ПРОТОКОЛ №8 – СПОРЕД ЮДЕИТЕ – ПРАВОТО Е В СИЛАТА

Ние трябва да сложим ръка на всички оръжия, които противниците ни биха могли да използват против нас. Ние сме длъжни да подбираме най-тънките изрази от правния речник за оправдаване на ония решения, които биха могли да изглеждат извънредно несправедливи; тези решения безусловно трябва да се облекат в изрази, които имат вид на висши нравствени и правни норми.
ЮДЕИТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ТУРЯТ РЪКА НА ВСИЧКИ СИЛИ В ДЪРЖАВАТА.
Нашето управление трябва да разполага с всички културни сили. То ще се заобиколи с публицисти иглавно с хора, придобили особено свръхобразование и възпитание в нашите школи. Тези хора ще се запознаят с всички тайни на социалния строй и ще знаят всички тънкости на политическото изкуство. Ще бъдат запознати с цялостното устройство на човешката природа, с всичките й чувствителни струни, върху които ще трябва да умеят да свирят. Тези струни са: умствения склад на гоите, техните наклонности, недостатъци, пороци, всичките им други качества, особеностите на класите и съсловията. Няма съмнение, че гениалните сътрудници на нашата власт, за които аз говоря, няма да бъдат взети из редовете на гоите, които са привикнали да изпълняват своята административна работа, без да се интересуват какво трябва да се постигне с нея, без да мислят за какво е нужна тя. Администраторите на гоите подписват книжата без да ги четат; те служат от корист или пък от честолюбие.
Ние ще заобиколим нашето правителство с цял щаб икономисти. Ето защо икономическите науки съставляват главния предмет, който юдеите изучават. Нас ще ни заобикалят цяла плеяда индустриалци, капиталисти, а най-главното милионери, защото всъщност всичко ще се реши от количеството на парите.
Засега, до известно време още, не е безопасно да назначаваме наши братя-юдеи на високи постове в държавите. Ние ще поверяваме тези постове на гои, миналото и характерът на които са такива, че между тях и народа зее пропаст; в случай че някои от тях не искат да бъдат послушни на нашите заповеди, очаква ги или съд, или заточение. Tова е нужно, за да защитават нашите интереси до последното си издихание.
 ……………………
Последен редактор на “Протоколите на Ционските Мъдреци”, преди публикуването им, е юдеинът Ашер Гинсберг, роден в гр. Сквир, Киевска губерния. “Тайните протоколи”, всъщност са ясен, циничен план за завладяване на света.   Този ционистки план е четен на тайно заседание на първия световен ционистки конгрес в Базел – 1897 г.  От този момент неговото влияние бързо расте и в 1913 г. той е всепризнат и неоспорим водач на юдейството.
Гинсберг подготви и ръководи руската революция в 1904-05 г., която, макар че не успя, разтърси издъно Русия и подготви успеха на революцията в 1917 година.
Той е невидимия ръководител на юдо-масонската дейност в периода на подготовката и протичането на войната 1914-1918 г. Той е и създателя и изпълнителя на руската революция през 1917 г. Умира през 1925 г. в Лондон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *