По какъв начин върви манипулацията с книжните пари?

По какъв начин върви манипулацията с книжните пари? Как банкерите осъществяват световнната измама и мошеничество, и заменят своите фиктивни хартиени пари, за напълно реална власт?

По какъв начин правителството на САЩ получава пари за своите нужди:

Да предположим, че са му нужни 2 трилиона долара. В САЩ, със всички пари се разпорежда централната банка, която всъщност е тесен кръг от неколко елитарни частни еврейски банки. Тази система от частни банко се нарича, „Федерален Резерв“. Ще видите че тази система е федерална и резервна, но съвсем не за народа и държавата САЩ. Тази Банка на Федералния Резерв е тайно акционерно дружество. Никой не знае членовете и, приходите и, разходите и, и няма никакви отчети за дейността и. Никакъв държавен или обществен орган не контролира този (ужким) Федерален Резерв. Може без преувеличение да се каже, че Америка се управлява от тайно общество, и трябваше да съжаляваме Америка, ако в почти всички страни по света, не беше съвсем същата ситуация.

Почти във всяка страна, Централната банка е главното ръководещо, извънконституционно, тайно общество, което ръководи съответната страна, от името и по нареждане на международния синдикат на интернационалните банки.

Затова, когато има нужда от пари, правителството на САЩ отива във Федералния Резерв и иска 2 трилиона долара. Федералният Резерв включва печатарската машина и след час, без да се напрягат, дават на правителството 2 трилиона долара, но искат разписка, понеже Федералният Резерв дава парите само на заем и с лихва. Разписките на правителството на САЩ са облигации за държавен заем, които правителството оставя в касата на Федреалния Резерв, за сумата взета в заем. Номерът е в това, че държавните облигации са лихвени „полици“, с които правителството се задължава да върне взетите пари, заедно с лихвата, след изтичането на установения срок. И тогава ще си получи обратно дълговата разписка – облигацията за държавния заем!

Пак повтаряме: След изтичане на договорения срок, правителството на САЩ, е длъжно да отиде във Федералния Резерв и да върне сумата 2 трилиона долара, но с лихвата, която при 10%, прави 200 милиона долара, които членовете на Федералния Резерв печелят за този период от време, докато пачатарската машина е била включена за около час, през което време те са пиели по кафе и са беседвали с правителството (за „световната“ политика!?).

Та кой ли член на това „благотворително общество“, ако е с ума си, ще позволи на учените или журналистите да обсъжда тази разбойническа система? Или обратно: Кой няма да печата неограничени заплати за професори и журналисти, за да хвалят и защищават денонощно, тази „мъдра и взаимоизгодна“, частна печатница за пари?

А целият фокус в тази мъдра система е, че правителството на САЩ, вместо реално фалшивите, връща на Банката на Федералния Резерв, не мними, а напълно легални, изпрани 2 трилиона долара (и не само в този хипотетичен случай, а редовно). Ето това наистина е „Глобална пералня за пари“

Но понякога, преднамерено или не, банкерите така ускоряват печатането на парите, че вече никакъв труд и никакви хитри похвати, не могат да смогнат да изперат мнимите пари; парите се обезценяват и започва инфлация, която завършва с пълен крах за народа и държавата, но не и за банкерите; и когато банкерите отново започната да печатат нови банкноти, тогава настъпва оживление, до следващата инфлация, при която хората пак ще бъдат ограбени, и цялата новопридобита народна и обществена собственост, пак преминава в ръцете на „Тайното банкерско общество“!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *