Проект – Синият лъч

Настоящият проект на НАСА ,,Синият лъч“ има Четири различни стъпки за постигането на
Ню Ейдж религията, включващ идването на т.нар. Антихрист. Трябва да запомним, че Ню Ейдж религията е основата за Новото световно управление и без нея – осъществяването на диктатура от страна на Новия световен ред не е възможно. Трябва да се знае: без универсалната вяра в Ню-Ейдж религията, успехът на Новия световен ред е невъзможен. Ето защо проектът ,,Син лъч“ е толкова значителен и важен за тях.
Затова е бил добре прикриван досега.Първата стъпка или стъпка Но:1 на Проекта: включва разрушаване на археологическото познание. Включва и изкуствено предизвикване на земетресения в райони от планетата, където могат да произтекат нови разкрития, окончателно разкриващи на хората измама на фундаменталните религиозни доктрини. Фалшификацията на тази информация ще бъде използвана, за да бъдат накарани нациите да повярват, че религиозните им доктрини са били от векове недоразбирани и погрешно интерпретирани. Психологическата подготовка за първата стъпка вече беше приложена с филма ,,Една одисея през 2001 година“, сериите на ,,Стар Трек“, както и ,,Междузвездни войни“, всеки един от споменатите филми се занимава с нашествия от пространството, подбуждащи противодействия срещу завоевателя. Последният филм ,,Джурасик парк“ се занимава с теорията на еволюцията, открито заявявайки, че Божието слово е лъжа. Това, което е важно да се разбере в първата стъпка е, че земетресенията ще се случат в различни части на света, където научни и археологически пластове на познанието трябва да бъдат изгорени или унищожени.

Това е първоначалната подготовка за плана, а крайната цел е унищожаването на вярванията (верите), съответно само християнска и мюсюлманска върху планетата. За да стане възможно, е нужен някакъв фалшив аргумент от далечното минало, твърдящ, че нациите и техните религии, са неправилно разбирани и дезинтерпретирани.
Стъпка Но:2 на Проекта ,,Син лъч“ включва гигантско шоу в пространството с триизмерни изображения, оптически холограми и звуци, лазерно прожектиране на множество холографски образи в различни части на света, всяка част получаваща съответния образ съобразно националната и религиозна структура на населението. Гласът на новите божества ще говори на много езици, за да се разбере това, ние трябваше да изследване различни тайни програми през последните 25 години. В СССР беше усъвършенстван компютър дори беше експортиран и захранен с физико-психологически частици, изградени върху основата на анатомията и електромеханичното строителство на човешкото тяло, както и изследвания върху електричните химически и биологични свойства на човешкия мозък. Тези компютри бяха захранени с езиците на всички човешки култури. Диалектите на всички култури бяха вкарани в компютрите чрез сателитни трансмисии. Има два различни аспекта на втората стъпка. Първият е пространственото шоу. В него холографските изображения се използват като симулират някакъв край, апокалипсис, който всички народи очакват от векове като вид осъществяване на онова, което е казано от пророците.
Резултатът на режисираните събития ще бъде, да се покаже пред света новият Спасител – Майтрея, необходим при прилагането на Новата религия. ,,Дори и най-учените не ще могат да се спасят от грижливо подготвената измама.“

   Стъпка Но: 3 в проекта на НАСА ,,Син лъч“ се нарича ,,телепатични електронни двупосочни комуникации“.
В своя статия подполковник Александър, който е не само наясно с плановете на световния елит, но и пряк участник в някои строго секретни проекти заявява:
,,Ако е възможно да се захранват изкуствени мисли в мултигенетични поле чрез сателит, тогава контролът над ума върху цялата планета би станал възможен.“ Още веднъж – би било мъдро да по-разсъждаваме как телевизията, рекламата, модерното образование и различните видове за оказване на социално въздействие се използват в името на манипулацията. В статията на Александър се казва също, че информирането за този вид технологии ще бъде считано от мнозина за комедия, докато не бъде доказано реално, че съществува. Някои хора все още мислят, че светът е плосък. Сега всичко това би изглеждало фантастично, ако хората не знаят, че има такава технология. Тогава, поради нощта в която става събитието, хиляди звезди ще се появят в пространството и новият Месия ще се представи на света. Хората няма да бъдат подготвени и няма да имат време да се подготвят, за да се спасят от този вид манипулативна технология.

Поредната стъпка на НАСА в проекта включва универсално свръхестествено прилагане на електронните средства. Стъпката съдържа три различни насоки. Първата трябва да накара човечеството да повярва, че има извънземно нашествие и то може да се случи над всеки един град на Земята и така ще бъдат накарани големите нации да използват ядрени оръжия. По този начин законодателството на ООН ще изисква всички нации да премахнат ядреното въоръжение, когато се покаже, че нападението е било фалшиво. А как ще стане ясно за ООН,че нападението е било фалшиво? Разбира се, те ще са го инсценирали. Второто е, да се накарат християните да повярват, че идва време на горест с евентуалната очаквана интеренция на извънземни. Третата насока в четвъртата стъпка е да се осъществи връзка между електронните средства и свръхестествените сили. Вълните, които се използват, ще позволят доказване на свръхестествени сили като пътуване по оптични влакна, коаксиален кабел, електрически и звукови линии, всичко това, за да се проникне до всеки чрез основните приемателни устройства. Предварително монтираните чипове вече ще са в действие. Целта на всичко това е да се създаде страх от извънземни духове, разпространяващи се навсякъде по планетата и довеждащи населението до истерия и лудост, самоубийства и психологически безпокойства. След нощта на хилядите звезди населението ще се подготви за новия Месия, който ще установи ред и мир на всяка цена, дори и с цената на пълното отстраняване на свободата. Техниките, които се използват в четвъртата стъпка са същите, които бяха използвани в Русия, за да приеме комунизма. Същите техники ще бъдат използвани, за да се приложи Новия световен ред и новата религия по пътя за него.Хората задават въпрос кога ще се случи това и кога ще могат да видят нощта на хилядите звезди, когато събитията ще започнат да текат, как ще се разбере началото. Според множество доклади ние смятаме, че всичко ще започне със световен икономически срив – не тотален, но достатъчно голям, за да позволи на уредниците на Новия световен ред да въведат някакъв вид наднационална валута (например еврото), преди впоследствие да приложат електронното разплащане, заместващо всякакъв вид книжа и банкноти. Новата валута ще бъде използвана, за да се принудят хората със спестявания да изразходват или вкарат в обращение част от натрупаните си в парична форма средства.
Хората, които имат спестявани и са независими, са единствените, които могат да въстанат срещу тях. Ако всички рухне, не може да стане и война, банкнотите няма да съществуват. Това е един от първите признаци, за да се приложи световната електронна парична система. Всеки един, който би могъл да има пари за в бъдеще, ще има начин да трансферира парите си по електронен път. Преди това време обаче всеки ще трябва да изразходва спестяванията си и да стане 100% зависим от съвета.

За да се предотврати всякаква форма на независимост, Новият световен ред вече е подготвил
имплантиране на микрочипове за някои животни и птици – защо? Те искат да подсигурят факта, че хората които не приемат Новия световен ред, ще се окажат неспособни да се скрият където и да е. Ако те опитат някъде да се скрият, ще бъдат открити от сателита, заловени и затворени. Новият световен ред вече е променил законите на всички нации, за да направи всеки зависим от храната, която използва и витаминозната необходимост. Те променят законите, касаещи религията и психическото здраве, за да могат да контролират и следят всеки един, който е потенциално опасен за Новия световен ред. Тези, които се окажат непоправими, ще бъдат изпратени в поправителни лагери, (във вече готовите концентрационни лагери предимно в САЩ), където органите им могат да бъдат използвани или продавани. Други, които не бъдат избити, могат да бъдат превърнати в работна ръка или в роби, използвани за медицински експерименти.
Целта на тази диктатура е да се контролира всеки, навсякъде върху планетата, без изключения. Ето защо новите технологии бяха въведени навсякъде – те са просто технологии в името на контрола над хората. Технологиите на 1940-1950-те години бяха използвани, за да се помогне на хората да имат по-производителен начин на живот. Новите технологии целят тотален контрол над населението. Изобретени са със специфични цели, изразяващи се в поробването на цялото население на планетата и за да не се отрече скорошната поява на Антихриста, както и установяването на Новия световен ред – религии и правителства. Ако вие хората не можете да го видите, ако не можете да го научите отнякъде, ако не можете да го разберете – вие и вашето семейство, както и приятелите ви, ще попаднете в мрежата на тоталитарна, полицейска държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *