Нацистите и комунистите са двете страни на една и съща монета

Секретен, допълнителен протокол към договора за ненападение между Германия и СССР, относно разграничаване на германските и съветски сфери на интереси в Източна Европа.

Москва, август 23-ти (1939г.)

На основание на подписания договор, за ненападение между Германската империя (Германския райх) и СССР – долуподписаните пълномощни министри от двете страни разискваха в строго поверителни разговори въпроса за определяне границите на техните съответни сфери на интереси в Източна Европа. Тези разговори доведоха до следните резултати:

   1. В случай на териториални или политически преобразования в териториите принадлежащи на Балтийските държави (Финландия, Естония, Латвия, Литва) северната граница на Литва, ще  представлява границата на сферата на интересите на Германия и СССР. В тази връзка интересите на  Литва във Вилнюската област се признават и от двете страни.
   2. В случай на териториални  и политически преобразования на територията принадлежаща на полската държава сферите на интереси на Германия и СССР ще граничат приблизително през линията на реките Нарев, Вистула и Сан.  Въпросът дали интересите на двете страни ще направят поддържането на независима полска държава желателно и как границите на тази държава трябва  да бъдат очертани, може да бъде решен само в насоката на по-нататъшните събития. Във всеки случай двете правителства ще решават този въпрос със средствата  на приятелското споразумение.
   3. По отношение на Югоизточна Европа, съветската страна държи, на своите интереси в Бесарабия. Германската страна декларира пълна политическа незаинтересованост в тази територия.
   4. Този протокол ще се третира от двете страни, като строго секретен.

Москва, 23 август 1939г.

За правителството на                                      С пълномощията на
Германската империя:                                  правителството на СССР

    Рибентроп                                                                Молотов

(с.40)
 

Телеграма от посланика Шуленбург до германското министерство на външните работи относно предложението на Сталин за ликвидиране на полската държава и установяване на нови граници по река Буг. 25 септември 1939г.

Сталин и Молотов ме повикаха да отида в Кремъл в 8 часа вечерта днес. Сталин ми предложи следващото: В крайното уреждане на полския въпрос, всичко, което в бъдеще може да предизвика търкания между Германия и Съветския съюз трябва да бъде избягнато. От тази гледна точка, той счита неправилно оставянето на свободна част от Полша. Той предложи следното: От територията на изток от демаркационната линия, цялата област на Люблин и част от Варшавската област, която стига до Буг ще бъдат прибавени към нашата сфера. В замяна на това ние ще се откажем от искането си за Литва.
Сталин  определи предложението си като обект на предстоящи преговори с имперския външен министър и допълни, че ако ние се съгласим, Съветският съюз незабавно ще се заеме с решаването на проблемите с Балтийските страни в съответствие с протокола от 23 август 1939г. и очаква в тази работа неограничена поддръжка от германското правителство. Сталин изрично назова Естония, Латвия и Литва, но не спомена Финландия.
Аз отговорих на Сталин, че ще  докладвам на моето правителство.
Шуленбург
(с.51)
 

Секретен  допълнителен протокол  към съветско-германския граничен и приятелски договор от 28 септември 1939г. за съгласието на двете страни за потушаване на полската агитация на техните територии.

Москва, 28 септември 1939г.

         Долуподписаните пълномощни министри при сключването на Германо-Руския Граничен и Приятелски договор, декларират съгласието си за следното:
Двете страни няма да допуснат на своите територии полска агитация  засягаща териториите на другата страна.
Те ще потушават на  своите територии всяко начало на агитация и ще се информират взаимно относно подходящите  мерки за тази цел.

За правителството на                                      С пълномощията на
Германската империя:                                  правителството на СССР

    Рибентроп                                                                Молотов

(с.54)
 
 
„Nazi-Soviet relations 1939-1941y.“ New York 1948y.

Frame 211562 serial 388         От германският посланик в  Съветския съюз (Шуленбург) до германското външно министерство.

                                               телеграма

Много спешно                                          Москва, 9 септ.1939г. 12:56ч.
№ 300 от 8 септември                              получена 9 септ. 1939г. 5.00ч

         Аз току-що получих следващото съобщение по телефона от Молотов:
„Аз получих Вашето съобщение относно влизането на германските войски във Варшава. Моля предайте моите приветствия и поздрави на Германското Имперско правителство. Молотов“

                                                                  Шуленбург.

(с.89)
 

Frame 69815 serial 127

         Германският посланик в  Съветския съюз (Шуленбург) до германското външно министерство.

                                               телеграма

Много спешно                                          Москва, 9 септ.1939г. 4:10 ч.
строго секретно
№ 308 от 9 септември                             

         Относно Вашата телеграма  № 300 от 8-ми септември
Молотов ми съобщи днес в 3 часа следобед, че съветската военна акция ще бъде осъществена в разстояние на следващите няколко дена. Повикването на военното аташе в Москва е свързано с този факт. Многобройни запасняци, също ще бъдат извикани.

                                                                  Шуленбург.
 

Frames 69811-69813 serial 127
Германският посланик в Съветския съюз (Шуленбург) до германското външно министерство

много спешно                                 Москва 10 септември 1939г. 9:40 ч.
строго секретно
№ 317 от 10 септември


Тогава Молотов премина на политическата страна на въпроса и заяви, че съветското правителство възнамерява да използва за повод по-нататъшното напредване на германските войски, за да декларира, че Полша се  разпада и е необходимо следователно Съветският съюз да дойде на помощ на украинците и белорусите „заплашени“  от Германия. Този аргумент е за да направи интервенцията на Съветския съюз правдоподобна за масите и в същото време Съветския съюз  да избегне оприличаването му на агресор.

Шуленбург.
 

Frames 69772-69773 serial 127

Германския посланик  в Съветския съюз (Шуленбург) до германското външно министерство.

телеграма

много спешно                                                    Москва 17 септември 1939г.
секретно
№ 372 от 17 септември
Относно моята телеграма № 371 от 16 септември

         Сталин ме извика в 2 часа през нощта в присъствието на Молотов и Ворошилов и заяви, че Червената армия ще пресече съветската граница тази сутрин в 6 часа едновременно по цялата линия от Полоцк до  Каменец-Подолски.
С оглед да се избягнат инциденти, Сталин спешно  поиска от нас  германските самолети от днес да не летят източно от Бялисток – Брест-Литовск – линията Лемберг. Съветските самолети ще започнат днес да бомбардират областите източно от Лемберг.

Шуленбург

 

Frames 213-208 serial F18

Меморандум на външно министерство
Държавна тайна
W1027/40g Rs
Меморандум за германо-съветско търговско  съглашение подписано но 11 февруари 1940г.В допълнение Съветите ще предадат сурови материали предвидени в кредитното съглашение от 19 август 1939г. за същия период възлизащи приблизително на  100 000 000 райхсмарки
Най-важните сурови материали са следните:
1 000 000т. зърнени храни за едър рогат добитък и възлизащи на  120 000 000 рм
900 000 т. минерално масло възлизащо приблизително на  115 000 000 рм
100 000 т. памук възлизащ приблизително на  90 000 000рм
500 000т. фосфати
100 000т. фосфати
100 000т. хромова руда
500 000т. желязна руда
300 000т. желязо на парчета и пръти
2 400 кг. платина,
манганова руда, метали, дървен материал, и много други сурови материали.

5. Сред съветските доставки в първите 18 месеца са 11000т. мед, 3 000т. никел,
950т. калай, 500 т. молибден, 500т. волфрам,40т. кобалт.

Schnure

(с.131)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *