ПРОТОКОЛ №23 – Старите общества ще бъдат залети със собствената им кръв

Благодарете на Бога и се преклонете пред този, който носи на лицето си печата на предопределената власт над хората, на когото сам Иехова е запалил звездата. Никой друг, освен него, не може да ви освободи от безумните сили и злините на живота
…………….

За да се научат хората на послушание, трябва да ги приучим към скромност, а за това е необходимо да съкратим промишленото производство на предметите за разкош. С това ще подобрим нравите, деморализирани от съревнованието към разточителство и разкош.
ДРЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Ние ще засилим дребното частно производство, което ще подрони частните капитали на фабрикантите. Това е необходимо още и затова, чефабрикантите, макар не всякога съзнателно, движат мислите на масите против правителството.
Безработицата е най-опасното нещо за правителството. Ние ще ликвидираме този въпрос, щом вземем властта в наши ръце.
ПИЯНСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАНЕНО.
Пиянството ще бъде забранено със закон и наказуемо като престъпление против човечността, понеже под влиянието на алкохола хората се превръщат в животни. Поданиците, повтарям още един път, ще се подчиняват сляпо на силата, която е напълно независима от тяхната воля и в която те чувстват меча на собствената си защита и помощта против ударите на социалните камшици… За това е нужно монархът да има ангелска душа, за да виждат в него олицетворение на силна, мощна защита.
СТАРИТЕ ОБЩЕСТВА ЩЕ СЕ ЗАЛЕЯТ С КРЪВ, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО.
Сегашните управници влачат своето съществуване всред деморализираните от нас общества, из средите на които навсякъде се показват огнените езици на анархизма. Нашият цар, като има пред вид, че гоите отричат божествената сила на властта, е длъжен издъно да раздруса старите общества и да ги пресъздаде без да се бои, че за това може да се наложи да ги залее със собствената им кръв. Той трябва да ги възкреси, като правилно организирана войска, готова да се бори съзнателно с всяка опасна за държавното тяло зараза.
ЮДЕЙСКИЯТ НАРОД Е БОЖИ ИЗБРАНИК.
Нашият от Бога избран монарх е определен да сломи безумните сили, които се движат от инстинкта, а не от разума, от животинското, а не от човечността. Тези отрицателни сили сега тържествуват. Техни прояви са насилническите правителствени действия, които са логически резултат от гоевските принципи за лична свобода и право. Тези насилия са разрушили всички социални порядки и са разчистили пътя, за да се издигне над тях трона на Юдейския владетел, но те ще престанат в момента на неговото възцаряване. Ние ще изгладим пътя на монарха така, че да няма по него никакви грапавини, и тогава ще можем да кажем на народите: “Благодарете на Бога и се преклонете пред този, който носи на лицето си печата на предопределената власт над хората, на когото сам Иехова е запалил звездата. Никой друг, освен него, не може да ви освободи от безумните сили и злините на живота.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *