Цитати от ТАЛМУДА – най-святата еврейска книга!

1. Вечният евреин е, за негово нещастие, продукт на Талмуда. [Вавилонски Талмуд, страница XII.]
2. Евреите се отнасят към обитателите на Земята, не-еврейските хора, като към гои (животни). Ето какво ни учи Талмуда, за гоите, тези, които не са от еврейския Избран народ:
3. Евреите са наричани човешки същества, но не-евреите не са човешки същества! Те са чудовища! [Талмуд: Baba mezia, 114b.]
4. Не-евреинът е като куче ! Да, еврейските писания учат да третираш кучето по-добре от не-евреина! [Ereget Raschi Erod, 22, 30.]
5. Дори това, че Бог създаде гоите, те са животни в човешка форма! Не е прилично евреин да бъде обслужван от животно! Затова е обслужван от животни в човешка форма! [Midrasch Talpioth, страница 255.]
6. Бременна не-еврейка не е по-добра от бременно животно! [Coschen hamischpat, 405.]
7. Душите на не-евреите идват от нечисти духове, и са наричани прасета! Jalkut Rubeni gadol, 12b.]
8. Въпреки, че „гоя“ има същото тяло като евреина, сравнен с евреина, е все едно да сравниш маймуна с човек! [Schene luchoth haberith, страница 250 b.]
9. Ако ядеш с не-евреин, все едно ядеш с куче! [Tosapoth, Jebamoth, 94b.]
10. Ако евреин има слуга или прислужница гой и той/тя умре, не бива да изказвате съболезнования! Кажете на евреина: Бог ще замени загубата ти, все едно е умряло едно от неговите магарета или волове ! [Jore dea, 377, 1.]
11. Сексът между гои е като секс между животни! [Талмуд Sanhedrin, 74b.]
12. Позволено е да отнемаш тялото и живота на гои! [Sepher ikkarim, III, 25.]
13. Закон е да убиеш този, който отрича Тората! Християните принадлежат към тези, които отричат Тората! [Coschen hamischpat, 425; Hagah 425, 5.]
14. Позволено ти е да убиеш не-евреин еретик със собствените си ръце! [Талмуд, Abodah Zara, 4b.]
15. Всеки евреин, който пролива кръвта на безбожните гои, сякаш прави жертвоприношение на Бога! [Bammidber raba, 21; Jalkut, 772.]
16. Талмудът е най-святата еврейска книга! Влиянието й е над това на Стария завет в юдаизма! [Erubin, 21b.]
17. Който не се подчини на равините заслужава смърт и ще бъде сварен в горещи изпражнения в ада! [Erubin, 21b.]
18. Ако евреин е изкушен да направи зло, той трябва да иде в град, в който не е познат и да направи злото там! [Moed Kattan, 17a.]
19. Евреите са божествени! Ако гой удари евреин, то гоя трябва да бъде убит! Да удариш евреин значи да удариш Бог! [Sanhedrin, 58b.]
20. Препоръчително е за евреите да мамят гоите! [Sanhedrin, 57a.]
21. Евреите не са длъжни да плащат на гоите дължимите за работата им заплати! Евреите имат висш легален статус! [Baba Kamma, 37b.]
22. Евреите могат да крадат от гои! [Baba Mezia, 24a.]
23. Ако евреин намери предмет загубен от гой, няма нужда да го връща! [Baba Kamma, 113b.]
24. Бог няма да пожали евреин, който даде дъщеря си на стар мъж, който вземе жена за невръстния си син и който върне загубена вещ на гой! [Sanhedrin, 76a.]
25. Евреите могат да крадат и убиват гоите! Когато евреин убие гой, няма да има смъртно наказание! Това, което евреин открадне от гой, може да задържи! [Sanhedrin 57a.]
26. Гоите са извън защитата на закон и Бог е определил парите им за собственост на Израел! [Baba Kamma, 37b.]
27. Евреите могат да лъжат гоите! [Baba Kamma, 113a.]
28. Евреите могат да използват лъжи, за да изхитрят гоите! Всички гой-ски деца са животни! [Yebamoth, 98a.]
29. Гоите момичета, са мръсни по рождение! [Abodah Zarah, 36b.]
30. Гоите предпочитат секс с крави! [Abodah Zarah, 22a-22b.]
31. Съдовете на не-евреите носят лош вкус на сготвената в тях храна! [Abodah Zarah, 67b.]
32. Майката на Исус Христос е била курва! [Sanhedrin, 106a.]
33. Пасажа от Sanhedrin, 106, се радва заради ранната смърт на Исус!
34. Sanhedrin, 43a казва, че Исус е магьосник и е бил екзекутиран, защото е практикувал магии!
35. Gittin, 57a казва, че Исус в момента бива варен във врящи изпражнения!
36. Sanhedrin, 43a казва, че Исус е заслужил екзекуцията си!
37. Sanhedrin, 90a гласи, че който чете Новия завет няма място в бъдещия свят!
38. Shabbath, 116a гласи, че евреите трябва да унищожат книгите на християните!
39. Gittin, 69a гласи, че, за да излекува тялото си евреина трябва да вземе прах, който се намира на външната врата на тоалетна, да го смеси с мед и да го изяде!
40. Shabbath, 41a дава правило, което регулира как да се пикае по свят начин !
41. Yebamoth, 63a заявява, че Адам е правил секс с всички животни в райската градина!
42. Yebamoth, 63a заявява, че селското стопанство е най-долния вид работа!
43. Sanhedrin, 55b заявява, че евреин може да вземе за жена три годишно момиченце!
44. Sanhedrin, 54b заявява, че евреин може да прави секс с момиченце стига то да е по-малко от 9 години!
45. Kethuboth, 11b гарантира, че не е нищо особено ако възрастен мъж прави секс с малки момиченца!
46. Yebamoth, 59b ни уверява, че е желателно жена правила секс с чудовище да се ожени за еврейски свещеник! Жена, която е правила секс с демон също е желателно да се ожени за еврейски свещеник!
47. Abodah Zarah, 17a заявява, че няма курва на света, с която равин Елизаер не е правил секс!
48. Hagigah, 27a заявява, че никой равин не може да иде в ада!
49. Baba Mezia, 59b ни разказва, как веднъж един равин спорил с Бог, оборил го и Бог си признал, че е загубил спора с равина!
50. Gittin, 70a ни учи, че, идвайки от външна тоалетна, човек не трябва да прави секс докато не мине време, колкото измине половин миля, защото скрития демон е с него през това време и ако прави секс, децата му ще са епилептици!
51. Gittin, 69b ни уверява, че, за да се излекува от плеврит евреина трябва да вземе изпражнение от бяло куче, да го смеси с балсам и да го изяде, дори това да доведе до разхлабване на крайниците.
52. Pesahim, 111a ни разяснява, че е забранено, куче, жена или палмово дърво да мине между двама мъже, нито някой има право да ходи между две кучета, жени или палмови дървета, и че има специална опасност, когато една жена е в менструация или когато седи на кръстопът!
53. Menahoth, 43b-44a заповядва на всеки евреин да казва тази молитва всеки ден: Благодаря ти, Боже, че не ме направи не-евреин, жена или роб!
54. Shabbath, 86a-86b ни информира че понеже евреите са свети, не могат да правят секс през деня, докато къщата не може да бъде затъмнена и ако еврейски ученик реши да прави секс трябва да направи палатка от дрехата си, за да е тъмно! Gittin, 57b твърди, че 5 милиона евреи са били убити от римляните край град Бетар! Gittin, 58a твърди, че 16 милиона еврейски деца са били обвити от римляните в свитъци и изгорени!
55. Abodah Zarah, 70a разказва как равин, попитан дали може да се пие вино откраднато в Пумбедита, или е заразено поради факта, че крадците може да са не-евреи, защото ако не-евреин пипне вино го прави нечисто.Равинът казал да не се притесняват, защото повечето крадци в Пумбедита, където е откраднато виното, са евреи и виното може да бъде пито от евреи!
56. Kallah, 51a учи, че Бог одобрява равини, които лъжат: Мъдреците веднъж седяли на край една порта, когато минали двама младежи, единия скрил лицето си, а другия го показал. За този, който открил лицето си ( Исус Христос ) раби Елизер отбелязал : Той е копеле! Раби Джошуа казал: Той е син на жена, която е забременяла по време на менструалния цикъл! Раби Акиба казал: Той е и копеле и син на жена, забременяла по време на менструалния цикъл! Раби Елизер и Джошуа казали на Акиба: Какво те кара да противоречиш на колегите си? Акиба отговорил: Ще го докажа. Отишъл при майката на Исус – Дева Мария – която продавала семена на пазара. Акиба и казал: Дъще, ако ми кажеш честно това, което те попитам ще те даря с вечен живот. Тя му казала: Закълни се! Раби Акиба, дал клетва с устните си, но я анулирал със сърцето си и казал: Какво е положението на сина ти? Тя отговорила: Когато влезнах в брачната зала бях в менструация и съпруга ми странеше от мен, но най-добрия ми мъж прави секс с мен и този син ми се роди. Следователно детето е и копеле и заченато по време на менструалния цикъл на жена. Било съобщено навсякъде: Да бъде благословен бога на Израел, който доверил тайната си на равина Акиба!
57. Soferim, 15, rule 10 гласи, че и най-добрия от гоите трябва да бъде убит! (Евреите всяка година участват в поклонничество до гроба на Шимон бен Йохай, за да почетат този равин, който е призовавал за изтребление на гоите – не евреите!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *