КОМУНИЗМЪТ И НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД СЕ ОСНОВАВАТ НА ЮДАИЗМА

Автори: Джонас Е. Алексис и Хенри Маков (Jonas E. Alexis; Henry Makow), 10.03.2017 г.
Превод: Д. Атанасова/Българска легия за информационна защита

Централният банков картел е съвършеният монопол. Той има почти глобален монопол върху правителствения кредит. Целта му е да превърне този монопол в монопол върху всичко – в политически, културен, икономически и духовен. Единното световно правителство = монопол на Ротшилд = комунизъм.

Хенри Маков защитава докторат по английска литература в университета в Торонто през 1982 г. и е автор на бестселъри като „Жестока шега: Феминизмът, Новият световен ред и Илюминати – култът, който измами света” (Cruel Hoax: Feminism & New World Order and Illuminati: The Cult that Hijacked the World). Маков е израснал в еврейско семейство. Той е изцяло погрешно предствян от силите на деня.

Джонас Е. Алексис: Еврейският учен Юрий Слезкин (Yuri Slezkin) от Калифорнийския университет още на първата страница на книгата си „Еврейският век” (The Jewish century) приема, че: „Модернaта епоха е еврейски век” и по-специално дватесети век е еврейският век … Модернизацията предвижда всеки да стане евреин1. Еврейският учен Бенджамин Гинсбърг (Benjamin Ginsberg) от университета „Джон Хопкинс” и еврейският писател Й.Й. Голдбърг (J.J. Goldberg) стигат до същите заключения. Други революционери също са предвидили този момент от историята.

В реч, произнесена пред „Бней Брит” през 1902 г., виенският евреин Соломон Ерман (Solomon Ehrman) си представя бъдеще, в което „цялото човечество ще трябва да бъде евреизирано и ще се обедини с „Бней Брит“”. Когато това се случи, „не само „Бней Брит“, но и юдаизмът като цяло ще са постигнали целта си”3. Според историка Алберт С. Линдеман (Albert S. Lindemann) от Kалифорнийския университет, а също и за Ерман, „евреизирането е равно на просветеление”4. С други думи, народът тъне в мрак, ако не е минал през процес на евреизация.

Този светоглед е доста сходен с расовите теории на Мойсей Хес (Moses Hess). Според Хес евреите-революционери трябва да разрушат табутата и да преминат границите. Дали в писанията на Карл Маркс, Зигмунд Фройд, Роза Люксембург или в тези на Мойсей Хес, Сам Харис (Sam Harris), Кристофър Хитчънс (Christopher Hitchens) и Сюзан Джейкъби (Susan Jakoby), евреите-революционери постоянно се стремят да отворят пропастта на анархичната революция.

Хес дори допуска, че тази еврейска революция е „специално призвание” и че евреите-революционери са подготвяли тази „месианска за света епоха още от началото на историята”5.

Това, което е общо между Хес и хора като Медисън Гранд (Madison Grand) е, че и двамата са расови, или по-точно расистки теоретици, които са искали да приложат на практика расовите си теории. Расовата теория на Хес ражда идеята за биологичния детерминизъм, която излиза на политическата сцена малко след като са публикувани „Произход на видовете” и „Произход на човека” на Дарвин.

И Дарвин и Хес работят извън границите на моралния ред. И двамата стигат до нещо, което би трябвало да се нарече интелектуална перверзия, и което винаги води до крещящи вътрешни противоречия и непочтеност. И Хес, и Дарвин не могат да се измъкнат от тази морална дилема. А техните интелектуални потомци още плащат висока цена и все още се въргалят в собствената си идеологическа кал.

Дарвин стига до идеята, че „побеждава по-силният”, което неизбежно е тафтология и следователно е безполезно. Хес стига дотам, че прегръща политическия юдаизъм, който в същността си е сатанизъм. Това, което някои хора не разбират е, че човек не може да бъде последователен дарвинист и същевременно да критикува Новия световен ред или юдаизма, точно защото дарвинизмът метафизично се основава на противоборството.

По-висшите животни, казва Дарвин, в бъдеще би трябвало да могат да елиминират по-низшите. И кои са тези по-висши животни? Добре, тези, които са способни да оцелеят! Хазарската мафия и нейните кукли на конци процъфтяват вече векове наред и по логигата на самия Дарвин те би трябвало да са „най-силните”.

При всички случаи дарвинистката хипотеза просто няма никакъв смисъл. Както твърдя навсякъде, интелектуалните потомци на Дарвин (и тук говоря за тези, които са последователни критици на ционизма) са доста непочтени, защото, когато им се предостави една от многобройните възможности да обяснат светогледа си по логичен начин, вместо да обяснят многобройните крещящи противоречия, които съществуват в тяхната система, те преминават към теми, които нямат абсолютно нищо общо с реалната. Отказал съм се да говоря с такива хора.

Но какво да кажем за самия Нов световен ред? В същността си това сатанинска система, която се стреми към унищожението на човечеството, ли е? Добре, нека сега Хенри Маков да ни отговори на този въпрос.

Хенри Маков: Откъде идва желанието да експлоатираш и заробиш другите? Израелецът Шахак (Shahak) дава отговор на въпроса в книгата си „Еврейска история, еврейска религия – трихилядолетното бреме” (Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3000 Years). Юдаизмът винаги е бил тоталитарен сатанински култ. Същността на сатанинския култ е да бъдат контролирани/експолатирани неговите собствени членове.

Също както в неговия масонски заместите, в юдаизма действително се практикува педофилия, инцест и ритуални жертвоприношения на деца.

Ето затова нашите политически и културни лидери са дегенерати, децата ни са принудени да посещават курсове по „сексуално обучение”, а евангелическите християнски секти тайно са сатанински и са посветени на „Израел”. Човечеството е поробено от дяволската сила на злото.

Къде се корени желанието да се контролират и експлоатират другите? Книгата на израелеца Шахак „Евреска история, еврейска религия” (1986) отново дава отговор на въпроса. От втори век докъм приблизително осемнадесети век евреите са били под ботуша на техните равини и богати първенци. Те са били „затворено общество … едно от най-тоталитарните общества в цялата история на човечеството”.

От времето на късната Римска империя юдаизмът се налага чрез физическа принуда. Съветите на равините предвиждат глоби, бой с камшик, затвор и дори смърт за евреи, които нарушават който и да било от стотиците закони, управляващи всеки аспект от ежедневния живот. „На еврейка, която съжителства с езичници, равините трябва и отрежат носа … Според религиозните диспути на тези, за които се смята, че са еретици, трябва да им се отрежат езиците”.

Равините и богатите евреи са били в съюз с аристокрацията на езичниците, която засилва тиранията, а плячката се поделя. Те са били съюзници срещу бедните евреи и също срещу селяните. Богатите евреи винаги са просперирали във подтисническите феодални режими като чиновници, съдия-изпълнители и бирници, т.е. като „посредници на подтисничеството” над селяните.

ЗАТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Според Шахак, класическият юдаизъм е вдъхновен от образа на Спарта такъв, какъвто е описан в законите на Платон. Юдаизмът е възприел целите, които Платон описва в следния пасаж:

„Принципно важно е никой, нито мъж нито жена, да не прави нищо, без да му е наложен надзорник и никой да не се сдобие с умствения навик да направи каквато и да било крачка, независимо дали на сериозно или на шега, на своя лична отговорност. По време на мир и по време на война човек винаги трябва да живее под наблюдението на своя старши надзорник … С една дума, трябва да тренираме ума дори и да не си помисля да действа като индивид или да знае как да действа като такъв”.

Шахак казва, че Израел също е „затворено общество”, откровено отдадено на еврейското превъзходство и омразата към неевреите. Еврейската култура демонстрира много малко честно самоизследване, д не би да бъде разкрит истинския злонамерен характер на юдаизма. Шахак пише:

„Класическият юдаизъм няма интерес да описва или обяснява себе си на собствените си членове … Първата истинска книга върху еврейската история (занимаваща се с древната история) беше незабавно забранена и спряна от най-високите равински власти …

Като следствие от това по-голямата част от евреите живеят в пълно неведение относно … еврейската история и съвременната еврейска държава, а и са доста доволни от това … Еврейските науки са по-скоро полемики срещу външен враг, отколкото вътрешен дебат … Когато цялото общество се опитва да се върне към тоталитаризма, се пише тоталитарна история”.

По същия начин Западът се връща към еврейския модел на тоталитаризъм. Основният дискурс строго се контролира. Образованите, които се отклоняват от партийната линия, биват уволнявани или принудени да се смирят. Превърнахме се в евреи под игото на юдаизма.

Юдаизмът се занимава по-скоро с безсмислени обреди и закони, отколкото с морала или вярата. Талмудът регулира „всеки аспект от живота на евреите, както на оделните индивиди, така и на обществото … чрез санкции и наказания, предвидени за всяко възможно … нарушение на правилата”. (Шахак, с. 40)

Комунизмът се е посветил на концентрирането на цялото богатство и цялата власт в ръцете на централния банков картел (Ротшилд и техните помощници) и се е маскирал като държавна власт.

Централният банков картел е съвършеният монопол. Той има почти глобален монопол върху правителствения кредит. Целта му е да превърне този монопол в монопол върху всичко – в политически, културен, икономически и духовен. Единното световно правителство = монопол на Ротшилд = комунизъм.

Защо еврейско контролираните медии никога не говояти за Chemtrails?

ЗАЩО Chemtrails не съществуват в третия свят / Африка / Израел ??

Основна цел: мозъчни травми за гоите

Кожата, най-големият орган в тялото ни, е пропусклива мембрана. Това означава, че невидимите токсини в нашия въздух, включително Chemtrails и други много опасни химикали, отиват право в нашата кожа.Отровената дъждовна вода (или ако сняг докосва кожата ни) това е все същото нещо. Когато въздухът, който дишаме, е изпълнен с опасен асортимент от токсини, като при всяко дихание, което правим, тези отрови нападат цялата нашата имунна система.
Тези отрови също влияят на мозъка ни и по този начин на нашите когнитивни функции
Алуминият е основен компонент в тези аерозоли. Въпреки че е най-богатия метал на нашата планета, тялото ни няма биологична потребност от него.
През годините, алуминий се натрупва в мозъка, тъкани, и в по-малка сума в костите. Той причинява МОЗЪЧНА дегенерация, дисфункция и увреждане поради запушване и намален поток от кръв и кислород в мозъчните артерии.
Мозъкът се свива, като мозъчни клетки умират. Това води до деменция. Симптомите включват: емоционални изблици, параноя, забравяне и загуба на паметта, речта непоследователност, раздразнителност, намалена бдителност, промени в личността и лоша преценка. Повече от 4 милиона американци са засегнати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За много евреи и неевреи е неизвестен фактът, че юдаизмът не е религията на Стария завет, за какъвто го мислят хората. Всеки сатанински култ има своето прикритие. Като своите изяви под формата на комунизъм, ционизъм и свободно масонство, юдаизмът се основава на Талмуда и Кабала, които искат да изместят Бог и да предефинират реалността. Кабала пре-интерпретира Стария завет, като влиза в противоречие с него. Само „посветените” имат достъп до тази тайна.

Както го е формулирал банкерът Ото Кан (Otto Kahn), това е заговор на еврейския ръководен кадър да се превърне в Господ и да „пресътвори света”. „Ние ще изясним представта (за Бог), като го отъждествим с израелската нация, която е неговият месия. Идването му ще бъде улеснено от крайният триумф на Израел … ”

Новият световен ред иска да въведе човечеството в кабалистичния юдаизъм, който е сатанизъм, маскиран като „секуларизъм”. Тук има десет признака на обладаване от дявола. Сатанинския култ е шаблон, който управлява промяната. Той е обяснение за нарушаване неприкосновеността на личното пространство от страна на НАСА и за създаването на фалшива реалност, в това число на постановки на „масови убийства”, които имат за цел обезоръжаването на хората.

Хазарската мафия е Троянският кон на този дневен ред, но благодарение на свободните масони повечето правителства, религии и организации също са разрушени отвътре. Антисемитизмът е номер за отклоняване на обвинението към хазарските банкери и масоните от високо ниво върху невинните евреи. Почти вески човек днес е измамен, манипулиран и принуден да прави компромиси.

През по-голямата част от историята си евреите са били държани в умствено и духовно робство от юдаизмът. Новият световен ред е повторение на тази сатанинска феодална тирания не само за евреите, но и за човечеството като цяло.

Казано с думите на Шахак: „Израел и ционизмът са отживелица по отношение ролята на класическия юдаизъм в глобален мащаб … Пътят към истинската революция в юдаизма, т.е. той да се очовечи, да се даде възможност на евреите да разберат собственото си минало и така да се превъзпитат извън тази тирания, минава през неумолимата критика на еврейската религия”. (с. 74)

Цитирана литература:

Yuri Slezkine, The Jewish Century (Princeton: Princeton University Press, 2004), 1.
Виж: Benjamin Ginsberg, The Fatal Embrace: The Jews and the State (Chicago: University of Chicago Press, 1993); J. J. Goldberg, Jewish Power: Inside the American Jewish Establishment (New York: Perseus Books, 1997).
Albert S. Lindemann, Esau’s Tears: Modern Anti-Semitism and the Rise of the Jews (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 331.
Пак там.
Цитирано по Jones, Jewish Revolutionary Spirit, 596.
Източник: veteranstoday.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *