Създаването на човек с високо разумно начало, но без сърце и душа, е целта на Луцифер

Ако се вгледате в американската банкнота от един долар, освен пирамидата с всевиждащото око, която е символ на илюминатите, чиято щафета са приели членовете на “Череп и кости”, ще видите и надписа MDCCLXXVI . Всъщност това са латинските цифри, еквивалент на арабските 1776 – годината, когато е бил основан в Бавария орденът на илюминатите. В полукръг над пирамидата има надпис на латински Novus ordo seclorum – нов бездуховен свят.                                                                 

                                                                                                             Планът се развива с точност. Ционизъм в основата, а на повърхността – много имена. Двадесети век. Болшевизъм, В НАЧАЛОТО. Глобализъм НА КРАЯ. Глобален егоизъм най-точно. В основата на ВСИЧКО Е тоталитаризъм. СТРЕМЕЖ ДА СЕ ПОДЛОЖИ ЧОВЕЧЕСТВОТО НА ТОТАЛИТАРЕН КОНТРОЛ.                                                                 

                                                                                                                На картинката патриархът Яков(Якуб, Джейкъб/Jacob,/James), с прозвище „Израел“, се бори с ангел.На езикът на ВЕДА не е нищо друго освен демон да се бори с дева. Води се борба кой да владее планетата и кой да бъде господарят на човека!
“Майсторът” отдолу е съвършено различен от стандартното понятие за дявол. Дяволът от приказките е безобидно псе, което подскача покрай тази Сила. Сила на разума, която не е свързана с душата на човека, но го владее като разум. Тази разумна сила е Луцифер. Тя е допусната да действа от Небесният Отец, положил Божието начало у човека. Тази сила действа чрез т.нар. Посветени или Илюминати. Кръг от хора които изповядват преклонение пред тази сила на име Луцифер.                                                                                          

     Сатана(Яллахова) многократно се кани на Луцифер в т.нар. Аврамически „свещни“ книги, но- в крайна сметка в кали-йуга са в конспирация. Обединява ги синтеза на материалната изгода.                                                                                                                                                                Всеки от тези посветени или илюминати е “майстор”. Също така и маг. Но този Майстор, който е най-отгоре на Пирамидата , не е просто евреин, нито просто даже и хазарски евреин, нито юдеин, нито пък “ешкенази”, той е преди всичко космополит, интернационалист, посветен или всъщност “илюминат”.
“Изтъкахме си платното, ритнахме си кросното.”
Толкова приказки за евреите – за и против. Кому е потребно това, чия воденица обслужва? Та и накрая, абсурдния спор, как е възможно да се избиват евреи, от страна на самия Хитлер, след като последният бил роден в семейството на Ротшилдови.
Целта е проста, да се създаде антисемитизъм, която накратко е осъществима чрез приказки срещу “чифутите”. А от това, да се възползват впоследствие тези Отгоре по горните етажи на Пирамидата! Тоест Високите Посвете
ни или Високият Елит, играчите в сянка! 

   В основата на йудео-масонска конспирация е Римското Библейско „Християнство“.
Папата се самозванва „наместник на Богът“(„Христос“?..), но се изживява за духът Йаллахова.
Короната му символизира или Рибешка глава
(Догони, Оаннес, архе. „Риби“ какъвто е Христос Галилесйки и Самият Вишну),
изживявайки се за „Господар на 3-те свята“(райски, земен и адски).
Извратеността на Знанието(Гр. „Гносис“-γνώσεις) на Масоните иде от това, че те НЕ
търсят Трансцеденталното Знание на Брахма, а- Змийското по-знание на нагите,от подземните планети                                                                                                                     Еврейството, ционизмът са само една голяма спирка по пътя на нейното изпълнение. Хитлер преди да е бил антисемит, е бил преди всичко илюминат или най-малкото използван от последните.
Ционизмът ще бъде пожертван в крайна сметка. Той е станал прозрачен /изтъкали са си платното чрез него/ и от него полза повече няма. След това “изтъкаване” на това “платно”, ще последва изритването на “кросното”.
Но илюминизмът останал досега на заден план, ще стане видим и ще излезе напред.
Илюминизмът, илюминатите, и изпълнението на техния план, ето това е осъществяване по точки на Планът. Планът, какъв е този план, ето – това е въпросът!

                                                                                                                                                  Каква е все пак целта на тези илюминати? Да изпълнят своя план. А той какъв е? Дали се изчерпва само с изграждането на храма. Да, изграждането на храма, това е една от целите, но не и последната и най-главната. Над тази цел за изграждането на храма и изпълнението на отрицателно заложената програма на богоизбраничество, стои една друга генерална цел – да се покори и овладее планетата в името на Луцифер, Зад ритуала и богоизбраната доктрина и нейното осъществяване, стои нещо съвсем практично. Кое е то? – Властта над човешкия род в името на Луцифер и създаването на синтетичното човечество.                                       

Това е човечество не въз основа Плана на Отеца. Луцифер прави опит да създаде човечество, което от гледна точка на духовната тъкан, отсъстваща в случая, е изкуствено, тоест човечество без душа, съдържащо само разумно начало. 

                     Договорът между юдеите от Анта-рикша на атмосферата с кому-нагите от подземното царство Била-сварга е: НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ВИСША ТЕХНОЛОГИЯ, А ВИЕ ЩЕ ВОДИТЕ ЧОВЕКЪТ КЪМ НАШИТЕ НИЗШИ ЛОКАЛИ                                                                                                  Създаването на човек с високо разумно начало, със строго логична конструкция, без сърце и душа, е било цел на Луцифер. Войната е стъпка по пътя на осъществяване Плана на илюминатите. ЦИОНИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ ЖЕРТВАН
ИЛЮМИНИЗМЪТ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ОСТАНЕ СКРИТ ЗАД МЕДЕНИ ПРИКАЗКИ ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ
НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯСНЯВА КАТО КОНСТРУКЦИЯ КОЯТО Е В ПОЖЕЛАТЕЛНО ВРЕМЕ, И КАТО КОНСТРУКЦИЯ КОЯТО Е ФАКТИЧЕСКИ ВЕЧЕ РЕАЛИЗИРАНА /РАЗМИНАВАНЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ Е НАЛИЦЕ/
Войната на Израел, с оръдие САЩ, но зад всичко това стоят група от хора, които се наричат просветлени, т.е. “илюминати”. Илюминатите използват евреите, и самите илюминати създадоха понятието за антисемитизма.
Болшевизъм, фашизъм, социализъм, антисемитизъм, ционизъм, илюминизъм, и още по нататък, какво следва? Засега илюминизмът измества ционизма. И затова стъпка по стъпка следва да се запознаваме с всяко едно от тия понятия.
Информацията за илюминатите изтласква информацията за ционистите, и така после става ясен плана за изкуственото понятие за антисемитизъм, стават ясни и явленията на фашизма и болшевизма. Кафявата и червена чума. Все едно и също котило стои отдолу. Все един и същ център, но този център не е само еврейски, не е нито само израелски.

Планът на илюминатите цели точно това, да се премине през войната и да се излезе от нея като се създаде впечатление,че всичко се управлява от Тях – Елитът. И че този елит е съставен от хора, които са призвани да бъдат господари на човечеството.
Новият световен ред трябва да се въдвори след тази война и да създаде впечатление, че всичко е по точен план в развитието на човечеството.
В действителност, новият световен ред цели да забави именно еволюцията но човечеството и да го отклони от неговото развитие, като създаде нов вид човек, свързан с едностранчивото развитие на човека само като интелектуална конструкция без душа в истинския смисъл на понятието емоционално чувствен комплекс.
За да се достигне до тази тяхна желана конструкция, те се прицелват в точни премерени стъпки, една от които е миротворчество и глобализация.
По този път, методите им са изключително гъвкави, от войната и благотворителността, от бомбите и възстановяването – социално подпомагане на бомбардирания регион чрез вкарване на инвестиции, до кадифената ръкавица. 

                  Днешните масони, под претекст, че „запазват Знанието от профанизация“ организират тайни КОНСПИРАТИВНИ ОБЩЕСТВА, чиято цел е МАТЕРИАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, като човешкото общество става заложник на тези псевдо-божествени цели.
Парите движат тези общества, а не Богът!                                                                                                                                              Планът на Новия световен ред се осъществява много точно във времето.Организацията им се крепи на огромни пари, психологически установки в съзнанието на населението, които вече веднаж прокарани, ги обслужват. Например компютърната игра, която играем, не е само просто игра,всъщност и животът и той бил една игра.Теорията на игрите, която иначе е голяма теория, всъщност пренася Законите от материалното битие неправомерно в сферата на духовното битие. А душата на човека не е просто една материя, нито просто една енергия, нито пък само по-финна материя, нито само по-финна енергия. Смяна на мащаба и непознаване структурата на човека, т.е. неотчитане истинската същност на човека като душа.
Дущата на човека всъщност е онова, което го прави човек, и върви че обяснявай на тези от Елита за понятието човечност. Даже и тези от тях, които след дълги убеждения са възприели доктрината за глобализъм в човешко лице, и те също няма да проумеят, защо е недопустимо прилагането на Законите на материалното битие към духовното битие. Душата е създадена за да се развива по друг принцип. Законите на душата и човекът в този смисъл, са диаметрално противоположни на Законите на материята.
Тъй както е едно, когато един човек е приучен само да получава и да взема в своя живот, а друг човек – да дава от себе си, това е съвсем друго . В този смисъл Теорията на игрите не може да се приложи спрямо човешката душа. А и оттам, не може да се направи извода, че Господ бил всъщност един голям играч на зарове и после от там следва и другата нелепост, неправилен извод на някой илюминат, че животът бил също една игра. Етапи на прокарване на Новия Световен Ред

Възцаряване на Новия световен ред
Преди възцаряването на Реда
След възцаряването на Реда
Първи период на външен просперитет
Втори период на опит за подчинение на населението и установяване на тоталитарен контрол
Окончателен крах на тоталитарния ред
Преминаване в Ново развитие на планетата Земя Опитът да се обединят религиите в една и божествата в един велик Архитект, това е дело на Луцифер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *