Троцки – несбъднат еврейски Месия

Само ако изучите дейността на Лев Троцки, ще разберете истинското значение на изметеня от руската история Лейб Бронщайн -Троцки.

Продължение от книгата 
„Реабилитация няма да има“

Троцкистите в съветската държава непрекъснато камуфлираха престъпленята, които извършиха в Русия, в годините 1917 – 1937. В официалните учебници се представяше лакирана версия на силно орязаните събития. В биографиите на официалния, представян за единствен лидер в тази епоха, Ленин, също няма (верен) отговор. Само ако изучите дейността на Лев Троцки, ще разберете истинското значение на изметеня от руската история Лейб Бронщайн (Троцки).

New York Herald Tribune“ в поредицата, посветена на годишнината от смъртта на Троцки (22 август 1940 г.), се изразиха така: „Ролята на Троцки, на поста командващ Червената армия в гражданската война, го направи един от най-великите ЕВРЕЙСКИ ПЪЛКОВОДЦИ В ИСТОРИЯТА“. „Троцки отдаде целия си живот на делото на световната революция. Той беше винаги верен на идеята, споделяна от всички еврейски социалисти, че ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ЕВРЕЙСКИЯ ВЪПРОС, е възможно само чрез еманципацията на цялото човечество, с помощта на интернационалния социализъм“, – Jewish Telegraphic Agency. Август 23.1940… (Фразата „ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ЕВРЕЙСКИЯ ВЪПРОС„, означава, само и единствено – установяване на пълна и базапелационна еврейска власт над целия свят!

… Мексиканският евреин Диего Ривера, в чиято вила, в Мексико, е живял Троцки, още в 1933 г. в центъра на Ню Йорк, на пето авеню, в Рокфелеровия център (!), направил огромно мозаечно настенно пано, посветено на Троцки, наречено „Човекът на кръстопътя“. Но понеже на това пано Ленин е бил изобразен като урод, се наложило в 1934 г. паното да бъде свалено. Но изображението на Троцки, и до сега стои на мозаечното пано на Диего Ривера, в същия еврейски Ню Йорк, в т.н. „Школа на новите работници“ (New Worker School), под надписа: „Пролетари от всички страни, съединявайте се“, а и на огромното мозаечно пано на Диего Ривера, в град Мексико, наречено 
„Човекът, контролирщ Вселената“.

… Защо Троцки, в края на краищата, е намерил прибежище именно в Мексико и там започнали да го рисуват на обществени стени, еврейските „скални живописци“ Диего Ривера, Давид Сикейрос и Хосе Ороско? Това съвсем не е случайно. Работата е там, че по някакъв „таинствен начин“, 1917 г. в добавка към еврейската революция в Русия и подаряването на палестина, от лорд Биконсфилд, на лорд Ротшилд, в 1917 г., еврейският интернационал си направил още един подарък: В 1917 г. на другия край на света, в Мексико, както и в Русия, също е извършена антихристиянска революция. А Мексико е 100% християнска страна. През 17 и 18 век, Мексико, под ръководството на католическата църква, е била доста процъфтяваща страна и е била развита не по-малко от най-развитите европейски страни от онова време, и във всеки случай, доста по добре от съседните САЩ. Университетите в Мексико са възникнали над 100 години преди Харвард. Но в 1917, наложенят от САЩ, мексикански президент – евреин Каранца, въвел антихристиянска Конституция, в която църквата е обявена за обществен враг:  свещенниците са лишени от право на глас, лишени са от право да коментират живота в страната и да общуват с вярващите извън черквите; забранявало се монашеството и т.н. Фактически, в напълно християнската страна Мексико, е въведена антрихристиянска конституция. Само през февруари 1915 в Мексико са били убити 160 свещенници. Ето как Американският президент Уилсън-Уолфсън, откликнал на това известие: „Прекрасни новини! Колкото повече свещенници убият в Мексико, толкова по щастлив ще съм!“ Личният представител на Уилсън в Мексико, заявил: „След проституцията, най-лошото нещо в Мексико е църквата“. И едното и другото трябва да бъдат унищожени! 
(Навсякъде, проституцията целенасочено е разпространена от евреитеите – сатанисти!)

Но все пак, това все още е било „цвете“. В 1924 година, с поддържката на САЩ (на същите ню-йоркски финансови кръгове, които извършиха ревилюцията в Русия), в Мексико на власт идва свреинът Плутарко Елиас Каллес. След като взел властта (с „революция“), 1926 г. закрил в Мексико всички църкви и забранил въобще църковните служби, т.е. забранил Християнството. Мексиканците, изключително вярваща християнска нация, вдигнали въстание. Неколко години продължила неравната борба на въстаниците, с войските на антинародното правителство на Мексико. Стотици свещеници били челенасочено убити от правителствените органи; хиляди християни били убити, 90% от свещениците били изгонени от черквите и повечето черкви били закрити или разрушени. В края на краищата, на мексиканския народ се удало да върне правото си на християнската вяра, но само в много малка степен. Била въведена квота на свещанниците. За цяло Мексико се полагали по-малко от 100 свещеници; църковната собственост станала притежание на правителството и дейността на църквата била максимално ограничена, която ситуация продължава там, и до днес. Не ви ли напомня на положението в Русия, където християнството по това време се е намирало в нелегалност?

Сега ясно ли ви е, защо правителството на Мексико, което, ето вече двесте години, освен проамериканско и антинародно, друго не е било, с разтворени обятия е приело Троцки и му предоставило президентски влак? Ето защо Троцки е живял в шикарната вила на Диего Ривера, под охраната на частна армия, обкържен от журналисти, публикуващи всяка негова дума. Защото в Мексико, както и в Русия, е била извършена антихристиянска революция и се възцарил колективен Антихрист. (Wilfrid Parsons, S.J. Mexican Martyrdom («Мексиканското Мъчинечество»). 1926-1935. TAN Books. 1987).

Стратегическа грешка на Сталин е било, че е заличавал Троцки от историята на революцията (Никаква грешка не е било, а официална стратегия за заличаване на следите! б. прев.). Затова, когато след смъртта на Сталин, троцкистите излезли от затворите, са можели да заявят, че понеже никакъв Троцки не е имало, то, каво е било психичното здраве на ръководителя на страната, който е вкарвал толкова народ в затворите, като троцкистки агенти? И това е изглеждало като резонен аргумент. Но обърнеш ли се към американската литература (а Троцки се явява и американски гражданин), тогава се разкрива цялото истинско значение на световната еврейска революция, чийто вожд е бил Троцки.

Цялата философия в историята на еврейския народ, се свежда до очакване идването на Месията – еврейски цар над целия свят, който ще направи евреите господари, а неевреите – роби, или ще унищожи неевреите напълно. Йудейското понятие за Месия, коренно се отличава от християнското понятие за Месия. За християните, Месията не е човек, а е Бог, който ще дойде да съди грешните. А християнски ционисти са тези християни, на които евреите са внушили, че християнският Месия ще дойде, но чак след като дойде еврейският Месия и построи Великия Израел…

Най-голямата биография на Троцки е написана от неговия верен последовател, американския евреин Исак Дойчер. Тя излезе в три големи книги. Забележете, как са озаглавени: „Въоръженят Пророк“, „Разоръженят Пророк“ и „Пророкът в изгнание“. Нали разбрахте? Дойчер, освен пророк, т.е. почти Месия, другояче не нарича Троцки!

Лев Троцки е бил единственият евреин, за 2000 години, който е имал реални шансове да стане Еврейски Месия. Това е трябвало да се случи, в резултат на заплануваната от тях, Световна Еврейска Перманентна Революция, която световното еврейство е замаскирало, като Световна пролетарска революция. На Троцки, с помощта на еврейските банкери, напълно се удало да изпълни замисленото, на територията на Руската империя, която след това е престанала да съществува. Той предприел яростни усилия да разпространи еврейската революция, над Унгария, Германия, Китай, но навсякъде, в онова време, усилията му пропаднали (но се е случило, само 20 години по късно!). Проследявайки биографията на Ленин, не можем да разберем Великата октомврийска революция, но щом възстановим истинската биография на Троцки, едва тогава пред нас се изправя истинската история на Великата октомврийска еврейска революция в Русия, а също и в другите страни.

Ако влезете в която и да е ню-йоркска библиотека, и вземете детската книжка „Великите синове на еврейския народ“, то, редом с Авраам, Исаак, Яков, Мойсей, Давид, Соломон, врднага следва Лев Троцки, като гениален син на еврейския народ. Представята ли си, къде в този списък щеше да е името на Троцки, ако му се беше удало всичко, което бе замислил (бяха замислили)? 
В 1920 г. «Jewish Chronicle», публикувал манифест на известния тогава ционист и общественик, Израел Цангвил, в който той възнася хвала на нацията, дала на света синове, като лорд Биконсфилд, лорд Ридинг, лорд Монтегю, Курт Ейзнер и Троцки. Загадъчната личност на Троцки, както и на Хаим Вайцман, за сега е зачеркната от историята, предвид нуждата на световното еврейство, да запази „тайната на влоговете“.

В своята, издадена в изгнание, биография „Моят живот“, Троцки изнася някои интересни факти. Той е от семейство на богат еврейски земевладелец от Херсонска област. За разлика от Ленин, когото макар да са изгонили от университета, Троцки практически, въобще не е имал образование. Той не е бил от тези които учат, а от тези, които са учели другите. Такъв се е и родил – това е черта от характера му. Троцки получава голямо ускорение в живота, когато изоставя жена си и двете си дъщери – изселени в Сибир, и в 1912 г. се жени в чужбина за дъщерята на еврейския банкер Натал Животовски (Седовой).

Ето какво казва за Животовски, личният приятел на Троцки, Християн Раковски (Кръстьо Раковски), на разпита му по делото „Червената симфония“:

„Чели ли сте биографията на Троцки? Спомнете си първия революционен период. Още съвсем млад, след бегството си от Сибир, той е живял известно време сред емигрантите в Лондон, Париж и Швейцария; Ленин, Плеханов, Мартов гледат на него, като на обещаващ новопосветен. Но той вече се осмелявал, по време на първия разкол, да се държи независимо, опитвайки се да стане арбитър – обединител. В 1905 навършва 25 години и се завръща в Русия сам, без партия и без собствена организация. Прочетете отчетите за революцията от 1905 г. непрочистени от Сталин; … Троцки е първа фигура по време на революцията в Петроград. Така и беше, действително. Само той единствен излиза от нея, натрупал влияние и популярност. Нито Ленин, нито Мартов, нито Плеханов, не спечелват популярност. Те само я запазват или даже малко я губят. Как и защо се издига неизвестният Троцки, и с един замах получава власт, по-голяма от старите влиятелни революционери? Много просто: Той се оженва. Заедно с него в Русия идва и жена му – Седова. А знаете ли коя е тя? Тя е дъщеря на Животовски, обединен с банкерите Варбургови, съдружници и роднини на Яков Шиф, т.е. тази финансова група, която, както и казвах, финансира революцията и 1905 г. Ето причината, защо Троцки с един замах се издига на върха на революционния списък. Тук е ключът и към сегашната му личност. Да отскочим до 1914 г. Зад гърба на хората, извършили покушението над ерцхерцога, стои Троцки, а това покушение предизвика европейската война. Вярвате ли, че покушението и войната са само случайности?… както го каза на един ционистки конгрес, лорд Мелчет. Проанализирайте, в светлината на „не случайностите“, развитието на бойните действия, на Руския Фронт. „Пораженчеството“ – е образцово изпълнено дело. Помощта на съюзниците за царя бе урегулирана и дозирана с такова изкуство, че даде право на съюзническите посланици да изтъкнат това, акто аргумент, та да постигнат от (цар) Николай, благодарение на глупостта му, самоубийствените настъпления, следващи едно след друго. Масата на руското пушечно месо бе колосална, но не неизчерпаема. Организираната поредица от поражения, доведе след себе си революцията. Когато заплахата надвисна от всички страни, се намери средство, във вида на демократичната република – „Посланичската република“, както я нарече Ленин, което означаваше осигуряване на безнаказаност за революционерите. Но това не е всичко. Керенски трябваше да провокира друго кървопролитно настъпление. Той го направи, с целта, демократичната революция да излезе от бреговете си. И даже още повече: Керенски е трябвало да предаде цялата държава на комунистите, и той го направи. Троцки получи възможност, „незабелязано“ да окупира целия държавен апарат. – Що за странна слепота!…  Ето това е и реалността в тази толкова възпявана Октомврийска революция. Болшевиките взеха това, което „Те“ им връчиха.

– Осмелявате се да кажете, че Керенски е бил комбина с Ленин?

– (Раковски) С Ленин – не, с Троцки – да; но по-правилно е да се каже – комбина с „Тях“.

(Хаим Раковски? – виж по-долу!)

Не много отдавна в Бостън излезе книгата „Троцки“ – биография във фотодокументи. Снимка 14 показва Троцки в кърга на изселените в Сибир: първата му жена Александра Соколовска, братът на жена му и доктор Г. А. Зив (Григорий). Зив, впоследствие емигрира в САЩ, и 1921 г. написал неласкава, но напълно обективна биография, на своя бивш приятел. Самият Троцки никога не е възразявал против нея.

Биографията на Троцки, написана от Зив, е библиографична рядкост. Силните в този свят се грижат да не се разпространяват негативни сведеня за техните протежета…

Троцки взел фамилията си, от един от своите надзиратели в одеския затвор. Зив, който сам е бил там, продължава: „Когато чух псевдонима му за първ път, Веднага си спомних внушителната фигура на старши надзирателя, Троцки, който величествено се подпира на дългата си сабя и от своя пост, държащ в ръцете си цялата хилядна тълпа престъпници, не свикнали на подчинение и послушание. Надзирателят Троцки държеше в ръцете си и своите колеги, младши надзиратели, и даже самия началник на затвора… Силната, авторитетна фигура на надзирателя Троцки, несъмнено е оказала дълбоко подсъзнателно влияние на Лейб Бронщайн“…

Троцки въобще нямаше приятели, освен, по едно време, Раковски и Йофе.

В книгата на David King. “Trotsky, A pictorial biography“, снимката 81 показва Троцки със неговия близък приятел Хаим Раковски, тогава пълномощен диктатор на Украйна.

…………….

Американският евреин Джозеф Недава, в книгата си „Троцки и евреите“, пише, че „Троцки, по време на пребиваването си във Виена, имаше навика да играе шах с барон Ротшилд, в Cafй Central“. – Как мислите, – най едрият банкерски дом в света, ще играе шах с хора извън своя кръг?…

Между другото, Джозеф Недава, казва: „Всички забелязват, че Троцки чете и говори на Идиш, макар в автобиографията си да дава вид, че не знае нищо за евреите и юдаизма“.

Да, Троцки в своята автобиография пропуска много неща. Тази игра на шах, с Ротшилд, във Виена, е довела до това, когато Яков Шиф организирал руската революция 1905 г., Троцки да пристигне с пари и оръжие, но тогава не успява, понеже декласираните елементи, които можеха да се възползват от оръжието, вече бяха изпозатворени. Но все пак, Троци успял да измести Хрустальов (също евреин), от поста Председател на Петербургския Съвет (по-късно го и убил).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *