Свастика (Swastika)

Свастиката, архетипът на ,,завъртане“, базирано на прави ъгли, е най-прочута като емблема на Нацистката партия на Адолф Хитлер преди и по време на Втората световна война. Оттогава тя се използва като емблема на неонацистки дейности. Емблемата обаче съществува преди Хитлер. Той използва символа, защото в края на XIX век свастиката започва да символизира германската култура и през първите десетилетия на ХХ век символът е приел отчетливи антисемитски обертонове.

Думата ,,свастика“ произтича от su (санскрит – ,,добре“) и asti, което означава ,,съм“.

Свастиката се е появявала по целия свят и е била използвана с различни значения от много цивилизации. В Скандинавия символът отдавна е приет като означаващ чука на Тор.

Ранните християни, които искат да избегнат преследвания, я използват като камуфлажен кръст. Древните азиатски, египетски и ирландски цивилизации също използват символа. В Индия той означава късмет и се поставя на вратата, в светилища, а понякога се рисува и върху човешкото тяло. В Северна Америка тя служи като символ на индианското племе хопи.

Според Франк Уотърс в неговата книга ,,The Book of the Hopi“ (,,Книгата на хопите“): ,,Символът на свастиката представлява пътя на миграциите на клановете хопи. Центърът на кръста представлява Туванасави, или Центъра на Вселената, който се намира в днешните територии на хопите в югозападната част на САЩ. Туванасави не е географският център на Северна Америка, а е магнетичен и духовен център, формиран от сливането на оста Север-Юг и Изток-Запад, по която Близнаците изпращат своите вибрационни послания и контролират въртенето на планетата. Трите посоки (pasos) за повечето от клановете са едни и същи: затворената от леда задна врата на север, Тихия океан на запад и Атлантическия океан на изток. Само седем клана: Мечката, Орела, Слънцето, Качина, Папагала, Флейтата и Койота, мигрират в Южна Америка до южните paso на върха. Останалите четиридесетина клана, започнали някъде от южно Мексико или Централна Америка, разглеждат това като своето южно paso, като миграцията им формира балансиран символ. При пристигането във всяко paso всички водещи кланове се обръщат надясно, преди да се върнат по пътя си.“

Символът съществува и във вариант по часовниковата стрелка – този, който е използван от нацистите, и срещу часовниковата стрелка, както е използван от будистите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *