Хенри Форд – ,,ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ ЕВРЕИ“ – ЕВРЕИТЕ В БИЗНЕСА

По времето на Джордж Вашингтон в страната имало около 4000 евреи, повечето проспериращи търговци. Те застанали на американска страна и помогнали в критични моменти на въстаналите колонии със заеми. 
Петдесет години по-късно еврейското население в САЩ наброявало повече от 3 300 000 души. Какъв е техният брой днес (1920 г.) едва ли някой може с точност да изчисли.
Ако захванем да правим списък на различните форми на бизнес, контролирани от евреите в Съединените щати, ще трябва да упоменем повечето от жизненоважните индустрии в страната – и такива, които наистина са жизненоважни, и други, които по силата на изградени навици, са направени да изглеждат жизненоважни. Театралният бизнес е изключително в еврейски ръце – писането на пиеси, продуцирането и поставянето им на сцена, както и собствеността върху самите театри. Товаобстоятелство води дотам, че днес в почти всяка продукция може да бъде открита пропаганда – някой път под формата на комерсиална реклама, друг път като директно насочено политическо напътствие.
Киноиндустрията, захарната индустрия, тютюневата,петдесет и повече процента от производството на месо, над шейсет процента от обувната индустрия, по-голямата част от музикалната индустрия, бижутерството, зърното, памука, петрола, стоманата, издаването на списания, новинарския бизнес, бизнеса с алкохол, а така също и кредитирането – всичко това, ако бъдат упоменати само индустриите с национално и международно значение – е под контрола на евреите отСъединените щати, действащи или сами, или в асоциация с евреи отвъд океана.
Американците ще бъдат силно учудени, ако можеха да видят истинското лице на американските бизнесмени”, които поддържат нашия търговски престиж зад граница. Те са главно евреи. Последното обстоятелство може да хвърли светлинавърху “американските методи в бизнеса”, които се прилагат в различни части на света. Когато хора от много различни раси и националности извършват отделни функции в един бизнес, носещ името “американски” и правят това на съвсем законнооснование, не е чудно, че на много американци не им харесват някои от определенията за американските методи, появяващи се в чуждата преса. Ако репутацията на американския бизнес е пострадала, това е защото са били прилагани други, типичнонеамерикански методи под названието “американски”.
Примери за еврейския просперитет в Съединените щати могат да бъдат наблюдавани навсякъде, във всички сфери, но просперитетът, разглеждан в неговата причинно-следственна връзка, не бива да се смесва и бърка с контрола. Би било невъзможно за каквото и да е сдружение от неевреи, при подобниобстоятелства, да постигне такава форма на контрол, която са създали евреите. Причината за това е, че на неевреите им липсват определени качества на задружност в работата – насъзаклятничество, ако щете – както и спойката върху расова основа, толкова характерна за евреите. За другите хора не значи абсолютно нищо това, че насреща им стои неевреин, докато за евреина е почти всичко, когато на прага му стои друг евреин.
Еврейският план да бъде прехвърлен пазарът на техните пари в Съединените щати бе нещо, което американците не искаха. Понеже имахме предупрежденията на историята какво ще значи това за нас. Не случайно Испания, Венеция, Германияи Великобритания подред заслужиха сянката на подозрението в цял свят, заради стореното от еврейските банкери. Важно е да се разбере, че повечето от враждите на национална основа,съществуващи днес, са резултат от съпротивата срещу властта на еврейските пари и онова, което тази власт е извършила под камуфлажа на различни национални флагове.
“Англичаните направиха това”, “германците направиха онова”, говорят хората, а пък всъщност и “това” и “онова” го е извършил евреинът – без националност, като отделните нации са били само фигури върху еврейската шахматна дъска. Днес посвета се чува: “Съединените щати извършиха еди-какво-си… Ако ги нямаше Щатите, светът щеше да е много по-добър… Американците са подли, алчни и жестоки хора”.
Защо? Ами защото мощта на еврейските пари е концентрирана тук и тези пари се множат, възползвайки се от своята неприкосновеност при нас и страданията на Европа, като насъскватконтинентите един срещу друг. И защото толкова много от т. нар. “американски бизнесмени” зад граница днес съвсем не са американци, а евреи.
Гражданите на различни държави в наши дни откриват, че дори на белите нации не им се позволява да се погледнат едни-други, освен през еврейски очи. Великобритания и Франция рядко могат да видят говорещ от трибуната американец,който да не е евреин. А това става причина те да отвърнат по подобен начин, като изпращат при нас евреи, смятайки може би, че ние ги предпочитаме.      
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *