Истината за Римският клуб

,,Името Club of Rome (COR) няма нищо общо нито с град Рим, нито с Ватикана и католиците. Организацията се състои, от най-старите фамилии на ,,Черната аристокрация“, и 13-те топ илюминатски фамилии на Америка. Римският клуб може да се определи и като обединение от организации на англо-американски финансисти и старите фамилии на ,,Черната аристокрация“ от Европа и най-вече на т.нар. ,,аристокрация“ от Лондон, Генуа и Венеция. Техният код за влияние в света е умението да предизвикат и организират тежки икономически рецесии, понякога и депресии.
Римският клуб има и собствена тайна служба. Освен това е свързан с ИНТЕРПОЛ на Дейвид Рокфелер. Всички американски тайни служби също работят в тясна връзка с клуба, както и КГБ или МОСАД.

Римският клуб и финансистите му с името Германски фонд Маршал са две високо организирани съзаклятнически организации, които действат под прикритието на Организацията на северно атлантическия договор (НАТО). Повечето от ръководните кадри на Римския клуб са назначени от НАТО. Римският клуб формулира всичко, което НАТО представя като своя политика и чрез действията на един член на Комитета на 300-те, лорд Питър Карингтън е в състояние да раздели НАТО на две фракции, едно политическо силово крило и предишния военен алианс. Римският клуб все още е един от най-важните външнополитически лостове на Комитетът на 300-те, друг са Билдербергерите. Римският клуб е създаден през 1968г. от стабилното ядро на групата Моргентау, в резултат на телефонен разговор на междувременно починалия Аурелио Печеи, който има нов, спешен подтик за ускоряване на плановете за Единно световно правителство, което сега се нарича Нов световен ред.

Следващите твърдения повече от ясно разкриват ,,хуманитарните“ идеи на Римският клуб. На среща на клуба през март 1982г. в Париж Аурелио Печеи, основателят на COR, прави следното изказване:
Хората са като насекоми. Те профилират твърде много… Назряло е времето да се подложи на изпитание концепцията на нациите, кои са пречките по пътя към световна диктатура. Християнството ражда горди хора и търговско общество, което не създава нищо друго освен мъртва култура, класическа музика и съкрушителни числа на хартия.,, все по-малко хора консумират все по-малко и се нуждаят от все по-малко услуги, независимо при какви обстоятелства.. 
Това преобръща с главата надолу сегашното действително състояние на нещата в съвременното общество. В консуматорското ни общество без всякаква мяра все повече хора се стремят към все повече материални блага. На дневен ред са опиянението от пазаруването и натискът на консумацията.

Не е тайна, че целта на Римския клуб е установяване на Нов световен ред. Според тях световното затопляне и рязкото изменение на околната среда представляват сериозна заплаха за съществуването на нашата планета и поради това било необходимо да се премахнат всякакви демократични мерки и да се заместят от драконовски в целия свят. Според Кинг единственият път за успех на земното кълбо е Нов един ред на света. Те искат също да наложат втори съвет за сигурност към ООН – Съвет за сигурността на околната среда. Това ще бъде глобална екологическа полицейска сила. Препоръчващ същи така намаляване – задължително и драстично – на консумацията на енергия в цял свят. И за да се намали консумирането на енергия, предлагат да се постави глобална енергийна такса, която ООН ще събира. В условията на новата глобална система държавите няма да имат почти никакви права за сметка на задълженията им, които ще пораснат още повече.“

– Джон Коулман – ,,Комитетът
на 300-те.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *