ИЗВЪНЗЕМНИ КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ

(Технологиите от “Орион” и други тайни проекти – настоящият доклад е съставен от над 9 часа видео-интервюта, лични интервюта и отделни коментари. Структуриран е като въпроси и отговори без оглед на това кой задава въпроса и кой отговаря. В материала се съдържа информация за част от тайни правителствени проекти, представена от хора, притежаващи фотографска памет и много смелост)
Интервютата:
Откъде искате да започнем?
Да започнем с проект “Финикс”. Това беше проект, който започна с Проект “Филаделфия”. Проект, който армията осъществи през 1930-те и 1940-те години при опитите си си да направи корабите невидими. Един ден натиснаха копчето и корабът премина в хиперпространството. Възникнаха всякакъв род проблеми с хората, които бяха на него. Това беше огромен успех и същевременно огромен провал – тогава го изоставиха. Около 1947 беше решено проектът да се възобнови и той беше преместен в “Брукхевън Нешънъл Лебораториз” заедно с Др. Фон Нюман и неговите сътрудници. В резултат на проекта “Финикс 1” се появи технологията Стелт, за която не мога да говоря, поради характера на работата ми. Бяха създадени и всякакви електрически малки играчки, като например радиосонда.
Какво е радиосонда?
На външен вид представляваше малка бяла кутийка, която прикрепваха към балон и изпращаха в атмосферата. Правителството каза на хората, че тя служи за събиране на данни за метеорологичната обстановка. При нея се използваше един много необичаен вид импулсна модулация. В повечето случаи използваха CW (непрекъснато генериращ) осцилатор и подаваха импулсен сигнал. Това се оказа много ефикасно преобразуване на електрическата енергия в етерна. Аз едва напоследък започнах да колекционирам радиосонди. Никога не съм виждал приемник. Открих, че са били проектирани в “Брукхевън Нешънъл Лебс”. Започнах да говоря с хората за Брукхевън и се натъкнах на един пенсиониран джентълмен, който беше работил там. Той ми каза, че оригиналният проект бил направен от Вилхелм Райх. Това възбуди интереса ми. Историята гласи, че през 1947 Вилхелм Райх предоставил на Американското правителство устройство за контролиране на времето, което използвало DOR-взривове. Райх смятал, че ако успее да намали количеството на DOR, тези бури нямало да бъдат толкова яростни. (DOR е резултатът от оргонната енергия, която влиза в контакт със съдържащия се там радиоактивен източник. Това произвежда Смъртоносна Оргонна Енергия – DOR – която е опасна за живота. Тя се създава в атмосферата в резултат и на други процеси). По време на една буря правителството изпрати устройството горе и то намали нейния интензитет. Правителството го хареса и започнаха нова фаза в проекта Финикс, в хода на която проектираха тези “радиосонди” и започнаха да ги изпращат в големи количества – може би по 200 до 500 дневно. Радиото в тези неща имаше обсег от около 100 мили. Ако използваха толкова голям брой от тях, човек можеше да си помисли, че приемниците за тях са съвсем обикновени. Аз колекционирах радиоприемници. Имам над 100 в колекцията си. Никога не съм виждал приемник за радиосонда. Чувал съм за тях, но не съм ги виждал.
Какви са използваните честоти?
Честотите са 403 MHz и 1680 MHz. Използваха две различни честоти..
И двете едновременно ли действат?
Не. Всеки път се използваше или едната, или другата. По-ранните използваха 403 MHz плюс минус 2 MHz. По-късните използваха 1680 MHz, плюс минус 6 MHz. В “термистора” им имаше злато, сребро, платина и иридий. Райх използваше сензори, в които имаше злато и сребро. Елементът за влажност е пластмасова платка със сребърна рамка по края и провеждащи линии, преминаващи по самата платка. Върху тази платка слагат много необичайна смес от химкали. За разлика от повечето хюмистери, при навлажняване съпротивлението му нарастваше.
Това, което теоретично предполагахме в този момент беше, че пръчката на “термистора” (температурно чувствителна) действа като DOR антена, която е извън фаза. “Сензорът за влажността” действа като антена за оргона; сензорът за налягането по принцип е това, което наричаме бобинен прекъсвач, който е прекъсвач чувствителен към промени в налягането. Устройството разрушаваше смъртоносната оргонна енергия и натрупваше оргон. Предавателят се състоеше от два осцилатора, единият от които работи при носеща честота (403 или 1680) и втори, който беше 7 MHz-осцилатор, прикачен в решетката на осцилатора за носещата честота. Резултатът беше, че този 7 MHz-осцилатор пулсираше.
Каква връзка има всичко това с другите проекти?
Правителството не можеше да каже на публиката, че това са устройства за контролиране на времето. Това, което виждаме тук, е всъщност началото на онова, което се превърна впоследствие в “Проект Монтоук”, който представляваше комбинация между разработката на Вилхелм Райх и “Експериментът Филаделфия”. В рамките на “Проект Финикс” има два отделни проекта. Това са аспектът невидимост и разработката на устройството за контролиране на времето на Вилхелм Райх. Към края на “Проект Финикс”, с помощта на някои от концепциите на Вилхелм Райх и на част от схемите, използвани по проекта “радиосонда” те установиха, че могат да съчетаят двата фактора и да ги използват за КОНТРОЛ НАД УМА. Правителствените среди биха предпочели да кажа “редуване на настроенията”, но именно контрол над ума беше онова, което тези идиоти правеха.
Това ли представляваше “Проект Монтоук”?
Не. Това беше “Финикс Едно”. След като политическите кръгове научиха за него, поискаха той да бъде прекратен. Хората, които се занимаваха с него, обаче, отидоха при военните и им предложиха да го използват “за оказване на влияние върху ума на врага”. Военните бяха очаровани от идеята и им позволиха да използват базата на въздушните сили в Монтоук.
Това ли беше “Проект Монтоук”?
Сред изисканото оборудване имаше едно старо SAGЕ радарно устройство, което принадлежеше на базата. Базата беше закрита, а цялото оборудване – разпродадено. След това групата се премести от Брукхевън Лебс. Така беше сложено началото на това, което наричаме “Проект Финикс Две”. Прекараха първите десет години – от 1969 до 1979 – в проучване на контрола над ума. Започнаха като взеха изхода от SAGЕ радара, модулирайки специалната вълна, която Райх им беше показал от процеса за контролиране на времето и я съчетаха с нещо, което бяха забелязали от “Експеримента Филаделфия”. Излъчваха 406 MHz сигнал. Той скачаше край честотите и ги променяше по фаза. Използваха амплидиново управление (на електродите) – концепцията, при която се използват много етапи с моделирани импулси. BRF беше между 10 и 75- цикъла. Ширината на импулса можеше да бъде променяна произволно от 10 до 75 ms. Централната честота беше 406MHz генерирана от оставаща в ниския диапазон тип функция, която беше отнасяна към нулевата времева функция. …
Значи “Проект Финикс Две” започна през 1969 година?
Да, в периода между 1969 и 1971. “Финикс Едно” продължи от 1948 до 1968. Първата част на проекта за контрол над ума беше да се вземе индивид и да се постави изправен на около 250 метра от антената. SAGЕ-генераторът имаше пикова импулсна мощност от 5 MW. Антената притежава усилване от 30db. Това означава ефективна излъчвана мощност от поне един гигават. Номинално беше гигават. Можете ли да си представите какво правеше тази мощност на хората? Мисля, че е изумителен факта, че тези хора са все още тук. Ефектите са изгаряне на мозъка, увреждане на нервната система, следи от изгаряния по белите дробове и т.н. Опитаха това с известен брой хора и малцина оцеляха.
Откъде намираха доброволци за тази цел?
Просто прибираха бедняци от улицата и ги изправяха пред радарния лъч. Това спада към типа глупости, които правителството обожава да прави.
Кой ръководеше проекта по това време?
Д-р. Джон Фон Нюман и Джак Прюит.
Някоя конкретна агенция имаше ли?
Не съм сигурен коя беше агенцията. На някого му хрумна блестящата идея обектите да се поставят директно на линията на усилващата фуния на антената. Отдолу и встрани можеха да си получават резултатите без да изгарят хората. Откриха, че промяната на импулсната модулация и честотата и импулсирането на многобройните фази, могат да оказват сериозно влияние върху ума на човека.
Колко души работеха в тази инсталация?
Около 30.
Кой ги упълномощи да използват базата?
Въздушните сили и армията. Участваше персонал и на двете. Имаме копия от заповедите за персонала на Въздушните Сили.
Каква беше прикриващата история за базата?
Нямаха такава. Това беше изоставена база. Изоставена беше. Беше прехвърлена на GSA като остатък около 1969 или 1970, когато затвориха всички SAGЕ радарни системи. Това беше “несъществуваща” операция, което служеше като идеално прикритие.
Откъде получаваха инвестиране?
То беше изцяло частно.
От корпорации ли?
Първоначално не идваше от корпорации макар, че на по-късните етапи започна. Първоначалните пари дойдоха от нацисткото правителство.
Това е Финикс Едно?
Не, това е “Финикс Две и Три”. През 1944 имаше един американски военен влак, който премина през един френски ж.п. тунел и носеше 10 милиарда долара в нацистко злато, което те прихванаха – това бяха десет милиарда долара при тогавашната цена (през 1944) от 20 долара за унция. Самият влак беше взривен в тунела. Това уби 51 американски войници. Златото се появи 10 години по-късно в Монтоук. Това е потвърдено. Тези пари бяха използвани за финансиране на проекта в продължение на много години, тъй като цената на златото се повиши. Похарчиха всичко това и останаха без пари. Тогава взеха на заем от ITT, която финансира проекта. ITT беше собственост на концерна “Круп” в Германия. От гледна точка на персонала, много от цивилните и учените, които бяха бивши нацисти, дошли от Германия преди и след като войната свърши. Проектът беше под наблюдението на правителството на САЩ. Тайното общество знаеше какво става и всичко се наблюдаваше от ЦРУ и от други тайни правителствени служби. Играчите, които действително работеха в базата, бяха между 30 и 50. Финансирането беше изцяло частно. След 1983 година, Сенатор Голдуотър разбра за него и предприе разследване. Той не можа да открие никакви следи от правителствено финансиране. Прюит беше тайният директор на проекта. Той беше от Въздушните Сили. След като той напусна Др. Херман, замести го С. Унтерман. Имаха и експерт по електроника, Др. Матю Е. Зерет, който дойде от Германия през 1946 заедно с Вернер фон Браун. Вероятно причината, поради която им свършиха парите беше, че имаха общо 25 бази в САЩ, които трябваше да поддържат. Последната от базите беше затворена на 12 август, 1983. Базата в Монтоук, откъдето всички станции получаваха своята нулева времева точка, беше затворена и останалите две бази бяха затворени с нея.
А какво ще кажете за някои от влиянията, оказвани върху ума? 
От това, което си спомням от програмата, тъй като бях част от нея, бях подложен на контрол над ума, но не откакто бях включен в програмата (защото първоначално ме изискаха поради способностите ми на сензитив), а по-късно. На мен беше възложено да обучавам млади новобранци. В началото беше пълен провал. Казах им, че не искам да имам нищо общо с програмата и те ме изправиха през този лъч за контрол над ума и той започна да ми вреди. Накрая, някой каза “спри го, той няма да се поддаде” и те го спряха. Други бяха засегнати много по-зле от мен. По принцип ефектите бяха наистина много лоши. Това можеше да ти изгори мозъка. Излизаха навън и довеждаха деца между 12 и 16 години, които бяха взели направо от улицата…
Ето къде отиваха много от изчезващите деца в Америка, така ли?
Ние изчисляваме, че са взели 10,000 американски деца от улиците и са ги завели в Монтоук, Ню Джърси. Общият брой хора взети от улиците от двадесет и петте бази е около 250,000. Какъв е действителният брой на тези деца е все още загадка. Ние все още не знаем отговорите. Знаем, че бяха напълно програмирани за нещо. Бяха подложени на програмиране, което стана по-човешко откакто започнаха да използват по-съвременни технологии. Първоначалното програмиране беше по Райх и беше по- физическо. По-късно те разработиха техники, при които заедно с технологиите на Райх се използваха компютри и електронно програмиране – така всичко ставаше много по-бързо и имаше малко странични ефекти.
Понастоящем познавате ли хора, които са минали през това?
В течение на годините съм срещал такива хора. Ако си достатъчно сензитивен, съществува едно много специфично поле за идентифициране, което можеш да откриеш. Можеш да усетиш човек, преминал през програмата в Монтоук “от пет мили”. Много специфичен е начина, по който който той бива променян. Открил съм поне дузина такива хора в Лонг Айлънд, район Ню Йорк.
Какво ще кажете за Фон Нюман?
Той беше все още жив до 1989. Имаше проблем с правителството, имаше си и други проблеми, като например разделяне на личността, когато през 1977 се оттегли от поста директор и стана консултант. Правителството каза на всички, че е умрял през 1956. Правителството все още работи с него.
На хората в Монтоук даваха ли психотропни вещества?
Не мисля…Използваха такова вещество във връзка с програмирането по Райх, за да ги направят по-възприемчиви. Не си спомням името му. Ефектът от това вещество беше, че страшно те възбужда.
И едновременно с това те докарва до еуфория?
Да.
Този стол за промяна на настроенията от извънземните ли дойде?
Прототипът за него дойде от тях. За повече не сме сигурни. По принцип, този стол беше усилвател на мисълта. Правителството караше специално обучени хора да сядат в стола и да генерират мисловни форми, които биваха усилвани и излъчвани. Можеха да излъчат сигнала и да вкарат хората в пред-оргазмено състояние, в което те са възприемчиви към програмиране. Системата работеше много добре и те откриха и други възможности. Откриха, че тя може да работи и във връзка с времето. Поставиха физически трениран човек да седне в стола и да генерира мисълформа за вортекс, който свързва 1947 и 1981 години. И точно това се получи – тунел във времето, по който можеше да преминаваш. По телевизията даваха един сериал, в който тази концепция се излага много точно. Това бяха някои от първоначалните възможности. Така започнаха да се движат напред и назад във времето. Това беше последната фаза на проекта “Финикс”. Кога започна да действа тази машина на времето? Около 1979 или 1980 работеше с пълен капацитет. Този излъчвател имаше достатъчно мощност, за да огъне пространството и времето. Човекът в стола трябваше да синтезира вортексната функция, защото те нямаха техническата възможност да направят това. Сега вече синтезирането може да се извърши и механично. Правеха и други неща. Караха човека в стола да си мисли за някакво същество и то се материализираше. Почти притежаваха силата да създадат същество. Проблемът им беше, че каквото са създали оставаше само докато усилвателят на мисълта работеше. Мощността беше между гигавати и теравати. Невероятна мощност. Вортексът можеше да има диаметър около пет мили. Можете ли да опишете как изглежда той? Все едно, че гледаш в спираловиден тунел, който е бил запален по цялата си дължина. Започваш да вървиш в това нещо и внезапно биваш засмукан. Всъщност не преминаваш по него като такъв. По-скоро той те ускорява през себе си. Можеш да отидеш където си искаш в пространството и времето. Можеш ли да донасяш неща оттам? Да. Донасяли ли сте някога нещо оттам? Да. Бихте ли продължили с описанието на тунела? Да. Стените бяха твърди, но набраздени. Тунелът не беше прав, а с подобна на тирбушон форма. Ако някой спреше тока, човекът би ли заседнал в мястото и времето на дестинацията? Да. Много ли деца изпратихте по тунела? Да, но не знаем какви са били задачите им. Изгубиха много деца. След като съществува времева примка колкото и далеч да отидеш в миналото до колкото и далеч да си в бъдещето, това означава ли, че всичко е фиксирано? Да. Едно от нещата, които правеха, беше да изпращат новобранци напред в бъдещето до около 6030 AD. Винаги стигаха до същата точка. Някъде в изоставен град, където имаше статуя от масивно злато. Когато се върнеха, ги питаха какво са видели. Неизвестно е дали очакваха да получат различни отговори от различните хора. Преди да изпратят хора по него, гледаха във вортекса и проверяваха дали е достатъчно солиден, за да поддържа живот. Вземаха и проби. Хората можеха ли да бъдат изпращани в потенциални бъдещета? Не. Щом установиш връзката с бъдещето, линията се фиксира към тази точка. Можеш ли да промениш настоящето като изпратиш някого в миналото? Да. Също така можеш да промениш и миналото като изпратиш някого в бъдещето. При определени условия. Правителството използва съществуващите машини на времето за да се движи напред по времевата линия Монтоук. Имате предвид, че сега настоящето не може да бъде променено, защото сме установили времева примка през бъдещето и миналото ли? Да. Това означава, че онова, което всеки прави в най-крайната минала точка и бъдещето ще го прави завинаги. Доколко далеч е ходил някой в бъдещето? 10,000 сл.Хр. Значи, всичко е заключено в обхвата до 10,000 сл.Хр.? Да. Това е подобна на сън реалност. Никой не е попадал на разбираемо бъдеще отвъд 2012 сл.Хр. Има много солидна стена там и от другата страна няма нищо. Пророчествата говорят за катаклизмени промени в този период. Любопитно, нали? Можеш ли да проектираш себе си два часа в бъдещето и да срещнеш самия себе си? Да, но е много опасно. Лицето, което върви през тунела е извън фаза с лицето, което излиза в другия край. Това се е случвало. Резултатът е, че лицето просто бива изпепелено. Някога давали ли са ви оръжие за в случай, че срещнете нещо негативно? Нямаше нужда да го правят. Вортексът можеше да бъде направен така, че да следва лицето, за да могат да го върнат обратно, ако нещо се обърка. Можеха да ги наблюдават на монитор. Значи постигнаха работещ времеви портал. В един момент възникна ситуация, при която там проникна “чудовище от типа идентифицируем” и всички се паникьосаха. Изключиха излъчвателя. Съществото ядеше хора и оборудване. Наложи се да се върнат обратно и да спрат устройството във Филаделфия, за да спре устройството в бъдещето и така да могат да спрат това същество в 1983. Беше 12 август, 1983. Вортексът се заключи към 12 август и се образува примка. Всичко това стана, защото някой беше внедрил в ума на оператора мисълта да генерира това същество. Това беше опит да се саботира проекта. Много хора бяха на мнение, че проектът е отишъл прекалено далеч. Докато работех за тях в периода между 1971 и 1983 бях толкова уморен, когато се прибирах в къщи след работа. Това, което те всъщност правеха беше следното – щом мисията ми свършеше, ме връщаха до точка милисекунди преди да си тръгна. От определена перспектива би изглеждало, че никога не съм си тръгвал. Разбира се, когато спрях да работя там, всичко това престана. Имаше ли причина да се случват всички тези неща? Ако се върне във Филаделфийският край на експеримента, който беше началото на всичко това, от начина по който са ставали нещата човек можеше да види, че в цялото нещо е била замесена някаква по-висша сила … защото никога нямаше да стане както стана, ако не бяха съвпаднали двете дати отстоящи на 40 години във времето между двата експеримента: между проектът, познат като “Експериментът Филаделфия”, или “Проект Рейнбоу”, през 1943 и “Проект Монтоук”, проведен през 1983. Ако ми позволите да вмъкна нещо тук. На около две трети по времевия тунел има точка, в която движещият се по тунела човек усеща мощен тласък. Съзнанието му напуска тялото. Съществува тенденцията да гледаш нещата в по-широк план. Сигурен съм, че имаше някаква интелигентност там. Поглеждайки сега назад към моите впечатления, сигурен съм, че там някъде имаше някаква интелигентност. Бих се затруднил да определя какво е. Това, което се опитваха да правят в Монтоук беше да стабилизират процеса на възприемане, който възникваше при екстериоризация от тялото. Опитваха се да демонстрират това по някаква причина. Не знаем каква беше целта им. Каква беше ролята на извънземните във всичко това, освен прототипа на стола за усилване на мислите? Това щеше да бъде другата част, в която още не сме навлезли. Нека погледнем какво имаха икспериментите във Филаделфия в техническо отношение. То беше онова, което стана началото на всичко. Първоначално започна през 1930 в Чикаго с трима души. Др. Джон Хътчинсън старши, този, който беше ръководител на университета в Чикаго, Никола Тесла, и Др. Къртенауер, който беше австрийски физик от персонала на университета Те решиха да направят нещо с догадките относно концепцията да се правят неща и хора невидими. Обсъждаха темата няколко години. Събраха се заедно и около 1931 или 1932 направиха известно проучване в университета в Чикаго. През 1933 в Принстън беше формиран “Институт за авангардни проучвания” и през 1934 проектът беше прехвърлен там. Един от хората от персонала в Института беше Д-р. Джон Ерих Фон Нюман, който беше от Будапеща, Унгария. Той получи своята научна степен по химия през 1925, а своя докторат* по математика, през 1926. Беше преподавал четири години в Европа – прехвърлиха го в САЩ. Прекара три години като преподавател на завършващите, след което го поканиха да се присъедини към Института.
Сред другите хора в Института беше Алберт Айнщайн, който през 1930 напусна Германия. Три години той беше преподавател в калифорнийския “Институт за технологии”, а след това по тяхна покана постъпи в Института. С течение на времето там се мяркаха и много други хора. Проектът продължи до 1936. Междувременно, за директор на проекта беше определен Тесла. Той беше приятел на президента Франклин Рузвелт, когото Тесла срещна през 1917. Тогава помолиха Тесла да свърши малко работа за правителството във връзка с войната – той прие и стана директор на проекта за невидимост до 1942, когато се оттегли. През 1936, след интензивно проучване, те решиха да проведат първоначално изпитание на своята работа. Постигнаха частична невидимост. Флотът и всички останали ги насърчиха да продължат работата си, като флота набави пари за проучването.
До 1939 учените идваха в САЩ от Германия – започна войната.
През 1940, след проучване, направено с помощта на метода на Тесла, те решиха, че са готови за пълно изпитание в Бруклинското пристанище на флота. Имаше един малък кораб и по един наблюдаващ кораб от всяка страна. Единият кораб осигуряваше захранването, а другият – задвижването за бобините. С изпитвателния кораб бяха свързани посредством кабели. Идеята беше, че ако нещо се обърка могат да отрежат кабелите, или да потопят изпитвателния кораб. Всичко сработи и проектът беше обявен за успешен.
Важният момент във връзка с теста през 1940 беше, че на борда на изпитвателния кораб нямаше никого. Той беше напълно опразнен от хора. Тази подробност е важна с оглед на онова, което се случи по-късно.
Дойдоха други хора. Томас Т. Браун се присъедини към проекта поради това, че правеше проучване по електрогравитационни ефекти. Той имаше задачата да реши проблема на Германските магнитни мини, които оказваха влияние върху извънземните кораби и опитите на флота. Това доведе до възникването на паралелен проект за вдигане на мините във въздуха от място, разположено на известно разстояние от кораба.
Започвайки от 6 август 1943, на борда на Елдридж се появиха НЛО и присъстваха по време на теста. Едно от тях се оказа заклещено в хиперпространството с кораба Елдридж и през 1983 се оказа в подземията на Монтоук. То съдържаше зарядно устройство, което извънземните ни накараха да отидем и донесем, защото не искаха хората да го притежават. Не знаем кои бяха тези извънземни.
През 1947, в Ацтек, Фон Нюман беше извикан от правителството, за да помогне при проверката на едно катастрофирало НЛО. Там след около година стана още една катастрофа. При първата катастрофа, на борда имаше извънземни Сиви и никой не оцеля. При втората оцеля поне един от екипажа на кораба им. Радарните системи бяха свалили кораба им неволно. След това вече ги използваха нарочно, докато извънземните не започнаха да вземат мерки. Оцелелият не беше от Сивите и с него трябваше да говори Фон Нюман. Той го попита какъв може да е бил проблема при тестовете за невидимост. Узна, че трябва да се върне и да си научи материала по метафизика. Естеството на проблема беше, че персоналът на кораба не е заключен към контролната нулева времева точка на кораба. Хората обикновено се заключват към точката, приета като контролна времева точка, а не към нулевата времева точка. Заключването към времевия поток позволява на лицето да се движи в синхрон със системата така, че да са възможни взаимодействия помежду им.
Заключванията към времето, обаче, са крехки. Мощта на проекта е разрушила заключванията към времето на хората, намиращи се на палубата на кораба. Затова, когато корабът се е върнал във времето, хората не са се върнали към същата отправна точка.
Фон Нюман разбра, че му трябват компютър, както и познания по метафизика, за да заключи отправната точка на хората към отправната точка на кораба. За целта, през 1950 той направи компютър, който беше готов за инсталиране през 1952 – през 1953 му беше направен успешен тест. След това вече нямаше такива проблеми. Тогава флота отмени проект “Рейнбоу” и промени името му на проект “Финикс”.
Някои от негативните ефекти от проект “Рейнбоу” доведоха до научноизследователските програми за контрол над ума. Изследователската работа свързана с невидимостта доведе до Стелт­технологията, както и до други строго засекретени проекти.
През 1983 решиха да приложат контрол над ума на всички участници в тези проекти в опит да ги прикрият. Работеха и по друг проект: регресия във възрастта ­ физическа; паметта на лицето се запазваше непокътната.
Теорията на Никола Тесла беше, че ако изместиш нечия точка на заключване към времето напред във времето, ще премахнеш стареенето. Така и стана. На тялото му бяха необходими ЗО до 60 дни, за да направи промяната към новата отправна времева точка.
Защо са похарчени толкова много пари за бомбардировача Стелт, след като са притежавали гравитационната технология от толкова много години?
Самолетът съчетава два аспекта за невидимост. Един от аспектите е свързан с конструкцията и покритието, нанесено върху повърхността му. Другият аспект е свързан с електронен тип пакет за невидимост, който е резултат от работата по експеримента Филаделфия отпреди години. Освен това, Стелт има и втора задвижваща система, която е много напредничава и му позволява да лети и в космоса. Помощник-директорът на НАСА призна, че тя идва директно от извънземната технология ­ призна го публично.
В позицията на правителството относно тайните програми се появяват пукнатини. Все повече хора напълно се отвращават от дейностите и подхода на правителството и започват да проговарят. Може би изтичането на информацията е умишлено.
Възможно е. Дори МJ­12* от 1984 можеше да даде известна информация на публиката за извънземните и НЛО. Решиха да не оповестяват тази информация тогава. Джон Кенеди настояваше да я оповестят след една година. Настояваше също така ЦРУ да излезе от бизнеса с наркотиците. Те го убиха. Как ще коментирате информацията, че СПИН е създаден във Форт Детрик, Мериленд? Твърде възможно е. Той се появи в отговор на заповедите от Световната Здравна Организация… Правителството има начин за лечение, но го използва крайно избирателно. При лечението използват електромагнити. Съществуват и други начини, но правителството не иска външния свят да разполага с тях. Това е част от програмата за намаляване броя на населението. Чия е идеята? Очевидно, това е решение на Тайното правителство. Крайното решение е взето в Белия Дом през 1972г, в резултат от среща на световните лидери под ръководството на Никсън. Мой приятел има протоколите от тази среща. Той сега е в затвора и през 1974г оповести публично това, че притежава тези протоколи. Заяви, че са имали среща и са постигнали съгласие по въпроса, че планетата е пренаселена и че броя на населението трябва да се намали. Решението е било от 5 милиарда по онова време да стане 1 милиард към 2000 година. Трябвало е да използват за целта всички средства. Смятали, че Земята може да поеме само 1 милиард население. Проблемът им бил как през следващите 30 години да изтребят останалите 80%. Към 2000 година променили цифрата на 2 милиарда, но СПИН ще свърши работа. Последните данни от Вашингтон показват, че след 10 години 73% от населението на Африка ще е мъртво. Според най­новите данни, 92% от бебетата родени в Африка имат вируса. В Индия тази цифра е 51%. Как са разпространили вируса първоначално? Чрез Световната Здравна Организация ваксините са били заразени с вируса. Първата програма била в Черна Африка през 1974, при ваксинирането срещу дребна шарка. След това направили същото в Бразилия и в други испаноговорящи страни. През 1978г, използвали ваксината против Хепатит В, защото хомосексуалистите били най­големия й консуматор. Затова, болестта се проявила първо сред тази част от населението и я обявили за болест на хомосексуалистите. Нищо не е по­-далеч от истината, обаче. Какво ще кажете за земните цикли? Има 4 основни цикъла, които достигат максимален връх на всеки 20 години. Датата винаги е 12 Август. Значи през 2003 година ще бъде следващия пик? Да. Има ли тунели под пирамидите? Има тунел под Гиза. Никой не знае кога е изграден, или как. А космически кораби? Въз основа на събраната през 1920 и 1930 информация за наличието на тайна стая под пирамидата, беше проведена експедиция. В по­късните години създадоха оборудване, слязоха в пирамидата и намериха тази метална врата на 500 фута под основата на пирамидата. Откриха и други врати. Вратите използваха звуков код. Намериха стая с над 30 000 записани диска и извънземно оборудване. Направиха снимки на дисковете. Египетското правителство не позволи да бъде изнесен никой от тях. Дисковете бяха дешифрирани. Те описваха възхода и упадъка на цивилизациите за около 100 000 години назад. Тази извънземна група построила стаята, а след това построила над нея пирамидата. Нямаше НЛО, но там на три нива беше складирано много оборудване. Фотографираха над 2 700 диска. Според един от Въздушната База, копията от дисковете са в сейф в базата Къртланд АФВ, Ню Мексико. Не искат публиката да знае за тази информация. Каква връзка има правителството с осакатяванията на животни? Учените имат връзка с изследванията на дългия живот, при които използват адреналин. Разработили са променен адреналин и опиати наречени кордразин, кортропинекс, формазин и хироналикс. Всички те са на адреналинова основа. Единственият начин да получат големи количества адреналин, е да го вземат от добитъка. Някои от субстанциите, които разработват, оказват влияние върху психичното развитие. Други субстанции водят до възстановяване на физиката. Извънземните използват животните и заради биологичния материал, който им е необходим във връзка с техните програми за кръстосване и създаване на клонинги. С кого има връзка тайното правителство? С онези със синята кръв в Европа. Между другото, те наистина били със синя кръв ­ тя била не на база хемоглобин, а на база медни съединения. Били наполовина хора. До ден днешен такива са някои животински видове в Южна Америка. Имали проблем с хемофилията, но не защото се кръстосвали помежду си. Проблемът бил, че започнали да се женят за други, а двете кръвни системи не могат да се смесват. Затова възникнали законите да не се женят за външни лица. Има ли извънземни видове, които биха имали полза, ако Земята стане като пустиня? Да. Например влечугоподобните. В подземните тунели за придвижване влаковете на Маглев ли се използват? Да. Има много голяма мрежа от тунели под САЩ. Интересното е, че щом веднъж преминеш през местата, където се изискват кодове за достъп, вече никой не те пита за нищо. Приема се, че се предполага да си там, освен ако чрез своите действия или външен вид не покажеш изрично, че не си. Къде се клонират хора? Първото място беше на около 60 мили от Портланд, Орегон, но не само там. Местата трябва да са със стабилни геомагнитни полета и други специални характеристики, иначе процесът не се развива както трябва. Сега вече могат да ги репликират по­бързо. Имат клонинги на всички главни правителствени лица. Отчасти от съображения за сигурност, или когато някой изпадне в немилост, клонират лицето и убиват оригинала. В “Проекта Финикс” участваха много нацистки учени. Германците имаха връзка с работата с извънземните Сиви и с клонирането. Нацистите все още ли управляват нещата? Не знам. Имам познати, които твърдят противоположни неща. Единия казва, че са нацистите, другия че са евреите. Някои твърдят, че са МJ­12. Според мен всички имат участие. Интересна е тази дуалност евреи – Германци. Наскоро получихме информация, че тези две групи от същности произхождат от един източник и че са пратени на тази планета, за да отработят своите различия. Очевидно, винаги са се стремили да се изтребят взаимно и продължават да го правят на много нива. Ориентацията на двете групи изглежда е негативна, ориентирана към служба в полза на себе си, вместо към служба в полза на другите. В последните две години отвличани от извънземни твърдят, че по стените на помещенията, където са били в съвместните бази на Нацисти­Извънземни, имало свастики. След като приключиха експериментите за контрол над ума какво беше доказано? По принцип, че можеш да контролираш някого, ако имаш “сигнатурата му”. Тоест, оня шаблон, който е уникален за всеки, може да се вкара в компютърна програма, пригодена за предавателя. Може да се излъчи втора вълна, която да окаже влияние върху човешкия ум. Може да се издаде команда към човека да направи всичко. Предадоха съобщение “Който чуе това нека се обади на …телефон”. Получиха 600 обаждания по цялото крайбрежие чак до Флорида. Системата действа. Това е интересно. Съществува един, който се нарича Лорд Майтрея, който твърди, че е Христос, който се бил върнал на планетата и че когато се свърже с международната преса, ще изпрати телепатично съобщение до цялата планета на всеки на собствения им език и, че те ще го чуят. Предполага се също така, че ще приемат и визуално съобщение. Значи притежават тази технология? Да. Съществува не само индивидуална сигнатура. Съществува и расова сигнатура, както и универсална ­ за човешката раса като цяло. Правителството е използвало и трите, за да набележи определени индивиди. Изпращали са и групови съобщения, насочени към специфична расова или етническа група. Това е обичайно. Правиха опити за “умствен контрол” над градовете. Използваните тогава предаватели вече не съществуват, но технологията съществува. Набелязаните индивиди забелязват ли това, което приемат като своя собствена мисъл? Да. Съществува ли съпротива срещу това? Да и не. Теоретически не. На това разчита правителството. Практически не могат да хванат всеки, защото има такива хора ­ при едни е по природа, а при други, според нивото на развитието им. Може би 5% от населението не отговаря на сигналите. Но ако те успеят с останалите 95%, въпросните 5% не ги интересуват. За тях имат корпуси за бързо реагиране и концентрационни лагери. Мисловен сигнал ли предават? Не точно. Ако ви е правена енцефалограма, сте показали определени електрически реакции ­ те могат да бъдат записани и са уникални за вас. Могат да бъдат записани, съхранени и възпроизведени на компютър. Споменахте за концентрационни лагери? Да. Има такива навсякъде из САЩ. Само в Аризона има три. А какво става с конфликта между моралната съвест и това, което умствената команда те кара да направиш? Нямаш причина да не изпълниш командата ­ разбира се ако не осъзнаеш, че това не е твоя мисъл. Тя не отрича избора ­ просто ти подава силен импулс, или команда. Хората, които отговориха като позвъниха на посочения номер, нямаха идея какво им е минало през главата. Донякъде обаче, трябва да притежаваш принципна нагласа да отговориш с обаждане. Могат ли да правят това чрез медиите телевизия, радио? Разбира се. Намеквате за абсолютна корупция. Абсолютно вярно. Планирана корупция. При наличието на тази технология, защо изобщо са им необходими концентрационни лагери? Защото винаги има такива, които оказват съпротива. Струва ми се, че биха ги анихилиирали, вместо да ги затварят. Първата стъпка, е да ги вкараш в лагерите. След това можеш да ги изтребиш нацяло. Не можеш все пак да тръгнеш по улиците и да ги избиваш. Щом попаднеш в лагера, те ще те пречупят умствено. Експерти са в това. Не смятаме, че там осигуряват гилотини за хората, които не са съгласни. Търсят робска работна ръка. Затова е Н.Р.4097 в Конгреса сега. Създава робска работна ръка в затворническата система. Щатът ще плаща на частния затвор такса, за да държи затворниците си там. За какви други подобни проекти за контрол и манипулиране на населението знаете? Между 1977 и 1978 имаше проект “Дриймскен” (сканиране на сънищата) ­ беше спрян през 1979. Целта му беше осигуряването на техническа възможност да влязат в съня на някого и да причинят смъртта му. Проектът беше провеждан от Тайното правителство. Президентът Картър узна за него и го прекрати, но оборудването съществува и е непокътнато. Имаше проект за разполагане оборудване на Луната (1987­1989), което да се използва от населението на Земята. Той има връзка с дейността на негативните извънземни сили. Имаше и проект за създаване на оръжие за парализиране на ума, по който също се работеше съвместно с извънземни. Работеше се по 8 проекта. През 1989, групата от Орион откри това и ги унищожи. Провеждаха се проучвания и във връзка със скаларното оръжие ­ като това, което унищожи “Челинджър”. Мисля, че тя беше унищожена от Съветите с помощта на скаларни оръжия? Не. С човешката раса, обаче, стават и други неща. Какви например? От 1947г съществуват факти в полза на това, че на планетата се преражда 6-та раса. Петата са Арийците. Шестата раса хора са изцяло телепатични ­ тайното правителство и групата от Орион виждат в тях заплаха ­ знаят за тях от 1942. Какво е положението с извънземните сега? Объркано и смесено. На планетата стават много неща. През септември и октомври 1990г, имаше една група извънземни от друго измерение, която правеше опити да завладее планетата. Свалиха всички генератори на нулево време в цялата страна. Групата им беше спряна от друга група извънземни. От много години някои от извънземните от групата от Орион зависят от пръстен от извънземни сателити, които поддържат жизнените им функции. Те бяха изметени през ноември 1990 от същата група. Значи има и положително настроени извънземни, принадлежащи към силите на светлината, които се опитват да балансират тези негативни дейности на групата от Орион? Да. Нямам право да ги назова. Според вас те имат ли връзка с онези, които прелетели над ядрените силози и деактивирали бойните глави на атомните бомби? Не зная, но мога да попитам. Ядрената заплаха бе отхвърлена от основните сили много отдавна. Според мен много хора са наясно, че силите, които контролират САЩ днес, са същите сили, които подкрепяха изграждането на Нацистка Германия и Съветския Съюз и които уредиха и Втората Световна Война и това, което стана във Виетнам. След 1930 публиката беше лъгана в толкова много области, че вече не знае какво става. Повечето хора все още мислят, че Конгреса и Президента управляват страната и че притежават Конституционни права. Нещо по­-интересно, което да се използва в резултат от експеримента “Филаделфия”? Много неща ­ например портативно устройство, което те прави невидим. То се използва редовно. Съществува свръхсекретна международна организация, която се осигурява финансово от всички големи правителства ­ тя се занимава с търсенето на извънземни и извънземните технологии, с операциите по прикриването, както и със шпионаж. Групата е негативно ориентирана и няма положителен принос към други хора. Нарича се “Международен съюз по въздушно и космическо пространство”. Свързан е с МJ­12, който се оглавява от Кисинджър. Казват, че най-­високото ниво на секретност е УЛТРА ­ така ли е? Не, има и засекретяване ЧЕРНО НИВО. Колко е голямо подземието в Монтоук? Много голямо. Простира се в продължение на мили, особено нива пето и шесто. Почти всичко е строено през 1920-те, или в началото на 1930-те години. Строено е по заповед на правителствотоq веднага след началото на голямата депресия. На шест нива е. Най­горното са покрили със земя. Известно е като “хълма”. Базата е огромна. Част от нея може би все още се използва. От две години се захранва с ток ­ еднофазен, 220 волта. Асансьорът работи с трифазен ток 440 волта, който не е включван, може би защото главните отвори са били зазидани, а асансьорната шахта – напълнена с бетон. *vortеx – водовъртеж, спирален двойно-засукан циклонален вихър, като този на вихрушка, на атмосферен циклон, на торнадо, на галактика Ph.D Американски докторат, получаван обикновено въз основа на минимум 3 годишна следдипломна квалификация и дисертация; най-високата степен, която може да се присъди при завършване на следдипломна квалификация ***Мajestic 12

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *