Кой доведе комунизма по Българските земи?

В годините на Втората световна война български евреи се включват на страната на комунистите и другите съюзници в антихитлеристката коалиция, извършвайки диверсии(Леон Таджер), убийства (Виолета Якова), и участвайки в партизанското движение в България. 
Според едно от основните правила на международното право ,всички групи,били те етнически или верски трябва да бъдат представени във властта съобразно своя брой-мнозинството трябва да има най-много свои представители,след това са останалите групи,населяващи дадена страна.Ако това не е така се преиема ,че тази страна е под окупация в интерес на тази група, която е по-добре представена във властта. В САЩ например, над 50% от държавната администрация е съставена от хазари и сафардици- т.нар. евреи.Дали това е така и в България ? Българският народ храни много силно чувство на неприязън към хората ,които го управляват. Защо, ли?… може би смята, че те го унищожават ? В настоящия списък ще се опитаме да Ви представим управляващата класа в България като се има предвид нейния произход.Ще проследим отделните части на държавния апарат, като говорим за най-видните представители,техните дела и принадлежност.
Корените не комунизма и социализма в България -кой ги създаде и управлява…?

И социализмът , и комунизмът са дълбоко вплетени в Юдаизма- “религията” на жидовете. Те РАЗДЕЛЯТ обществото на богати и бедни, насъскват хората едни хора срещу други ,а едни към други ВИНАГИ СА ЕДИННИ…и така печелят Винаги… Освен това те са и Комунисти, в смисъл,че живеят на комунален принцип- всички са равни(по права), а Учителите,“Рави“-ните определят какво и как да се направи.Така, че всички, които са социалисти и комунисти, както и различните техни деривати-социалдемократи, анархисти и либерали също са евреи-по вяра.
Ако това е вярно, евреите трябва да заемат централно място в комунистическите и други организации, стремящи се към Нов Светове Ред. Дали това е така?

Нека направим един кратък обзор на комунистическото движение в България…

– Червените Терористи –

Бойци на БКП преди о9.о9 1944 год.:

Аврам Морду Бехар – терорист от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Аврам Яков Албухайре (1884-1924 г.) 
Активен деец на БКП, участник в акции срещу властта и държавата. Загинал през 1924 г.
Алберт Коен – балетрист и мемоарист (1988 г.), партизанин-терорист; палач; член на БКП; съчинител на „еврейска култура“ .
Алберт Хаим Бенвенисти – терорист от Пловдив. Ликвидиран от властите.
Алис Леви – терористка от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Ана Аврам Вентура (1925-1944 г.)Член на нелегалната организация “Макаби”, съратничка на ремсистката Тинка Джанин. Секретар на градския комитет на РМС в гр. Русе. Партизанка; участвува в терористични акции, подкупва полицаи и извършва саботаж във фабрика ”Жити”. Убита при престрелка с полицията в поредна акция.
Арон Мезан – терорист от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Бенямин Дубавицки (Беньо Дубавици) (1912-1942 г.) – син на руски емигранти – евреи; комунист-терорист, убит от властите при престрелка.
Буко Юда Коен (1888 г.) – комунист, кмет на Новозагорската комуна.
Виолета Якова Албухайре (1884 -1924 г.)Терористка, участник в бойните групи срещу властта, член на БКП.
Давид Давидов – терорист от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Давид Овадия (1929-1995 г.) – Партизанин- терорист преди 1944 г.; литератор; съчинител на “еврейска култура”, червен шаман; член на БКП; убеден според собствените му думи, че “историята се пише с кръв” и че “омразата не бива да угасва”, типичен палач – комунист; цензор в Съюза на българските 
писатели. 
Диана Саранга – от гр. Пловдив, партизанка – терористка преди 1944 г.
д-р Шаул Мезан (1893-1944 г.) – роден в Пазарджик, основател на дружество „Израел“ (1908 г.), завършва медицина в Женева; изявен ционист, партизанин – терорист; ликвидиран от властите в Албания.
Ездра Мордехай – партизанин – терорист, ликвидиран от властите (от Пловдив).
Емил Моис Шекерджийски (1944 г.) роден в град Дупница;
Младежки деятел, журналист, революционер от болшевишки тип, партизанин-терорист от Кюстендилския отряд. Убит заедно с още двама терористи, от жандармерията по време на престрелка.
Ешуа Кемалов Декало – род. в гр. Ямбол 1903 г., от 1926 г. член на БКП, партизанин терорист от нелегалните групи преди 1944 г.; укривател на нелегални радиостанции; след 1944 г. палач на народа, червен касапин! 
Жак Даниел Йона – солунски евреин, дошъл в София за да развива нелегална подривна дейност в БКП през 30-те години. Като гръцки поданик е депортиран от германците в лагер,загинал 1941 г.
Изи Аврам Герон – партизанин – терорист от Пловдив. Ликвидиран от властите.
Израел Маир Илел – партизанин – терорист, ликвидиран от властите (от Пловдив).
Исак и Яко Алболах (- 1944.) – братя партизани – терористи от Чирпан. Ликвидирани от властите.
Йосиф Хаим Бенбасат (1908-1944 г.) – партизанин – терорист от бригадата „Чавдар“, ликвидиран от властите.
Леон Ешкенази – терорист от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Леон Йосиф Таджер (1903-1941 г.)- Роден в София в семейство на известен адвокат. Учи земеделие във Виена но не завършва. Член на БКП, участвува в нелегална дейност срещу власта, терорист и член на бойна група; взривява железопътни цистерни и складове с гориво. Осъден на смърт чрез обесване.
Лиза Кало (1907-1943 г.) Партизанка – терористка, убита при престрелка с властите, член на БКП
Лиячи Самуил Франсез (1896-1931 г.) – член на БКП, участник в подривното нелегално движение против държавата.
Маир Джалдети – партизанин – терорист, ликвидиран от властите (от Пловдив).
Май Джалдети – партизанин – терорист преди 1944 г.
Майер Кошницки – терорист от бойните групи на БКП преди 
1944 г.
Мони Морду Декало(1924-1944.)-Комунист-терорист,погхребан в Братската Могила в град Стара Загора.
Марко Ешуа Декало (Красин) -роден 1924-убит 1944год.- терорист от бойните групи на БКП . От Пловдив.
Марко Деколо – партизанин – терорист преди 1944 г.
Марко Хаим Фридман ( 1925 г.)-Член на комунистическата партия, партизанин, терорист и атентатор. Бивш търговец на хартия, резидент на нелегалната Комунистическа партия и връзка с ЦК. Като платен комунистически агент участвува в атентата на църквата “Св. Неделя” в София, при който загиват 200 души от цвета на българската интелигенция. Осъден на смърт чрез обесване.
Мати Рубенова -Терористка, участник в бойните групи срещу властта преди 1944 г. Член на БКП.
Матю Кербел (1872-1952 г.) – деец на социалистическото революционно движение, член на БКП.
Менахем Алберт Менахем (Менахо Менахемов) -Опасен комунист-терорист (преди 1944 г.), член на БКП.
Менахем Леон Папо (Мико Папо) Известен терорист, участник в бойните групи срещу властта преди 1944 г., член на БКП.
Минчо Рахамим – терорист от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Мойсей Лазаров Голдщайн (1893-1923 г.) – брат на съратника на Ленин – Соломон Голдщайн. Активен деец на БКП и участник в Септемврийското въстание (антидържавен метеж). Разстрелян от властите за терористична антидържавна дейност.
Сара Коен – терорист от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Раймонд Вагенщайн – терорист, участник в бойните групи срещу властта преди 1944 г., член на БКП.
Сабетай Гарти – партизанка – терористка преди 1944 г.
Сами Поликар – терорист от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Самуил Мефано -Комунист, развиващ подривна дейност. Участвува в образуването на Ямболската комуна от 1919 и 1921 г.
Сара Коен – терористка от бойните групи на БКП преди 1944 г.
Сузи Герон – партизанка – терористка преди 1944 г.
Султана Исак Пизанти (1885-1942 г.) – социалистка, съпруга на Хаим Пизанти и майка на Рената Натан. Умряла от глад в Ленинград.
Хаим Моис Чичек – терорист от Пловдив. Ликвидиран от властите.
Мойсей Лазаров Голдщайн – род. в Разград, убит 1923 г.
Сами Гавриел Коен – род. в гр. София, загинал 1925 г.
Йосиф Яков Хербст -род. Одрин, убит 1925 г.
Марко Рафаел Финци – род. Разград, убит 1925 г.
Моис Коен – род. в гр. София, убит 1925 г.
Марко Хаим Фридман – род. в гр. Ст. Загора, обесен 1925 г. (заради атентата в църквата „Св. Неделя“ – 1925 г.) – загиват близо 160 души.
Рахила Ангелова Николова – род. в с. Църква, загинала 1925 г.
Михаил Исак Васерман – род. в гр. София, убит 1925 г.
Аврам Шемтов – род. в гр. Русе, загинал 1930 г.
Шалом Аврамов Леви – род. в гр. Самоков, умира в СССР – 1938 г.
Леон Йосиф Таджер – род. в гр. София, обесен в гр. Русе, 1941 г.
Давид Аврам Шабат – род. в гр. София, умрял в Скопския затвор – 1943 г.
Ема Сами Валицер – род. в гр. София, загинала 1943 г.
Ничко Моис Натан – род. в гр. София, загинал 1943 г.
Синто Аврам Аврама – род. в гр. София, загинал 1943 г.
Яко Мордохай Бенаройо – род. в гр. Берковица, загинал 1943 г.
Роза Ефраим Хершнович – род. в гр. Русе, загинала 1943 г.
Майер Михаил Кошницки – род. в гр. София, загинал 1943 г.
Менахем Леон Папо – род. в гр. София, загинал 1943 г.
Моис Нисим Калев – род. в гр. Видин, загинал 1943 г.
Йосиф Хаим Бенбасат – род. в гр. Пазарджик, загинал 1943 г.
Давид Бежор Аладжем – род. в гр. София, загинал 1943 г.
Лиза Йосиф Кало – род. в гр. София, загинала 1943 г.
Марко Нисим Моше- род. в гр. Лом, загинал 1944 г.
Михаел Мойсей Ешкенази – род. в гр. Русе, загинал 1944 г.
Йосиф Нисим Ралви – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Ефраим Хаим Бенцион – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Хаим Яков Бали – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Клара Яко Саломова – род. в гр. Лом, загинала 1944 г.
Витка Йосиф Леви – род. в гр. София, загинала 1944 г.
Клара Габриел Леви – род. в гр. София, загинала 1944 г.
Йосиф Рахамим Леви – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Исак Рахамим Ралви – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Перец Алберт Камхи – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Берта Алберт Камхи – род. в гр. София, загинала 1944 г.
Шабат Рубенов – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Жан Хаим Абрамович – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Менахем Исак Ешкенази – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Мати Моис Рубенова – род. в гр. София, загинала 1944 г.
Аврам Юда Кало – род. в гр. София, загинал 1944 г.
Нисим Моис Меламед – род. в гр. Тел Авив, загинал
Алберт Моис Ваена – род. в гр. Видин, загинал 1944 г.
Натан Леон Зилберщайн – род. в гр. София, загинал 1944 г.
д-р Наим Исаков – род. в гр. София, починал в Москва 1932 г.

– Пропагандатори на идеите –

Адолф Фабрикант – нелегален печатар и революционер-комунист. Издава нелегалните „Информационен бюлетин“ и „Отечествен фронт“ в София, заедно с евреина Алексей Шелудко, участвуват в разпръскване на подривни позиви в кината (прeди 1944 г.).
Бела и Алберт Алмалех -Членове на БКП, в тяхната квартира е действувала нелегална радиостанция за подривна и дестабилизираща властта дейност преди 1944 г.
Йосиф Хербст (1875-1925 г.) – публицист, ликвидиран за чифутските си писания и разлагаща дейност.

– Ятаци –

Бети Данон -Ятачка, предоствяла явки и тайни квартири на терористи от бойните групи на БКП и РМС преди 1944 г.
Роза Фитерман – ятачка, предоставя нелегални квартири за терористи от бойните групи преди 1944 г.

Така, кратък разбор на изложеното… Явно е ,че чифутите въобще не са толкова безобидни,за колкото се представят-те с оръжие и с взрив в ръка систематично унищожават Българската държава, колко ли са убитите от чифутска ръка Но сега сме едва в началото на нашето пътуване….
Иудеите не само са избивали българи в България, но ние дори сме ги и “изнасяли” в чужбина ! Ето кои.

– Интербригадисти –

Виктор Барух Меворах – род. в гр. София, загинал в Испания 1938 г.
Давид Давидов – интербригадист
Давид Натан Соломонов – интербригадист
Жак Ажер – интербригадист
Исак Бехмоарш – интербригадист
Исак Можев – интербригадист
Йосиф Елазар Йосифов – интербригадист
Леон Анави – род. в гр. Пловдив, загинал в Мадрид 1938 г.
Насим Барух -Интербригадист в Испания през гражданската война.
Роберт Ешуа Меламед – интербригадист
Рубен Аврамов-Леви – интербригадист
Сами Яков Асса – интербригадист
Сара Ково – интербригадистка
Хари Ешкенази – интербригадист
Цезар Ково – интербригадист
Шарло Берджик – интербригадист
Янто Давидов Канети – интербригадист

Казахме,че евреите не само са най-активни участници в разпространението на комунистическа зараза сред българите, но и всъщност я управляват-кои от тях точно са ръководителите.

– Политкомисари –

Аврам Митов – политкомисар на Врачанския партизански отряд (терористична група) “Гаврил Генов”. След 1944 г. майор от ДС (КДС).
Ана Аврам Вентура (1925-1944 г.) -Член на нелегалната организация “Макаби”, съратничка на ремсистката Тинка Джанин. Секретар на градския комитет на РМС в гр. Русе. Партизанка; участвува в терористични акции, подкупва полицаи и извършва саботаж във фабрика ”Жити”. Убита при престрелка с полицията в поредна акция.
д-р Наим Исаков (1875-1932 г.) -Роден в семейството на банкера Исак Б. Давид. Завършва право в Париж. Социалист от 1908 г. Съратник на Димитър Благоев. Един от ръководителите на Задграничното бюро на БКП във Виена след Септемврийското въстание от 1923 г. Участник в Изпълнителния комитет на Коминтерна в Москва. Пребивавал нелегално като агент и шпионин на комунистите, болшевиките и масоните в Германия и Франция.
Жак Натан – политически секретар на БКМС през 20-те години, привлечен в ЦК на БКП за работа по подривната дейност и сваляне на законовата власт преди 1944 г.
Хаим Юда Пизанти ( – 1938 г.) Член на Видинския окръжен комитет на БКП, участвувал в Ломската комуна (1919 -1923 г.) заедно с Яко Бенарой и Рабено Леви. 
Политемигрант в СССР.
Рако Аврамов – партиен секретар на БКП през 60-те в Коларовград (Шумен).

И по-нагоре по стълбата… 

– От висшия ешалон –

Соломон Лазаров Голдщайн (1884 – 1968 г.) – член на БРСДП (т.с.), емигрант във Франция, където през 1915 г. става член на РСДРП (б.). Имал е тесни връзки с Ленин; умира в Москва.

– От Женското Социалистическо движение –

Настя Исакова (1881-1962 г.) -Съпруга на д-р Наим Исаков, член на женското социалистическо движение.
Фрейда Хербел (1876-1950 г.) -Съпруга на Матю Хербел, член на женското социалистическо движение.

И това не са всички- !- това са само онези явни евреи, до които ние сме могли да стигнем. За нас няма да е далеч деня ,в които ще се разкрие,че тази страшна чума,комунизмът си е чисто Юдейско мозъчно заболяване !!!

Добре, явно е че евреите всеячески са се борели за установяването на комунизма в България. А не са, ли се отрекли те от него, не са, ли и те негови жертви.

НЕ!!!

Безотечествената война

Евреите продължават да се бият на страната на Червената армия, не само на наша земя, но и след като България вече е поробена от болшевиките- след черния 9 септември бившите шумкари масово навлизат в редовете на бившата вече българска и сегашна тяхна армия. И воюват срещу Германия. В Безотечетсвената война участват общо 2487 жидове,от които 248 жени. От тях са убити общо 57 жидове, от които 3 жени.
Първи загива Жак Раймонид Коен -поитзатворник- пада мъртъв на 13 септември при с. Бойница, Видинско.Убит от германците.
Солчи –от град Силистра – Мъжът и и малкият и син Бетко са убити, вероятно от царската полиция. Загинала при Прищина.
Жана –Убита на границата между Унгария и Югославия.
Стела –така се е казвала третата убита по време на бойните действия еврейка.

Палачите на Българския народ след 09.09.1944 год.

– Съдии от (Анти)народния Съд –

Еми Барух – съдия – главорез от съставите на Народния съд след 09.09.1944 г.
Исак Данон – главорез от съставите на Народния съд след 09.09.1944 г.
Йосиф Кутев – главорез от съставите на Народния съд след 09.09.1944 г.
Манчо Рахамимов Мошев (1902-1986 г.) – юрист, партиен деец, член на БКП, участва в нелегалните групи; съдия „народен обвинител“ в VII състав на Народния съд след 09.09.1944 г., „палач в тога“.
Пепо Менахем Коен – юрист, завършил в Софийския университет (1936 г.), съдия – главорез от съставите на Народния съд след 09.09.1944 г.
проф. Нисим Меворах (Юридически факултет на СУ); Н. Меворах е член на БКП, дипломат след 1944 г. Участвал е като съдия в т. нар. „Народен съд“ !!!
Представител на България в ООН и посланик в САЩ ; той и синът му са суперактивни членове на БКП, червени шамани, палачи с писалки, идеолози на тоталитарната власт!

– Милиционери –

Лев Главинчев – Роден в Маекедония;счетоводител, червен палач – касапин от МВР след 09.09.1944 г., участвувал в репресии и избиване на хора от интелигенцията в София,както и ВМРО-вци .Член на БКП, виновен за смъртта на хиляди хора (виж книгата на Мито Исусов)!
Исак Елизар Франсис – член на БКП, един от палачите на българския народ след 1944 г.; полицай.
Давид Буко Коен – род. 1919 г. в гр. Нова Загора; завършил Висшия институт по държавно стопанство (1942 г.); кандидат на икономическите науки (1966 г.); член на БКП; служител на МВР (ДС); завеждащ ЦДИА; ръководител на научния архив на БАН; старши научен сътрудник (1970 г.) идеолог на комунистите в България.

– ДС –

Израел Зеев(и) – следовател, член на БКП, палач и касапин на хора; служител на МВР след 09.09.1944 г., измъчвал и убивал арестантите с особена жестокост и садизъм, виновен за смъртта на стотици хора (виж книгата на Мито Исусов)! Той,заедно със своя роднина Бачи Зеев стои зад убийствата на министри и депутати от НС, регенти и опита за убийство на Петър Дънов. Същите унищожават 8 вагона старобългарска литература (включително и на глаголица), религиозна, историческа и дъновистка книжнина отпреди 1944 г.
ген. Александър Гетман – плен на БКП; генерал от ДС и МВР; назначен по-късно за директор на Националнат опера в гр. София; “контрол над мислите” на интелектуалците; комунистическа гад и палач; попитан от журналисти в чужбина, как е възможно генрал да бъде директор на опера, той отговаря типично по еврейски и нагло: “Вие какво искате, полковник ли да бъде?!?….”
Георги Давидов – началник на благоевградската ДС (1948 г.). Един от палачите на българския народ след 1944 г. Член на БКП. Действал е в съучастие със следователите Карамфилов и Костадин Кюлюмов като биячи, мъчители и палачи в МВР Благоевград.
Георги Нотев – Диригент; бивш диригент в Плевенската опера; сега диригент в Националната опера в София; бивш член на БКП и партиен секретар; Майка му е проф. Мара Балсамова (Балсамо) – пианистка; Нотев е бисексуален; силно комплексиран; поддържа безброй метреси, заради което се е развел; доносник на ДС; некадърен в професията и злопаметен; известен е със сексуалните си изнудвания към подчинени; член и на педерастка мафия.
Хенрих Натан Шпетер – член на РМС и на БКП, сътрудник на ДС; работил от българска страна в Центъра по икономическо развитие на ООН (ЮНИДО) в Ню Йорк; от 1946 г. шпионин на ЦРУ (псевдоним “Ендрю”), а от 1972 г. агент и на МОСАД (псевдоним “Михаел”), също и агент “Филип”. През 1973 г. е разкрит от ДС и осъден на смърт чрез разстрел. Впоследствие разменен с наш агент или на КГБ. Живее в Тел Авив, приятел със Зизи Шекерджийски, брат на Емил Шекерджийски. 
– НКВД –

Бачи Зеев (Зееви) – член на БКП, един от палачите на българския народ след 1944 г.; агент на НКВД (КГБ); руски евреин, дошъл от СССР. Същия,заедно със своя роднина Израел Зеев стоят зад убийствата на министри и депутати от НС, регенти и опита за убийство на Петър Дънов. Същите унищожават 8 вагона старобългарска литература (включително и на глаголица), религиозна, историческа и дъновистка книжнина отпреди 1944 г. 

Интересно… имат си и специално ОФ,само за тях…
– Членове на еврейското ОФ –

Членове на ръководството на еврейското ОФ след 1944 г. и членове на БКП: полк. Таджер, Изидор Соломонов, Давид Елазар, д-р Йосиф Аструков, Давид Бенвенисти, ст.н.с. Давид Коен. Идеолози на БКП и палачи на българския народ.

Ето кой доведе Комунизма по Българскаа земя !!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *