СЛОВО НА РАВИНА РАЙХОРН (произнесено 19-ти век)

На всеки сто години ние, мъдреците на Израил, обикновенно се срещаме в синедриона, за да разгледаме нашия напредък по отношение господството ни над света, което Йехова ни е обещал, и нашето завоевание над неприятеля – християните и християнството.
2. Тази година, събрани около гроба на нашия преподобен Шимон бен Йехуда, ние можем да обявим с голяма гордост, че изминалото столетие ни доведе много близо до нашата цел, и че тази цел много скоро ще бъде постигната.
(А ето какво е казал „преподобният“ им – Шимон бен Йохай: „Най-добрия от гоите трябва да бъде убит“! (Soferim, 15, rule 10 – еврейски Талмуд)
3. Златото е било и ще бъде непреодолима сила, и манипулирано от нашите експерти, то винаги ще бъде най-полезния лост за тези, които го претижават, и обект на завист за онези, които го нямат. Със златото ние можем да купим и най-упоритото съзнание. С него можем да
определим всеки стандарт, точната стойност и настоящите цени на продуктите. Със златото можем да субсидираме държавни заеми, т.е. да държим държавите под наша власт.
4. Вече главните банки, борсите на целият свят и кредитите на всички управления са в наши ръце.
5. Другата велика сила е пресата. Повтаряйки непрекъснато някакви идеи, пресата успява в края на краищата да ги наложи като действителни. Театърът ни служи по същия начин. Навсякаде пресата и театърът се подчиняват на нашите нареждания.
6. Чрез непрекъснато подържане на демокрациите ние ще разделим християните в политически партии, ще разрушим тяхното единство и навсякаде ще посеем разногласие и разединение. Така притиснати, те ще бъдат принудени да се подчинят на закона на нашата банка, която винаги стои обединена и предана на нашата кауза.
7. Ние ще насилим християните да влизат във войни, като използваме тяхната гордост, високомерие и глупост. Те ще се избиват един други и ще прочистят за нас земята, която ще принадлежи на нашия собствен народ.
8. Притежаването на земя винаги е носело влияние и власт. С призива за социална правда и равенство ние ще раздробим големите чифлици. Ще дадем на селяните малки парчета земя, и те много скоро ще станат наши длъжници, тъй като разходите по култивирането на малкото земя ще ги принудят да вземат заеми от нас. Нашият капитал ще ни направи техни господари. По този начин ние ще станем собственици, притежатели на земята им, която ще подсигури власта ни.
9. Нека да опитаме да заменим движението на златото с книжни пари. Така нашите каси ще погълнат златото, а ние ще регулираме стойноста на книжните пари, което ще ни направи господари при всички положения.
10. Между нас има много оратори, способни да възбуждат ентусиазъм и да убеждават народите. Ние ще ги разпръснем между хората да прповядват промените, които ще подсигураят „щастието“ на човечеството.
Със злато и ласкателства ние ще спечелим пролетариата, който сам ще се справи с унищожаването на „капиталистите“-християни. Ние ще обещаем на работниците такива заплати, каквито никога не са и сънували, но в същото време ще повешим цените на продуктите от първа необходимост, така че нашата печалба също да бъде голяма.
11. По този начин ние ще подготвим революции, които християните сами ще направят и от които ние ще оберем плодовете.
12. Чрез подигравки и нападки срещу тях ще направим техните свещеници за посмешище, а тяхната религия – смешна и отвратителна, както и тяхното духовенство. Тогава ние ще станем господари и на техните души. Нашата привързаност към религията ни, нашето служение на
БОГА ще докаже превъзходството на нашата религия, превъзходството на нашите души.
13. Ние вече сме поставили наши собствени хора на всички възможни места и длъжности. Освен това правим всичко възможно да снабдим гоите с наши адвокати и лекари. В резултат получаваме: адвокатите ни са в течение на всички наши интереси, а лекарите ни, влезли вед-
нъж в някое семейство, стават негови изповедници и регулатори на съзнанието на членовете му.
14. Преди всичко трябва да монополизираме възпитнието и просветата. Чрез тях ще разспространим идеи, полезни за нас, и ще обработим детските мозъци да ни слушат и да ни служат.
15. Ако някой от нашите хора случайно попадне в ръцете на правосъдието (християнското), ние трябва да се разтичаме да му помогнем. Да му намерим толкова свидетели, колкото са му необходими, за да го спасят от съдиите, докато самите ние не станем съдии.
16. Монарсите на християнския свят, погълнати от амбициии и суетност, са обградени с лукс и правят излишни разходи за подържането на многобройна армия. Ние трябва да им доставим всички необходими пари, които те така глупаво искат и харчат. По този начин
ще ги държим вързани.
17. Нека не възпрепятстваме женитбата между наши мъже и християнски момичета. Това ще позволи крака ни да стъпи и в най-затворените християнски кръгове. Ако наши дъщери се омъжат за гои, те ще ни бъдат не по малко полезни, защото децата на една
майка еврейка са наши. Нека поощряваме свободната любов, чрез която християнските жени ще разрушат един от принципите на тяхната религия.
18. През многото изминали столетия синовете на Израил, презирани и преследвани, са работили и мислили как да намерят пътя към силата. Те извоюваха славата. Те контролират икономическия живот на омразните християни. Тяхното влияние доминира над политиката и над морала.
19. По наше желание трябва да пуснем в действие предварително замислената революция, която, разрушавайки всички класи на християнството, ще превърне християните окончателно в наши роби. Така ще се изпълни обещанието на БОГА, дадено на нашия народ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *