАНОВ  ДОГАНОВ  обаче не става пак АХМЕД  ИСМАИЛОВ  АХМЕДОВ,  а  става прочутият  по  махали,  села,   градове и държави АХМЕД  ДЕМИР  ДОГАН.

      Защо  Меди  Доганов не възвръща своето истинско рождено име?

            В  крайна   сметка  това си е въпрос на неговата лична воля.    Човек  не избира името  си,  когато  се ражда, но може да го избира, ако прави това на зряла възраст.

            Аз обаче имам сериозни основания да допусна, че  днешният Ахмед Доган е станал Ахмед Доган, а не Ахмед Исмаилов Ахмедов  затова,  защото  с  рожденото  си  име  той  е документиран  ТРИ пъти като  платен  агент  на Държавна  сигурност  с   ТРИ различни   псевдонима – първият му псевдоним е Ангелов,  вторият – Сергей,  а  третият – Сава.         
            Псевдонимът „Ангелов“ Ахмед Исмаилов Ахмедов получава в казармата, където е служил в Строителни войски.  Дава му го капитан Стайков, когато го вербова за агент-доносник на Военното контраразузнаване.
            Когато  се уволнява от казармата, агент „Ангелов“ е  предаден на подполковник Стойков от Варненското окръжно управление на МВР,  Първо управление на Държавна сигурност. 
            Предаването на агента е станало лично, като от името на Военното контраразузнаване  предаването е извършил подполковник Панайотов, а приемането, както казах – подполковник Стойков.  Срещата на тримата  се е състояла в  служебната кола на подполковник Панайотов.
             Приемайки от Военното контраразузнаване агент „Ангелов“, подполковник Стойков му дава нов псевдоним – от този момент до отиването му  като студент по философия в Софийския държавен университет  гражданинът  Ахмед  Исмаилов Ахмедов  работи за Държавна сигурност като агент „Сергей“.
              Как агент „Сергей“ от бояджия  в Корабостроителния завод  стига до студент по философия?  


               Прехвърлянето на  агент „Ангелов“ от ВКР към Първо главно управление на ДС – Варна, става на 21 януари 1976 година.  По този повод новият му водещ офицер – подполковник Стойков, докладва:
               „Др. Началник,
                На 21 януари от  19.00 часа проведохме съвместна среща с агент „Ангелов“ и  ръководещия го оперативен работник подполковник Панайотов, служител в Отделение четвърто ВКР.
                 Др. Панайотов съобщи на агента, че по силата на общите принципи в нашата работа, след  като  се е уволнил  от армията  трябва да премине  при О.Р. /оперативен работник/  от  Окръжно управление на МВР.  Изказа му благодарност от името на службата за ползотворната  съвместна работа,  след  което ме представи.  Агентът  се държа  спокойно и нормално при смяната на О.Р. …  Уточнихме следващата среща  да проведем на 27 януари 1976 година от 19.00 часа,  а  контролна  на 28 януари от 19.00 часа в я/к /явочна  квартира/ „Чайка“.
                   Горното  за сведение.
                   О.Р. Подпис……….“

          Така започва агентурната дейност на Ахмед Исмаилов Ахмедов  към Първо главно управление на Държавна сигурност. Задачите, които са му поставяни за изпълнение, винаги са били единствено по така нареченото турско  направление.
          След провеждането на първата служебна среща между двамата, оперативният работник подполковник Стойков наред с другото споделя в доклада си и следното:
          „Агентът  е  завършил средно професионално училище по стъкларство в село Белослав с отличен успех 5.85.  Като  ученик  в началния курс по собствена инициатива започва да изучава  класиците на марксизма Маркс – Енгелс  – Ленин – Сталин, а по-късно  се увлича  от проблемите на философията…Сам стигнал  до извода, че може да завърши философия и да се занимава с научна работа…
            От  месец  септември е на работа, като бояджия в контрагентска бригада към  КЗ „Георги  Димитров“,  където получава над 200 лв. месечна заплата, с единственото желание до началото на учебната година да има известна собствена материална база…
            В заключение поздравих агента  за положените усилия за идейно-политическата си подготовка и инициативата  да продължи образованието си…
            В продължение на два часа особено впечатление ми направиха спокойствието,  съсредоточеността  и логичната мисъл на  агента. Явно имаме работа с младеж, който при правилно ръководство и помощ от службата би израсъл като перспективен агент.“
           Да, интелигентен млад човек е бил Ахмед Исмаилов Ахмедов. Това ще проличи още по-ясно в първото му донесение,  направено след около една седмица време.

             Във  Варна Ахмед Исмаилов Ахмедов живее на квартира  в  една  стая  заедно с друг младеж, който е негов съселянин, негов приятел,  задочен студент  във  ВМИ – Варна и… и също агент на Държавна  сигурност под псевдонима  „Селчук“.
             За  офицерите от Държавна  сигурност  било  много важно да установят дали двамата  техни  агенти  са в необходимата  степен дискретни един спрямо друг и дали не си споделят взаимно своето агентурно битие.
             За  да проверят задължителната  за лица като тях  дискретност на агентите, водещите  ги оперативни ръководители   монтирали  подслушвателна техника в квартирата им. Така  между другото изгорял и хазяинът им, който се оказал  прекалено приказлив в пияна домашна  компания.
              На  мен  обаче  силно  впечатление  ми направи  един  откъс от техният записан разговор, в който агентите обсъждат поведението на световно популярният тогава съветски дисидент академик  АНДРЕЙ  САХАРОВ.     
               Ето  техният  разговор:
    „СЕЛЧУК: –  Оня  башибозук  Сахаров знаеш ли какво е направил?
     СЕРГЕЙ: –  Четох, сега  те трябва да го РАЗСТРЕЛЯТ.  Такъв  ни в лагер, нито пък в затвора  да  го пращаш.  Аз  /днешният  Ахмед  Доган  го  казва  това!/  ако  бях  на мястото  на  съветските  власти,  бих го  накарал  14  години  да  чука камъни  за  това,  че  е  ударил  служебно  лице  и тропал  като  маймуна  пред  входа.“
            Колко  ли  убедено  трябва  да е  вярвал Ахмед  Исмаилов  Ахмедов  в  абсолютната  правота  на  комунистическата  идеология  и политика,  та  да  заклеймява по такъв  жесток  и  безпардонен  начин  най-популярният  съветски  дисидент през 70-те  години на миналия  век, „бащата“  на  руската  водородна  бомба  физикът  академик  Сахаров?!
            Естествено,  че офицерите от Държавна  сигурност  били  доволни  от разговорите,   които  са подслушали между двамата  техни  агенти.  Ето   и тяхното  документирано  заключение:
            „Въз  основа на получените  резултати  от  мероприятие „Родопи“ /кодирано  име на подслушването/   в  квартирата  на  агентите  може  да  се  направят  следните  изводи:
1. Агентите  „Сергей“  и  „Селчук“  работят  честно  с  органите на  ДС,  редовно  и  точно  съобщават  всички  въпроси,  които  интересуват  службата  ни.
 2.  Двамата  стоят  на  здрави  идейно-политически  позиции,  редовно  следят  вътрешните  и  международни  събития  и  правилно  ги  възприемат.
 3. Не  се  получиха  данни,  че  двамата  взаимно  са  се разшифровали.
              Взаимоотношенията им са изградени  на здрава основа, но се чувствува ръководната  роля  на „Сергей““.


                       Усетил,  че  се ползва  с  доверието на своите  началници  и  е полезен  за  тях,   на  19  май  1976  година  младежът   Ахмед  Исмаилов  Ахмедов  помолва  подполковник  Стойков  да  осигури  карта  за  почивка  на майка  му, понеже  по  друг  начин  карта  не  можела  да  се  намери.
                       Това  е  първият  документиран  случай, когато агентът  започва  да  използва  привилегии от  Държавна  сигурност.  По-нататък,  естествено,  ще  има  и пари  в  брой,  намиране  на по-лека  работа,  незаконно  записване  за  студент  в  Шумен…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *