Какво всъщност представлява теософията?

Какво всъщност представлява теософията? Самата дума е била използвана през XVIII век за обозначаване на теорията на мартинистите; но тя е съществувала и два века по-рано, когато през 1612г. Хазелмайер пише за ,,заслужаващото похвала Братство на Теософите от Светлия Кръст“. Според полковник Олкот, който заедно с мадам Блаватска основа през 1875г. в Ню Йорк съвременното Теософско общество, думата е открита от един членовете му ,,докато си прелиствал речника“ и единодушно била възприета. Мадам Блаватска била пристигнала в Америка две години по-рано, като споделила, че преди това е била посветена в Тибет в някои езотерични учения. Мосю Генон, който пише, позовавайки се на вътрешна информация аз движението, все пак отбелязва съществуването на тайни висшестоящи от Европа, от които тя всъщност е била напътствана.

Твърде важно е…, че през 1875г. мадам Блаватска пише следното: ,,Бях изпратена от Париж в Америка със задачата да потвърдя наличието на феномени, да докажа тяхната истинност и да разкрия измамната теория на спиритуализма“. Изпратена – от кого? По-късно тя ще сподели: ,,От махатмите“. Но по онова време изобщо не е ставало въпрос за тях, а освен това тя получава своята мисия в Париж, не в Индия или в Тибет.

На друго място мосю Генон забелязва, че е много съмнително дали мадам Блаватска изобщо е била в Тибет. Очевидните й опити за прикриване на някои факти го водят до няколко заключения: че зад теософското движение е съществувал загадъчен център за управление; че мадам Блаватска е била просто ,,инструмент в ръцете на отделни лица или групи от окултисти, прикриващи се зад личността й“; че ,,онези, които вярват, че тя е измислила всичко сама, извършила го е сама и по собствена инициатива, бъркат също толкова, колкото и другите, които считат нейните твърдения за връзките й с някакви въображаеми махатми за истина.“

Има причина да се вярва, че хората, под чието ръководство е работила мадам Блаватска в Париж по онова време, са били Серапис Бей и Туити Бей, които принадлежали към ,,Египетското Братство“. Този факт може би отговаря на въпроса на месю Генон: ,,От кого е била изпратена в Америка“ Обаче друг откъс от записките на мадам Блаватска, касаещ личността на Христос, който мосю Генон цитира по-късно, разкрива още един източник на вдъхновение: ,,За мен Исус Христос, тоест, Човекът-Бог на християните, който е копие на Въплъщението в другите страни – на хиндуитския Кришна, както и на египетския Хор – не е бил историческа личност“. Следователно, историята на Неговия живот е просто алегория, основаваща се на съществуването на ,,личност, носеща името Йехошуа, че Исус може да е живял през ерата на християнството или век по-рано, ,,както посочва ,,Сефер Толдот Йехошуа“ (курсивът мой). И мадам Блаватска продължава да твърди, че учените, които отричат историческата достоверност на тази легенда:

…или лъжат, или говорят празни приказки. Нашите господари сами го потвърждават (курсивът мой). Ако историята за Йехошуа или Йесус Бен Пандера е фалшива, тогава целият Талмуд или целият еврейски каноничен закон, също е фалшив. Тъкмо ученикът на Йехошуа – Бен Парашия, петият президент на Синедриона от Езра насам, е пренаписал Библията… Тази легенда е много по-достоверна, отколкото онази в Новия Завет, за която историята не казва нито дума.

Кои са тези ,,господари“, на чийто авторитет мадам Блаватска се позовава? Явно не е ,,отвъдхималайското Братство“, на което тя по принцип се позовава по онова време и което трудно може да бъде заподозряно в потвърждение автентичността на ,,Толедот Йешу“. Става очевидно, че е имало други ,,господари“, от които мадам Блаватска е получила това учение и тези други господари са били кабалисти.

Същото юдейско влияние се проявява далеч по-силно в една книга, публикувана от Теософското общество през 1903г., в която Талмудът и ,,Толедот Йешу“ са цитирани надълго и нашироко, а християните биват осмивани заради негодуванията им срещу нападките към тяхната вяра в книгите от този вид, докато евреите биват представяни като невинни жертви на преследвания. Един откъс ще даде представа за гледната точка на автора:

Христос (казват мистиците) бил роден ,,от девица“, и непребуденият, вярващ в Исус като в исторически Месия – било в чисто еврейския смисъл, или в неговата поява като син на Господ, да не речем и като самият Господ, – с течение на времето затвърждава представата си, че тази девица е тъкмо Мария; докато равинската логика, бидейки в случая проста и достъпна, посреща тази екстравагантност с естествения остроумен отговор, че щом бащинството му е непризнато, значи Исус е незаконнороден, тоест копеле (мамзер).

Следователно, очевидно е, че доста по-малко, отколкото от тибетските махатми, хиндуистките свами сикхските гурута или ,,Египетските Братя“, водачите на Теософското общество са заимствали представите си относно Исус Христос от еврейските кабалисти. Както еврейският писател Адолф Франк честно е отбелязал: ,,Щом стане въпрос за теософия, човек е сигурен, че ще види да се появява Кабалата.“ И така нататък той продължава да показва прякото влияние на кабализма върху съвременното Теософско общество.Г-жа Безант, макар да не одобрява неприемливите хули на ,,Толедот Йешу“, все пак отразява тази и други юдейски традиции в своята книга ,,Езотеричното християнство“. В нея тя разказва за Исус, който бил израстнал сред есеите, а по-късно заминал за Египет, където бил посветен във великата езотерична ложа – което ще рече Великата Бяла Ложа, – от която произтичат всички велики религии. Скоро ще видим, че това е само разновидност на старата история на талмудистите и кабалистите, овековечена от гностиците, розенкройцерите и ,,тамплиерите“ (Ordre du Temple) от XIX век. Но според един от теософските противници на г-жа Безант, нейната доктрина ,,почина върху някакво безкрайно двусмислие“ и докато позволява на английската си публика да повярва, че говорейки за пришествието на Христос, има предвид Христос от Евангелията, пред своите най-близки тя излага онова, което г-н Ледбитър пише в своята книга ,,Вътрешният живот“ (The Inner Life), тоест, буквално, че Христос от Евангелията никога не е съществувал, а е изобретение на монасите от II век. Трябва да се разбере, така или иначе, че в езика на теософите, водени от г-жа Безант и г-н Ледбитър, Исус и ,,Христоса“ (The Christ) са две отделни и напълно различни личности, а когато се говори за ,,Христоса“, се визира някой си, живял в колиба в Хималаите, когото г-н Ледбитър интервюирал относно предстоящото му ,,второ пришествие“. Портретни снимки на тази личност били разпространени сред членовете на ,,Звездата на Изтока“ (The Star in the East) – един орден, основан през 1911г. в Бенарес от г-н Ледбитър и Дж. Кришнамурти, чиято цел бива да подготви света за идването на Великия Учител.

Време е обаче да се върнем на алианса между теософията и Смесеното масонство. Дали г-жа Безант, която започва кариерата си като ,,свободомислеша“, е била запазила някаква мъждукаща вяра в ранните си убеждения по времето, когато влиза в отношения с Ордена, или пък е видяла в това материалистично общество бетонно здрава организация за разпространението на нейните нови езотерични теории – няма как да узнаем. Във всеки случай тя израства бързо през съответните степени и става вицепрезидент на Върховния Съвет, който я посочва за национален представител във Великобритания. И в това си е качеството, г-жа Безант основава английския клон на Ордена, познат под името ,,Ко-масонство“, тоест, допускащо и двата пола, към ложата ,,Човешки Дълг“ (Human Duty) в Лондон; последната била осветена на 26 септември 1902г. По-късно г-жа Безант основала и друга ложа в Адияр, Индия, наречена ,,Изгряващото Слънце“. Броят на ложите във Великия регистър на ко-масонството, включително тези в чужбина, наброявал, както се говори, не по-малко от 442.
По този начин ко-масонството получило две направления и докато оставало в постоянна връзка с Върховния Съвет на Смесеното масонство – разположен на ул. ,,Жюл Бретон“ №5 в Париж и председателстван от Великия Майстор Пирон, с мадам Амели Гедалж (тридесет и трета степен) като Велик Главен Секретар – то получавало по-нататъшни наставления и от ,,Любящия Просветлен Брат Ани Безант, 33-та степен (the V, III, Bro, Annie Besant 33)“ от Адияр. А за да не засегнат чувствителността на английските адепти, които можело да бъдат отблъснати от рационалистките тенденции в Смесената масонска ложа, г-жа Безант заимствала формулите на английското свободно зидарство, заедно с обичая да се поставя Вулгата върху масите в ложите. Тези противоречащи си доктрини са съчетани по удивителен начин в документите на Ордена, където най-отгоре откриваме френското мото и инициалите:
Liberte Egalite Fraternite (Свобода Равенство Братство)
A, L, G, D, L’H.
(toest a la gloire de l’Humanite) (,,за слава на Човечеството“)

а отдолу, в чест на английските членове, стоят инициалите на английския масонски девиз, който, естествено, липсва в дипломите на френския Орден, а последният, подобно на ,,Великия Ориент“, е отхвърлил Великия Архитект:
T, T, G, O, T, G, A, O, T, U.
(тоест To the glory of the Great Architect of the Universe)
(,,за слава на Великия Архитект на Вселената“)

Следователно, нашите ко-масони се ползват с предимството да избират дали да издигнат във възхвала Господ или Човечеството. Това, че тези два девиза са някак несъвместими, изглежда не притеснява английските посветени, пък и те вероятно не осъзнават измамата, на която стават жертва чрез по-нататъшните думи в сертификата, който, след като обявява с внушителни главни букви: ,,Поздрав към всички масони от двете полукълба на света“, продължава нататък така: ,,Ние го (я) признаят с всичките права и привилегии, присъщи на тази степен, както ние бихме постъпили с всички, които представят себе си пред нас при подобни обстоятелства.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *