Янко Янков: ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО

Както въпросният новоназначен шеф на новата специална служба, така и още 50% от служителите в сегашните специални силови и тайни държавни служби са били дългогодишни офицери от бившата комунистическа Държавна сигурност (извадка)
……………

Съдебно дело срещу Министерския съвет:
До: Административен съд – София-град  
І-во отделение, 5-ти състав, 
Адм. дело № 6113 /  2008,
Съдия-Докладчик Владимир Николов
 ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София 

    Административна преписка

                          До г-н Бойко М. Борисов –    Министър-Председател на България
          Министерски съвет (МС), 
     бул. „Княз Дондуков” № 1,
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003

(със съкращения)  Пълният текст, на адрес:
http://iankov.blogspot.com/2010/02/6.html
 
Първо:
На 16 октомври 2008 г. предявих и регистрирах Исксрещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) на Република България и осемнадесет (18) техни деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).
Като фактическо, като правно и като аргументационно основание на моя Иск съм посочил, че:
А) е ноторно известен фактът, че в края на декември 2007 г., при и по повод извършеното от Президента на Република България персонално назначаване на Председателя (шефа) на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не друг, а самият Премиер (Министър-Председател) публично е заявил пред медиите:
►че както въпросният новоназначен шеф на новата специална служба, така и още 50% от служителите в сегашните специални силови и тайни държавни служби са били дългогодишни офицери от бившата комунистическа Държавна сигурност;
и ►че посоченият факт (или обстоятелство) не само е много добре известен на чуждестранните партньори на българското Правителство, но и че самите те изрично и ясно са били изразили желанието и съгласието си това да бъде точно така;
Б) по силата на приетия от българския Парламент т. нар. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен комунистическата Държавна сигурност е била престъпна организация, тъй като е била главната репресивна ударна сила („юмрук”) на Комунистическата партия, и цялостната й дейност се е основавала върху престъпната идеология на комунистическата партия;
В) в частност това означава, че е била престъпна, както цялата дейност, която е била извършвана от комунистическата Държавна сигурност, така и дейността, която е била извършвана от всеки, който е бил (служебно-професионално, агентурно, или под каквато и да е друга форма) ангажиран с тази организация и с нейната дейност;
Г) в частност това означава, че е извършвал (извършил) престъпление всеки, който е оставял (оставил) или повторно е назначавал (назначил) на служба в посткомунистическите специални силови и тайни държавни служби бивши служители на комунистическата Държавна сигурност.
Д) в частност това означава, че съучастник в престъплението е и всеки чуждестранен политически, държавен, финансов или какъвто и да е друг субект, който е препоръчал да бъдат извършени или не се е противопоставил на извършването на такива назначения;
Е) когато 50% от кадрите на престъпната комунистическа Държавна сигурност продължават да са на служба (работа) в т. нар. „нови”, „посткомунистически” или „демократични” специални държавни служби, вторите служби в никакъв случай не са с 50% по-малко престъпни, а са си точно толкова престъпни, колкото и първите;
Ж) именно това е причината, поради която е било осъществено онова „лавинообразно увеличаване на броя на гражданските и административните деласрещу българската държава”, срещу което увеличаване Световната банка само преди един месец официално предложи на българското правителство да извърши драстични мерки, насочени към сломяване на суверенната икономическа и правна воля на жертвите на престъплението, а не сломяване на рефлексите на комунистическото Зло, залегнали в професионалната същност на кадрите на комунистическата Империя на Злото;
З) въпросът за деликтната отговорност на българската държава и на нейните чуждестранни политически, държавни и финансови съучастници в деликтното деяние има характера на юридически казус, подлежащ на разглеждане и решаване от Административния съд; където, според изричното официално признание на самия Председател на Върховния Административен съд, като съдии са внедрени лица, принадлежащи към различните партийни централи, „бизнеса” (тоест – Мафията) и специалните силови и тайни държавни служби, които съдии имат предназначението да обезпечават съдебна безотговорност за престъпленията и деликтите на господарите си от посочените централи;
И) би било нормално българският съд да е ангажиран със залегналата в правото идея, че всички чуждестранни политически, държавни и финансови формирования и институции, които се намират в състояние на партньорска, коалиционна, федеративна, конфедеративна, договорна или каквато и да е друга официална юридическа или фактическа форма на ангажираност с българската официална държавна власт (Президента, Правителството); и които, освен това, не само са придавали политическа легитимност и финансова подкрепа и обезпеченост на тази власт, но и директо са препоръчвали извършването на престъпни деяния или не са протестирали срещу (не са се противопоставяли на)извършването на престъпни деяния на властта; са както съучастници във визираните престъпни актове и дейности на българската държавна власт, така и солидарно деликтно отговорни.
 
Второ:
На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело №6113 по описа за 2008 г., І-во отделение, 5-ти състав, при „съдия”-докладчик Владимир Николов, след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност (ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел)предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати: 14 ноември 2008 г., 05 декември 2008 г., 16 декември 2008 г. и 02 (07) май 2009 г.
Уточнявам, че последните три, всъщност, са адресирани до Върховния съд и имат характера на изпратени чрез първоинстанционния „съдия” т. нар. „Частна Жалба” и на допълнително развити и уточнени юридичски аргументи.
 
Второ:
Оттогава до днес:
аз не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес,
НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО,
което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”.
 
Трето:
С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание, както на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгелпървоинстанционен „съдия”-докладчик по делото Владимир Николов,
така и на ченгеджийско-мафиотските травестити, педерунгели, курви и проститутки от Върховния административен съд,
че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.
         23 Февруари 2010,  Янко Н. Янков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *