Има ли някой над Влечугоподобните и Сивите?

Азурас, които представляват Дълбините на Злото. Те биват уподобявани на демоничните енергии. Азурас: Боговете, които полудяха Те са това, което може да бъде наречено “луди богове”, които са отишли до края на своята лудост в преследването на славата и удоволствията за свои собствени интереси, за своето граничещо с лудостта “забавление” (падналите Елохими). Азурас са отражение на Ариманичните енергии и тези енергии, тъй като са садистични по природа, те търсят и се наслаждават на разрушаването на Божието високо ценено творение, човешкото същество, а в разрушаването на хората и другите аспекти на творението на Божествения Създател, те виждат себе си като предизвикващи Божествения Създател в един вид открито незачитане. Това незачитане е нещото, което им дава чувството за огромна мощ. Азурас плашат и причиняват страдания 154 Те искат да покажат неподчинение на Божествения Създател, или ако не са способни да покажат пряко неподчинение, проявяват незачитане към творението и така намират огромно вълнение при разрушаването и причиняването на страдания на това творение. Това се дължи на един вид омраза към Създателя, насочена към творението му, особено към това, което излъчва състрадание, красота, слабост, в смисъл на благост или любов, защото те виждат нещата като аспекти на Създателя Баща/Майка и искат да разрушат този аспект на Създателя така, че те сами да останат и така да няма вече такова нещо като любов, състрадание и качествата сътрудничество, а да има само конкуренция, вместо лоялността и всеотдайността и любовта като такива. По принцип, те са същества от дисфункционално семейство, които виждат себе си като упражняващи контрол, а единственият контрол, който те могат да разберат, е този, който могат да наложат над другите посредством използването на сила и страх. Те са богове с психологически проблеми от много дълбок характер.
Има ли някой над Азурас?
Плановете на духовните същества превъзхождат тези на извънземните. Борбата е да се спасят душите на земните обитатели. Най-спешният въпрос за “Галактическата команда” или Конфедерация, е този за душите на хората, защото спасяването на душите е това, което духовният процес вижда като истинска цел и стойност. Така или иначе, физическото тяло е временно и остава само кратко време на Земята, но душата е постоянна, повече или по-малко вечна, и е обект на по-голяма загриженост. Драконианските и Орионски сили мислят, че като създават впечатлението, че душата е само илюзия и че единствено тялото има значение, ще могат да повлияят на хората чрез страх и принуда, въз основа на нуждите на тялото и инстинкта за самосъхранение. По този начин те всъщност залавят душите на съществата, които се опитват да запазят своето тяло и които са готови да направят това дори с цената на своята душа. Каквото Долу, Такова и Горе Човечеството е заразено с войни, но човечеството не е само – същото се отнася и за галактиката и дори да се разрешат войните сред човечеството, това ще означава разрешаване на една малка битка в пределите на галактиката. Но съществата могат да се научат да живеят в мир, даже в средата на хаоса; дори в средата на война, те могат да си създадат мир и разбиране в своите сърца. Това може да бъде единствения начин, по който съществата могат да намерят мир: не като контролират света извън себе си, а като контролират собствения си мир вътре в самите себе си. Следвайте Светлината. Следвайте Светлината. Следвайте Светлината.
*Космическо Съзнание е силата, изразявала се чрез Едгар Кейси, Христос, Буда, Кришна, Мохамед и други велики Аватари, които служат като “канали” за Космическото Съзнание, което сега говори отново – при навлизането на света в Новия Век на духовно осъзнаване и осъзнатост. От 1963 насам Космическото Съзнание комуникира с добре обучени канали. Съдържащата се тук информация е приета в дълбоко трансово състояние и “преведена” от Пол Шокли 155 Космическото Съзнание ви казва да не вярвате на нищо, включително и на казаното от него, а да го проучите, да проявявате съмнения и да откривате сами истината. То само посочва нещата и дава предложения. Космическото Съзнание се представя за пръв път пред света чрез телевизията през 1977 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *