Кому фашизъм, кому нацизъм, ама на всички – гол комунизъм!

Светът от Иран до Британските острови трябва да се нарича България, другарки и другари. Мислещите, свестните, знаят и схващат. А вие се замеряйте помежду си с т. нар. Вехт завет, с „Манифеста на комунистическата партия“ и с „Моята борба“. Може да добавите многотомното издание на „трудовете“ на другаря Тато Правешки – най-плодовитият „автор“ в историята на този опит за народ.
Кой предостави Палестина за Еврейската държава? Хитлер и Сталин по желание на семейство Ротшилд. Толкова ли сте тъпи и невежи? Или шубелии, които назнайват, че обадят ли се за това, ги чакат най-малкото хули!

Ще си позволя перифраза на нецензурна песен от т. нар. тарикатско народно творчество:

Кому фашизъм, кому нацизъм, ама на всички – гол комунизъм! Това става днес по света. Ако ще спорим за фашизма и комунизма, кой не знае, че те са творение на талмудските идеологически центрове? На евреи, свързани с ционизма. Налага ли се да припомням, че фарисеите били основоположниците на комунизма? А Карл Маркс е бил не просто внук на равин. Под истинското си име Мордехай Леви той се оказал в родствени връзки със семейство Ротшилд.

Още през ХІХ век били кроени планове за единно управление на света. Карл Маркс и Фридрих Енгелс поднесли на своите покровители от семейство Ротшилд теория за такова. Един от съперниците им за мястото на върха в Първия интернационал, италианският масон, евреинът Джузепе Мацини, който бил идеолог на национализма, едновременно с това съставял проекти за световен ръководен център.

Ще попитате: Как съчетавал национализма с интернационала и единната световна република? За юдеомасонския елит няма нищо по-лесно. Нали помните, че той изповядва максимата „Ubi bene, ibi patria” – „Където е добре, там е родината“. Национализмът послужил за разрушаването на големите империи, които най-откровено бранели своите интереси и пречели на тези на световната левитска мафия.

„В писмо до Албърт Пайк с дата 22 януари 1870 г. Мацини пише: „Трябва да оставим всички [масонски] федерации да продължат такива, каквито са. С техните системи, с техните централизирани органи на управление и различните им начини за връзка между високите степени от един и същ обред, както са организирани понастоящем. Но трябва да създадем върховен обред, който ще остане неизвестен. Към него ще привлечем онези най-високопоставени масони, които ще подберем [специално]. Тези хора трябва да бъдат поставени в най-строга неизвестност за техните събратя по масонство. Чрез този върховен обред ще управляваме цялото франкмасонство, което ще се превърне в един интернационален център. Най-могъщият, защото ще бъде непознат.“

„Комунистите винаги са имали за цел единно световно правителство. В брой 40 от 1915 г. на руското издание „Социалдемократ“ Ленин предлага „Световни обединени щати“. Програмата на Комунистическия интернационал от 1936 г. заявява, че световната диктатура „може да бъде установена само посредством победа на социализма в различни страни или група от държави, след което републиката на пролетариата ще се обедини на федерална основа с онези, които вече съществуват и тази система ще се разпростре,… като ще оформи Съюз на съветски социалистически републики“.“                                                               
Целта вече е почти постигната. Интернационалният финансов елит, чиито представители носят предимно старозаветни имена, на практика се явява управляваща света класа. Тъкмо тя създаде такива министерства и отдели на световното правителство, каквито са Организацията на обединените нации, Световната търговска организация, Световната банка, Международния валутен фонд и т.н.

„В действителност Великата руска революция беше дело на еврейските ръце.“

А нима тъй загадачният американски равин Хари Уетън не се явява като арбитър? През 1939 г. той пояснява:                     „Душата на комуниста е душата на юдаизма. Оттук следва, че както в Руската революция триумфът на комунизма бе триумф на юдаизма, така и триумфът на фашизма е триумф на юдаизма.“                

Нали наричали Маргерита Сарфати „еврейската майка на фашизма“. Произлязлата от богато еврейско семейство съветничка и любовница на дуче Маргерита Грасини, която на осемнадесетгодишна възраст се оженила за доста по-възрастния от нея юрист Чезаре Сарфати, до голяма степен помогнала при оформянето на идеологията на фашизма. В своята прочута биография на Мусолини тя пише:
„Няма никакво съмнение, че ако комунистите имаха добър лидер, те щяха да спечелят на своя страна огромни маси от трудещи се и работници… Не отивам толкова далече, за да заявя, че в Италия диктатурата на пролетариата щеше да издържи дълго. Под натиска на материалните условия на народа тя навярно щеше да „се удави в море от кръв.“

Което не й пречи да признае, че главните болшевики високо ценели „реализма“ на Мусолини. Особено начина, по който той „държал на подчинението“.  
„Ленин“ – подчертава фашистката Сарфати, – „знаеше това и отбеляза: „Мусолини? Огромна загуба е, че той ни напусна. Той е силен човек, който би отвел нашата партия до победа.“ Това бяха неговите думи, с които се обърна към делегация на италианските социалисти, които през 1919 и 1920 г. посетиха Русия. Троцки се изказа в същия дух: „Загубихте вашия коз; единственият човек, който можеше да извърши революция, беше Мусолини.“

От друга страна, мнението на дуче за болшевиките се променяло съобразно с конкретните обстоятелства и нужди, или по-скоро под диктовката на господарите му от левитския интернационал.             „През 1917 г. Мусолини за кратко обяви Руската революция за „еврейско отмъщение“ срещу християнството, като заяви: „Раса не предава раса… Болшевизмът бе отбраняван от интернационалната плутокрация. Това е самата истина.“ 
Няколко седмици по-късно той се обърна на 180 градуса: „Болшевизмът не е еврейски феномен, както мислят хората“ – писа той. – „Истината е, че болшевизмът води към окончателния край на евреите от Източна Европа.“

Спомнете си колко променливо е мнението на политиците…

На свой ред, Леон Троцки посочва, че:

                                                      „Независимо от дълбоките различия в социалните им основи, сталинизмът и фашизмът са съпоставими явления. В много от характеристиките си те показват пълно съвпадение.“
За съжаление между двата тоталитарни режима няма разлика само на пръв поглед. Как могат да се сравнят болшевишките зверства, измервани с десетки милиони жертви, с единствените дванадесет души, паднали по време на целия период на управление на фашистите в Италия? При това Мусолини не посяга на частната собственост…      
„Евреите приветстваха революцията в християнския свят и тъкмо евреите ще дадат пример“ – разкрива равинът Хари Уетън. – „Не е случайно, че юдаизмът роди марксизма. И не е случайно, че евреите охотно възприеха марксизма: всичко това беше в пълно съзвучие с напредъка на юдаизма и на евреите.“   

„Наименованието на Националсоциалистическата партия, което самият Хитлер в началото предлага, е Социалреволюционна партия; сам той се описва като „осъществител на марксизма“ (не негов палач); и той разказа на Херман Раушнинг, че изградил своята организация по модела на комунизма.“

Такива са фактите, които усърдно укриват от т. нар. широка общественост.   
Харълд Ласки не греши, когато твърди, че комунизмът „отрича законността на всяка власт, която не се основава на разюзданата слободия, и с нейната разрушителност възвестява настъпването на една по-светла зора.“  
За самозваните „евреи“ законно е само онова, което брани техния интерес. 
diagnosa.net/
            

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *