Лъжите за климата

Слънчевата енергия

За всички, които все още вярват в предизвикателството от индустриализацията затопляне на климата, ще приведа няколко научни доказателства, които опровергават тези лъжи, защото Слънцето е главният двигател на земните метеорологични условия, които обобщено наричаме „климат“ – именно то доставя необходимата за тях енергия.

Слънцето затопля океаните и изпарява морската вода, от която се образуват облаци. То загрява въздуха, което предизвиква ветровете. „Климатът“ почти изключително се влияе и регулира от него. Ако т оизлъчва по-малко енергия, захладнява, а при по-голямо количество следва затопляне. Това е и конкретната причина за оросяването на цели пространства с кемтрейлс (Химически самолетни линии – следи от разпръсквани във въздуха химически и биологически агенти със секретна цел, за разлика от кондензационните линии (контрейлс)).

Земята преминава през различни цикли и не винаги е на еднакво разтояния от централното небесно тяло. Понякога е по-близо, друг път по-далеч от него и тоа влияе на попадналото върху нея енергийно количество. Слънчевите и земните космически цикли са взаимно свързани, което е известно отдавна и е научно потвърдено от столетия.

Слънчевата активност се изразява в широк спектър на електромагнитно лъчение. То може да е нараснало след 1900 г. и днес отново да е намаляло. Решаващи обаче са електрическите частици на слънчевия вятър, които могат да променят хелиосферния и най-вече земния магнетизъм.

Циклите на слънчевите петна, т.е. периодичността на появата им, са далеч по-комплексни, затова не винаги са еднакво силно изразени. Освен това съществуват и по-големи цикли, които се разпростират през векове и хилядолетия.

Известнияр учен, инженер и футуролог Морис Котърел доказва, че Слънцето обръща магнитното си поле на всеки 3750 години и всяко завъртане продължава кръгло 374 години. Тези цикли са предизвикани най-вече от различните ротационни скорости на слънчевото магнитно поле, което в наше време е изцяло преобърнато. Немскоезичната онлайн служба за астрономия, астрофизика и космически полети Астронюз съобщава още на 1 ноември 2004 г.:

„През последните 8000 години Слънцето никога не е било дейно както сега. Това показват резултатите от проведените международни изследвания… Неговата активност от последните 11 400 години – именно края на късната ледникова епоха – за пръв път е реконструирана от изследователската група на Сами Золанки в иститута „Макс Планк“, която проучва  Слънчевата система чрез изотопен анализ на хилядолетни дървета и полярни ледове. Както посочват германски, финландски и швейцарски учени в новия брой на списание Nature, трябва да се върнем осем хилядолетия назад в историята, за да открием период със средна соларна активност като тази през последния половин век. Съгласно изследването на по-ранни отрязъци от време с висока слънчева интензивност специалистите предсказват, че сегашният вероятно ще продължи само още няколко десетилетия“

Едно изследване на Американската академия на науките, финансирано от Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА), проучва социалните и икономически въздействия на мощни слънчеви изригвания и предизвиканите от тях магнитни бури, очаквания от астрометеоролозите през 2012 г., когато сегашният цикъл на слънчевите петна ще достигне връхната си точка. Резултатите ни карат да наострим слух – няма да остане незасегнат нито един аспект от векидневния живот. Основната опасност, произхождаща от соларните събития, е насочена към наземната енергоснабдителна мрежа, от която зависи голяма част от инфраструктурата на ежедневието. Така например утаечните токове могат просто да разтопят медните трансформаторни бобини на електроразпределителните станции, доколкото далекопроводите действат като раздалечени антени и са в състояние да рзпределят електрическия ток в обширни райони.

Това потвърждава и Хуберт Вьол от Фрайбургския институт по соларна физика „Кипенхойер“:

„В днешно време измерваме най-високите слънчеви актовности, откакто изследванията се записват“

Как можем да установим различните активности на Слънцето в миналото? Те са обхванати от 1610 г., а предходните времена трябва да бъдат изведени от други данни.

Източник: Откъс от книгата на Ян ван Хелсинг и компания “ Политически некоректно“ – темата е написана от Йоханес Холей.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *