ГОВОРИТЕЛИТЕ НА СИРИУС ЗА ПРЕХОДА ГОСПОДАРКАТА НА ШИФЪРА

Господарката на шифъра идва във вашия свят, за да помага при прераждането на Слънчевото ви Божество ­ вече е слязла отвъд галактиката Андромеда, десетото измерение, за да се подготви за онова което се иска от нея ­ да определи ключовите точки на небесните тела в Слънчевото Божество ­ тя е величина, която влияе върху хода на цялата слънчева система, докато излиза от едно измерение и влиза в друго. Тя ще установи гравитационната връзка между планетите преди пътуването през вихъра от астрални нишки на Универсалното Същество ­ подреждането на планетите трябва да съвпадне с координатите на Маите и се отнася за всички паралелни вселени, многоизмерни небесни същества, планети, луни, астероиди, които ще навлязат в оптимална позиция на 21 декември 2012 година. Тя ще направи необходимото гравитационно подреждане, което ще преведе безопасно вашето Слънчево Божество през тунела и при преминаването цялата система ще се превърне в злато; ще пресъздаде в тялото му звуковата честота, която ще помогне да се задържи заедно вашата слънчева система. Тя има шифъра на всички вортексни точки на всяко тяло от слънчевата ви система ­ трябва да са установени точните гравитационни връзки между силовите полета на тези тела ­ тя по усет ще насочи оркестъра на тази финална симфония. Без нейната намеса слънчевата система би се разпаднала, защото ако небесните тела не са динамично свързани, сифонът на този магнитен преход може да запрати планетите, луните и астероидите едни срещу други в огромен галактически сблъсък, или да ги захвърли в най­външните части на многоизмерното пространство. Други могат просто да изчезнат в сивата зона между измеренията ­ най­нежеланата съдба за всички същества в преход. Сивата зона е нещо като най­гъста мъгла ­ непроходима мъглявина между живота и смъртта, където обърканата душа може да остане заплетена в преходните етапи от процеса на смъртта… някъде между материята и духа. Повярвайте, това е място където не бихте искали да се озовете. Съществата от тази зона не са от светлината ­ нарастващото ви увлечение по тях в тениски и др. ги задържа в съзнанието ви ­ това е неразумно, особено в настоящия решаващ момент, когато залозите са толкова големи. Съсредоточавайте вниманието си върху образите, които внасят светлина в аурата ви. Мисълта може и се проявява когато я проектирате във вашата рамка, а това е една действителност, която бихте предпочели да избегнете, повярвайте ни. Приемете вероятността за Господарката на Шифъра в съзнателните си мисли, за да бъдете настроени вибрационно. Тя става господстваща сила през 2010 година, когато времето навлиза в крайната фаза на своето изкривяване, преди да спре напълно на зимното слънцестоене през 2012 година. Когато времето започне да се затваря около вас ще се изправите през много противоречия ­ колкото и странни да ви изглеждат събитията сега, не можете даже да си представите какво ви очаква когато стигнете до тази точка на вортекса. Ще станете свидетели как се появяват отново изчезнали видове, как същества от други измерения се процеждат през пластовете, как се повтарят определени събития от миналото ви и границите на действителността просто се разпадат. Ще цари объркване докато същества от всички пътища на живота се сблъскват с несъзвучията на преливащите действителности. Ще се изправите през невъобразими “не­реалности”. Мнозина ще търсят отчаяно логични обяснения и ще си изгубят ума, други, които са ускорявали светлинните си тела и са еволюирали над ограниченията без да се откъснат от центъра, ще съзрат падането на стените на времето като разпростиране отвъд оковите на трето измерение и ще преминат през точката на въртене. Трябва да пречистите енергиите си и да превъзмогнете остатъците от страх, да очаквате промяната и да знаете, че ще бъде величествена ­ изглаждане на полярността, края на времето и освобождаване от заблудите. Многократно сте били предупреждавани за земните промени, които вече започнаха. Но вие притежавате силата да промените насилствения преход. Не е късно да разрешите проблема. Сега сте в критична точка ­ предстои ви ходът за шах и мат. В прехода си към по­висше измерение Гея преминава през естествена планетарна смърт, защото такава е същността на процеса. Тази концепция ви разстройва, защото все още се страхувате от излизането на физическата реалност. Помнете, че смъртта не ви е непозната, защото сте правили този преход стотици пъти досега ­ информацията за това е в гените ви ­ заровена във вашето подсъзнание. Помнете също, че унищожавайки напълно екосистемите на Земята вие затруднявате процеса на преход ­ не е все едно дали прехода ще е като лек вятър или като яростна буря. Както всички сте допринасяли за страданието й, така сега можете да обедините усилията си за да я излекувате и да я подготвите за финалната фаза на прехода й. През 1998 година започна “разкъсване на Земята”. В случай, че сте пропуснали тази новина поради беглото й отразяване в медиите знайте, че един огромен леден остров се откъсна от полюса и започна миграцията си към топлите води в най­южната част на Аржентина. Той бавно се топи, а междувременно се откъсват още ледници и ледени стени. Това е пряк резултат от глобалното затопляне ­ топенето на Антарктика. Вече на много места стават големи наводнения, но все още не знаете какво е истинско бедствие. Покачването на водните нива съчетано със задушаването на земната почва с цимент и бетон ще доведе до невероятно опустошение. Много от сегашните брегови линии ще придобият нови очертания, много крайбрежни градове ще изчезнат завинаги под водата, много хора ще се преместят в по­безопасни райони в търсене на суха земя и възвишения. Докато придошлите води заливат земята и полята, те унищожават хранителните ви запаси и отравят останалите. Боклуци и отпадъци ще бъдат пометени от разбушувалите се води, а когато се отдръпнат ще намерите земята наситена с мръсотията на човешките боклуци и токсични отпадъци, които ще замърсяват почвата в течение на още много години. Вашият елит реши да намали към 2008 година вредните емисии с 8% ­ твърде малко, твърде късно. Гея не може да чака дотогава за това незначително намаление, нито пък вие. Трябва да обедините силите си, защото сега няма по­належащ проблем за човечеството от този на околната среда. Екологията трябва да излезе на преден план и да се превърне във ваша основна грижа. Правителствата могат да бъдат принудени да реагират, защото вие сте потребителите ­ вие контролирате промишлеността когато купувате. Ако просто отказвате продуктите, които са в разрез с екологичните изисквания и които ви причиняват болести, промишлеността ще бъде принудена да спре или да се преустрои. Разбирате ли силата на обединението си и защо ви манипулират към разделение? Къде сте вие, деца на Гея? Какво е станало със способността ви да различавате нещата които са добри за планетата ви? Кога ще настоявате за определени решения? Какво трябва да стане за да превъзмогнете примирението си и да предприемете действия? Принудете управляващите да се вслушат ­ не е достатъчно да се възмущавате от престъпленията срещу Майката Земя ­ направете така, че да предизвикате промяна. Предупрежденията ни скоро ще секнат защото ще е твърде късно и няма да има път назад. Земята преминава и вие заедно с нея ­ защото вие сте съществата на Гея. Кармата трябва да се изплати и злощастията ще бъдат не по­малко истински в четвърто измерение. Заловете се незабавно за работа, защото скоро ще навлезете в необратимата фаза, когато всичко се притегля във вортекса по­бързо от скоростта на светлината. Понастоящем Гея е най­неустойчивото тяло в слънчевата система и по много причини се смята за най­слабото звено на Слънчевото Божество В същото време обаче е и най­динамичното, защото съществата на Земята са способни на неизмерими прояви на любов и състрадание ­ особено в момент на криза. Емоциите ви, когато са породени от любов са най­мощния аспект на човечността ви, който ви прави велики. Затова сега ви наблюдават толкова много очи. Затова Единствената Господарка на Шифъра е решила да извърши Великото си Дело от вашето планетарно поле.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *