Уинстън Чърчил – Ционизъм или Болшевизъм – Illustrated Sunday Herald, 8 февруари 1920 г.

На некои хора, евреите им харесват, на други – не, но нито един мислещ човек не се съмнява, че това е най-заплашващата ни раса, от всички появили се на земята.
Дизараели, еврейският Премиер-министър на Англия и лидер на консервативната партия, който винаги е бил предан на своята раса и се е гордял със своя произход, е казал:
– “Господ Бог, така се отнася с другите нации, както те се отнасят към евреите”.

Особено ако погледнем с каква жестокост евреите се разправят с Русия, сравнено с това, как меко се отнасяха те с Англия.  Сред ужасите на съвременноста (1920 г.), на нашата страна може да се завижда.  Затова, всичко, което се е случило, от самото начало на човешката история, само потвърждава правотата на думите, на Дизраели.
 
Добрите и лошите евреи
Конфликтът между доброто и злото, в човешкото сърце, никъде не е така остър, както е в средите на евреите.  Никъде двойствената натура на човека не е изразена с такава сила и с такава трагичност.  Ние сме задължени на евреите за откритието на Християнската етика, която, даже и без свърхестествената и част, би била най-ценното достижение на човечеството, надвишаващо всички останали достижения на човешкото знание, събрани заедно.  Именно върху тази етична система и вяра, ние построихме нашата цивилизация, върху отломките на Римската империя.
Но така се случва сега, че именно тази най-удивителна раса, строи съвършенно друга система на философия и морал, която е толкова злокачествена, колкото доброкачествен е християнският морал.  И ако не я спрем, ще разруши всичко, което християнският морал е направил възможно да бъде постигнато.  Впечатлението е такова, че и Евангелието на Христа, и евангелието на Антихриста, е било съдено да произлязат от един и същ народ, и че тази мистична и тайнствена раса е била избрана за най-високи дела, едновременно – божествени и дяволски.
 
“Националните” евреи
Няма по-голяма грешка, от тази, да се приема за отговорен всеки индивид, заради националния характер, като цяло.
Добри и лоши хора, но най-вече, обикновени, има във всяка страна и във всяка раса.  И няма нищо по-неправилно, от това, на основание принадлежността към определена раса, да се лишава отделният индивид от неговите собствени черти, заслуги и поведение.  В определено гениалния народ, каквито са евреите, противоположностите са най-забележими, кантрастите са най-изразени, крайностите са най-отдалечени, и последствията от това са най-поразителни.
В сегашния съдбовен период, сред евреите съществуват три политически течения: две от тях, общо взето, са полезни и обнадеждаващи, но третото е абсолютно деструктивно…
 
Интернационалните евреи
Съвсем друго нещо са Интернационалните евреи.  Те са източникът на различните заговори.  Членовете на тази организация от зломишленици, произлизат главно от най-заможната част от населението на страните…  Мнозинството от тях, ако не и всички, са се отдърпнали от вярата на своите предци и са зачеркнали от своите мисли всичките надежди за подобряване на този свят.  Това движение сред евреите не е ново, а започва от Спартак – Вайсхаупт, през Карл Маркс, та до Троцки (Бронщайн), Бела Кун, Роза Люксембург и Ема Голдман (САЩ).  Този световен заговор цели разрушаване на цялата цивилизация и основите на обществото, и довеждането му до едно напълно застинало в своето развитие, общество, просмукано от нездрава завист и уравниловка. И този заговор постоянно нараства. 
Този заговор е играл решаваща роля във френската революция, както неопровержимо доказа съвременната писателка, мисис Неста Уебстър.  Той е бил скритата пружина на всичките подмолни движения от 19-ти век.  И накрая, тази банда от невъобразими личности, този мътен отпадък от големите градове на Европа и Америка, хвана за гърлото, във мъртва хватка, руския народ, и стана неограничен управник на тази огромна империя.
 
Евреите – терористи
Ролята в създаването на Болшевизма и Болшевишката революция, която са играли тези интернационални, и в по-голямата си част, атеистични евреи, безусловно е най-голяма, и надвишава всички останали.  С изключение на Ленин, всичките им лидери са евреи (И Ленин, по майка е евреин, с фамилия Бланк. Той е говорел и еврейския език “идиш”).  Още повече, че теоретичното вдъхновение и практическото изпълнение произлиза именно от еврейските лидери.  Затова Чичерин, чист руснак (всъщност – полуевреин), бе изместен от Литвинов (евреин, даже не говорещ руски).  Влиянието на такива лица, като Бухарин и Луначарски, не може да бъде сравнено с влиянието на евреите, Троцки (Лейб Бронщайн), диктатора на Петроград Зиновиев, или Красин, или Радек (а Бухарин и Луначарски също са евреи!).  
В съветските държавни учереждения, абсолютното преобладаване на евреите е още по-потресаващо.  Ръководството на ЧеКа е в ръцете на евреи, а понякога и на еврейки.  Същото такова проклятие е било изпратено и на Унгария, в краткия период на управлението на Бела Кун (Кан).  Същото безумие се вършеше и в Германия (особено в Бавария), докато Германия беше в нокаут (след поражението в първата световна война).  Във всичките тези страни евреите – революционери съставляваха нищожна част от общото население, но тази малка част бе изключително злокачествена!
 
“Защитник на евреите”
Естествено, в сърцата на руския народ възникна най силно желание за отмъщение.  Но под властта на Деникен, за всички евреи бе осигурена защита.  Неговите офицери правеха всичко, което бе по силите им, за да се предотвратят саморазправите и да бъдат наказвани виновните за тях.  Това е било дотолкова изразено, че петлюровската пропаганда обвинявала Деникан, че е защитник на евреите.  Двете племенници на Мистър Тим Хейли, спомняйки си за Крим, разказват неколко случая, когато офицери, обидили евреи, били разжалвани или изпратени на фронта…
Очевидният факт, че болшевиките, напълно изключваха еврейските синагоги и еврейските имоти, при своите (терористични) акции, показва, че източникът на жестокостите, на които сега е подложена Русия, е еврейската раса.  Това е присъда над милиони беззащитни хора…
……………………………………….
При тези обстоятелства е особено важно, националните евреи, които са лоялни към своите страни, където живеят, да поемат водещата роля в борбата против световния болшевишки заговор, както много от тях направиха в Англия.  По този начин те биха могли да възстановят доброто име и репутация на евреите, и да покажат на целия свят, че болшевишкото движение не се подкрепя, а се отхвърля от мнозинството здравомислещи евреи.
Ясно е, че пасивната съпротива срещу болшевизма е недостатъчна…

Послеслов
(От руския сайт)
Както се вижда днес, от края на двадесети век, оптимизмът на мистър Чърчил, по отношение ционизма, като евентуална алтернатива на кървавия еврейски болшевизъм, се оказа напълно неоснователен.  … Евреите … започнаха бързо да готвят вариант на световна революция и поробване на целия свят. И това поробване, трябва да стане, в резултат на Трета световна война.
Интересно е, че когато в началото на 50-тте години поискали от Чърчил разрешение да се преиздаде тази статия, той отказал.
В 1938 г. английският евреин Хенри Стракош, предал на господин Чърчил 150 хил. фунта-стерлинги.   От тогава Чърчил станал още по яростен привърженик на ционистите.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *