Прозрението на Достоевски, от 19-ти век, в публикацията му ,,Еврейският въпрос.“ Част втора

Status in statu          

(Тайно еврейско учение, че „евреите имат висш легален статус, над другите народи“. бел.прев.)
                                                                                                                                          
Евреите обвиняват руснаците в омраза, и то – омраза с предрасъдъци. А как мислите, дали евреинът има по-малко предрасъдъци към руснака, отколкото руснакът към евреина? Или, може би, ги има повече? Показах ви, как простият руски човек се отнася с евреина, а пред очите ми са писмата на образовани евреи, и в тях виждам колко омраза има към нашия човек. Но главното е, че евреите които го пишат, самите те, не го забелязват.
                                                                                                                                                                                                  
… Какво в действителност е този status in statu? В какво се състои неговата вечно променлива идея, и каква е същността на тази идея? 
                                                                                                        Би било трудно, а и невъзможно да се пише за това в кратка публикация; невъзможно и поради това, чеоще не е дошло времето, нито часът, въпреки изминалите 40 века, та човечеството да каже последната си дума за този велик народ. Но все пак, не навлизайки в същината и дълбочината на предмета, би могло да се посочат поне некои белези от този status in statu; макар и само външни. А тези белези са следните: отделеност и откъснатост от нееврейския свят; чувство за изключителност: вяра, че в света съществува само един единствен могъщ народ – еврейския, докато другите, макар и да ги има, трябва да се гледа на тях, все едно, не съществуват:
                                   
„Отдели се от всички народи, изгради своя идентичност и знай че от тогава ще бъдеш единствен на Бога! А останалите унищожи или превърни в свои роби, или ги експлоатирай. Вярвай в победата над целип свят; вярвай, че всички ще ти се покорят. Гнуси се от всички, и с никого не дружи. И да изгубиш земята си и бъдеш разсеян по цялата земя, и между всички народи, все едно, – вярвай в това, което ти е обещано, веднъж завинаги вярвай, че така ще стане, а през това време, живей и се отвращавай, уединявай се, експолоатирай и чакай, чакай“… 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ето в какво е същината на идеята, на този status in statu. След това има, разбира се, и вътрешни, тайнствени закони, които пазят тази идея. 
                                                                                                    Кажете нещо на това, господа образовани евреи – мои опоненти!… 
                                                                           
А ето какво мисля аз: даже евреинът да бъде изравнен по права с руснака, за нищо не би се отрекъл от своя status in statu. Да се приписва наstatus in statu, че е само заради гоненията и нуждата от самозащита – няма да е вярно…
                                                                                                                                   Че религиозният характер на тази идея е решаващ – няма съмнение…  Не вярвам на образованите евреи – атеисти!  Всички те са едно, и Бог знае какво още чака света, от образованото еврейство! В детството си съм чел и слушал легендата за евреите, че те все още чакат Месията, и то всички – от най-обикновения евреин, до най-учения философ, и кабалистът – равин; всички те вярват, че техният месия отново ще ги събере в Йерусалим, и ще хвърли в краката им целия свят. И че затова евреите, в огромното си мнозинство, избират една професия – търговия със злато, и всичко онова, което бързо се превръща в злато – за да не ги свари техният Месия в сегашната им родина, и да се не привържат чрез собственост към земя на чужденци, а да имат всичко, само в злато и скъпоценности, та по лесно да го понесат със себе си, когато:
                                                                                          
Ще засияе, ще грейне лъчът на зорницата,
ще зазвучат, кимвал, тимпан и свирчица;
и златотото и съкровищата и светинните
ще тръгнат към стария храм Палестински…
                                                                                                                
За евреите е добре там, където народът е още некултурен, или дълго подтискан, или икономически слабо развит – там им е най удобно!  Но вместо със своето влияние те да вдигнат степента на образованието, да подсилят знанието, да развият икономическите способности на коренните жители, реално се получава точно обратното. Където и да се настанят евреите, там още повече се унижава и покварява народът, още повече страда човечеството, още по-ниско спада нивото на образованието, още повече се шири отвратителна, безизходна сиромащия, а с нея и отчаянието. 
                    
Питайте из нашите покрайнини, местните хора: какво движи евреите, и кое ги е движело толкова векове? И ще получите едногласен отговор. „Немилосърдието! Немилосърдието ги е задвижвало толкова векове; жаждата да се напият с нашата пот и кръв!“ И наистина, цялата дейност на евреите в тези наши покрайнини, се е състояла само в това, да се доведат местните народи до, колкото е възможно, по-безизходно положение, по отношение на тях, а те да се облагодетелстват от тамошните закони. И те винаги са намирали възможности да се ползват от правата и законите. Винаги са умеели да са приятели на тези, от които е зависел народът; и в този смисъл поне не би трябвало да роптаят за своите права, сравнени с правата на коренните жители. Достатъчно права са имали евреите, над правата на местните. Какво е било, през десетилетията и столетията, какво е ставало с руския народ, навсякъде, където са се заселвали евреите – за това сведетелства историята на нашите руски региони. Посочете, ако можете, некое друго племе от другородци, което с ужасното си въздействие би могло да се сравни с евреите? Няма да намерите друго такова племе! Евреите, в този смисъл, са запазили цялата си оригиналност, измежду другите чужди племена в Русия. А причината, разбира се, е техният status in statu, духът, който излъчва немилосърдие, към всичко, което не е еврейско; това неуважение към който и да било народ и племе, и към всяко човешко същество, ако то не е евреин… Трябва да се признае надмощието на евреите и в Европа, където те също са заменили всички предишни идеи, със свои. 
                                                                              
О, разбира се, човекът винаги и през всички времена е обожавал материализма, и е бил склонен да вижда и разбира свободата, само ако я осигури за себе си, трупайки пари със всички средства. Но тези стремежи все пак не са се така открито и предизвикателно въздигали, до такъв висш принцип, какъвто е случаят в нашия 19-ти век: 

„Всеки за себе си, и единствено за себе си, и всеки контакт с хората, единствено заради себе си“ –
това е основната идея на буржоазията, заменила в края на 18-ти век, предишния християнски поглед към света, и станала главна идея на цялото сегашно столетие, и на целия еврейски свят. Ето това е моралният принцип на мнозинството сегашни хора, и то не лоши, а хора работни, които не убиват и не крадат. А немилосърдието към по низшия, и упадъкът на братството между хората, и експлоатацията на сиромасите, от страна на богатите, разбира се, всичко това го е имало и преди, и винаги, но не е било въздигано, като висша правда и наука. А християнството е осъждало всичко това. Сега, напротив, на това се гледа, като връх на прогресивността. Не са, значи, случайно, навсякъде по борсите, господари евреите, нито случайно ръководят капитализма, нито случайно те са вседържители на банките и кредита, и не случайно те са боговете на маждународната политика! 
                                                                                                                        
Какво ще стане нататък, знаят евреите: наближава тяхното царство, тяхната абсолютна власт! Наближава крайната победа на злото, пред което ще се премахнат чувствата за човеколюбие, жаждата за истина, християнските ценности, националната и расовата гордост на европейските народи. Наближава материализмът, сляпата животинска жажда за лично материално обезпечаване, жажда за лично трупане на пари, с помощта на всички средства; това ще се приема за висша цел, като нещо разумно, като свобода, – вместо християнските идеи за спасение, с помощта на моралното братско единство на хората.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *