НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

Дуйат Кинман (откъс от книгата)
 
“До края на този век (2000 г. сл. Хр.) ще бъде установено първото в историята на човечеството световно правителство. Единното световно управление е неизбежно.”
Папа Йоан Павел II
От книгата “Ключовете на тази кръв” Малахи Мартин
 
“Ако не спреш тревожните си призиви ще те убием!”
Гласът на човек, който определи себе си като сатанист, прозвуча по телефона и изрече това, докато бях в ефир на живо в едно телевизионно студио в Салем, Орегон. Никога преди това не бях заплашван, така че не приех сериозно заканата.
Малко по-късно, около 22:30 часа, напуснах студиото. Запалих колата си и потеглих към първата пресечка. Медисън стрийт е слабо осветена улица, но все пак виждах блоковете и в двете посоки. Когато навлизах в пресечката зърнах за миг светлините от фаровете на огромен мотор. Той чакаше в тъмнината и като ме видя тръгна към мен. Беше пресметнал времето до секунда. Идваше насреща ми с висока скорост. Бях заслепен от ярката светлина на фаровете и оглушен от рева на мотора. Нямах и част от секундата, за да натисна спирачките или педала на газта. И изведнъж преминах пресечката. Пропусна ме на косъм.
Инженерите в телевизионната станция по-късно ми казаха: “Нямало е начин да те пропусне, спасил си се по чудо”. Сега вярвам, че онази нощ Божията ръка беше застанала между нас.
Три дни по-късно, в пощенската кутия вкъщи се получи анонимно писмо. В него пишеше: “Ако не престанеш с тревожните си призиви, ще те убием. Няма земна сила, която може да ни попречи. Спри сега, докато още можеш.”
Занесох писмото на жена си и двамата го прочетохме. Току-що бяхме отпразнували 42-та годишнина от сватбата си. “Скъпа, – казах аз – обичам те много, обичам и нашите синове, и снахите, и внуците ни. Какво да правя? Да се откажа ли?”
“Никога няма да се откажем!” – беше нейният отговор.
Тези, които заплашваха: “Ще те убием. Няма земна сила, която може да ни спре”, не знаеха, че всъщност има една далеч по-могъща сила, която не е от този свят. И не разбираха, че моята защита е от високи места – много високи!
“Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам” (Пс.91:1-2).
Не знаеха, че имам солидна животозастрахователна полица, която ме защитава “за всички времена” (Йоан 3:16), че Централното разузнавателно управление бди над мен двадесет и четири часа в денонощието. Не, не правителственото ЦРУ, а небесното – Христовите безчетни ангели. “Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища” (Пс.91:11).
В началото, за един кратък момент се почувствах изплашен. И тогава в ума ми просветна едно от най-великите обещания на Словото – това, което преди доста време стана стихът на живота ми:
“Според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че както винаги, така и сега, ще възвелича Христос в тялото си – с пълно дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт” (Филип.1:20).
Страхът ме напусна и от този миг до днес Бог ме закриля. Имах възможност, чрез Неговата благодат, да остана страж на стената и да тръбя с чистия и ясен звук на бойна тръба. Сега целта ми е да следвам думите на Павел – великият апостол:
“Но не се скъпя за живота си, като че ли ми се свиди за него, в сравнение с това, да изкарам пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат”(Деяния на апостолите 20:24) .
 
Предстоящият Нов световен ред
(единно световно правителство)
 
Съществува план за въвеждането на Нов световен ред в Америка, който стремглаво се движи напред със скоростта на бърз влак. “Нов световен ред” е тайният кодов израз за единно световно правителство.
Зад плана стоят мощни, глобални свръхсили, които неумолимо и безжалостно бързат да установят до 2000 година сл. Хр. единно световно управление на планетата Земя. Те вярват, че това е в кръга на възможностите им и напрягат мишци за финала. С този план и техните усилия ще се занимаем обстойно в тази книга.
 
Новият световен ред представен в резюме
 
Планът за Новия световен ред, представен накратко, е следният: Националните държави по земята предават своя национален суверенитет на една Централна световна власт. Цялата политическа, икономическа, военна и църковна сила на света преминава към един център, под чийто контрол попада и ядреното въоръжение на света. Този страшен господар са Обединените нации (ООН).
Ако американците позволят това да се случи, с Конституцията и Закона за правата ще бъде свършено завинаги. Личните оръжия на гражданите ще бъдат конфискувани и никога повече няма да бъдат върнати. Свободните граждани на този народ ще станат роби на едно свръх тоталитарно управление.
 
Световните ръководители призовават
за Нов световен ред
 
За първи път в историята на Америка, президентът на Съединените щати, Джордж Хърбърт Уокър Буш, призовава за Нов световен ред по време на Персийската криза:
“Намираме се в уникален и необичаен момент. Кризата в Персийския залив, с цялата сериозност на положението, ни предлага рядката възможност да се оттласнем рязко напред в историята и да се придвижим към ерата на сътрудничеството. Тези смутни времена могат да родят това, което е наша историческа цел – Новият световен ред… Стотици поколения преди нас са търсили трудния път към мира, докато войните са вилнеели и са осуетявали човешките усилия. Днес присъстваме на усилието да бъде роден Новият световен ред – един свят напълно различен от този, който познаваме.”
В навечерието на Войната в залива, генерал Брент Скоукрофт, съветник на президента по Националната сигурност, каза: “Предстои ни забележително събитие – раждането на Нов световен ред.”
В своята книга “Ключовете на тази кръв”, католическият свещеник Малахи Мартин помества изявление на Папа Йоан Павел II:
“До края на този век (2000 г. сл. Хр.) ще бъде установено първото в историята на човечеството световно правителство… правителство, което ще има неограничената власт да решава основните въпроси на човешкото оцеляване”.
Малахи Мартин говори за силите, които ни тласкат напред към това единно световно правителство. И добавя: “Единното световно управление е неизбежно.”Ватикана горещо подкрепи тази книга.
В навечерието на Войната в залива сенатор Марк О. Хатфийлд писа до президента Буш:
“Бих искал да съм сигурен, че Ви е известна пълната ми подкрепа към Вас и екипа от млади мъже и жени под Ваше разпореждане. Очаквам Новия световен ред и се присъединявам към Вас.”
Норман Къзинс заяви през 1985 година:
“Световното управление наближава. Всъщност е неизбежно. Никакви доводи “за” или “против” не могат да променят този факт.”
Тази глава разглежда подробно плана за Новия световен ред. Нека първо проследим първоизточника му.
 
Първоизточникът
 
Началото е в Инголстат, Бавария с д-р Адам Вайсхаупт, професор по църковно право и ученик на Луцифер. Роден евреин, Вайсхаупт сменил религията си като приел католицизма, но после се отказал и от него. Отказал се и от сана си на йезуитски свещеник. Станал масон и практикувал магьосничество, като и в двете преуспял, и бил смятан за специалист. На 1 май 1776 година създал сектата на така наречените илюминати.
Целта му била да представи магьосничеството като човеколюбива кауза, да унищожи християнството и да го замени с Единно световно управление. “Мъжете на Ордена имат пред вид нас, когато говорят за седмото хилядолетие, в което една по-висша раса на хора-богове ще се грижи и ръководи планетата към златен век. Болшинството (от хората) са неподходящи – невежи и недостойни за божествеността. Те ще бъдат унищожени или доведени до положение на роби.”
Разказвайки за основаването на Ордена на илюминатите, Вайсхаупт споменава с насмешка как “подмамвал” “лековерните християни”:
“Най-чудесното нещо е как лутеранските и калвинистките богослови, принадлежащи към нашия Орден на илюминатите (“светли”, “просветени” умове, бел. на пр.) наистина вярват, че виждат в него истинското и искрено чувство на християнската религия. О, смъртни човече, има ли нещо, в което не си създаден да вярваш?”
Исус казва: “Да заблудят, ако е възможно и избраните”(Мат.24:24).
 
Илюминатите
 
Подобно на масонството и Ордена на илюминатите е дяволско движение, създадено да пази и развива древните окултни науки на вавилонските и древнокелтските жреци. Целта му е да унищожи християнството, да отмени националните правителства и да обедини народите в една световна свръхдържава начело с Луцифер. Орденът на илюминатите е причината за опустошителните събития в Европа по време на Френската революция, когато между два и пет милиона души са убити, а стотици хиляди от тях – умъртвени на гилотината. В края на 1770-те движението се прехвърля през Атлантическия океан и идва в Америка. (За да не отнеме много време, ще се спрем на нелегалните му действия тук, започвайки от 1913 година.)
 
Триъгълникът – тайният символ на илюминатите
 
НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ! Един от символите, който разбулва мистификациите, е триъгълникът. Той казва всичко. Това е символът на Новия световен ред.
Той изобразява идеята за единно световно управление, осъществявано под господството на Луцифер – този, когото Библията разкрива като Сатана, “богът на този свят”, “дяволът”.
“И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в Книгата на живота на закланото Агне”(Откр.13:8).
 
Съветът за международни отношения
 
Под натиска на полковник Мандел Хаус – един от много близките съветници на президента Уилсън – в 1913 г. в Америка влиза в сила Закона за Федералния резерв. Любопитно е, че Законът за Федералния резерв е прокаран по съкратената процедура и е ратифициран от Сената по време на коледната “ваканция”. С него се основава Американската централна банка и се проправя пътя на Съвета за Международни Отношения (СМО). През 1922 година СМО е окончателно утвърден и се превръща в една от най-мощните институции в Америка. Тази частно притежавана организация е натоварена с външната политика на страната. Състои се от елитна група мъже и жени, които заемат най-високите постове на властта в Съединените щати – в банковото дело, конгреса, образованието, военната област, медиите и дори църквата. СМО се финансира и контролира от мегабанкера Дейвид Рокфелер. Фамилията Рокфелер, както и тази на Ротшилд, са дълбоко посветени на каузата на франкмасонството. Масонството впрочем, е скритият катализатор на много от тайните организации на Новия ред, но за това ще стане дума по-късно. Финансовите империи на Ротшилд и Рокфелер са толкова огромни, че не подлежат на изчисление. (Ротшилд е силен в луциферовата доктрина.)
 
Някои “ключови” членове
на Съвета за международни отношения
 
Членовете на Съвета са приблизително 2500 на брой. Имената на повечето са широко известни. Ето някои от “светилата”:

 1. Сайръс Ванс – стреми се да установи мир в Сомалия. Можете да го видите често по телевизията.
 2. Пол Вьолкер – въведе новите пари. Виден член на СМО и бивш председател на борда на Федералния резерв.
 3. Хенри Кисинджър – бивш държавен секретар в администрацията на Ричард Никсън.
 4. Джордж Буш (старши) – масон 33-та степен.
 5. Дейвид Рокфелер
 6. Алан Грийнспан – понастоящем председател на Федералния резерв.
 7. Рос Перо – не се появи изведнъж. Той беше подготвян, за да бъде “грабителят”. Бъдете нащрек с Рос Перо – мъжът, който казва, че ще промени системата (“нуждае се от поправка” – казва за нашата Конституция!) Той е сред защитниците на тезата за конфискация на оръжието.
 8. Джеси Джаксън
 9. Колин Пауъл
 10. Джералд Форд
 11. Джими Картър
 12. Бил Клинтън
 13. Нют Гингрич
  Много от известните медийни личности са членове на СМО – Дан Радър; Бил Мойърс; Тед Копъл; Ървинг Р. Ливайн; Барбара Уолтърс, Дейвид Бринкли, Том Брук; Джон Чансълър и Даян Сойър.
  Членовете на СМО разполагат с власт в най-висшите кръгове на американското правителство. Задачата им е да установят единно световно правителство под тайното кодово название – Нов световен ред.
  Един от тях, Ричард Гарднър, от Института за хуманитарни изследвания в Аспен, Колорадо, няма колебания относно целта. Той пише:
  “Сградата на Световния ред трябва да бъде изградена по-скоро от основата нагоре, отколкото от върха надолу… едно подривно движение, подкопаващо къс по къс националния суверенитет, ще постигне много повече отколкото едно старомодно нападение.”
  Гарднър говори за “подкопаване” на законовите устои и суверенитета на нацията, която ние с вас обичаме и чието независимо знаме гордо приветстваме.
  Суверенитетът на Съединените американски щати е поставен под въпрос. Контраадмирал Честър Уорд, бивш адвокат, генерал от военноморския флот, член на СМО в продължение на 16 години, заявява:
  “Идеята за сливането на американския суверенитет и национална независимост с едно общо всесилно световно правителство… тази жажда да се подчини суверенитета и независимостта на Америка е широко разпространена при повечето членове.
   
  Тристранната комисия
   
  Втората тайна организация – Тристранната комисия, основана през 1973 година от Дейвид Рокфелер, е разширение на СМО. Рокфелер избра за неин директор един професор от Колумбийския университет на име Збигнев Бжежински, бивш съветник по сигурността на президента Картър. Тристранната комисия е изпълнителен орган на СМО. Състои се от 200 члена. От 1993 година в нея са представени дванадесет нации от Европа, Канада, Америка, Мексико и Япония. Заедно с Римския клуб и Тристранната комисия, т.н. Тристранна сфера – Съединените щати, Европа и Япония – са разделили планетата на десет геополитически региона. Съединените щати са област едно, Европа е област две и Япония е област три. Тези три области имат предназначението да бъдат силовия център на десетте глобални региона, тяхното единно, световно, транснационално правителство в Новия световен ред. Народите в тях, т. н. страни G8, ще са политическата и финансовата сила на света. Целта, която ги движи е, да превърнат Съединените щати в част от глобалната общност на нациите в Новия световен ред.
  В своята книга “Без извинение”, сенатор Бари Голдуотър пише:
  “Най-новият международен комплот на Дейвид Рокфелер… възнамерява да спомогне за мултинационалната консолидация на търговските и банковите интереси, като поеме контрола над политическото управление на Съединените щати.
  Тристранната комисия е началната фаза на предсказаната от Библията единна политическа и икономическа световна система от последните дни. Това, което при­вър­жениците на Тристранната комисия се опитват да установят, скоро ще бъде директно контролирано от идващия световен лидер, самият Антихрист.
  Нека изброя някои от имената, които ще разпознаете като членове на комисията: Джордж Буш (старши), Збигнев Бжежински, Хенри Кисинджър, Дейвид Рокфелер, Брент Скоукрофт, Джими Картър, Сайръс Ванс, Джеси Джексън, Бил Клинтън и много други.
   
  “Череп и кости” –
  Обществото на Йейлския университет
   
  Една от най-мощните тайни организации, работеща за Новия ред, е рожба на Йейлския университет. Нейните членове са изключително влиятелни и заемат високопоставени позиции в света: Дейвид Рокфелер, Джордж Буш (старши), Уилиям Бъкли, генерал Брент Скоукрофт, Авърил Хариман и др.
  Антъни Сътън, преподавател в Странфордския университет, написа книгата “Тайното основаване на Америка – въведение в Ордена “Череп и кости.” Обществото “Череп и кости” е съсредоточено в Йейлския университет. Всяка година избират петнадесет от завършилите университета, за да ги въведат със специален ритуал в Обществото. Те лягат в ковчег и заобиколени от нацистки пречупени кръстове – вечният знак на вавилонския бог на слънцето – пият кръв от човешки череп. След това се изправят като преродени хора-богове. Ще обобщя книгата от 280 страници с едно изречение:
  “Ще използваме диалектиката на Хегел, за да изградим общество, в което държавата упражнява пълен контрол… Един нов световен ред, където държавата е неограничена и свободата на индивида се състои единствено в сляпото подчинение на държавата.”
  Може ли да бъде казано нещо по-точно за световната окултна социалистическа диктатура?
  Съгласно правилата на “Череп и кости” клетвата, която неговите членове полагат, има предимство пред всяка друга клетва и може да ги освободи от всяко друго задъл­жение – дори това да се пази, защитава и поддържа Конституцията на Съединените американски щати. Като член на “Череп и кости” Джордж Буш (старши) се клел в това!
   
  Билдербергите
   
  Друга подобна тайна организация е тази на Билдербергите от Европа – “Четвъртият Райх на свръхбогатите” – мощна група от 100 мъже и жени в Европа и Съединените щати. Тя е в съюз със СМО. Някои от американските членове са: Хенри Кисинджър, Збигнев Бжежински, Дейвид Рокфелер, Робърт Макнамара, Джералд Форд, Уилям Бъкли и Катарин Греъм, главен редактор на Washington Post.
  Те са могъщи. Те са невероятно могъщи. Групата “Билдерберг” е в основата на замисъла за обединяването на европейските държави в Европейската общност. Всъщ­ност, това е катализаторът за изпълнение на пророчеството за световната империя от последните дни – възобновената Римска империя.
  Някои от тези, които посещават тайните сбирки на билдербергите в Европа са: лондонският магнат Едмънд Ротшилд, човекът който контролира почти целия нефт в западния свят и установи световния златен стандарт. Той е дълбоко въвлечен в луциферовата доктрина на илюминатите и масоните, Хелмут Кол от Германия, холандският принц Бернхард, принцът на Великобритания Чарлс,придружителят му Лойд Бентсън, Джералд Форд и Уилям Бъкли от Съединените щати.

Конспиративно: Нашествието на рептилиите, последната фаза на Новия световен ред!

By редактор in АПОКАЛИПСИС  16/02/2018
….ако погледнем света днес, ще видим, че човечеството е загубило своята човещина. Живеем в нечовешки свят.
Дали наистина сме свидетели на  последния етап от Новия световен ред след нахлуването нарептилиите? Преди около 5 500 години нашата космическа памет (ядрото на съзнанието) бива  заличена от рептилиите.
За щастие паметта, честотата крадено от непознатаоакррадено от непознато и енергията започват да се връщат и те не могат да  спрат това. Тези същества смятат, че имат право да бъдат тук. Те смятат, че имат право да ни поробят, защото не можем да се самоконтролираме.
Те забравиха, че  също са част от Вселената. Тяхното нахлуване се случи в петото крадено от непознаткоскрадено от наепознато измерение чрез създадената от тях   дупка между измеренията. И когато нахлуха, те се заеха с нашата клетъчна азбука.
Това означава, че нашата ДНК е била изключена, централният източник на енергия, който беше в центъра на нашата планета и от своя страна беше свързан с Вселената, също е бил изключен.
крадено от непознатоккрадено от непеознато
Нашата планета е съзнателна и жива цялост. Ядрото на нашата планета има източник на енергия вътре, но се зарежда от Вселената, от космоса. Полетата на различни енергийни мрежи бяха изкривени от това нахлуване, те изключиха  този особен източник на енергия от нашата планета и ако погледнем света днес, ще видим, крадено от непознатоекраденот от неепознато че човечеството е загубило своята човещина. Живеем в нечовешки свят.
Как позволихме това да се случи и как продължаваме да го търпим? Това не е човешка програма, това е негативната програма на  пришълците рептилии. Всъщност  не става дума за  създаване на враг; Необходимо е да разберем как да предадем послание крадено от непо знато краадено от непознато на рептилиите, че времето на техния контрол върху тази планета е свършило.
Когато влечугите ни нападнаха, те проникнаха в Сахара, Египет. Те създадоха „задействащо събитие“, което означава, че те са създали последователни събития, довели ни до това, което виждаме днес на нашата планета. Това е избор, който ние самите направихме крадено ота непорзнатоскрадено от непознато като вид, поради липсата на разбиране за случващото се по онова време.
Различните религиозни текстове, разхвърляни по нашата планета, са създадени от тези рептилии. Тези арогантни и високомерни същества  създадоха за нас определена програма на мислене въз основа на поклонение и изкупление, заставяйки ни да си мислейм, че сме малки крадено от непознатоцккрадено от нетпознатои самотни „червеи“, които трябва да излязат от греха, което е напълно невярно.
И това е негативната програма на извънземните влечуги. Това задържа развитието на човека вече  около пет хиляди години. Ученията, които са част от човешката история и това, което принадлежи на човешката раса, са били фалшифицирани и изкривени крадсенро от непознатойкрадено от непознато и не е изненадващо, че много от нас умират с разбити сърца.
Защото живяхме живот с измислени за нас фалшиви истини. А сегашната програма след  това нашествие,  е контролът върху съзнанието. Но когато наистина започнем да излизаме от рамката на умствената програма, те не могат да ни контролират, защото не крадено от непознаторкрадено от непознатор знаят какво е съвест и не разбират човешките емоции.
Те включиха  само ментално програмиране, което беше много успешно, когато се приложи в нашето общество, в начина ни на живот, като така  могат лесно да ни контролират като роботи всеки ден, на работа, в семейството, когато правим ипотека.
Това е част крадеано от непознтатоткрадено от непознато от програмата, която ни държи в един цикъл. Но много от нас са преследвани, защото се опитват да намерят друг начин, знаейки, че всичко, което искаме, е освобождение. Контролът на съзнанието се осъществява на много нива: чрез телевизията, киното, музиката, медиите и технологиите за контрол на съзнанието и дори това, крадено от непознатоекрадентой от непознато което не можем да видим с просто око, ако подсъзнанието ни  мълчи.
Сега цялата технология за контрол на съзнанието служи за постигане на целта на рептилиите. Това е античовешка програма, основана на господство и робство. Контролът над разума се засили от ноември 2009 г., защото влечугите считат, че губят контрол.
крадено от непознсатодкрадено от непознатсо
Съзнанието на рептилиите  създаде на тази планета античовешка структура, която е от полза само за привилегированото малцинство (елит). Рептилиите  вярват в йерархията.
Рептилиите се появяват преди милиони години, на планета в близост до съзвездието Дракон. Програмата им е насочена към моралното разложение на жителите на нашата планета, деградация на ума крадйено от непознатеодкрадено от непознато и сърцето. Като тласкат човечеството към тази цел, ориентирани  на егото, рептилиите получават повече енергия за сметка на поглъщането на нашата негативна енергия.
За краден о от непознатоскрадено от непознатао да се откъснем от този контрол на съзнанието, трябва да разберем и изясним, че по-рано сме били различни и сме могли да поддържаме връзка с други същества, живеещи на други космически брегове и в други измерения.
Има обаче  същества на  светлината, които винаги са били тук и няколко години преди крадено от непозснатоакрадено от неапознатоосновната битка между светлината и рептилската тъмнина, между злото и доброто, те ще застанат на наша страна. Нашата задача сега е да се убедим, че се събуждаме и че можем да намерим начин да съединим духа, съвестта и съзнанието, които ще ни доведат до нашата същност и ще отворят вратата крадеено оцт непознатоакрадено от непознато ни към Света.
Нашата задача е да си върнем всичко, което ни е отнето, и което принадлежи на човешката раса.

Автор Jose D. Fuentes

Боби Фишер: ,,Иска ми се мнозина от високопоставените евреи да бъдат екзекутирани“

Интервю с Боби Фишер от септември 2000 година
Боби Фишер: САЩ действително имаха сериозни намерения да ме натикат за 10 години в затвора, за да играя шах. Струва ми се, доколкото знам, че съм единственият в САЩ, засегнат от този закон. Доколкото ми е известно. Може да е имало и някой друг. Не съм чувал за такъв. Аз съм единственият. Понеже евреите напълно контролират САЩ. Правителството на САЩ е фасада. Изобщо не съществува такова американско правителство, каквото хората си въобразяват. То е само марионетка в еврейски ръце. То е играчка за евреите. Сега изглежда сякаш евреите се поскриха малко. Но при сегашното (Бил-Клинтъновото управление) те направа излязоха и са на показ. Понастоящем открито заемат всички върхови постове. 
Интервюиращ: През последните 6 години нещата се влошиха.
Боби Фишар: Да, да, вярно. Нещата се влошиха в сравнение с Буш. При Буш беше достатъчно зле. Буш – мен ме подгониха при управлението на Буш. Но наистина при Буш беше лошо. И той беше изцяло под властта на евреите. 
Интервюиращ: Тази година (2000) ще има избори в САЩ. Очаквате ли да се случат по-добри неща? 
Боби Фишер: Не, Не. Абсолютно изключено. Очаквам да станат по-лоши неща. С всеки изминал ден евреите все по-силно стискат САЩ за гушата. Знаете, че те спечелиха неизброими милиарди и трилиони долари с Холивуд. Неизброими милиарди и трилиони долари в киноиндустрията. Неизброими милиарди и трилиони долари в медиите и банкерството. А сега те печелят неизброими милиарди и трилиони от тази революция с интернет. Така, че те напълно владеят цялата страна. 
Интервюиращ: И вашата собственост?
Боби Фишер: О, да, разбира се – и моята собственост.
Интервюиращ: Ала кажете ми, Боби, това ли е първият случай в историята на шахмата, когато някой е обвинен и хвърлен в затвора защото играе шах? И понеже на всичко отгоре играе отличен шах? 
Боби Фишер: Да, така е. Не би ми пукало. Те искат да ме вкарат зад решетките, задето играх срещу Борис Спаски през 1992 г. Там играх страхотен шах. Сега няма да се учудя, ако искат да ме вкарат в затвора, задето играя шах зле? Да ме натикат в затвора, задето играя шах лошо, а не за великолепната ми игра. 
Интервюиращ: Това означава ли, че кракът ти повече няма да стъпи в САЩ? 
Боби Фишер: Е, надявам се там да избухне революция, и знаете ли, евреите да бъдат изритани от властта, и да бъдат премахнати. Иска ми се мнозина от високопоставените евреи да бъдат екзекутирани. Със сигурност десетки хиляди, стотици хиляди евреи в САЩ следват да бъдат екзекутирани. А останалите да се пръждосат в нещо като концентрационен лагер, за да бъдат превъзпитани. Колкото и време да изисква това. Може да отнеме 10 или 20 години. Просто ги дръжте там, докато се научат на някакъв морал, на известно приличие и почтеност. И да работят. Евреите не обичат да работят. А това е едно от нещата, които евреите най-много мразеха в Хитлеровите концентрационни лагери. Не е имало никакви газови камери. Това са глупости. Но като отидете в лагера, там има голям надпис: „Arbeit macht frei“. Което означава :работата ви прави свободни“. А евреите не вярват на това. Те вярват, че вие трябва да вършите цялата работа, а те прибират печалбите. Те мразят да работят. Това е проблемът с евреите. Те не обичат да работят. Те са гъвкави, отпуснати. Погледнете, даже младите израелски войници са разпуснати. Даже в юношеството в началото на двайсетте си години. Понеже просто не са научени да работят. Евреите не са свикнали да вършат ръчна работа. Те са паразити. И са такива от хиляди години. 
Интервюиращ: Ама, Боби, екзекуции, това е прекалено. 
Боби Фишер: Е, аз искам да са повече. Може би споменах доста малко – няколко стотин хиляди. Може би трябва да ги екзекутират с милиони. Обаче всички останали, десетки милиони души, трябва да преминат през лагери за превъзпитание. Подобни на онези, които те създадоха в Червен Китай, докато научат нещо, за да приемат Христос и смирението. Да признаят своите грешни методи. 
Интервюиращ: Ужасно е. Боби Фишер: Добре, но светът е в ужасно състояние именно заради евреите. Те тласкът света към изчезване с всички тези атомни бомби и ракети, и ядрени електроцентрали. А сега се занимават с генно инженерство което просто напълно заличава живота такъв, какъвто го познаваме, за да продължи. Искам да кажа, че това генно инженерство няма край. Те могат да започнат да смесват риба с човек и с всичко останало възможно. Това е пълна лудост! А това е само началото и то трябва да бъде спряно. Затова евреите трябва да бъдат спрени. Трябва да бъдат изритани от властта. Те са престъпници и са съвсем ненормални. Осакатяват децата си. Точно това трябва просто да ви говори, че те са луди. Те осакатяват своите деца, своите момченца, още като бебета на осмия ден. Бих могъл да поставя началото на религия. Нека я наречем „Давай“. И моят Бог ми казва, че имам право да извадя зъбките на моите малки момиченца, например. Това е моята религия. Имам право да сторя това. Или някой друг има право да отреже кожичката на пишлето или нещо друго на бебенце. Те нямат абсолютно никакво право да правят това. Единствената причина, поради която хората ги оставят да се измъкнат от това, е, че те са го вършили толкова дълго, и притежават дяволски много власт. Това е истинско, действително престъпление. И показва точно това. Показва, че евреите са гадни. Сега, нали знаете, те са измислили всякакви глупости, за да изкарат, че това е благотворно. Глупости, не е благотворно. Много нараняващо е. То е физически и душевно болезнено. Наранява по всякакъв начин. И знаете ли, това е просто ужасно престъпление. А те са покварени. Разговарях с един евреин, когото познавах, когато бях малък. Беше мо приятел, Джаки. Разбира се, той ми разказва, как ги обрязвали. И ми разказа за онова, което преживяло малкото му братче, когато го обрязали. Той ми каза: ,,Боби, беше ужасно. Оказа се, че равинът дойде с мръсни ръце“. Описа цялата прозедура. Петнадесет години по-късно все още беше травмиран от това. Затова тези евреи трябва да бъдат спрени. 
Боби Фишер е роден на 9 март 1943 г. в Чикаго. Неговата майка, Регина Фишер, с моминска фамилия Вендер, е швейцарска еврейка, чието семейство се прехвърля в Швейцария от Полша и Русия. 
Предполага се, че истинският баща на Боби е Пол Немени, унгарски евреин, избягал от нацистка Германия в САЩ, математик, участник в Манхатънския проект.