ИЛЮМИНАТСКИ СИМВОЛИЗЪМ

Широко използвани в съвременната медийна сфера, триъгълникът и пирамидата са два ключови символа в окултния свят на Илюминатите. Техният символизъм е свързан с дълбоките им връзки с мистичните училища на Бабилон и Египет и заслужава подробен анализ, за да придобием по-добра предствата за значението и взаимовръзките им с останалите елементи на Луциферианствово, и култът към Слънчевия Бог.
Символът на триъгълника обикновено има много по-дълбоко и езотерично значение, отколкото това, което хората му приписват на обикновена геометрична фигура. Неговият символизъм е от духовно значение. В Християнството триъгълникът представлява Светата Троица: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Древните египтяни вярвали, че правоъгълният триъгълник изобразявал тяхната форма на Троицата,където хипотенузата е богът дете Хор, горната страна е свещената женска богиня Изида, а основата е мъжкият бог Озирис. Тази концепция не е била широко позната преди гръцкият математик Питагор да се запознае с мистицизма на Египет и да въведе въпросната символика в геометрията. Той дори стига дотам да създаде едно от първите училища на мистерия (религиозна секта), в което да практикува своята философия, математика, както и основните на езотеричните принципи. Всички тези знания са използвани и до ден днешен от окултисти, тайни общества, масони и Илюминати.

Трите страни на триъгълника симвволизират числото 3 – концепция, която е използвана в гематрията (Древношумерска/юдейска нумерологична практиката, при която буквите и думите получават числени стойности). Числото 3 представлява духовния свят (или Небесата), докато числото 4 – физическия свят (материалният, триизмерен свят, който познаваме). Числото 3 е божествено, показващо съединебието на мъжкото и женско начало, което създават трета същност. Това е и числото на сътворението и на активният принцип.
Друга символика, която трябва да се отбележи е, че изправеният триъгълник сочи към небето, докато обърнатият – надолу към Ада и съответно се използва в сатанинството подобно на обърнатата пентаграма, като отрицание на естествения Божествен ред.
Като пример за употребата на свимволиката на числата 3 и 4 можем да посочим небеизвестния Масонски компас и квадрат. В Масонството триъгълника е символ на висшата сила, а буквата G в средата означава ‘Grand Creator’ или Върховен Създател (бел. ред. има различни тълкувания на значението на буквата, като някои предполагат, че означава ‘Geometry’ или Геометря като свещеният език на природата и Вселената). Мистрията използванa в масонския символика също е триъгълна и посветените в 32-ата степен са изобразявани с триъгълник. 

При сбор на числата 3 и 4 получваме 7 – мистично число, представляващо връзката на човека с божественото (бел. ред. още от древността това число е смятано за ‘щастливо’, ‘завършено’ и ‘божествено’). Същевременно наблюдаваме, че буквата „G“, изобразявана в центъра между компаса и квадрата, е седмата буква от азбуката . Числото 7 се появява по много начини в света около нас – в броя на дните на седмицата, броя на смъртните грехове, нива на ада, цветове на дъгата, дни за Сътворението на света, хиндуистки чакри, будистки стъпки и музикални ноти (и това са само някои от примерите). Официално фигурата на Масонския компас и квадрат символизира затворена система, изградена на доверие и лоялност, но същто така е символ на слънцето, защото компаса намеква за просветление чрез себереализация. 

Една от причините, които виждаме елементи на слънцето и слънчевото поклонение толкова често, е защото някои от най-древните мистични школи, чиито модели Илюминатите следват, вярват, че са получили знанията си от Атлантида. Жителите на Атлантида са били поклонници на слънцето и имали слънчево божество, което олицетворявало младостта и дългите му златни коси, символизирали слънчевите лъчи. Това слънчево божество бивало принасяно в жертва, за да се покаже, че злото съществува в света, но после възкръсвало в олицетворение на силата на човека над физическите ограничения. У Манли Хал откриваме следното описание:

,,Символизира у тези култури като начин човек да преодолее своята нисша природа, да обуздае желанията си и да даде израз на по-високата страна на личността си. Мистичните Учения бяха създадени с цел подпомагане на борещото се човешкото същество да пробуди духовните си сили.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *