Комунизмът е инструмент на световното еврейство

Комунизмът е инструмент на световното еврейство, чрез който инструмент евреите унищожават някои неудобни за тях народи. Също както при демокрацията демосът, тоест народът няма никакви права. И както при либерализма няма никаква свобода. Да, Бойко Борисов е комунист. Започнал като случител на едни комунисти, преминал през служба на други комунисти, днес той се е поставил директно в услуга на самите родители на комунизма. Крайната цел е нашата смърт. Вижте какво прави и преценете. А сега вижте какво представлява самият комунизъм и какви са неговите истински цели. 
ЕВРЕЙСКИЯТ КОМУНИЗЪМ
Карл Маркс от страна и на двамата му родители е потомък на стари еврейски семейства на талмудисти равини, т. е. еврейски водачи специализирали се в проучването и учението на Талмуда, на който догмите се тласкат напред от страна на еврейския империализъм… Дядо му е бил архиравин на евреите в Кьолн. Когато Маркс бил на 6 години, дядо му се престорил, че е станал протестант и кръстил и Маркс… баща му го изпратил при равините, за да изучи Библията и Талмуда – книги, които фанатизират децата на евреите с идеята, че трябва да покорят целия свят отнемайки богатствата на нациите.
Маркс бил подпомогнат от страна на еврейския си водач и учител равинът Барух Леви, който бил член на неомесиянското движение. Равинът написал едно писмо на ученика си, публикуването на което – към края на миналия век – създало голям скандал в Европа, защото писмото накратко съдържало революционната догма на еврейския неомесианизъм. Равин Леви пише на Маркс следното – „Еврейският народ в общия си брой е същият месия. Ще завладее целия свят, като постигане обединението на всички човешки племена, събарянето на границите и на монархиите, и на цялото днешно разединение. Ще създаде една световна демократична република, която ще даде гражданските права на всички евреи. В този нов ред на човечеството израелските деца, разпръснати по целия свят, деца на същото племе и със същото традиционно възпитание ще бъдат господстващите елементи навсякъде, без съпротива, специално ако успеят да наложат хегемонията на евреите над работническите маси. По този начин и под претекст за победа на пролетариата, демократичните режими на целия свят ще се намерят в еврейските ръце. Частната собственост ще бъде ограбена от правителствата на еврейското племе, което навсякъде ще стопанисва държавните богатства. По този начин обещанията на Талмуда, че при идването на Месия евреите ще имат в ръцете си богатствата на народите, ще се сбъднат”…
…Д-р Маркс Райзин, еврейски историк, в книгата си „История на израелския народ”, като признава жизнената роля, която са играли евреите в Немската либерална революция през 1848 г., казва, че „същият социализъм до известна степен е резултат на еврейския дух. Продукт е на труда на Карл Маркс, що се касае за теорията и научния анализ, а също така и на един друг евреин – Фердинанд Ласал, един блестящ организатор и политически деец на Немската империя, който помогна на К. Маркс”. Еврейският историк хвали също и един друг социалист евреин – Едуард Бернщайн, лидер на социалдемократическата партия.
Можем да кажем, че евреите създадоха различните течения на социализма, от най-радикалното до най-умереното. Тази е еврейската политика, както е доказано от историята.
Бернард Лазар, един друг известен писател и другар на Карл Маркс и негов обожател, навремето писа следното за Маркс – „Този потомък на равини и учители на еврейството е цялата логична сила на прадедите си. Той беше един блестящ и ясен талмудист, който не се интересуваше за дребнавостите на действието. Един талмудист, който служи на социологията и употреби способността си, за да създаде политическата икономия, вдъхновяващ се от еврейския материализъм…” Ще бъде доказано, че Бьорн, Ласал, Моше Хес, Роберт Блум са били наследници на еврейския си произход, а също така и Дизраели, и после ще трябва да докажем проницателността на еврейския дух на тези мислители, нещо, което сме направили за Монтен и Спиноза.
Този живописен еврейски политически лидер и писател доказва недвусмислено, че Маркс не е бил само потомък на семейство талмудисти равини, но че е станал „един блестящ и ясен талмудист”, т.е. експерт в учението на расисткия империализъм на евреите…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *