Мнения и свидетелства за евреите, от евреи

БРИТАНСКИЯТ ПРЕМИЕР – евреин, Бенджамин Дизраели – Лорд Биконсфилд
(19 в.), в книгата му “The life of George Bentick”, от 1852 г.: „Влиянието на евреите може да бъде проследено във всички избухваня на разрушения в Европа. Това е въстание на евреите против всякакви традиции, всякакви национални аристокрации, против всяка (освен еврейската) религия и против всяка нееврейска собственост. Деструкцията е семитски принцип, произхождащ от еврейската религия. Равенството (робството) на всички гои и унищожаването на гоевската собственост, са провъзгласени всред всички тайни общества, които формират паралелни правителства, а хора от еврейската раса са на върха на всички тях. Вярващите евреи сътрудничат с атеисти, еврейски банкери сътрудничат с еврейски комунистически водачи, избраният еврейски народ е в съюз с най пропадналите лумпени на Европа, понеже всичко е пуснато в ход, за да се разруши християнството”.                                          
Още едно изказване на Дизраели в камарата на общините, от 1856 г.: „В Италия съществува власт, която ние рядко споменаваме в тази Камара.  Имам предвид тайните общества…  Безсмислено е да го отричаме, защото е невъзможно да се прикрие, че голяма част от Европа, цяла Италия и Франция и значителна част от Германия, да не споменавам другите държави, са покрити с мрежа от тайни общества, точно както земната повърхност е покрита с железопътни линии… Те не искат конституционно правителство, те не искат подобрени институции… Те искат да променят владението на земята, да откъснат сегашните собственици от земята им и да сложат край на църковните учереждения.  А някои може да стигнат и по-далече!“
И още едно негово изказване: „Загадъчната руска дипломация на царското правителство, която така безспокои западните страни, принципно е организирана и се осъществява от евреи“.
 
Френският евреин Морис Мюрей, в книгата си „Еврейският дух“, публикувана в края на 19-ти век, възразявайки на Дизраели, че „марксизмът бил изоставил еврейския идеализъм“, казал: „Кръвно и традиционно Карл Маркс принадкежи на тялото и душата на Юдаизма. Карл Маркс и Ротшилд представляват двата полюса на еврейския народ, но това всъщност са противоположности, които се допълват. И Маркс и Ротшилд въплъщават еврейския идеализъм, възвишен до своя апогей. В процеса, с който масите все повече се отвръщат от християнството, те все повече и повече се проникват от еврейския дух. Възраждащият се еврейски идеализъм (сатанизъм) готви за 20-тия век, може би, грандиозна революция…  Всяка интензивна проява на еврейския дух в Европа, се изявява във въстания, глад, геноцид и разруха…“
 
Изказване на американския майор Шулер (който до революцията, три пъти е бил генерален консул на САЩ в Русия), направено на 11 януари в катедралата Йоан Евангелист, в Ню Йорк, след завръщането му от Сибир, където той, по идея, е трябвало да оказва помощ на армията на Колчак (но на кого всъщност са помагали американците!): „Съветското правителство, практически, цялото е еврейско, и нашата американска армия в Сибир е пълна с болшевики, директно от Москва. Командващият генерал Грейвс има щаб, почти изцяло от евреи… Поради тези еврейски болшевики в нашата армия, цялата информация, предназначена за генерал Колчак, отиваше директно в Москва“. И телеграма, изпратена от същия този Шулер, от Омск, на 1 март 1919 г: „Може би не трябва да се казва в САЩ, открито, но болшевишкото движение, от самото начало се контролира от евреи, от най-гнусен тип“.  А това е телеграма на Шулер, от Владивосток:  “От 384 комисари, включително, двама негри, 13 са руснаци, 15 китайци, 22 арменци, и повече от 300 евреи. 264 евреи пристигнаха от Америка след падането на царското правителство“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *