Етерът, Фарадей, Тесла и свободната енергия. Защо Дж. П. Морган ги преследва?

Живеем в необятен океан от енергия. Всичко – всеки атом, всяка субатомна частица се намира в постоянно движение, въртейки се безкрайно. Дори в студения, тъмен, абсолютен вакуум на космоса съществува т.нар. от новата физика „квантов енергиен поток на вакуума”. Именно етерът познат на древните и живителната енергия на метафизиката са измеренията на това обширно поле от потенциал, в което са вписани пространството и времето.

Възникнала на границата на научното познание, една нова порода теоретични физици и вдъхновени изобретатели отправя предизвикателство към представите ни за овладяването на невидимите сили на природата. Въпреки насмешката, липсата на средства и открито потискане, те се възправят срещу старомодния класически възглед за света, разпалвайки една грандиозна научна революция. Те са неуморни изобретатели и учени-фантазьори, които може би държат ключа към вечна енергийна независимост на всеки човек на Земята.

В началото на миналия век Никола Тесла казва: „Електроенергията е навсякъде в неограничени количества. Тя може да задвижва световните машини, без да са ни нужни въглища, нефт, газ или друго гориво. Това е нова енергия за задвижване на машините, която се получава от енергия извън Земята – космическата енергия“. Със стотици патента на свое име, Тесла разработва безжичното предаване на електрическа енергия, когато през 1901 г. се сблъсква с интересите на Дж. П. Морган.

Амбициозният му проект да усилва и изпраща енергия на кораби в морето и впоследствие да осигури безплатно електричество на целия свят бил осуетен от Морган, което разорило и силно обезсърчило Тесла. Богатият индустриалец знаел, че амбициозният му план да опаше света с жици от мед, добита в неговите мини, щял да бъде провален, тъй като повече нямало да може да контролира тези доставки. Един смел автор от онези години нарича Морган – „Моргата на човечеството“. Вярата на Тесла в развитието на технологията в хармония с природата противоречала на преобладаващите американски възгледи от онова време – че мисията на човечеството е да подчини и властва над природата.

С пари и влияние Тесла бил отхвърлен като чудак и заличен от историческите архиви. Когато починал през 1943 г., научните трудове на Тесла били конфискувани от правителството на САЩ. Какви ли идеи и забележителни устройства би наследил нашият свят, ако геният му бе признат.

Дж. П. Морган попречил на Тесла не само да пренася електроенергия през морето. Той казал, че щом не може да й сложи електромер, няма да финансира проекта. Това буквално променило хода на историята и през последните близо сто години страдаме от този мотив за печалба.
Разбира се, бихте казали, че човечеството не е било готово да борави със страховитите сили, които Тесла само зърнал. Но XX век щял да донесе световни войни и нови технологии, далеч по-страховити от познатите на Западната цивилизация. Още преди Тесла, първите изследвания в областта на безплатната енергия били оглавени от велики учени като Майкъл Фарадей и Джеймс Клърк Максуел.

През 1831 г. Фарадей създал своя еднополюсен магнитен генератор по подобие на Земята, чието въртене около разтопено метално ядро поддържа въртенето й в самоподдържащо се магнитно поле. В резултат на тази работа по-късно било разработено динамото. Този еднополюсен генератор или Фарадеев диск е в основата на електромагнитния подход към безплатната енергия.

Например в „Н“ машината на Брус Де Палма и генераторът на космическа енергия на Парамахамса Теуари. Повторяеми експерименти регистрират аномално електричество на изходав количества, превишаващи вложените в завъртането на диска. Триенето и ограничения в напрежението намалявали ефективността, а съответно и широкото му приемане. Джеймс Клърк Максуел, прочут с уравненията на Максуел, е известен с точната формулировка на нещата чрез теориите си за електрическите свойства, които елиминират енергията на нулевата точка.

Но по-късните трудове на Максуел допускали съществуването на „етер“ – субстанция, по-фина от въздуха, считана за научен факт още от времето на Платон.

Етерът съществува, но това не е видима материална течност. Фарадей възстановил това понятие на силовите линии, но смятал, че електромагнитното поле или електромагнитното смущение в етера в действителност са извити струни. Струните се намират под напрежение и при смущение вие всъщност ги дърпате. Максуел ясно заявява, че се е заел да улови точно каквото Фарадей правел на теория със силовите линии и го постигнал.
Известният експеримент на Майкълсън и Морли от началото на века не установил наличие на стационарен етер, което за класическата физика потвърдило, че не съществува. Нечестната победа на статуквото отново лишава човечеството от божествения дар.

През 1905 г. популярност придобила теорията на относителността и хората решили, че нямат нужда от етер и празното пространство си е празно. 20 години по-късно, през 1925 г., когато в играта влиза квантовата механика, внезапно от уравненията й се появява нова енергия. За да имат смисъл уравненията, тя трябвало да съществува. Трябвало да има колебания в енергията на електромагнитното поле при много висока честота, която взаимодейства с всичко. Наричаме я енергия на нулевата точка. Оказва се, че всички елементарни частици взаимодействат с тази енергия и това се превръща в потенциален енергиен източник.

Това откриваме днес. Безплатната енергия е другото наименование на енергията на нулевата точка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *