ПРОТОКОЛ №11 – ПРЕВРАТЪТ

Свободата на печата, правото на сдружения, свободата на съвестта, изборното право и много други права, трябва да изчезнат от човешката мисъл още на другия ден, след като бъде провъзгласена новата конституция
 
ЮДЕЙСКИЯТ ДЪРЖАВЕН СЪВЕТ
Държавният съвет се явява като поддръжка на властта на владетеля; той е видимата част на законодателния корпус и представлява нещо като комитет за редактиране законите и указите на владетеля.
ЮДЕЙСКАТА КОНСТИТУЦИЯ
По програмата на новата конституция, която приготвяме, ние ще създаваме законите по следната процедура: 
1) по предложения на законодателното тяло; 
2) с укази на владетеля въз основа на общите постановления на конституцията, на постановленията на сената, на решенията на държавния съвет и на министерските постановления; 
3) в случай, че настъпи удобния момент за държавния преврат, ще се съобразяваме с новите условия.
ПРЕВРАТЪТ
Като установим приблизително последователността на действията – ще довършим подробностите в комбинациите, които ще довършат преврата в хода на държавната машина. В тези комбинации аз включвам свободата на печата, правото на сдружение, свободата на съвестта, изборното право и много други права, които трябва да изчезнат от човешката мисъл още на другия ден, след като бъде провъзгласена новата конституция. Само в момента на преврата ние имаме възможност отведнъж да обявим всичките си постановления; всяко забавено изменение носи опасност, защото, ако това изменение бъде прокарано със сурова строгост, то може да доведе до отчаяние, предизвикано от страх, че ще последват нови изменения от същия характер; ако ли пък то се изтълкува като по-нататъшна отстъпчивост, има основание да се заключава, че ние сме съзнали нашата грешка, а това ще подкопае ореола на непогрешимостта на новата власт. Може още да се помисли, че сме се уплашили и сме се видели принудени да правим отстъпки, нещо от което никой не ще бъде благодарен, защото ще счита, че сме длъжни да правим отстъпки. И едното, и другото, и третото са вредни за престижа на новата конституция. За нас е нужно, щото още от първия момент на преврата зашеметените и потиснати от гняв и недоумение народи да почувстват, че сме толкова силни, неуязвими и изпълнени с духовна мощ, че в никакъв случай няма да се церемоним, че не само няма да обръщаме внимание на техните мнения и желания, но ще сме готови и способни във всеки момент и на всяко място, с подавляваща сила и строгост да задушим всички прояви на недоволство; че ние, които с един замах установихме всичко, каквото ни е било нужно, в никакъв случай няма да делим с тях нашата власт… Тогава те от страх ще си затворят очите и смирено ще чакат развитието на събитията.
ЮДЕИТЕ СЧИТАТ НАРОДИТЕ ЗА СТАДО ОВЦИ И ЗАТОВА ЩЕ ИМ ОТНЕМАТ ВСИЧКИТЕ ПРАВА
Гоите са стадо овце, а ние за тях сме вълци. А нали знаете какво става с овците, когато в кошарата им се промъкнат вълци?… Гоите ще затворят очите си още и за това, защото ние ще обещаем да им върнем всичките отнети свободи, след като усмирим враговете на мира и закрепим новите институти. Трябва ли да казвам колко време гоите ще чакат това възвръщане на правата?
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИТЕ И МАСОНИТЕ СА СЛЕПИ ОРЪДИЯ НА ЮДЕИТЕ.
Но защо ние измислихме и внушихме на гоите идеите на интернационалната миротворна политика, без да им дадем възможност да видят нейната основа? – Защото трябваше по околен път да постигнем онова, което по прав път е непостижимо за нашето разсеяно племе. За това ние създадохме и нашата организация на тайното масонство.
Скотовете гои, които ние привлякохме да служат във външните масонски ложи, за да ги откъснем от техните съвременници, нито знаят какво нещо е масонството, нито дори подозират какви са неговите цели.
Бог нареди ние, неговият избран “народ” да бъде разпилян по света. В тази разпръснатост всички виждат нашата слабост, но се оказа, че в нея е и всичката ни сила, която ни доведе до прага на световното владичество.
Още малко ни остава да доизградим постройката върху положените вече основи.
 ……………………                             
Последен редактор на “Протоколите на Ционските Мъдреци”, преди публикуването им в края на 19-ти век, е юдеинът Ашер Гинсберг, роден в гр. Сквир, Киевска губерния.  “Тайните протоколи”, всъщност са ясен, циничен план за завладяване на света.   Този ционистки план е четен на тайно заседание на първия световен ционистки конгрес в Базел – 1897 г.  От този момент неговото влияние бързо расте и в 1913 г. той е всепризнат и неоспорим водач на юдейството.
Гинсберг подготви и ръководи руската революция в 1904-05 г., която, макар че не успя, разтърси издъно Русия и подготви успеха на революцията в 1917 година.
Той е невидимия ръководител на юдо-масонската дейност в периода на подготовката и протичането на войната 1914-1918 г. Той е и създателя и изпълнителя на руската революция през 1917 г. Умира през 1925 г. в Лондон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *