Евреите в Русия

,,Евреите в Русия, общо взето са повече, отколкото в целия свят. Само официално, евреите в Русия са около 10 милиона, но колко са всъщност, само Бог знае. Във всички страни, където съществува военна повинност, евреите, с помощта на равините фалшифицират своята статистика. Това е обичайна практика. Евреите променят рожденните си дати, записват момчетата – момичета, записват само едно момче, вместо неколкото, и така нататък. Освен това, че практикуват отвличане на момичета за публичните домове, които из целия свят се държат само от евреи, – явление, наричано бяло робство. Богатите евреи широко практикуват женитби с нееврейки и записват своите полуевреи, с християнски фамилии (с цел прикритие). До колко тази практика извращава нашето общество, е предмет на отделно изследване. Например, един Велик Княз, когото неотдавна разстреляха, беше незаконен внук на една кралска особа в Германия, развратена от един еврейски банкер. В Русия евреите охотно приемат православието, особено ако им е изгодно. При което си променят имената, така, че ако преди е бил Яков Рубинщайн, то вече е Иван Иванович Иванов. Тази промяна никак не променя същността на евреина, който продължава неистово да служи на своя световен кагал (световна сатанинска мафия). Русите наричат тези евреи „разкръстени“. Затова аз, на основание многогодишните ми наблюдения, предполагам, че броят на евреите в Русия е не по-малък от 20 милиона (тогава – 1923 г, когато е писана тази книга).

Единствената държавна длъжност при царското правителство, която е била отворена за евреи, колкото и странно да е, е в тайната полиция и жандармерията. Този факт, естествено предопределя съдбата на Русия, и в частност, на премиера Столипин. Евреите бяха в течение за всичко ставащо в царското правителство, защото напълно контролираха царската тайна полиция и всичко за всички знаеха. Болшевиките можеха (не без наша – на Англия – помощ) да вземат власта още в юли 1917 г, ако не и по-рано. Сега евреите заграбиха властта и в Германия, и по този начин, целият свят е в краката им. Християнските народи са хвърлени в нищета и робство, по целия свят. Християните са еврейските роби. Понеже евреите са единствената раса, която не само не практикува предпазване от зачатие, но и стимулира ражданята, то, няма съмнение, че числеността на евреите скоро ще превиши тази на християните. А след това, както те вярват, ще се роди евреин, Месия (антихрист), който ще предаде света на „немилостта на победителите“. Ние вече се намираме към края на този дълъг път на завоюване, по който евреите са тръгнали още преди шест хиляди години.

А преди две хиляди години, евреите, след като разрушиха републиканския Рим, с въвеждането на режима, на така наричаните императори, завзеха световната власт в свои ръце. Богатите евреи на града, вече назначаваха римските императори, и ги сваляха, по своя преценка, понеже именно евреите са контролирали преторианците. За разлика от републиканския Рим, Римската империя вече е била станала –Еврейска Римска Империя. Ако погледнете историята на императорския Рим, то нея, както и всичко, трябва да тълкувате напълно обратно. Всичките императори, които са отказали да се подчиняват на евреите, са били обругани и наречени „откачени“, примерно, като Нерон или Калигула. (Несъмнено, от това еврейско – „Римско“ време са „лозунгите“ – „Хляб и зрелища“; „Разделяй и владей; Отидох, видях, победих, и много други!“)

Непослушния на евреите Нерон, те премахнаха, след като го обругаха и измислиха красиви легенди за смъртта му. А услужливите пред евреите, римски императори, са наречени мъдри и велики. 
Но дошел Христос, и евреите били отхвърлени назад, и изгубили своето световно господство, а еврейското им леговище в Палестина, било разрушено (от еврейския Рим!!). Но евреите не са от тези, които се предават, и отново започнали борбата си за световно господство, и сега евреите се намират в заключителния стадий на създаване, на глобалното еврейско царство. 
Място за Неевреи в тази схема няма.

Всички революции, включително в Русия, 1905 и 1917 г., са дело на еврейски ръце. Даже въстанието на Пугачов е организирано от евреи. Емелян Пугачов е дошел от Полша, а това говори много. Преди това полското еврейство вече е организирало поход към Москва и е било близо до целта. Полша, по това време, е била столица на световното еврейство, както сега са Англия, Съветска Русия или САЩ. Не случайно Пугачов е дошел именно от Полша. Той е дошел, съпроводен от еврейски „комисари“, въоръжени и снадбени от полското еврейство, – тоест, това не е било въстание, а нахлуване от Полша, на голям отряд чуждестранни наемници. Тяхното шествие по руската земя се е съпровождало от същите избиваня на християнски свещеници, разрушаване на църкви и масово избиване на обикновения народ, които са отличителен почерк на замаскираните евреи, започвайки от протестантска Холандия, Германия, революционна Франция или Англия, и разбира се, болшевишката революция в Русия 1917 година. Аналогични са били и следните събития, посредством които евреита са ликвидирали, като класа, целия слой образовани хора в основните европейски страни: така наричаната националноосвободителна борба в Холандия, за освобождаване от испанско владичество, откъдето евреите, преди това изгонили кралица Изабела. Тридесетгодишната война в Германия, в 17-ти век, Великата еврейска революция в Англия, в 17-ти век, Великата еврейска революция във Франция, в 18-ти век, и накрая, Великата октомврийска комунистическа, еврейска революция в Русия. А Америка вече е била открита и още от самото начало е била изградена като еврейска страна, на еврейските принципи на Жълтия Дявол, еврейския бог Мамон, еврейския Моллох и бог, Йехова.

Болшевишките евреи, след 1917 г., изнесоха от Русия всички ценности, които е можало физически да бъдат веднага изнасени: златото, скъпоценностите, които те обирали от убитите хора, а сега се заеха с износа на природните богатства на Русия. Тези евреи, в периода 1917 – 1921 г. изтребиха в Русия неизброимо количество милиони хора, главно, започвайки от горните слоеве на обществото, и колкото може по-надолу. Класовата теория на техния евреин Карл Маркс, им даде възможност официално да обявят извън закона и да унищожат цялата образована класа на Русия. Така че, сега там едва ли може да се намери неевреин, който да може да чете и да пише.

Евреите в Русия сега продават природните ѝбогатства на САЩ и Англия. Евреите в Петроград са единствените, които могат да се движат свободно. Руските евреи, независимо от революцията и гражданската война, имат храна и обувки, имат всичко необходимо. Други, освен евреите, нямат нищо от това. Неевреите в Русия са обречени на гладна смърт. Едни еврейски отряди обират храната и ценностите от руските граждани, а други еврейски отряди ги разстрелват. Сега евреи от целия свят идват в болшевишка Русия: от Англия, от САЩ, за да помагат на своите руски евреи да управляват Русия, И всички те, в Русия получават ръководни длъжностти, получават хубави жилища, храна, облекло, без всякакви проблеми, и веднага.

Веднага след 1917, евреите напълно забраниха всички форми на християнска религия в Русия. Под заплаха от смърт, сватби, погребения и всякакви обряди не трябваше да се извършват с употреба на християнски символи. А разводът, напротив, е работа за неколко минути. това бе направено за удобство на еврейските началници, за да се отървават от нееврейските си наложници. Свещениците се явяват обекти на специалното внимание на еврейската ненавист. Ако сведенията за тоталното избиване на руския народ не се промъкваха зад граница, всичките свещеници отдавна щяха да са ликвидирани. Навярно е излишно да споменавам, че равините и синагогите (не са пипнати и) процъвтяват.

От друга страна, има факти да се предполага, че за първ път от времето на разрушаването на Йерусалим, в еврейството се наблюдава разкол между старата и новата прослойка. Младите евреи, основно атеисти, избиват християните със всякакви технически средства. Не съм уверен, че старото еврейство е напълно съгласно с тях, но доколкото става дума за страдание на християни, старите евреи гледат на това с тайно одобрение. Но ако някога руснаците възстанат и за почнат да убиват евреи, няма съмнение, че целият свят ще се изпълни с разкази за дивите ужасии, на които се подлагат „невинните“ евреи. Всички християнски правителства ще се надпреварват да помагат на евреите, ще ризкуват своите християнски синове и ще ги пращат на война в Русия, спешно да спасяват евреите от ръцете на справедливото възмездие.

Евреи бяха командирите на отряда, нахълтал на 31 август в английското посолство в Петроград, и застреляли капитан Кроми. Евреите арестуваха всички в английското посолство. командваха ги трима евреи, които имаха по един пистолет във всяка ръка.

Цялата политическа борба в която и да е държава, се води само между евреи. Затова че са умни ли? Не, но затова че са много (и са тайна мафиотска световна организация). Затова че са навсякъде, явни, полутайни и замаскирани, порусначени и поамериканчени. Всички политически партии се управляват от евреи, но това не означава разногласие между евреите. Това е обикновен трик, в резултат на който, един от тях, при всички случаи, ще дойде на власт. Всички профсъюзи са завладяни от евреи, при което същите се явяват и банкери, и капиталисти, и синдикалисти. Ще кажете, че това е против теорията, и че профсъюзите трябва да се борят с капиталистите. Така евреите ви обясняват. А на практика, и еврейските банкери, и еврейските профсъюзни босове, грабят християнските народи, и от двете страни.

Еврейското правителство на Русия управлява с въоръжени отряди, всеки от които има специален комисар, назначен лично от Лев Троцки (Бронщайн), явяващ се реалният диктатор на Русия. Тези въоръжени отряди са всъщност, банди престъпници, които не се гнусят да убиват собствените си съграждани. Лев Троцки има пряк канал към западните банкери, и затова се явява неизчерпаем източник на пари и оръжие. Фактически в Русия само един човек има валута. Имайки валута и оръжие, Лев Троцки въоръжава престъпници и бандити, пред които поставя целта да унищожават всяка съпротива  на неговия режим в Русия. Русия цялата е бедна и експроприирана от еврейските комисари, в нея милиони хора умират от глад, но бандите на Троцки са въоръжени с най-ново европейско оръжие, и нямат никакъв недостиг на боеприпаси. Еврейските емисари на Троцки зад границца, му осигуряват доставки на оръжие, като заем за последващо предоставяне на концесии за разработка на руските природни богатства. Концесиите раздава самият Троцки. 
Който от ръководителите на бандите, въоръжавани от Троцки, го слуша, продължава да получава пари и оръжие, и се причислява към отрядите на редовната Червена Армия. Който престане да го слуша, престава да получава пари и оръжие, затова всички те, макар и да могат известно време да се перчат, в крайна сметка, без поддържката на Троцки, са обречени. Ясно е, че имайки неограничен приток на пари отвъд океана, Лев Троцки, имащ и американски паспорт, непременно ще спечели този нечестен двубой с руския народ, защото против руския народ, фактически се сражава целият свят, и по-лошата част от самия негов народ. Така Лев Троцки убива два заека с един куршум: от една страна изтребва руското население, а от друга, създава вярна лично на него армия. Шпионите на Троцки са навсякъде и шпионират всеки християнин. Всяко провинение пред Троцки, се наказва със смърт. Ако възникне пред евреите някакъв проблем, се вземат заложници: жени, деца, роднини, и се разстрелват. Например, ако е нужно даден царски офицер да се сражава против своя народ, то, неговото семейство се взема за заложници. Пари и ценности за разплащане с американските банкери, се събират също чрез разстрел на заложници. Потушаване на съпротива, също се постига с разстрелване на заложници. Цели територии на Русия и народности, са обявени за поголовно унищожение. Например югът на Русия и Украйна, и казачеството, се избиват (разказачват) изцяло. Навсякъде из „съветска“ Русия се появи еврейската символика, във вид на „звезди“.
(От руснаците е иззета абсолютно цялата собственост, вкл. и къщите.  По-късно излиза разрешение, който има пари, да може да си купи пак къщата.  След като повечето хора си купуват къщите, те пак биват национализирани.  След това пак се разрешава изкупуването, след което, пак се национализират.  И така, многократно! – „Спомени на Княз Жевахов“)

В 1905 г. милиони фунти стерлинги, бяха изпратени от Лондон в Русия, за да се помогнат на евреите да извършат държавен преврат, но руското правителство трябваше да поднесе официални извинения, заради едно държавно лице, което се осмели да каже това на всеослушание в Москва. И формално, това лице не беше право, защото парите бяха събрани не от Англия, а от световното еврейство, и бяха изпратени в Русия, по обиколен път, а не директно чрез Англия. (Това беше т.н. дело ”Agence Latine”. Човекът, който предостави тази информация на руското официално лице, руски секретен агент, сега, мисля че се намира в Лондон).

Световното еврейство има свое собствено правителство, и то не едно, а много, които се преплитат и действат координирано, така че, представляват истински световен октопод. Централен мозък на този октопод, е Синедрионът, съвременният еквивалент на този, който е съществувал винаги.“

Виктор Марсден

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *