Командата на Галактическата Конфедерация

Тя се състои от Плеядианците, групите на Вега, Сириус, Арктур и Лира и стои в сянка, защото те не са изрично поканени от всички човешки представители и правителства да подпомогнат хората при отхвърлянето на ярема на подтисничеството, който ще дойде от тези Дракониански и Орионски Сили. Всъщност, повечето хора все още не разпознават този потенциал за заробване от тези сили и поради това са повече загрижени за това какъв вид здраве и технологии тези сили могат да им дадат за да увеличат своята сила над останалите на Земята. Тези от по-висшите нива, които контактуват с инопланетяните, са по-загрижени за това какво ще получат от ситуацията като индивиди, отколкото от това, какво ще се случи на по-голямата част от човечеството.
Разберете правилно извънпланетните федерации
Болшинството от тези от Орион са с негативен характер въпреки, че има и някои планети и сектори, които са позитивни. Освен Империята Орион, има я и Драконианската Федерация. Драконианците са “погълнали” тези от Зета Ретикюли и са довели тези същества като наемници, но Ретикюли не считат себе си толкова като част от Федерацията, колкото гледат на себе си като на мрежа. Думата “Ретикюли” означава мрежа и това е традиционната класификация в тяхната история, от която те не могат лесно да се отърсят. Драконианската Федерация счита мрежата като част от тяхната Федерация, подчинена на тяхното управление. Драконианците са способни да контролират Ретикюли посредством споразуменията отпреди стотици хиляди години, когато помогнаха да се спаси Ретикюли – тогава планета, умираща от прекалено въздействие на радиацията (вляха й нов живот, а в замяна придобиха контрол над съществата от Ретикюли). Ретикюли пристигат от бинарна звезда, тоест, две звезди, които се въртят заедно, и живеят на планети близки до тези звезди, които са необитаеми за хората, защото там има много високи температури и пустини. Ретикюли, когато идват на Земята, предпочитат да обитават в пустинните райони, където климатът е доста топъл. За тях тази част е благоприятна, понеже имат гени на насекомо като част от цялостната си същност. Драконианците също са студенокръвни и предпочитат топлия климат. Що се отнася до понятието “Конфедерация”: това не е обичайният термин, използван, за да се опише смесването на тези планети от системите на Плеядите, Вега, или Сириус, а е заемка от човешкия език поради постоянната употреба на този термин от приемащите космическа информация, когато трябва да опишат сливането на тези планети в хода на съвместната работата им заедно в настоящата галактика, насочена към това да се опитат да попречат на разпространяването на Драконианското влияние.
Генетичната “Активираща се в определен момент капсула”, предназначена да задейства вашето Космическо Съзнание
Вие не сте несвързани с влечугоподобните. По-близко свързани сте с млекопитаещите и тези млекопитаещи видове проявяват тенденцията да доминират в определен период от време така, че генетиката от влечугоподобно с течение на времето отслабва, а генетика от млекопитаещо се засилва. Съществува и генетичен фактор, имплантиран в хората от съществата от Сириус, когато са се намесили. Това е нещо, поставено тайно в човешкото уравнение от тези от Сириус, без другите да знаят за него; съществата от Сириус, или генните им инженери, са имплантирали в човешките прототипи един вид холографска клетка, която след определен период от време, с всяко изминато поколение и с повишаването на съзнанието, внася клетка, която на свой ред, ще реагира при определено ниво на развитие. Това може да бъде уподобено на капсула, която се освобождава с времето – както хапчетата, които вземате, и които през първите осем часа не се активират, а започват да действат след това. Този генетичен клетъчен код е предназначен да се активира с всяко изминато поколение така, че всяко поредно поколение да става все по-оъсъзнато, а колкото по-осъзнато става, толкова по-богоподобно става, малко по малко, с всяко изминато поколение, и в това време, когато вибрациите достигнат определено ниво в еволюиращия човек, става възможно тази клетка да се активира напълно и съществото да преживее осъзнаването на Бог и да стане космически осъзнато, или в пълно съзнание. Всяко човешко същество притежава този потенциал вграден в своите клетки, но той не се активира, когато съществата са ангажирани с егоистични стремежи, само-центрирани дейности, или когато съществата са обхванати от враждебност, алчност, властнически стремежи, страсти и желание за контрол над другите. Той се освобождава само когато съществото следва духовната и Божествена Светлина. В този смисъл, вие имате избор и той ви позволява да си изберете път към духовното просветление и, правейки това, да станете Бого- осъзнати.
Междугалактическата конфедерация е определена
“Междугалактическа Конфедерация” означава така наречената “Междугалактическата Команда”, или “Междугалактическата Конфедерация” може да се счита за съюз на високоразвити духовни същества от различни звездни системи, обединили се в своята обща цел да попречат на Империята “Орион” и на “Драконианската Федерация” да завземат и заробят други планети извън тяхната създадена вече Федерация, или Империя. Тези от Вега са се заклели да отдадат своите усилия, за да помогнат да се предотврати завземането на контрола над планетата от Империята Орион. Техните методи не предполагат пряка намеса в работите на хората, а тъй като хората са позволили на представителите на Драконианците и на Империята “Орион” да си направят бази на Земята, съществата от Вега, Лира и Плеядите трябва да зачитат решението им и споразуменията, сключени с Драконианците и Империята “Орион” и Мрежата “Ретикюли” да имат позиции на Земята, докато хората изберат друго.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *