Ц И О Н И С Т И Т Е

ДЕЙВИД АЙК е бивш британски футболист и футболен коментатор, който днес е по-известен като автор на теории на конспирациите. Роден е в Лестър, Англия през 1952 г. От 1990 г. посвещава живота си на темата „Кой и какво в действителност контролира света“. Дейвид АйкАйк твърди, че е създал един морален и политически светоглед, който обединява това, което той вижда като тоталитарни тенденции в модерния свят с един Ню Ейдж (New Age) спиритуализъм. Неговите възгледи са представени като „Ню ейдж конспирация“. В сърцето на неговите възгледи е виждането, че светът се управлява от тайно общество, наречено „Глобален елит“ или „илюминати“ („Illuminati“), които той свързва с Тайните протоколи на ционските мъдреци и анти-семитизма През 1999 г. Той публикува „Най-голямата тайна“ („The Biggest Secret“), в която пише, че илюминатите са раса от рептилоидни хуманоиди, и че много изтъкнати личности по света са рептилии, в това число Дж. Буш, Елизабет II и др. [редактиране]Външни препратки „Тайните на Матрицата“ – лекция на Дейвид Айк Дейвид Айк за NWO (Новият световен ред) – Откъс от книгата „“…и истината ще ви направи свободни”

Ц И О Н И С Т И Т Е 
 
Протоколите на старейшините на ZION The Protocols of the (Learned) Elders of Zion, също The Protocols of the Sages of Zion или The Protocols of Zion (от руски : „Протоколы Сионских мудрецов“ or „Сионские Протоколы“),представлява текст , който има за цел да опише план за постигане на глобално господство global domination на евреите Jews. Многобройни независими проучвания многократно доказват , че това е измама публикувана във вестник The Times в Лондон през 1921г ,разкривайки , че много от материалите в Протоколите са изплагиатствани от по-ранна политическа сатира и те нямат антисемитска тематика. Веднъж появили се в началото на 20ти век , техните най-ранни издатели предлагат неясно и често противоречиво доказателство как всъщност те са се сдобили с копията на разгласения оригинален ръкопис.Въпреки всичко , някои хора , продължават да разглеждат Протоколите като свидетелство за заговор , по специално в някои части на света където антисемитизмът е широко разпространен.Ръкописа е често цитиран и препечатван от антисемити и понякога използван като свидетелство за еврейски заговор в Средния Изток. Протоколите са замислени да поставят начало на литература за теория на съвременни заговори,като форма на документация до нов член на братството от „старейшините” , описвайки как те ще ръководят света чрез контрол на медиите и финансите.Протоколите връщат традиционното социално нареждане основано на масовата манипулация.Били са популяризирани от тези , които се противопоставят на революционното движение и разпространени по-нататък след революцията в Русия през 1905г.Протоколите стават световно известни след болшевишката Октомврийска революция през 1917гBolshevik October Revolution , когато идеята , че болшевизма е заговор за световно господство предизвиква вариращ интерес към тях. Допълнително, „голямата депресия” Great Depression дава важно развитие в историята на Протоколите въпреки , че няма никакви доказателства за достоверността им.Широкото им разпространение на Запад става през 20те и 30те години и продължава употребата им като инструмент за пропаганда , което значително намалява с поражението на нацистите през Втората Световна Война.Протоколите все още са често употребявани в арсенала на съвременния антисемитизъм. [редактиране]Източници и съдържание Изглежда , че голяма част от текста в Протоколите е изплагиатстван от 1864 памфлет , Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu (Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu), написан от френския сатирик Maurice Joly. Работата на Joly напада политическите амбиции на Наполеон III , като той използва диаболиката и замества възгледите на Наполеон с тези на „заговорниците в ада” Изглежда , че и самият Жули заема материал от популярен роман от Eugиne Sue, The Mysteries of the People(Мистериита на хората),в който като заговорници са представени йезуитите.Евреите не се появяват в нито една от тези творби.И тъй като е било забранено да се критикува монархията , Жули отпечатва памфлета си в Белгия ,след което се опитва тайно да го внесе обратно във Франция.Полицията конфискува много от копията и памфлета бива забранен за разпространение.На 25 април 1865г Жули е осъден на 15 месеца затвор. Новелата на Hermann Goedsche от 1868г „Biarritz” ,която е със строга определена антисемитска тематика , налага друга идея за вдъхновението при написване на Протоколите.В главата „In the Jewish Cemetery in Prague” („ В еврейското гробище на Прага”) Goedsche описва средношна среща на членове на мистериозна равинска клика ,описвайки как в полунощ дяволът се появява пред тези ,които се събират от името на дванадесетте племена на Израел Twelve Tribes of Israel за да планират „еврейската конспирация” „Jewish conspiracy.“ Неговото описание е подобно на това на Alexandre Dumas в сцена на Joseph Balsamo, където Cagliostro и неговата компания съзаклятничат и скицират връзката на диамантения гердан affair of the diamond necklace. С появата на Biarritz , горе долу по същото време когато се появява и The Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu,(диалога в ада между Макиавели и Монтескю) , е възможно Goedsche да се е вдъхновил от идеите в памфлета на Жули , особенно от детайлите на среднощната среща на мистериозната равинска клика . Goedsche, реакционер до събитията през 1848г , изгубва работата си в пруските пощенски служби след като забравя доказателство и въвлича демократичния лидер Benedict Waldeck в заговор срещу краля. След неговото освобождаване от пощенските служби започва кариера като дописник при консерваторите , като продължава да пише под псевдонима Sir John Retcliffe . [редактиране]Структура и теми 24-те протокола са приети за факт и като инструкции към новия старейшина ,очертавайки начина , по който групата ще контролира света. Старейшините искат всички „нееврейски нации”(които те наричат гои ) да бъдат мамени и да се подчиняват на тяхната воля.Техните предпочитани методи включват : Протокол ТЕМА 1 Алкохолизъм 2, 9, 12 Пропагандиране на всевъзможни идеи с цел подкопаване на основите на вече установени и възприети форми на управление ,например: Дарвинизъм, Марксизъм, Ницше-изъм , Либерализъм, Социализъм,Комунизъм, Анархизъм и Утопизъм 4 Материализъм 5 Световно Правителство 7 Световни войни 10 Всеобщо право на вот 11 Намаляване на гражданските права с извинението за защита от враговете на мира 11, 12, 17 Създаване на впечатление за свобода на медиите,свобода на езика,демократични и хуманни права,като всяко едно впоследствие да бъде подкопано и да се превърне в илюзия или димна завеса зад , която всичко е лъжа и тирания 13 Отвличане,разсейване,объркване 14 Порнографска литература 14, 17 Унищожение на Християнството и др.религии,последвано от преходен период на атеизъм,последвано на края от господството на Юдейството 16 Промиване на мозъци 20 Икономически депресии 20 Прогресивно облагане с данъци на имуществото 20 Рязко намаляване на състоянието на външните заеми 23 Освобождаване на силите на злото изпод маската на принципите на свободата с единствената цел „Краля на евреите” да унищожи същите тези сили за да може да се изяви като спасител. Контролът над медиите и финансиите щеха да заменят традиционните източници на социално нареждане с някой , основан на основата на масовата манипулация и състояние да се проектира пропаганда ,където мощните елити заговорничат и скриват неприятни истини от масите. В това отношение Протоколите се базират на установена съвременна преценка ,радикализъм и капитализъм , но представете си ги като част от организиран план ,по-точно като продукт на обективни исторически процеси. Текстът допуска , че читателят вече вярва ,че франк масоните са тайно общество със скрита политическа цел , и че Протоколите имат за цел да демонстрират тази скрита цел , контролирани и напътствани от „Старейшините „ нещо като конспиративна теория вътре в теорията за конспирации.В Протоколите франк масоните и „либерални мислещите” са показани като инструменти , които Старейшините ще заменят с еврейска теокрация. Протоколите описват предстоящо „кралство” и навлизат в подробности относно това как то ще бъде управлявано. В това „кралство” Старейшините ще избягват директния политически контрол ,предпочитайки да утвърдят себе си чрез лихварството и управлението на парите. Дори „Кралят на евреите” няма да бъде нищо повече от един фигурант. [редактиране]Conspiracy references – Справки Идеята , че франк масоните оформят част от анти-християнския заговор ,дори и без помощта на евреите , предхожда разпространението на Протоколите. В късните 18ти и 19ти в. Масоните са били популярни ( както са били разпространени и много братски организации) и техният най-ярък опонент Римокатолическата църква се противопоставя на откритата поддръжка на свободата на религиите (freedom of religion ) и на просвещението на идеалите. След взаимодействие с масони ,щотландския философ John Robison става ентусиазиран привърженик на теориите за конспирация и описва подробно своите впечатления в своя 1797 памфлет Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies.(Доказателства за заговор срещу всички религии и правителства в Европа ,запазени в тайна среща на франк масони,илюминати и др.общества).Той не взема под внимание , че френските масони са били членове на някои вражески фракции и , че много от тях са били екзекутирани от съперниците си. В произведението на Робинсън не се споменават евреите. Йезуитския свещеник Abbй Barruйl е имал контакти с Робинсън но е разширил представата включваща евреите.Той обвинява евреите в основаване на баварските Илюминати Bavarian Illuminati , движение от франкмасони ,които са били най-радикалното разклонение на The Enlightenment („Просветените”) , и които са се присъединили към масоните. Влиянието на Протоколите е широко обсъждано при развитието на други конспиративни теории и се появява многократно в съвременната конспиративна литература , като например Jim Marrs“s Rule by Secrecy.Някои скорошни издания обявяват , че в Протоколите евреите прикриват самоличността на други конспиратори като Illuminati , Freemasons, Priory of Sion, и дори мнението на David Icke „ измерими пространствени обекти”. Други по-малки групи , които вярват в тяхната автентичност претендират ,че книгата не описва начина на мислене на всички евреи ,само на тези принадлежащи към един съмнителен елит на ционисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *