КОМПИЛАЦИЯ ОТ ЗАПИСКИ,ТЕЛЕГРАМИ,ПРЕДПИСАНИЯ И ПИСМА НА РУСКИ ВИСШИ ЧИНОВНИЦИ – ДИПЛОМАТИ,КОНСУЛИ,МИНИСТРИ!

СЕРИОЗНА КОМПИЛАЦИЯ,ПОКАЗВАЩА И ДОКАЗВАЩА,ЧЕ РУСОФИЛСТВОТО Е САМОУНИЖЕНИЕ И МАЗОХИЗЪМ …И ЧЕ Е ДОСТИГНАЛО ДО ИДИОТСТВО!!!

Секретна записка на руския посланник във Виена Евгений Новиков,на 10-22 юли 1876 след подписване на райхщадско споразумение пише към канцлера Горчаков,(записка)която е в документ,който се съхранява в архива на външната политика на руската империя,фонд канцелария : „Първостепенния интерес на русия,изисква щото османската империя да не бъде заменена,от могъща гръцка или славянска политическа единица,която би била в състояние да унищожи руското влияние във този регион…райхщадската програма напълно отговаря на тази необходимост, със предложеното разкъсване на турция на малки автономни или независими държави – българска,сръбска,албанска и гръцка,достатъчно големи за да съществуват,твърде мънички да се ОСВОБОДЯТ ОТ РУСИЯ и предопределени да обезпечат на русия дълготрайно влияние в басейна на Черно море“ !
Записки на Граф Игнатиев – “ На Русия й е тясно Черно море и тя трябва да владее изхода му , т.е. Проливите, пряко и косвено, и то не само заради осигуряването на безопасността и благосъстоянието на своя Юг, колкото поради политически и икономически съображения Русия е принудена да бъде господар в Константинопол по един от двата начина: или да подчини владетеля на града и Проливите, обезпечавайки своето изключително влияние над съществуващата там власт, или пък при противодействие на Европа и неподатливост на местното правителство да завладее този пункт. За трайно опазване на руските интереси и за разрешаване на Източния въпрос заедно с европейските сили друг изход няма. Това може да стане мирно, без опасни сътресения и европейски усложнения, ако ни се удаде да установим изгодни отношения с турското правителство, подобни на онези, които императорското правителство започна да постига от 1871 до 1875 г. “ ! „За да бъде властта ни здрава и и да не изисква постоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо постоянно нравствено подчинение на съседните области и да превърнем българското и гръцкото население, от една страна, и арменското, от друга, в послушно оръдие на руската политика и в постоянни съюзници, като унищожим всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер” ( стр. 52) ! „Всичките ми действия в Турция и сред славяните от 1861 до 1867 г. бяха вдъхновени от споменатите по-горе мисли и клоняха към това – да може Русия сама да ГОСПОДСТВА на Балканския полуостров и в Черно море; и източните народи, особено славянските, да обръщат погледи изключително към Русия, поставяйки своето бъдеще в ЗАВИСИМОСТ от нея, а не от другите европейски държави”. ( стр. 55) ! „Програмата на Гладстон, разбира се, има и добри, и лоши страни. Тя отстранява политическите усложнения, свързани с разрушаването на Османската империя. Империята би продължила да съществува, тъй като самоуправляващите се области ще продължат да влизат в състава й; те ще внасят данък на Портата, която ще се ползва от доходите, без никакъв разход за администриране на областите, за издръжка на войските в тях и за неспирно потушаване на въстанията. Европа, осигуряваща на християнските области самоуправление, би могла в замяна да гарантира на Портата запазване на status quo и СМАЗВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ОПИТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ДА НАРУШИ УСТАНОВЕНИЯ РЕД.ГОСПОДАРЯ ИМПЕРАТОР НАПИСА “ДА” „( стр. 168) ! “ На 14\26 септември нашият посланик в Лондон граф Шувалов по заповед на господаря предложи на граф Дерби в случай на отказ на Портата да приеме мирните условия, предложени й от Англия, ДА СЕ ЗАЕМЕ едновременно БЪЛГАРИЯ ОТ РУСКИ, а Босна от австрийски войски, а Босфорският пролив – от съединените ескадри на държавите. Нашият посланик добави, че ако Англия счита морската демонстрация достатъчна, за да принуди Портата да приеме предложенията на държавите, то Русия е готова да се ОТКАЖЕ ОТ СУХОПЪТНИ ЕКСПЕДИЦИИ”. ( стр. 171) ! “ АЗ СЕ ОПАСЯВАХ ОТ ВОЙНАТА, ЗАЩОТО СМЯТАХ, ЧЕ ДА СЕ ЗАЛАВЯМЕ С НЕЯ, БЕЗ ДА СТИГНЕМ ДО ЛОГИЧЕН КРАЙ, Т.Е. ДО ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЛИВИТЕ, Е НАПРАЗНО ПРОЛИВАНЕ НА КРЪВ И ЗАГУБА НА ПАРИ. А флот ние нямаме, финансите са лоши и армията вследствие на превъоръжаването е в преходно положение; когато започне сериозната работа с турците, аз няма да отстъпвам, но бих желал преди това да бъдат обмислени всички начини за действие и последствията от нашия разрив с Портата”(стр. 173) ! “ Що се отнася до последния пункт , т.е. ИСКАНЕТО ДА СЕ УНИЩОЖИ повсеместно РОБСТВОТО В ТУРЦИЯ, ТО АЗ СМЯТАХ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ДА ГО ПОСТАВЯМЕ. ПОДОБНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЩЕШЕ ДА НАСТРОИ БОЛЕЗНЕНО и БЕЗВЪЗВРАТНО ЦЯЛОТО МЮСЮЛМАНСКО ДУХОВЕНСТВО, ЧИНОВНИЧЕСТВО И НАРОДА СРЕЩУ РУСИЯ, още повече, че Портата можеше да отговори, че робството всъщност не съществува, тъй като хората и особено жените, които се намират в робство, не носят това име, а се преименуват в “гепулу”. Значението е тъждествено, но наименованието “роб” може да бъде оспорено. АЗ МИСЛЕХ, ЧЕ ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ПОДОБНО ИСКАНЕ, НЕПОРОДЕНО нито ОТ ПРЕКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА РУСИЯ, нито от условията за развитие на нашите единоверци, засягащо целия мюсюлмански начин на живот, би могло да бъде предизвикано само при разрив или в окончателна декларация при прекратяване на преговорите”. (стр. 189) ! Гирс предупредил: “ За да избегнем недоразумения, считам, че не е излишно да ви повторя, че канцлерът (Горчаков) извънредно много желае да избегне войната”( стр. 213) ! „Така бе изгубена от погледа на руското правителство изходната точка на изстъпленията, извършени в Южна България от мюсюлманите. А именно те предизвикаха предложенията на Дерби ( външен министър на Великобритания 1874-1878 г. ) да се свика конференция, решенията на Цариградската конференция и картата, съобщена на Портата от европейските представители; накрая – европейският ултиматум, подаден от тях до Портата в навечерието на отпътуването на посланиците на всички държави от Константинопол”. (стр. 261) ! „Аз подчертавах пред господаря, че тъй като за Русия най-важно от всичко в Източния въпрос е да получи възможност да затвори Проливите за чужди военни флоти и да открие за себе си достъп до Средиземно море, би било желателно , ако този въпрос не може да се реши радикално в наша полза, то поне да се доближим до желаното решение.” (283 ) ! „За свой съюзник и приятел в Европа можем да смятаме само този, който може в даден случай да ни помогне съзнателно или даже неволно ДА СЕ ДОБЛИЖИМ ДО РЕШАВАНЕТО НА НАШАТА ИСТОРИЧЕСКА ЗАДАЧА: ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА ПРОЛИВИТЕ, установяването на присъствие в Цариград, освобождаване и ОБЕДИНЕНИЕ НА СЛАВЯНИТЕ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА РУСИЯ върху развалините на Турция и Австрия”(стр.818) ! Записки на граф Пьотър Шувалов за участието му в Берлински конгрес : “ В това време ВСИЧКИ ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ,КОИТО ПОЛУЧАВАХ ОТ С.Петербург ГОВОРЯТ,ЧЕ ТАМ ЖАДУВАТ ЗА КОНГРЕСА,КАТО СЕ ЛАСКАЯТ ОТ НАДЕЖДАТА,ЧЕ Европа НЕ ЩЕ ПРЕЧИ И ЩЕ САНКЦИОНИРА С.-Стефански договор“ ! „Освен това Англия,а не Австрия оспорваше нашето право над Карс и Батуми. А пък ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В РУСИЯ СЕ ИЗКАЗВАШЕ ТОЛКОВА ЕНЕРГИЧНО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ОБЛАСТИ“ ! „Аз водих преговорите по съглашението от 30 май,УСЛОВИЯТА НА КОЕТО БЯХА ПОВЕЧЕ ОТ ЗАДОВОЛИТЕЛНИ ЗА ИМПЕРАТОРСКИЯ КАБИНЕТ“ ! „НА КОНГРЕСА АЗ ПОСТИГНАХ САНКЦИОНИРАНЕТО НА ВСИЧКИ СЪЩЕСТВЕНИ ПУНКТОВЕ,КОИТО СЕ СЪДЪРЖАХА В МОИТЕ ИНСТРУКЦИИ“ ! Руските цели спрямо България съгласно книгата на дипломата Сергей Спиридонов Татищев от 1890 година : „ЦЕЛТА НА РУСКИТЕ УСИЛИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗДЕЛЯНЕ НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ НЕГОВИТЕ СЪСЕДИ – румънци, сърби и гърци с изключение на широка ивица покрай Черно море, която Русия може да иска за себе си!!!!!
С България Русия може да постъпи както с Полша “ да бъде изтрита от лицето на земята“, за назидание на всички племена какъв край очаква всеки народ, който се осмели да вдигне ръка на велика Русия“ – пише Татищев в неговата книга. ! Важен запис в дневника на руския външен министър граф Владимир Ламсдорф от 1891г., признание за руската държавна българофобия в руски документи.
“РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ ИЗИСКВАТ СИЛНА СЪРБИЯ И ГЪРЦИЯ И ДОКОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО СЛАБА БЪЛГАРИЯ“.
В дневника на граф Владимир Ламсдорф с дата 27 февруари 1891г. е записана беседа с други двама руски дипломати – Иван Зиновиев – директор на Азиатския департамент на МВнР на Русия и Александър Влангали.
В хода на тази беседа са формулирани основните вечни принципи в руската имперска политика на Балканите и спрямо България, които се заключават в две точки:

  1. На Балканите трябва да има малки държавици, достатъчно слаби, за да се нуждаят от руско покровителство и не се се допуска създаване на голяма и независима държава.
  2. Руските интереси изискват СИЛНИ Сърбия и Гърция и доколкото е възможно СЛАБА България. !!! Граф Пьотър Шувалов в „Окупационен фонд основан за създаване на руско-дунавска област“ : „МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС СЛЕДВА ДА СЕ ОСТАВИ ЗАСЕГА НЕРЕШЕН И ПО СЛЕДНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ. АКО НАШЕТО ВЛИЯНИЯ В ТАЗИ СТРАНА И ВПОСЛЕДСТВИЕ БЪДЕ ПРЕОБЛАДАВАЩО,КАКТО В СЕГАШНИЯ МОМЕНТ,САМО ТОГАВА ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ТАЗИ ПРОВИНЦИЯ КЪМ БЪЛГАРСКОТО КНЯЖЕСТВО,И ТО ПРИ УСЛОВИЕ,ЧЕ В КНЯЖЕСТВОТО ФОРМАЛНО БЪДЕ УСТАНОВЕН НАШ ПРОТЕКТОРАТ“ ! Частно писмо на г-н Хитрово до консула на Русчук 25 октомври 1881г. – „Негово Величество е благоволил да каже на щатс-секретаря : „Време е да се отнасяме към българските дела сериозно,да не се повтарят предишните грешки. НАЗНАЧАВАЙТЕ ТАМ РУСКИ МИНИСТРИ. Ако не ВСИЧКИ,то поне ПОВЕЧЕТО“ ! Писмо на г-н Хитрово до консула на Русчук,10 април 1882г. – „Както ме известяват от Петербург,ТАМ ПОДГОТВЯТ ПРОЕКТА НА ВОЕННА КОНВЕНЦИЯ,която очакват да сключат с княза. Да допуснем,че военната конвенция,в каквато и форма да се изразява бъде приета от княжеското правителство. Нима посредством някакви военни конвенции ние можем да постигнем НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ ? Нима за НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ и за ПОСТИГАНЕТО НА НАШИТЕ ЦЕЛИ НА ИЗТОК има разлика,от кого ще зависи ротния командир ? Ще бъде ли той назначен с указ на княза,ИЛИ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА РУСКИ ГЕНЕРАЛ,ЗА НАС СПОРЕД МЕН Е ВСЕ ЕДНО. НАШАТА ЗАДАЧА В БЪЛГАРИЯ Е ПРЕДНАЧЕРТАНА ОТ ПО-РАНО. Ние не сме западняци,ние имаме прям руски характер т.е съгласно пословицата „каквото му е на сърцето,това му е на езика“. Следователно на нас ни остава само да предложим на княза ИЗРАБОТЕНА ОБЩА КОНВЕНЦИЯ И ДА ЗАВЪРШИМ ПЪРВОТО ДЕЙСТВИЕ,А СЛЕД ТОВА ДА ПРИСТЪПИМ КЪМ СЕРИОЗНИ ЗАНИМАНИЯ В ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ И СПОРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ПОМИСЛИ И ЗА СМЕТКАТА НА МАКЕДОНИЯ“ ! Извадка от писмото на дипломатическия агент в София А.Кояндер до помощника на министъра на външните работи Влангали 4/16 август 1885г. – „Най-добрия изход би бил ОКУПАЦИЯ НА СТРАНАТА И НАЗНАЧАВАНЕ ТУК НА РУСКИ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР С ВЪВЕЖДАНЕ НА НАШИТЕ ЗАКОНИ В БЪЛГАРИЯ“ ; „Накрая – четвърти изход – да се отзоват оттук агентите и офицерите в СЛУЧАЙ,ЧЕ САМИТЕ БЪЛГАРИ НЕ ИЗПЪЛНЯТ ТОВА,КОЕТИ НИЕ СЧИТАМЕ НЕОБХОДИМО за тяхното благо,т.е ограничаване на изброените „свободи“,унищожаване на различните „права“,които дава „Конституцията“,като ОСТАВИМ на народа САМО КОНТРОЛА НА ФИНАНСИТЕ. Нашето изтегляне оттук вероятно ще доведе до анархия,а в края на краищата и КЪМ ЧУЖДА ОКУПАЦИЯ – австрийска,румънска,турска… ИЛИ НАША“ ?! Шифрована телеграма на началника на Азиатски департамент до управляващия консулството в Русчук от 8 септември 1885г. – „В състояние ли ще бъде българската войска при отсъствието на руските военни инструктори да устои на въоръжено стълкновение от страна на друга държава ? КАКВИ МЕРКИ РУСКИТЕ ОФИЦЕРИ НАМИРАТ ПО-УДОБНИ ЗА ТОВА, ЩОТО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ДА СЕ ЗАТРУДНИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА НЕЩАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ ?! Шифрована телеграма от началника на Азиатски департамент до управляващия консулството в Русчук от 8 септември 1885г. – „НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО БЕ БЛАГОУГОДНО да ЗАПОВЯДА НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ОБЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВОТО С РЕВОЛЮЦИОННИ СРЕДСТВА,ДА СЕ ПРИЗНАЕ ЗА НЕЗАКОННО. ДА СЕ ОПЪЛНОМОЩИ НАШИЯ ПОСЛАНИК В КОНСТАНТИНОПОЛ ДА ИЗРАЗИ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯТА НА ПРИНЦ БАТЕМБЕРГ,ИСКАЙКИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СУЛТАНА ВЪДВОРЯВАНЕ НА ЗАКОННИЯ РЕД В ПРОВИНЦИЯ ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ“ ?! Записка съставена от посланика в Константинопол Нелидов 23юни/10 юли 1886г. – „Да наредим на нашите агенти в сношенията с княз Александър да спазват най-строга предпазливост,без да му оставяме място за ОСОБЕНА СУГУРНОСТ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЯ ЗА ЯВНА ВРАЖДЕБНОСТ,ТЪЙ КАТО И ЕДНОТО И ДРУГОТО ЯВНО УВЕЛИЧАВАТ НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ,А ПОСЛЕДНАТА МУ СЛУЖИ КАТО ПРЕДЛОГ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА ЖЕРТВА НА НАШАТА НЕНАВИСТ И С ТОВА ДА СПЕЧЕЛИ ПОДКРЕПАТА НА ЗАПАДА.“ ; „Относно Турция веднъж ЗАЯВИЛИ,ЧЕ КНЯЗЪТ НАРУШАВА УСЛОВИЯТА НА СЪСТОЯЛАТА СЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ДОГОВОРЕНОСТ,ДА НЕ НАСТОЯВАМЕ ПОВЕЧЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС,КАТО ПРЕДОСТАВИМ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПО-НАТАТЪШНИ МЕРКИ НА ПОРТАТА И ПРИ СЛУЧАЙ Я СМЪМРИМ (КАКТО ВЕЧЕ БЕШЕ НАПРАВЕНО) ЗА ТОВА,ЧЕ ТЯ Е ПО-ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОТ ДРУГИТЕ В СЪБЛЮДАВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ“ ! ; „ДА НЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ НА ВСЯКА ЦЕНА ПО-ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗРЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЪПРОС В СМИСЪЛА НА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ,А ДА ПРЕДОСТАВИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО МУ РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НУЖДИ,КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ ПРИ ВЪЗМОЖНОТО НИ СТЪЛКНОВЕНИЕ С ТУРЦИЯ ИЛИ ПРИ СМУТОВЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ. НЕПРЕДРЕШЕНИЯ ОТ НАС ВЪПРОС ЗА СЪДБАТА НА МАКЕДОНИЯ МОЖЕ ДА СТАНЕ ТОГАВА МНОГО ЦЕННО ОРЪЖИЕ В НАШИТЕ РЪЦЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ТАЗИ ИЛИ ДРУГА НАРОДНОСТ,ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ ТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ТЪРСЯТ НАШАТА ПОДКРЕПА И ПОКРОВИТЕЛСТВО ЗА ДОСТИГАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ“ ! Секретно циркулярно предписание на началника на Азиатски департамент до управляващия дипломатическата агенция и консулите в България от 5 септември 1886г. – „НО САМО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОТЕСТИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ,ПОДПИСАЛИ БЕРЛИНСКИЯ ДОГОВОР,ОБЕДИНЕНИЕТО НЕ ПОЛУЧИ ЗАКОННА САНКЦИЯ“ ! ; „А главно обаче да се действа на умовете на истинските българи патриоти,щото те да забравят миналото,да мислят за бъдещето и дружно и единодушно да се заловят за подготовката на нов държавен живот,който се открива пред тях,и да подготвят напълно здрава,изчистена от всякакви миазми почва за своето ново правителство,СЪСТОЯЩО СЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЛИЦА,НАЗНАЧЕНИ ОТ ИМПЕРАТОРСКИ ИЗВЪНРЕДЕН ПОСЛАНИК ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КАУЛБАРС. ОДОБРЯВАЙКИ РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ,ГОСПОДАРЯТ ИМПЕРАТОР БЛАГОВОЛИ ЛИЧНО ВИСОЧАЙШЕ ДА ПОВЕЛИ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БАРОН КАУЛБАРС ДА ОБЯВИ НА БЪЛГАРИТЕ „ЧЕ ВРЕМЕТО НА ПРИКАЗКИТЕ И ПРАЗНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ Е ВЕЧЕ МИНАЛО,ЗАТОВА ГОСПОДАРЯТ И РУСИЯ ОЧАКВАТ ФАКТИ,В КОИТО БЪЛГАРИТЕ НЕСЪМНЕНО ЩЕ ДОКАЖАТ СВОЯТА ПРЕДАНОСТ,И САМО В ТОЗИ СЛУЧАЙ МОГАТ ДА СЕ НАДЯВАТ,ЧЕ ГОСПОДАРЯТ ИМПЕРАТОР ЩЕ БЛАГОВОЛИ ДА ПОДДЪРЖА ПРЕУСПЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КАКТО ВЪТРЕ,ТАКА И НАВЪН. БЪЛГАРИЯ ПРЕЖИВЯВА СЕРИОЗНА КРИЗА,ОТ НАПЪЛНО УДАЧНОТО РЕШЕНИЕ НА КОЯТО ЗАВИСИ НЕЙНОТО БЪДЕЩЕ . ГОСПОДАРЯ ИМПЕРАТОР СЕ НАДЯВА,ЧЕ В НАСТОЯЩАТА МИНУТА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ,ОСТАВЯЙКИ ВЪТРЕШНИТЕ ИНТРИГИ,ОТКРИТО И ДРУЖНО ЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ РУСИЯ“…. СЕКРЕТНАТА МИСИЯ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БАРОН КАУЛБАРС СЕ ЗАКЛЮЧАВА В СЛЕДНОТО : ДА СЕ ОБРАЗУВА НОВО МИНИСТЕРСТВО ОТ ЛИЦА,ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРЕДАНИ НАМ; ДА СЕ СВИКА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,НА КОЕТО ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ НА ВОЛЯТА НА ГОСПОДАРЯ ИМПЕРАТОР ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО НА ТИТЛАТА БЪЛГАРСКИ ВЕЛИК КНЯЗ“ ??? Секретно съобщение на императорския извънреден посланик в България генерал-майор барон Каулбарс до управляващия консулството в Русчук от 14 септември 1886г. – “ Да състава ново правителство без регентство ПОД МОЕ РЪКОВОДСТВО и да свикам Велико народно събрание,на което да предложа да се занимае с ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ,ЗАЩОТО НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО В БЛАГОВОЛИЛ ДА ПРИЕМЕ ТИТЛАТА БЪЛГАРСКИ ВЕЛИК КНЯЗ И КНЯЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА по конституционен ред С НАЗНАЧАВАНЕТО НА ИМПЕРАТОРСКИ НАМЕСТНИК . Освен това на 2 септември Господарят Император благоволи ВИСОЧАЙШЕ СПЕЦИАЛНО ДА ПОВЕЛИ : ДО СВИКВАНЕТО НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ЗАДЪРЖИ В КНЯЖЕСТВОТО ОБЕДИНЕНА АРМИЯ,ОТ ВОЙСКИТЕ РАЗПОЛОЖЕНИ В ОДЕСКИЯ ВОЕНЕН ОКРЪГ ; ДА СЕ ОТПУСНАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА НА НОВОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО ВЪВ ВИД НА ЗАЕМ НУЖНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКАТА НА АРМИЯТА“ ….АКО ОБАЧЕ ПО МИРЕН ПЪТ Е НЕВЪЗМОЖНО ДА БЪДАТ ДОСТИГНАТИ ЖЕЛАНИТЕ ЦЕЛИ,ДА СЕ ПРИБЕГНЕ ДО ПО-РАДИКАЛНИ МЕРКИ. В ПОСЛЕДНИЯ СЛУЧАЙ НИЕ МОЖЕМ ДА РАЗЧИТАМЕ НА НАШАТА ВОЙСКА,НА КОЯТО Е ДАДЕНА ЗАПОВЕД ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПО МОЕ ИСКАНЕ ДА ЗАВЗЕМЕ БЪЛГАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ ??? Шифрована телеграма на министъра на външните работи до генерал-майор барон Каулбарс от 27 септември 1886г. – „НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО БЕШЕ БЛАГОУГОДНО ВИСОЧАЙШЕ ДА ПОВЕЛИ НА ГЕНЕРАЛ-АДЮТАНТ ВАНОВСКИ ПО ИСКАНЕТО НА ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО НЕЗАБАВНО ДА ОТПРАВИ ВОЕННИ ПАРАХОДИ ВЪВ ВАРНА…НА КОМАНДИРА НА ЧЕРНОМОРСКОТО ПРИСТАНИЩЕ Е ДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЪРВО ВРЕМЕ НА 3 ВОЕННИ ПАРАХОДА С БОЕПРИПАСИ ЗА БОМБАРДИРАНЕТО И ЗАЕМАНЕТО НА ВАРНА“ ! Шифрована телеграма на министъра на външните работи до генерал-майор барон Каулбарс от 11 октомври 1886г. – „В СЛУЧАЙ НА УПОРСТВО ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ДА ИЗПЪЛНЯТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИСКАНИЯ НА ИМПЕРАТОРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО,АЗ НАЙ-ПОКОРНО МОЛЯ ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПО СПОРАЗУМЕНИЕ С ВИЦЕКОНСУЛА ВЪВ ВАРНА ДА БЛАГОВОЛИТЕ ДА СЪОБЩИТЕ ЧРЕЗ МОЕТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА КОМАНДИРИТЕ НА ВОЕННИТЕ ПАРАХОДИ „ЗАБИЯКА“ И „ПАМЯТ МЯРКУРИЯ“ КАКВИ СДАНИЯ ВЪВ ВАРНА МОГАТ ДА ПОДЛЕЖАТ НА БОМБАРДИРАНЕ“ … Секретно съобщение на императорския посланик в Румъния до министъра на външните работи от 20 май 1887г. – „ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪДВОРЯВАНЕТО НА ЗАКОННИЯ РЕД В БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА БЕРЛИНСКИЯ ТРАКТАТ,АЗ НАПРАВИХ НАМЕК НА Г-Н БРАТИАНО,ЗА ТОВА ЧЕ ОКУПАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ОЩЕ НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНА ОТ ПРОГРАМАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА ИМПЕРАТОРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО“ !!! От Александър Димов!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *