ПРЕДНАЗНАЧЕН-ИЕТО НА АРИМАНИЧНИТЕ СИЛИ

По принцип, сами по себе си Ариманичните сили не носят умишлено зло на хората; освен ако това зло не може да се направи чрез човешката душа, да донесе саморазрушение, или разрушение на другите, в резултат от личен избор. Дейността на Ариман е усилие да бъде държано човечеството заключено в кармата на Земята, където е неспособно да избяга от физическата област поради сложността на кармата и поради идентифицирането с физическите удоволствия и обещания и капани. На Ариманичните сили не е позволено, според Вселенските закони, да задържат на физическата равнина някое същество против неговата воля. Съществото трябва или да иска това, или да има кармични задължения достатъчно силни, за да го задържат на физическата равнина. Ариманичните сили са неспособни да държат съществата на тази равнина по друг начин, освен като чрез измама, хитрини, съблазни и усилия ги накарат да създадават повече лична карма и са неспособни да използват сила, за да задържат съществата на тази равнина. Споразумението със Силите на Светлината са такива, че всяко същество, което се опитва да напада Ариман, или неговите сили, всъщност може да бъде атакувано с целия гняв на Ариманичните сили, дори до степен на появяване на същества в стаята и саморазрушителни енергии, които карат съществото да се саморазруши чрез умопомрачение или чрез лични действия, принуждаващи съществото да направи на себе си или на другите нещо вредно. Ариманичните сили не могат да налагат върху ума на съществото, или върху неговото тяло, или душа, разрушителни енергии, различни от тяхното психологическо влияние. Например, те не могат да причинят нараняване и болка на съществото, въпреки, че могат да накарат самото същество да си причини болка или нараняване – оказвайки влияние върху неговия ум.
АРИМАНИЧНИТЕ СИЛИ ИМАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА НА ТАЗИ РАВНИНА
Подходът, който съществата трябва да използват по отношение на Ариман, е да признаят, че тази сила, тези сили, имат определено влияние и права на тази равнина. Че те владеят кармата и те налагат един вид кармично правосъдие и, че да се намесваш в тази карма и правосъдието, значи да си навлечеш неприятности. За да избяга от клопките на Ариман и неговите видове само-обслужващо прависъдие и карма, съществото има нужда само да постави Светлината и честотата на Божественото като нещо най-главно и първостепенно в своя живот.
ИЗКУШЕНИЯТА НА АРИМАН: КАКВО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРЕОДОЛЕЕ РАБОТНИКЪТ НА СВЕТЛИНАТА
Настоящото Космическо Съзнание разкрива, че същностите, които вярват, че трябва да изоставят всичките си светски дейности, за да следват Светлината, жертват повече, отколкото се изисква. Изкушенията на Ариман ще бъдат представени по начин, при който съществото да постави други приоритети над Светлината, да постави личните си удобства, или персонален престиж, сила, лична слава, над тези на Светлината. Това е типът изкушение, който Ариманичните Сили ще представят пред същността, която е тръгнала по пътя на Светлината. Последното, и най-голямо изкушение е, когато същността, тръгнала по пътя на Светлината, бива изкушавана от Ариман да гледа на себе си като на Божествено Същество, заслужаващо голяма награда, като някой, който е славен и специален, който е облагодетелстван и заслужил; някой, който е облагодетелстван, и който преживява чувство на голяма гордост и слава от своите духовни постижения. Последното голямо препятствие, което съществото, поело пътя на Светлината трябва да преодолее – ако се поддаде на това изкушение, то пада отново, точно както падна Луцифер макар, че той беше блестящ и ярък пример и звезда от небесата. Падението му се дължеше на гордостта и суетата в себе си. Настоящото Съзнание разкрива, че съществата, които могат да се движат по пътя на Светлината, поддържат своето чувство на смиреност пред Светлината, признават, че сами по себе си те не са нищо и не могат да направят нищо, но чрез Светлината могат да се слеят с Божественото – тези същества са наистина трудни, ако не и невъзможни за Ариман от гледна точка на възможността да ги измами, или задържи на тази равнина. Целта да се позволи на Ариман толкова голяма свобода на действие в неговата област, е да се създаде това училище във вселената, в което масите могат да научат уроците, които всяко същество е необходимо да научи, преди да се възвиси до Божеството, преди да стане безсмъртно същество от Божествена Светлина. Мелниците на Бог мелят бавно, както и месенето на душите от мливото на мелниците, приготвянето на тестото и хляба на живота, който с течение на времето се превръща в манната небесна; тази енергия и трансформация са включени в това, което отнема еони от време. Съществата могат да ускорят този интервал като осъзнаят природата на Ариман и начина, по който Ариман работи, и като научат как те, посредством своето посвещаване на Христовата Светлина, на Христос – стабилният поток, който води до най-висшите небеса; отдавайки тези енергии, могат да повдигнат себе си от нивата на затвора, от недрата на ада, от затвора на Земята.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *