Интервю с подполковник Александър, участник в проекта – Синият Лъч

  • Какво цели този проект?
  • Първо: Да премахне традиционната християнска религия, като подмени всички религии с ,,гражданство на света“.
    една универсална религия, изградена върху култа за човека. Да премахне националните идентичности и национална гордост, като на тяхно място се изгради една световна идентичност и новопридобита гордост за 
  • Второ: Да премахне семейството, познато в досегашния му вид и го замести с индивидуалности, всички до един работещи за процъфтяването на Новия световен ред.
  • Трето: Да разруши индивидуално артистичните и научно-творчески способности, за да приложи едностранното виждане на Новия световен ред.
    А това за обявяването на война от страна на Обединените нации, за засилването им като съюз чрез мултивоенни, мултиполицейски сили.

Създаването на Световна организация за правосъдие в Обединените нации с Международен трибунал. Световно търговско споразумение, касаещо всички нации. Край на ,,Студената война“ о локалните войни, каквито все още има, и задължение за мир, подкрепено от страна на държавните конституции.
И така…, после идва ред на Новата световна религия и Новата култура за всички по света.
Ако искаме да проумеем какво представлява проектът на НАСА ,,Синият Лъч“, трябва да се върнем към ,,Зората на Епохата на Водолея“.

Свързано е с 1982г., когато се отвори конспирацията за Водолея, точно преди налагането на Новия световен ред, което трябвало да започне през 1983 година.
Трябва да поясним, че Синият Лъч като проект е бил предназначен за 1983 година. Отложен е, но не се знае защо. Оттогава авторите на проекта реално са усъвършенствали новите си технологии и нововъведения в областта на хардуера и софтуера, с които тяхната система, т.е. Проекта им стана част от друг по-глобален Проект и осъществяването му вече е възможно.

И така, целите на Ню Ейдж движението, чрез което Обеднените Нации осъществяват плана си са базирани: Изнамиране на нов световен ,,месия“! 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *