В Германия и още десетина европейски държави, всеки който отрича т.н. „холокост“ или само поиска доказателства, по некое от твърденията в официалната история, може да бъде осъден на 5 години затвор!

В Германия и още десетина европейски държави, всеки който отрича т.н. „холокост“ или само поиска доказателства, по некое от твърденията в официалната история, може да бъде осъден на 5 години затвор!

И действително, двама германски учени, Ернст Цундел и Гермар Рудолф, са били незаконно отвлечени от Съединените щати и вкарани в затвора, заради представените от тях, научни доказателства, че така нареченят „еврейски Холокост“ е феноменална измислица.

И самата адвоката на Цундел, Силвия Штолц, е вкарана в затвора за три години, през 2008 г. само за представяне на подкрепящи доказателства от името на своя клиент. Британският историк Дейвид Ървинг беше отвлечен от полицията, по време на частна екскурзия до Австрия и хвърлен в затвора, само задето представил проверими доказателства, че газовите камери в Auschwitz са били построени като пропагандистки музеен експонат, в края на 1948г.

Но едва ли някой споменава „Германския Холокост“, в който от гладна смърт и от тифус, систематичното са умъртвени почти 3.500.000 германски цивилни (жени, деца и старци) прогонени от родните им краища, без никакво имуществои, и оставени да измрат. Техните трупове бяха натрупани на камари в бившите трудови лагери на Auschwitz, Belsen и Treblinka – и снимана от Ционистките медии като „доказателства“ за „масово убити евреи“. 
…………………

By Brother Nathanael Kapner  –  http://www.realjewnews.com/?p=121
– „бивш“ евреин, а сега, православен християнин ………………….

(В този блог, в 5 постинга, е публикувана началната част от 
книгата на Цундел: „Шестте милиона – изгубени и намерени“, заради която Цундел, по късно е вкаран в затвора, заедно с адвокатката му! А книгата на Цундел се базира само на документи и факти)

 

Още едно документирано, поразияващо изказване:

„Вие все още не сте започнали да схващате дълбочината на нашия грях. Ние сме натрапници. Ние сме разрушители. Ние ви отнехме вашия естествен свят, вашите идеали, вашата съдба, и си играем с вас. Ние сме в дъното не само на последната голяма война, но и на всяка друга по-голяма революция във вашата история. Ние сме носители на раздори и смут във вашия личен и обществен живот. Ние все още продължаваме да правим това. Никой не може да каже кога ще спрем. 
Кой знае каква велика и славна щеше да бъде вашата съдба, ако ви бяхме оставили на мира“!
– Маркус Ели Раваж – Century magazine – February, 1928 г.

Ето и два цитата от коментари на живи свидетели, към публикации в сайта на брат Капнер:
(първият цитат е от изказване на участник във войната)

… But You, the Dumb Goy are not allowed to know that WW II was planned and ordered by the Wall Street Jews and executed by the Good Goys and fought by the Dumb Goys for the victory of Communism.” The things he said; you would never dare to repeat in school. That the death camps were built by the Americans for the Germans, including German civilians under the orders of Eisenhower – after the war was over. “K is for Kosher, Keelhaul (the military codeword for the American death camps) and Eisenhower.” He was very free with the K word in relation to former president of the United States, Dwight Eisenhower. If anyone objected (as the family would frequently), he would snort and tell them ‘Dumb Goys’ aren’t permitted to know that Ike let American prisoners of war held by the Russians be railroaded into the Soviet camps. 

– ориентировъче превод:
… „Но на вас, тъпите гои, не са ви разрешили да знаете, че Втората световна война беше планирана и наредена от евреите от Уол Стриит, и изпълнена от Добрите гои, и водена от Тъпите гои, за победата на комунизма“.  Нещата които ми каза;  да не си сте посмели никога да повтаряте в училище.  Че лагерите на смъртта бяха построени от американците, за германците, включително цивилни, по нареждане на Айзенхауер, – след края на войната.  „К“ е кодираното военно име (парола) на американските лагери на смъртта…
………………………………………………………. 

striker October 22, 2008 @ 2:52 pm 
thank you very much for this information,i am from Albania south orthodox albania 12 oo route family orthodox albanian decent.My grandfather was a partisan against germans and he very secretly told me that the german holocaust was organised and covered by jews themself that would take christians in a false jew names and burn them ,he also told me that his best friend escaped alive from the nazi camps and the communist goverment had threatened him with death of all his family.this information was given to me after 1991 after the so called catastrophic democracy came to Albania

ориентировъчен превод:
Аз съм от южна – православна Албания, от 12 вековен православен род.  Моя дядо беше партизанин срещу германците, и много тайно ми каза, че германският холокост е бил организиран и извършен от самите евреи, че щели да сложат на християни фалшиви еврейски имена и да ги изгорят…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *