ПРОТОКОЛ №5 – БЪДЕЩОТО ЮДЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ КРАЙНО ДЕСПОТИЧНО

Каква форма на административно управление може да се даде на сегашните общества, в които (благодарение на нас) подкупничеството е проникнало навред,  където богатствата се движат изключително чрез ловките и изненадващи полумошенически тъмни сделки, където царува разпуснатостта, където нравствеността се поддържа с наказателни мерки и със сурови закони, а не с доброволно възприети принципи, където чувствата към отечество и религия са потиснати от космополитически убеждения? Каква форма на управление трябва да се даде на тези общества, ако не оная – деспотическата, която аз ще ви опиша по-долу. Ние ще създадем крайна централизация на управлението, за да вземем по този начин в ръцете си всички обществени сили. Чрез нови закони ние механически ще уредим всички прояви на политическия живот на нашите поданици. Тези закони ще унищожат едно след друго всички допуснати от гоите противоречия и волности. Нашето царство ще се ознаменува с такъв величествен деспотизъм 3, който ще е в състояние, във всяко време и на всяко място, да задуши противодействащите и недоволни гои.
ЮДЕИТЕ УБИХА ВЯРАТА В БОГА И ПОНИЗИХА АВТОРИТЕТА НА МОНАРСИТЕ.
Ще ни се възрази, че деспотизмът, за който ви говоря, не се съгласува със съвременния прогрес, но аз ще ви докажа обратното.
Миналите времена, когато народите гледаха на владетелите като на истински Божии помазаници, те им се покоряваха безропотно. Но от деня, в който ние им внушихме мисълта за собствените им права, те почнаха да считат коронованите лица за простосмъртни. Богопомазаното избранничество в очите на народа падна от главите на царете. Когато пък отнехме от народа и вярата в Бога, силата на властта бе изхвърлена на улицата, по местата и публичните диспути и бе заграбена от нас.
Освен това, изкуството да се управляват масите и лицата посредством майсторски построени теории и фразеологии, чрез сложни и преплитащи се закони, всички области на живота и чрез всякакви уловки, от които гоите нищо не разбират, е специалност на нашия административен ум, който умело си служи с анализа, наблюденията и използва тънкостите в съображенията, в които ние нямаме съперник, както нямаме такъв и в съставяне планове за политически акции и провеждането им. Еднички само езуитите в това отношение биха могли да се сравнят с нас, но ние съумяхме да ги дискредитираме в очите на безсмислените тълпи, когато разкриха организацията си, а ние самите, с нашата тайна организация, останахме в сянка. Впрочем, на света не е ли все едно, кой ще бъде негов владетел – главата ли на католичеството или нашият деспот, в жилите на когото тече сионска кръв? Но за нас, за избрания народ, това съвсем не е безразлично.
ДВАДЕСЕТ ВЕКА ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ВРАЖДИТЕ МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ.
Една световна коалиция на гоите би могла временно да спечели някакъв успех над нас, но ние сме осигурени срещу това, поради дълбоките корени на разединението между тях, които вече не могат да бъдат изкоренени. Ние противопоставихме едни срещу други личните и национални интереси на гоите, религиозните и племенни ненависти, които насаждахме в техните сърца в продължение на двадесет века. Благодарение на това нито една държава, протягаща ръка за съдействие, няма да получи подкрепа от никъде, защото всички знаят, че съглашението против нас не ще бъде от полза за никого. Ние сме толкова силни, че всекиму се налага да държи добра сметка за нашата сила. Държавите не могат да направят дори нито едно малко, частно съглашение, без и ние тайно да участваме в него.
ЮДЕИТЕ СА УБЕДЕНИ В СВОЯТА КРАЙНА ПОБЕДА.
“Чрез Иехова царуват Царете.” А чрез пророците нам е казано, че от самия Бог ние сме избрани да царуваме над цялата земя. Бог ни е наградил с гения, който може да се справи с тази задача. Ако има в противния лагер гений, той ще се опита да се бори с нас, но проходящият, временно блеснал гений, не може да се сравнява с вродената гениалност на нашия народ. Борбата между него и нас ще бъде безпощадна, такава, каквато светът още не е виждал.
НА КАПИТАЛА ПРИНАДЛЕЖИ ЦАРСКИЯ ПРЕСТИЖ.
Та и закъснял би бил техният гений. Всички колела на държавния механизъм се движат от силата на двигателя, който се намира в нашите ръце, а този двигател е златото. Измислената от нашите мъдреци наука за политическа икономия показва, че на капитала отдавна принадлежи царското достойнство.
КАПИТАЛЪТ ТРЯБВА ДА ВЛАДЕЕ ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА.
Капиталът, за да може да действа без стеснение, трябва да получи свобода за монопол на промишлеността и търговията, нещо, което с невидима ръка вече се привежда в изпълнение във всички части на света. Тази свобода ще даде политическа сила на индустриалците, която ще се използва за потискане на народите.
По-важно е народите сега да бъдат обезоръжавани, отколкото да водят войни. По-важно е да се използуват разгорелите страсти в наша полза, отколкото да се уталожват; по-важно е да се подемат и тълкуват чуждите мисли по своему, отколкото да се отхвърлят.
ЮДЕИТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ОТСЛАБЯТ ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ.
Главната наша задача е да бъде отслабена гоевската обществена мисъл чрез критика; тези, които размишляват и се противопоставят, трябва да се отучат да размишляват; умствените сили трябва да се насочат в словесни престрелки на празно красноречие.
ОБЩЕСТВАТА МОГАТ ЛЕСНО ДА СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ И ЛЪЖАТ.
Във всички времена както народите, така и отделните лица, са приемали словото за дело, защото се задоволяват с това, което външно им се показва и рядко забелязват дали в обществения живот след обещанията следват изпълнението и резултатите. За това ние ще създадем у гоевските държави такива учреждения, които красноречиво ще доказват своите мними заслуги в прогреса.
Ние ще поставим на всички партии и политически течения маската на либерализма, ще ги снабдим с оратори, които ще говорят толкова много, че да доведат хората до преумора от речи, до отвращение от ораторите.
ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ХАОСА В ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ.
За да се завладее общественото мнение, необходимо е преди всичко то да се постави в недоумение. Това ще се постигне, като от разни страни се изказват много и противоречиви мнения и то дотогава, докато гоите се заблудят и се загубят в лабиринта на противоречията. тогава те ще разберат, че е най-добре да нямат никакво мнение по политическите въпроси и че тези въпроси не са от компетентността на обществото, а само на онзи, който го ръководи. Това е първата тайна за успеха на управлението.
Втората тайна се състои в това, щото народните недостатъци, привички, страсти, правила за взаимоотношения, да се умножат толкова много, че да се създаде хаос, в който никой да не е в състояние да се организира, вследствие на което и хората да престанат да се разбират един с друг. Тази мярка ще ни послужи да посеем раздори във всички партии, да разделим всички колективни сили, които още не искат да ни се покорят, да обезоръжим всяка лична инициатива, която в нещо би могла да пречи на нашето дело.
ОПАСНИТЕ ЗА ЮДЕИТЕ ЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ДА СЕ НАСОЧВАТ ЕДНА СРЕЩУ ДРУГА.
Няма нищо по-опасно от личната инициатива. Ако тя е качество на гениален човек, той може да направи много нещо от милионите хора, вред които ние посяхме семето на раздора. Ние трябва да насочим възпитанието на гоевските общества така, че при всяко дело, където силната личност може да прояви инициатива, ръцете й да увиснат в безнадеждност и безсилие. Импулсът от свободата на действие на една личност, когато се срещне със свободата на друга личност, намалява своя ефект. От това произлизат тежки нравствени сътресения, разочарования и несполуки.
ОБЩЕСТВЕНИЯТ ХАОС ЩЕ НАЛОЖИ ЮДЕЙСКОТО ГОСПОДСТВО.
С всичко това ние така ще изтощим гоите, че ще ги принудим сами да ни предложат международната власт, която, поради това, че сме навсякъде по света, ще може без всякаква спънка да обхване всички държавни сили на света и да образува свръхправителство. На мястото на съвременните правителства ние ще поставим страшилище, което ще се нарича свръхправителствена администрация. Ръцете на това страшилище ще бъдат протегнати към всички страни и ще обхванат като в клещи всички общества. При такава организация, естествено, нашата колосална сила не може да не покори всички народи.
…………………………………..
Автор, или последен редактор на “Протоколите на Ционските Мъдреци”, преди публикуването им, е юдеинът Ашер Гинсберг, роден в гр. Сквир, Киевска губерния.  “Тайните протоколи”, всъщност са ясен, циничен план за завладяване на света.   Този ционистки план е четен на тайно заседание на първия световен ционистки конгрес в Базел – 1897 г. От този момент неговото влияние бързо расте и в 1913 г. той е всепризнат и неоспорим водач на юдейството.
Гинсберг е подготвил и ръководел руската революция в 1904-05 г., която, макар че не е успяла, разтърсила издъно Русия и подготвила успеха на революцията в 1917 година.
Той е невидимия ръководител на юдо-масонската дейност в периода на подготовката и протичането на войната 1914-1918 г. Той е и създателя и изпълнителя на руската революция през 1917 г. Умира 1925 г. в Лондон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *