Кой управлява света? – Финансовата олигархия

Това са фактите: 
1)Монополистичен капитализъм. След средата на 19 век процесите на концентрация на капитала водят до появата на монополите – примерно – Стандарт Ойл на Рокфелер и други! 
(от ПРОТОКОЛ №6 – МОНОПОЛИТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ БОГАТСТВАТА НА ХОРАТА   Ние скоро ще почнем да учредяваме грамадни монополи, резервоари на колосални богатства, от които дори крупните гоевски състояния ще изпаднат в такава зависимост, че ще се стопят) 
2)Финасови монополи – при ранния капитализъм банките са малки и много на брой – те обслужват индустрията и търговския капитал! В етапа на монополистичния капитализъм концентрацията на капитала води до появата на големи банки с монополно положение на пазара или със голямо значение, а тъй като банките контролират парите те придобиват влияние над индустриалния и търговски капитал! Големите банки на практика котролират и фондовите борси, а от търговията с акции се трупат огромни печалби! Започва сливане на финасовия и индустриалния капитал – банките и свързаните с тях финасови инситтуции(инвестиционни, пенсионни фондове и др) придобиват конторол над индустриалните корпорации като придобиват техни акции или изграждат лично обвързване чрез свързани лица или с установяване на трайни финансово кредитни връзки : 
3) Раждат се Финансовите групи – обединения на финансовия и индустриален капитал като водеща роля има финасовия! Контролът над корпороциите е лесен и понякога са достатъчни да се притежават само 5-20% от акциите, защото останалите са притежание на дребни акционери! Дребните акционери често оставят акциите си да се управляват(доверително управление) на банки и други финансови институции – изобщо системата на финансовите корпорации (банки, фондове и други) позоволява огромни капитали да се конторлират със значително по малък собствен капитал! Финансовите групи конторолират и притежават монополите! Самите финасови групи се изграждат на фамилна основа/принцип/ – Рокфелер, Ротшилд, Морган, Дюпон и др. Така се създава: 
4)Финансовата олигархия! Структурата на съвременния капитализъм е следната – има множество малки и средни предприятия, но техния дял в икономиката е сравнително малък – например в САЩ техния дял в БВП е едва (!)10%, а останалите 90% са на големите корпорации!(дребните и средни предприятия обикновено са зависими от корпорациите и са в икономически връзки с тях) Основния дял от тези корпорации се управляват от финасовите групи. Големите финасови групи в отделните страни са: В Япония – 6; в Германия – 6; в Италия – 4; във Франция – 9; в САЩ – 20, но от тези 20 само 8 имат водеща роля и притежават най-голям дял. Водещи в осморката са Морган и Рокфелер. Финансовите групи управляват на практика икономиката на страните и техните правителства също, защото притежават огромно влияние! В днешния капиталистически свят те са реалната власт независимо от политическите партии – политиците се управляват от финансовите магнати! 
Характерно за финансовите групи, особено в САЩ, е взаимното им проникване, свързване, сливане една с друга и обезличаване. Така в САЩ има една финансова супер-групировка! 
Кой реално ръководи тази групировка – някои наричат тази групировка Бауер – Ротшилд(началната фамилия на Ротшилд е Бауер, но са прекръстени заради червената си табела),Рокфелер и други финансови групи са от тази единна мрежа – те са свързани фамилии! (Всъщност, собственик на целия световен капита и на икономическите монополи е Главата на световната юдейска – сатанинска мафия!  Всички останали фамилии и групировки управляват поверени им капитали, защото тяхната система на управление е такава – абсолютен монопол и абсолютно подчинение!  Г. С.)
4)Нестабилност на финансовите групи: капитализмът е нестабилна система за това и финансовите групи не за стабилни и могат да падат и други да се издигат! Стабилни обаче са така наречените естествени естествени монополи, където не се допуска да проникне конкуренция  – това са монополите контролиращи суровини и ресурси и основно енергията! Енергийните монополи, особено петролните са най-стабилните и могъщи групировки – магнатите винаги се стремят да контролират енергията, петрола – например Рокфелер и британския клон на Ротшилд (чрез Шел) 
Горивата – енергията са в основата на финансовата олигархия!     

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *